't Stropken

vrank, vrij, onversaagd &  ongebonden

 

MIJMERINGEN VAN MAANDAG 06 JULI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

IK GELOOF ER GEEN BAL VAN !

Van die dertien huidige leiders van ons kleine landje aan de Noordzee heb ik – vanaf dag één van de Coronacrisis – mijn volste vertrouwen gegeven aan die ene intelligente man tussen die twaalf oerdomme maar vooral inhalige kiekens. Een regering in een landje met niet eens 11.500.000 inwoners met negen ministers van volksgezondheid! In het buitenland vinden ze dat de zoveelste Belgenmop waar men al lang niet meer om lacht maar enkel nog een bedenkelijk gezicht trekt. Du jamais vu, besluit men daar!

Philippe De Backer, staatssecretaris binnen de nood- en kloteregering van Wlimès II, is echt de slimste van dat kleine klasje. Maar of, zoals hij orakelde vorige week, dit koninklijk land echt klaar staat voor een tweede Corona-aanval . . . daar geloof ik echt niks van.

De vraag is overigens niet hoeveel de politieke partijen binnen onze huidige regering hebben 'verdiend' aan dat Coronagezeik; de vraag is waar dat geld allemaal geparkeerd staat! Ondergeschikt - want er is geen kat geïnteresseerd in die laatste vraag – kan worden nagedacht waarom een zo klungelende regering de ene fout na de andere maakte zonder het fatsoen te bezitten om ontslag te nemen. Denken we maar enkel aan de hele vaudeville rond en met de mondmaskers . . .

Feit is dat – zoals ik het bijna vier maanden geleden reeds voorspelde – ons landje nog steeds aan de leiding staat van het aantal Coronadoden procentueel gezien t.o.v. het aantal inwoners.

Over koningen gesproken overigens: in elk (nog resterend) koningshuis op Aarde is er één koningin of koning. Wij Belgen bezitten, naast negen ministers van volksgezondheid en zes regeringen ook nog vier koningen, genaamd (in alfabetische volgorde): Egbert, Filip, Joachim en Jean-Louis. Maar maak jullie, waarde lezers en geachte lezeressen, geen illusies, de staatsschuld vermindert daardoor niet. Integendeel stijgt die nog veel sneller!   

Over koningen lees je hieronder nog wel meer vandaag.

 

 

Joske Vermeulen junior


Amaai zeg, eindelijk vakaanse! Eindelijk de permissie van ons ma om nog eens mijn gedacht te schreive. Ons moe vond dak nen veel te fraanken  bek had. Nochtans vonde de lezers van ’t Stropken het goe wa ‘k had geschreve.

 


En ja, ’t school begon dan natuurlijk weer net nadak hier goe op dreef kwam. Ma en ik hebbe weke ruze gemokt. Uiteindelijk he ze mijne Smartphone aangesloge. Dan wier ik nog kwoajer op heur. Al men klas moate  hebbe me uitgelachen omdak zonder smartphone zat. Dedju dedju.


De 16de vertrekke we op vakaanse, noar Blaankenbaarge. ‘k Ben curieus zulle of dat we op het strand zullen kunne. We liggen altijd tegenover de casino. Als ge een blau tent zie stoan, da zen wij.


Hedde golle aan de kust oek geen voddemaskers gekregen? Z’ebbe doar in ons gazet vier moande over gelult moar er woare er areg weinig verniet te krijge en zeg na eerlek, nen euro voor zoe ‘n stom blauwwit stukske stof . . . die politieke dieve zulle der weer goe hun zakke mee hebbe gevuld.

Hier in ons stroat (de Trammesantlei in Schoten) zene kik de jongste van een bendeke dat alle weke over de politiek zevert. We zijn met elf en zoude dus eu voetbalploegske  kunne starte moar ons goesting ligt anders. Niemand van ons versta oe da  meugelijk is da wij, en dus  ikke ook, allemaal feftigdeuzend euro staatsschuld hebbe. en hoe moete kik dat vanzeleeve betoale? Als’k den boas van deze site mag geloeve dan zal’k – tegen dak  afgestudeerd zen als magistroat – een half miljoen schuld hebbe woar da kikke geen schuld aan heb!

En ja, ik ga leren voor magistroat. Die gaste muige en kunne alles zonder das zer oeit ver gestraft wurre. En failliet goan zoek al ni.

‘k weet nie wanneer ons nationaal voetbal herbegint moar ik denk da den Antwaarp kampioen zal wurre. Loat die gaste van over ’t water ut Brugge en Gent maar droeme. Over tien mund zen di van ons kampioen.

Oh ja, k snappe ni hoe dat komt moar ‘k zen der deur dees  schooljoar. Straks wur ‘k magistroat zonder dak ooit één exoam aflegde. Nu ja, veel verschil mokt di vijf jaar RECHTEN niet uit zene, evenmin of ge gesloagd zé of ni. Wij (ik denk al vooruit, he) magistroate regele toch van alles, al dan ni in een of ander chiek restaurantje in Antwaarpe met ne zwoare frauderende diamantair als sponser.


Allee, kben er vandeur. Merci om mei te leze en tot den eerste meundag van augustus. Di mei wil maile kan da via de CONTACT links van bove. Wel bijzette ter attentie van Joske VERMEULEN JUNIOR.

 

Salu en de kost.

 

IS JMDD OP OORLOGSPAD?

Gazetten, ze krijgen het moeilijker om elke dag de rollen papier te bedrukken met iets dat juist, eerlijk en correct is. Neem nu Het Laatste Nieuws van zaterdag 4 juli 2020!

Ik hou, net als tienduizenden lezers van kranten, van die twee (tot drie) pagina’s spelletjes allerlei die, tijdens de maanden juli en augustus dagelijks staan afgedrukt in de krant van mediabons Christian Van Thillo. Hij negeert wel mijn flyer die ik, de dag dat de VTM-nieuwsstudio werd opgestart achter het station van Antwerpen Centraal, verspreidde en waarvan een van zijn knappe baliemedewerkster mij om een exemplaar verzocht maar dat is omdat hij, en daarvoor zijne pa, met mij niet wil praten over wat ze me onterecht aandeden op 23 april 1980. Maar het feit dat hij – tot op heden - nergens de inhoud van die flyer ontkende, betekent evenzeer dat hij zijn ongelijk toegeeft ergo dat hij akkoord gaat met wat ik in die flyer publiceer! In het andere geval had ik vijf maand geleden al een brief van zijn advocatenkantoor gekregen.

Dat men op pagina 23 bij de Zweedse puzzel – waarbij men een woord moet zoeken – zaterdag vergat ruimte te voorzien om dat woord in te vullen, bewijst eens te meer dat het de heren van NV De Persgroep geen bal kan schelen wat er juist of fout staat in hun bladen. Hun – in hun ogen oerdomme - klanten slikken toch alles en betalen daar zelfs grof voor: 3,50 voor een gazet is heel erg duur. 22 jaar geleden verkocht ik die krant in mijn dagbladwinkel aan . . . 28 Bef ofte 0.70 euro. Ons gazet is dus vijf maal zo duur geworden in minder dan een kwart eeuw! Nu ja, de bijna 300.000.000 euro winst die De Persgroep per jaar maakt kan niet alleen komen van de 1.000.000 euro staatsschuld die krantenuitgevers dagelijks krijgen van onze Staat!

Diezelfde dag stond, in datzelfde dagblad, overigens een dubbelinterview met twee politici die – in werkelijkheid – elkanders’ bloed kunnen drinken, zelfs zonder dat het vooraf werd opgewarmd. Daarin zaten ze – als twee decenniaoude vrienden – naast elkaar verbroederd aan een dure restauranttafel.

Ik kan daar slechts één conclusie uit trekken, maar ja, wie ben ik? Jean-Marie Dedecker heeft de moed gevonden om ten strijde te trekken. Via N-VA is dat – voor een duivelse rebel als hij - niet mogelijk.

Volgens mij is JMDD de partij LDD uit de kast vol motteballen, maar met nog meer geld, aan het halen. Daarvoor heeft hij – liefst in alle provincies – valabele kandidaten nodig die best over het eigen kapitaal beschikken om de verkiezingskosten te dekken. Of Jean-Marie daadwerkelijk Tommelein zal opnemen binnen LDD is dan weer een andere vraag. Zo een groot stemmenkanon is Bartje nu ook weer niet. Dat Tommelein de voorzittersverkiezing verloor van zijn partij was overigens zijn eigen domme schuld. Hij had die maar niet moeten laten uitstellen.

In West-Vlaanderen zit overigens een groter blauw stemmenkanon die het nog meer voor bekeken houdt bij Open-VLD. Vincent, de burgemeester van Kortrijk, ligt JMDD overigens heel wat beter dan de burgemeester van Oostende.

Dat Dedecker niet alleen de vette vissen uit de Open-VLD-vijver tracht te vissen, is een waarheid als een koe. Ook in andere partijen - dan die waar er 365 dagen per jaar onderling ruzie wordt gemaakt – zitten politici die populair zijn maar het beu zijn bij hun huidige partij.

Nog in West-Vlaanderen huist overigens een sigarenfabrikant die het – om het zachtjes uit te drukken – al enige tijd op zijn heupen kreeg binnen de CD&V.

Uiteraard is het lekker meegenomen dat in de peilingen de Sp.a niet spectaculair stijgt. De dag dat de rode partij van voorzitter Conner Rousseau met 2,5 % stijgt, is de dag dat de verkiezingsdatum wordt vastgelegd. Of die dag er ooit komt, dat is dan weer een andere zaak. Conner, die drie maanden terug orakelde dat de Sp.a en de P.S. ondeelbaar waren, houdt – sinds zijn partij onder hetzelfde dak van de Waalse socialisten huist – minder vast aan die stelling!

De heropstart van LDD zal pijn doen bij Open-Vld en CD&V die toplui zullen zien verkassen. Ook N-VA zal in de klappen delen. Ik was de enige die schreef dat JMDD alles behalve de windmolen is die zomaar vergeet wie hem ooit een dolk in de rug stak. Het mocht dan, vorig jaar, wel dertien jaar geleden zijn maar het geheugen van Dedecker is nog perfect in orde. De luis in de pels van N-VA woont in . . . Slijpe. Als Jean-Marie inderdaad LDD heropstart zit de partij van voorzitter Bart De Wever met een serieus probleem, ook en vooral in West-Vlaanderen. Als dan ook nog een heuse topman van N-VA verkast naar LDD, tja, dan . . .

Ik zal niet verschieten als bij de volgende verkiezingen Vlaams Belang het meest aantal stemmen in Vlaanderen haalt, gevolgd door LDD waarna N-VA de bronzen plaat oppoetsen mag. Samen zie ik die drie 60 tot 67 % der Vlaamse stemmen in te palmen. Met 67 % bestaat de kans dat de politici van die drie partijen de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitroepen. Het zal dan of nooit zijn.

Maar verkiezingen . . . dat zal andere worst wezen. Probleemloos breken we eerst het record van land met langste periode zonder volwaardige regering.

Hoe dan ook, geachte lezeressen, waarde lezers, op 24 juni 2020 startte ik een peiling naar de kiesintenties van de Vlaming. Momenteel zijn er 117 deelnemers en ik ga nog door tot zondag 12 juli 2020. Volgende maandag 13 juli lezen jullie het resultaat. En dat zou best eens . . . verrassend kunnen zijn!

 

NOTARISSEN, MAKELAARS EN SYNDICI

Er zijn er van soorten, niet alleen binnen de bovenvermelde drie beroepsgroepen maar evenzeer daarbuiten.

Evenwel, wat er allemaal huist binnen de notariaten, de kantoren van onroerendgoedmakelaars en van syndici . . . amai zulle! Er zijn er uiteraard die het doen zoals het hoort. Af en toe ontdek ik zelfs een schitterend beoefenaar van die beroepen. edoch het kaf overwelft in grote mate het koren.

Waar ik woonde tot 30 juni 2020 was er een syndicus die juridisch werd veroordeeld wegens niet correcte werking. Geen nood, het kantoor mocht blijven bestaan. De eigenaar duidde gewoon een strovrouw als zaakvoerder aan en . . . de zaak was opgelost. De syndicus die dat kantoor opvolgde van een bepaald appartementsgebouw in de koningin der badsteden doet het nog slechter maar die werd nog niet veroordeeld.

Makelaars dan. Er zijn er veel teveel. Alleen reeds in Blankenberge zouden er vijftig erkende, of loontrekkende, makelaars zijn! Nu is de kuststad van burgemeester Dumarey (N-VA) een stad met veel eigenaars van een tweede verblijf, en nog veel meer toeristen maar . . . vijftig makelaars!

Wat makelaars leren op de schoolbanken van het BIV, is overigens zeer . . . de vraag van tIen miljoen!

Er zijn vooral teveel makelaars die hun job niet kennen, die zelfs te stom zijn om te helpen donderen. De meerderheid van de huidige makelaars weet niet eens dat – pakweg twee jaar terug - er werd goedgekeurd dat mensen die iets kopen tot maximum 200.000 euro op de eerste 80.000 euro vrijstelling van registratie krijgen. Ik deed de laatste twee maanden bij veertig makelaars aan de kust een rondvraag en 39 van hen wist dat niet!

Even erg vind ik de arrogantie van makelaars die een afspraak maken met een geïnteresseerde koper en die tien minuten te laat komen.

En tenslotte de notarissen. Amai, daar mag men ook een voorbeeld nemen aan een bepaald notariaat te Turnhout. De laatste maand leverde dat kantoor mij het bewijs het beste te zijn in Vlaanderen.

Over dat alles handelt mijn boek ‘De linke leugens van de notarisassociatie ….’ te Brussel waar ik deze zomer de laatste hand aan leg.

Maar toch verscheen er vorige woensdag enig licht aan de duisternis binnen de makelaardij. De jonge, kranige, niet echt onknappe, Elyse (neen, die y is geen intikfout) Donfut kent niet alleen haar job, ze is ook nog goed opgevoed door haar ouders. Toen ze zich realiseerde dat zij niet tijdig op haar afspraak kon zijn belde ze twintig minuten ervoor om die vijftien minuten later te realiseren.

Elyse, in de poel van onbekwame en/of slecht opgevoede makelaars . . . did you made my day! Doe zo verder. 


ECHT RAMPZALIG WORDT DE HORECA !

Het was een volle week geleden dat ik in Oostende was. Amai zeg, wat een verandering en dat minder dan één week ver in de maand juli. Het aantal te koop gestelde woningen maar ook (en evenzeer) het aantal handelszaken die te huur, te koop of over te nemen staat, groeide in minder dan zeven dagen enorm.

Voor de horeca wordt de ramp de grootste sinds WO I. Wie eerlijk wil blijven, dient toe te geven dat de horecazaken alles behalve vol lopen. Met uitzondering van de bekende nachtelijke uitgangsbuurten, is het huilen met de pet op. In Oostende zijn het enkel de uitbaters in Montmartre die in hun handen wrijven.

Uiteraard zal deze ontwikkeling gevolgen hebben voor de staatskas. In plaats van belasting te innen, zal het aantal falingen drastisch toenemen met als gevolg dat de gefailleerden op kosten van diezelfde Belgisch Staat zullen moeten leven.

Deze Staat is inmiddels vertrokken richting één biljoen euro staatsschuld. Dat is erg maar het vreselijkste daarvan is dat geen enkele van onze 150 volksvertegenwoordigers de ballen aan het lijf bezit om daarover te praten.

Oh ja, één biljoen euro dat zijn 40.000.000.000.000 oude Belgische franken. Gegarandeerd zullen de eigenaars van een tweede verblijf, al dan niet aan zee, het grootste slachtoffer worden van die nooit gestopte schuld. 

 

EN BEN WEYTS . . . DIE DOET MAAR VERDER

Onze tradities hebben deze eeuw al heel wat knauwen gekregen. Denk maar aan de MeToo-gekte waardoor het kijken, nafluiten en aanspreken van knappe vrouwen zowat heiligschennis is. Of denk aan de helpers van de brave Sint die niet donker gekleurd meer moeten zijn. De ‘wilde’ dieren in onze circussen . . . dat is al langer verboden. En zie, nu gaat Ben Weyts ook nog de resterende vier paardencarrousels in Vlaanderen een halt toeroepen. Vanaf 1 januari 2023 mogen die in Vlaanderen niet meer te zien zijn!

Uiteraard is het – wie anders kan het bedenken? – Ben Weyts, minister van Dierenwelzijn, die dergelijke beslissing nam en bekendmaakte. “Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed te vermijden”, vertelde hij erbij als ondersteuning van zijn onnozel idee! Hoe gek is dat ventje wel niet? I         s ooit een van die pony’s hem misschien komen vertellen hoeveel het leed als kinderen op hun rug toertjes maakten op de kermis. Komaan zeg! Ik geloof daar niks van.

  

KOMAAN ZEG . . . ! ! !

Als ik ooit moet kiezen tussen het winnen van 135.000.000 euro bij Euromillions en een 100 % eerlijk en correct werkende Justitie in Vlaanderen dan kies ik voor het laatste. Als binnen een democratie onze magistratuur amper 3 % vertrouwen van de bevolking geniet, dan is dat rampzalig. Dat een koning (we leven inderdaad nog heel even in een koninkrijk) zich publiekelijk verontschuldigt voor de moordende daden van zijn betovergrootoom anderhalve eeuw geleden, daar kan ik begrip voor opbrengen. Leopold II treft – net als Adolf Hitler bij zes miljoen Joden – evenzeer schuld bij de dood van minstens evenveel Congolezen.

Of wij nu echt de namen en de borstbeelden uit de voorbije wereldgeschiedenis dienen te verwijderen uit onze wereldwijde straten en pleinen, ik heb daar een raar gevoel bij. Die personen maakten wel degelijk de geschiedenis, of dat nu positief of negatief uitdraaide. Gaan we nu plots ook allerlei namen uit lesboeken allerlei halen? Gaan we voor eeuwig de naam van keizer Ceasar, van Pontius Pilatus, Napoleon en andere Adolfkes verbannen? Mogen onze kinderen op school niet meer leren wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld aan koningshuizen en naties allerlei? Gaan we dopingzondaars binnen het wielrennen doodzwijgen?

Hoe ver gaan we dit laten gaan? Laat ons dan maar meteen alle geschiedenisboeken verbranden. Nog beter is het om gewoon de lessen ‘geschiedenis’ te schrappen. Doe dan gelijk hetzelfde met de lessen Godsdienst en Zedenleer. Schrap dan gelijk maar de naam van Walter Capiau en Eddy Merckx. En neen, ik heb het niet over de biljartkampioen. Het heeft dan, heel waarschijnlijk, niet de minste zin meer om onze jeugd te leren hoe de Aardse wereld geografisch tot stand kwam.

Komaan zeg!

Dat eenzelfde koning Filip door zijn – katholiek geïnspireerde - toplui wordt verboden om zich te verontschuldigen voor de echt criminele daden die de door een koning benoemde magistraat plegen, is dan weer onbegrijpelijk.

Sire, in naam van al die (en dat zijn er sinds WO II duizenden) slachtoffers van oerdomme, welwillend onbekwame en/of criminele magistraten, verzoek ik u om – even publiekelijk als u vorige week deed naar Congo toe – uw spijt uit te drukken. Zoiets zou getuigen van grote moed maar uw koningshuis zou daarbij aan populariteit winnen. Ik vrees echter dat uw kardinalen nog te hard hun vriendjes binnen de magistratuur beminnen zodat mijn, nochtans beleefd uitgedrukt, verzoek geen kans maakt.

Oh ja, jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, hoeven me niet te contacteren om me te vertellen dat heel wat mensen hun wijsvinger naar hun voorhoofd brachten toen ik mijn keuze in dit item bekend maakte.

Wat zou ik overigens, op mijn leeftijd, doen met 135.000.000 euro?

 

ONGELOOFLIJK MAAR WAAR !

Me dunkt dat ik Paul Lembrechts aan jullie niet meer hoef voor te stellen. De man die als CEO bij de VRT er is in geslaagd onze Vlaamse VRT compleet stuurloos te maken. Nu ja, moeilijk was dat niet want hij speelde evenzeer voor substituut, onderzoeksrechter en rechter in de MeToo-vaudeville rond Bart De Pauw. Alsof hij het niet druk genoeg had om van de VRT opnieuw het paradepaardje te maken dat de BRT ooit was. Nu ja, als je te dom bent maar dankzij een politieke benoemingen dergelijke topjob kan binnen rijven . . .

Veel te laat werd hij ontslagen maar zie, hij is nu opnieuw CEO. Van FNG dan nog, het bedrijf dat o.a. Fred&Ginger en Brantano onder de vleugels heeft. De man wordt geen CEO omdat hij daar de bekwaamheid toe heeft maar omwille van zijn netwerk en de kennis over de politieke en bancaire wereld. Waarmee alweer eens wordt bewezen dat mislukkelingen die politiek ‘de weg weten’ overal terecht kunnen.

Wie ook schitterend weg komt met haar voorkennis ergo foute handeling, is Dominique Leroy. Net als - inmiddels ontelbare - fiscale fraudeurs kreeg mevrouw Leroy de absolutie en zegen, evenals een kleine boete, om niet voor de rechtbank te verschijnen.

De macht van de politiek binnen de magistratuur is nog steeds heel groot. En ja, dat is betreurenswaardig. Al zeker als ik mij de quote herinner van de heer procureur-generaal Erwin Dernicourt "De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen".

Is de schorsing van procureur Sabbe het eerste bewijs dat de magistratuur die unieke en fantastische quote evenzeer zal toepassen binnen de eigen rangen? Ik mag het hopen.

Onderzoek gerust het dossier dat de man, samen met die twee KSC-bazen Callu en Marique onterecht tegen mij inspanden.

Anderzijds, geachte heren procureurs-generaal mogen jullie nu toch wel eens HEEL DRINGEND werk maken van de bescherming van verdachtmakingen, betichtingen allerlei in de media.En ja, dat geldt evenzeer voor procureur Sabbe als voor ondergetekende, als voor iedere burger of elk bedrijf in dit apenlandje.

Leg de media op dat men enkel naam, voornaam, beroep, initialen en adres vermelden mag als het vonnis ten gronde werd uitgesproken!

Dan pas kan men stellen dat in dit land de magistratuur verdient meer vertrouwen te krijgen!

 

DRIE GEKKE KONINGEN

Dat de wijzen – zoals Balthazar, Caspar en Melchior - steeds uit het Oosten komen, is een axioma als een koe. Daar vandaan, uit het verre oosten, komt Boedha en zijn Chinese astrologie die – veel meer dan de westerse - de nagel op de kop slaat. Daar vandaan komt ook (de grot van) Ali Baba van waaruit de laatste halve eeuw zowat alles werd nagemaakt dat te gelde kon worden gemaakt. Het is ook het in dat Oosten gelegen Chinese Rijk dat de laatste dertig jaar volop bezig is om – waar het maar kan – alles op te kopen wat maar enige waarde kan hebben in de toekomst: zeehavens, toekomstvolle mijnen en bedrijven allerlei. De wereldwijde aandelen zijn al lang, al dan niet via Westerse stromannen- of bedrijven, in handen van het machtigste land ter wereld. Zelfs de zon komt op in het Oosten. Met dat laatste is alles bewezen. Lang vóór ook maar één iemand wakker is, werken fabrieken (maar vooral de hersencellen!) in China.

Dat het Coronazeikerdje helemaal niet uit Europese skioorden afkomstig is, schrijf ik hier al vijf maand! Het is een (bewust en gecontroleerd!?) losgelaten ‘scheetje’ uit een van de ontelbare laboratoria in het land van Mao en …. Met 1/6 de van de totale Aardse bevolking beschikken ze daarenboven over voldoende mankracht om, overal ter wereld militair strategische posities te bezetten. Iets wat ze – door hun nederzettingen in meer dan honderd landen – overigens momenteel al realiseerden.  

Ik heb het hier dan nog niet eens over de militaire vuurkracht van buur en bondgenoot eerste klas Noord-Korea.

Wanneer Bouchez, Coens en Lachaert lid werden van het Simplistisch Politiek Verbond is mij niet bekend. Waar, en wanner, beeldden zij zich in dat hen de eer, het genoegen – maar vooral de bekwaamheid – zou toebedeeld zijn om in dit land van koning Flupke voor . . . koning te kunnen spelen? Hoe arroganter kunnen politici nog zijn. In Leopoldsburg woont een burgemeester die blij is dat hij de voorzitterszetel aan de zoon van een voormalig toppoliticus kon doorgeven. In Oostende huist een – weliswaar 100 % achterbakse – burgemeester die, dik anderhalf jaar geleden het advies kreeg om geen voorzitter van de VLD of premier van de volgende volwaardige regering te maken. Hij lachte het toen weg.

Of een land vier koningen nodig heeft, is een even retorische vraag als vragen of ons land negen ministers van volksgezondheid behoeft . . .

 

ROGER, ROGER, WAAROM MAAK JIJ HET JEZELF . . .

. . . steeds moeilijker en moeilijker?

Het aantal reacties van lezers stijgt op mijn wekelijkse vermeldingen over de bendevormende adres- ergo schriftvervalsers van de raadsheren van de Tweede Kamer binnen het Hof van Cassatie, het hoogste Hof in ons land. De media blijven die criminele daden negeren, officieel steken ze zich weg achter ‘Het is al zo lang geleden’! Tja . . . ondertussen brengen diezelfde kranten wel een week lang, dag na dag een twee pagina’s tellende reportage over een moordenaar die achttien jaar geleden zijn vader vermoordde! Wat geschiedde in 2002 was dus, althans volgens de hoofdredacteurs en hun absolute machthebber, de kranteneigenaar, minder lang geleden dan wat in 2014 – 2016 geschiedde! Begrijpe wie kan.

Die andere krantengroep bracht dan vorige week een minireeks over meester-oplichters. Stéphane Blues, Gina Hermans, Hans Vell, Ilse Leroi en Piet Van Haut het zijn histories die tot veertig jaar terug gaan.  Dat die laatste en lievelingsmisdadiger (en chauffeur) van Jef Vermassen niet mocht mankeren in dat groepje oplichters is maar normaal. Waarom reporters Cedric Lagast en Pieter Huyberechts het niet hadden over (om er maar twee echt grote noemen) William Vandergucht of Parisis zou zeer de vraag kunnen zijn.

Die reacties komen steeds meer uit onverwachte hoek. De laatste week had ik wel vijftien gesprekken over het feit dat een nietige worm (zoals ondergetekende) achttien weken lang raadsheren Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Erwin en Van Volsem Philip mocht beschuldigen van – nota bene bendevormend – aan schriftvervalsing te hebben gedaan teneinde ervoor te zorgen dat ik onmogelijk kon aanwezig zijn ter zitting. Met alle gevolgen desbetreffend natuurlijk.  

Maar, er beweegt blijkbaar iets binnen dat Hof van Cassatie. Dat men het kotsbeu is dat ik, week na week, de namen van die vijf raadsheren publiceer en hen betitel om, nota bene, bendevormend aan schriftvervalsing te hebben gedaan, daar heb ik begrip voor. Ik had veel liever gehad dat Koen Geens in 2016 had gedaan wat hij, als minister van Justitie, wel degelijk had moeten doen. Als een minister van Justitie bendevormende, schriftvervalsende raadsheren van ons Cassatiehof geen halt kan toeroepen, wie dan wel? Zelf gaat de magistratuur hun criminele krokodillen niet stoppen, hoor!

Met het contacteren van de voorzitter van de Tweede Kamer van dat Nederlandstalig Cassatiehof, de heer ridder Jean de Codt, wou ik enkel ene gesprek teneinde te bekomen waar ik recht op had/heb. Dat was/is in eerste instantie teruggave van de duizenden euro’s die voetmat (en toenmalig minister van financiën) Van Overtveldt mij heeft ontnomen EN mijn bewijs van goed gedrag en zeden zonder hetwelk ik geen kroeg kan openen.

Zolang dat, en het gesprek met de top van onze magistratuur, er niet komt, ga ik door. Over twee maanden zit ik zowel in Parijs als in Londen om dit dossier in de internationale pers te brengen. Daar zal het schrijven van Cassatie – dat ik ontving op mijn oud adres te Oostende d.d. 30 juni 2020 maar dat op naam stond van iemand met een andere naam dan die van mij . niks aan veranderen. Juridisch word ik niet geacht in te gaan op brieven die gericht zijn aan iemand met een andere naam dan die welke verbonden is aan rijksregisternummer 481226 – 047 -71. Ik ga daar dus ook niet op in.

Anderzijds ben ik nog steeds bereid te spreken met een afvaardiging van het college van procureurs-generaal. 


BIJ LEVEN EN WELZIJN

Ik wens jullie allemaal een Coronavrije week toe. Deze week slot ik af om 11.45 uur. Keurig op tijd dus. Tot volgende week.

En ja, ons lezersaantal zal tijdens de maanden juli en augustus zwaar terugvallen maar daar publiceer ik volgende week dan wel iets over.
MIJMERINGEN VAN MAANDAG 29 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

OEF, IK BEN ER VAN AF !

Op twee na vind ik verhuizen de meest erbarmelijke levenservaring. Ik haat het echt. Het lijkt dan ook ongelooflijk dat ik de laatste veertig jaar negentien maal van woonst veranderde. Ofte wat één vernietigend krantenartikel in Het Laatste Nieuws d.d. 23 april 1980 tot gevolg kon hebben!

De twee weken voor de feitelijke verhuisdag loop ik al op van de zenuwen. Ik ben dan bezig om mijn hele ‘hebben en houwen’ in te pakken in kartonnen dozen en andere plastiek bakken. Met 24 te versjouwen, goed geladen, waren ze die dag dat onze kritische Sinjoor zo vriendelijk was mij de kosten te besparen van een verhuiswagen. Hij was al een kameraad geworden; een titel die ik nog heel zelden uitreik . . . Momenteel heeft hij nog de handen vol maar volgende maand mogen we terug genieten van zijn scherpe, Antwerpse, pen. Er zijn heel wat lezers die me vroegen of er een haar in de boter zit. Niet dus! Is gewoon kwestie van respect naar hem toe.

Na de verhuis zijn we iets gaan drinken hier op de dijk van Wenduine, op amper 150 meter van mijn nieuw appartementje. Ik voel er mij nu reeds gelukkiger dan de twee jaar dat ik in Oostende woonde.

Waarom gewone mensen verworden zijn tot exemplaren die om de haverklap hun gegeven woord verbreken, is iets dat ik steeds minder begrijp. Ik zal hier binnenkort eens het verhaal van die verhuis publiceren, met naam en toenaam. Laat mij nu maar een paar weken opnieuw in mijn gewoon ritme trachten te raken. Hier in Wenduine, waar aan de tramhalte de tekst van MARIEKEN staat, waar mensen gewoon goeie dag zeggen aan elkander, elke dag opnieuw. En waar burgemeester Vandaele (zie verder) meewerkte aan ons interview.  

 

DANK . . .

. . . aan al onze lezers, van welk geslacht ook, voor het geduld dat ze de laatste twee weken op hebben gebracht. Vanaf heden zijn we er weer op maandag, zo rond de noen.

 

INTERNATIONAAL ZOMERTEAM OOSTENDE

Tommelein, de burgemeester van Oostende is iemand die het duidelijk meer heeft voor de multiculturele inwoners van Oostende dan voor de bijna 9.000 tweede verblijvers die – elk jaar opnieuw – de stadskas spijzen met pakweg 350.000.000 Bef ofte bijna 9.000.000 euro’s.

Salut mein ratje, zouden ze in Gent zeggen.

Ik zat zondag op de tram van Wenduine naar De Panne toen er in Oostende vier mannen opstapten. Elk van hen had een geel vestje aan met vooraan (uiteraard in het blauw want de kleur van de partij van de burgemeester) DE STAD AAN ZEE. Tja, dat weet een uk van negen ook dat Oostende gelegen is aan de zee. Achteraan staat dan ZOMERTEAM.

Of er ook een HERFST-, WINTER- en LENTETEAM komt, is niet bekend. Feit is dat Tommelein uit zowat de vier windstreken die ‘gasten’ haalde. Eén Vlaming dus, één donkerbruine gekleurde medeburger, één duidelijk Chinees ogende en één uit Oost-Europa. Het weze duidelijk dat Open-VLD zich bewust is van het feit dat ze dringend allochtone stemmen nodig hebben om – bij de volgende federale verkiezing – nog aan tien procent te kunnen komen. Vlamingen hebben al lang begrepen dat het een bende leugenaars, ruziemakers en veelbelovers zijn binnen die blauwe partij.

Tja . . . no further comment! 

 

WERDEN JULLIE OOK ZO BENADERD ?

Vraag me niet hoe ze allemaal aan mijn mailadressen komen. Ik weet het niet. Maar het aantal mails die ik de laatste vier maanden in mijn boxen kreeg, zijn ontelbaar. Gegarandeerd meer dan duizend. Pft . . .

Er is geen beleggingsadviseur die mij niet lijkt te kennen. Als ik geloof wat zij me allemaal trachten wijs te maken dan maak ik van één maand pensioen (916,46 euro was het deze maand!) honderdduizend euro in minder dan één maand.

Waarom die gasten trachten om (tamelijke dure) abonnementen te verkopen voor hun advies, zou zeer de vraag moeten zijn. Die moeten, stuk voor stuk, toch al allemaal veel rijker zjn dan Marc Coucke?

Hieronder vinden jullie een mail van een Bitcoinadviseur. Ik krijg één gratis Bitcoin ter waarde van 8.417,64 euro! Zomaar gratis.

Ik zond een mail terug om hen te danken en me het equivalent in euro’s op mijn rekening te plaatsen. Daar zijn ze duidelijk niet snel mee!

Bitcoin Adviseur<info@news.belgiumnewsletter.be>

Aan  roger@stropken.be  

·        Snel antwoorden

·        Allen Beantwoorden

·        Doorsturen

·        Verwijderen

·        Acties

Wordt de E-mail niet goed weergegeven?   Klik dan hier voor de online versie Klik   dan hier
Klik hier indien   deze email ongewenst is klik   hierJe Bonus is klaar
      Hallo Roger Henderick ,
      bedankt voor je interesse in ons 
Bitcoin-programma.
      Daarom geven we je nu de mogelijkheid om een bonus te krijgen voor       geweldige voordelen.Account samenvattingLand: Belgïe

Email:  roger@stropken.be
      Name: Roger Henderick 
      Cadeau 1 Bitcoin = 8.417,64 EUR

Goede deadline: de voucher verloopt over 3 dagen       om 00:00 uur

Nu ja, ook de relatieburelen weten mij wonen, tenminste op het internet. Elke week krijg ik wel minstens tien aanbiedingen van knappe, maar vooral jonge vrouwen. En (grijns), raar maar waar: ze staan allen te springen om met mij een relatie te starten.

Die weten blijkbaar niet hoe (minder) jong ik ben. Laat staan dat ze beseffen dat ik een pensioen heb van 916,46 euro.

Nu ja, ze mogen altijd bellen voor een modest etentje, hier rechtover mijn appartementje. Frituur DE TUIMELAAR heeft goeie frietjes en de bazin is . . . jong en knap! 


INTERVIEW MET WILFRIED VANDAELE

“Ik ben de zoon van een cafébaas”

Ik heb de laatste maand een merkwaardig dorp leren kennen. En neen, geachte lezeres en waarde lezer, het woord ‘dorp’ staat hier helemaal niet laagdunkend. Integendeel. Wenduine is het dorpje met pakweg vierduizend inwoners waar mensen de kroeg binnen komen en elkeen een goeie dag toewensen. Moeilijk te vinden maar ik vond het . . . eindelijk!

Voor mij de gelegenheid de burgemeester van De Haan, Wenduine, Vosseslag en Klemskerke aan het woord te laten. Een man, door vriend en vijand geroemd om zijn dossierkennis die niet te berooid is om zijn afkomst te verloochenen.

red: meneer de burgemeester, deze maand sierde u de cover van het ledenblad van N-VA. Wat was daartoe de aanleiding?

WV:
 Tja, vorige zomer werd ik voorzitter van het Vlaams Parlement en bij de vorming van de Vlaamse regering, toen Liesbeth Homans mijn plaats als voorzitter innam, werd ik fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams parlement, In opvolging van Matthias Diependaele, die minister werd. Matthias was hier vanmiddag trouwens te gast in De Haan. We vieren dat de Concessie in De Haan 25 jaar geleden beschermd werd als dorpsgezicht.

 

Een fractievoorzitter komt dus wel eens op de cover van het ledenblad. Dat ik ook burgemeester ben, en nu de zomer komt en we volop maatregelen nemen om onze inwoners en gasten te beschermen tegen een mogelijke besmetting door Corona, was wellicht een extra reden voor een interview.

red: sinds een maand vertoef ik regelmatig in jullie deelgemeente Wenduine. Sinds een week woon ik er. Er is me toch wel iets uitzonderlijk opgevallen. Ik heb hier nog geen enkele inwoner ontmoet die hier weg wil. Wat is er zo speciaal aan Wenduine? Kan toch niet uitsluitend komen doordat de gemeente De Haan aan elke inwoner vijf mondmaskers bezorgde! Ik kom van Oostende. Daar kreeg niemand ook maar één mondmasker. Wenduine lijkt overigens de gemeente waar burgers elkander een goeie dag toewensen als ze in een kroeg binnen stappen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt!

WV:
 Allereerst: welkom in onze gemeente ! Misschien zijn de mensen zo blij met hun burgemeester dat ze hier niet weg willen (lacht). Nee, onze gemeente heeft nog een beetje een dorpssfeer. De kleinschaligheid haalt het hier nog op de grote appartementsblokken. Hoewel die laatste er ook wel komen. Maar minder dan op vele andere plaatsen.

 

Wat de mondmaskers betreft: we slaagden er inderdaad in om al onze inwoners al zeer vroeg in de crisis mondmaskers te bezorgen. We kregen daar zeer goede reacties op en het bewees inderdaad dat ons gemeentebestuur en onze gemeentelijke diensten er zijn voor de mensen. Ook vele vrijwilligers staken de handen uit de mouwen, wat wijst op een grote samenhorigheid.

red: ik kan moeilijk voorbijgaan aan Covid-19.Overmorgen zullen de stranden overstroomd worden door badgasten. Hoe lost de gemeente De Haan, en haar deelgemeenten, dit besmettingsgevaar op?

WV: 
We hebben een gedetailleerd plan dat vanaf 1 juli helemaal uitgerold zal worden. Eerder al lieten we de strandcabines opbouwen met een tussenafstand van een meter. Nu al vragen we, via pijlen op de voetpaden en bordjes, dat de mensen het rechter voetpad nemen. Dat zal ook zo zijn op de dijken en de toegangswegen tot de dijk. Het strand wordt in zones verdeeld, en elke zone heeft een maximum capaciteit. Er wordt voortdurend geteld, manueel en met camera’s. Als een zone vol geraakt, sluiten we de zone af en worden gasten naar een andere zone geleid. Er zijn in- en uitgangen met ontsmettingsmateriaal en stewards. Als het niet echt druk is, kunnen we natuurlijk soepel zijn, maar bij drukte worden de maatregelen aangescherpt. We rekenen natuurlijk op de goede wil van de bezoekers en de uitbaters. Als zij er hun voeten aan vegen, dan zullen ze dat voelen.

red: de laatste vier maanden kan niet worden beweerd dat ons land schitterend werd geregeerd. Het aantal maatregelen dat eerst werd uitgevaardigd en kort daarna werd gewijzigd of gewoon afgelast, ze zijn niet meer te tellen. Negen ministers van volksgezondheid. Dat alles is toch Kafka in de negende graad?

WV:
 Zolang de nationale noodtoestand geldt, is het de Nationale Veiligheidsraad die de beslissingen neemt. Die bestaat hoofdzakelijk uit federale ministers. De regio’s, die nochtans het grootste deel van de maatregelen moeten uitvoeren, zijn enkel vertegenwoordigd door hun minister-president. En die is dan nog geen vast lid van de Veiligheidsraad, maar een “gast” ! De grootste blunders werden volgens mij op het federale niveau begaan: de federale overheid zou mondmaskers leveren, maar slaagde daar pas na maanden in. De federale overheid zou contactanalyses organiseren, maar liet dat uiteindelijk aan de deelstaten over. Als je het mij vraagt, heeft Vlaanderen getoond dat het de uitdagingen wél aanpakt: telkens was het de Vlaamse regering die het voortouw nam om de anderen te overtuigen m.b.t. opening van de scholen, culturele initiatieven, evenementen, enz.


red: is het verschil tussen de werking van enerzijds het Vlaams parlement en anderzijds het federaal parlement inderdaad zo groot? Wordt in dat laatste echt zoveel meer blabla verkocht?

WV:
 ik ben enkele jaren senator geweest. Ik volgde Bart Dewever op in de senaat toen hij burgemeester van Antwerpen werd en ik zelf nog geen burgemeester was. Je kunt als burgemeester immers geen senator zijn. Toen heb ik het echt wel aan den lijve ondervonden hoe groot het verschil in aanpak is tussen het federale en het Vlaamse niveau. Zeker sommige Franstalige collega’s hebben de neiging erg breedsprakerig te zijn. Wij Vlamingen zijn zakelijker en willen concrete oplossingen.

red: als we de rekening eerlijk willen opmaken, dan hebben wij het record van 541 dagen zonder volwaardig werkende federale regering opnieuw overschreden. In het buitenland loopt daar de ene Belgenmop na de andere over. Hebben die 150 verkozenen (van welke partij ze dan ook mogen zijn) niet het minste eergevoel? Gaat het bij hen enkel en alleen op hun persoonlijke verrijking en die van hun partij? Onze staatsschuld bedraagt in werkelijkheid meer dan 500 miljard euro ofte 20.000.000.000.000 (twintig biljoen oude frankskes!). Op een dag zal er toch (minstens) één politicus moeten verrijzen die de ballen aan het lijf heeft om de verhoging van die schuld een halt toe te roepen? Waarom is er (ook) binnen N-VA zo geen federaal politicus te vinden?

WV:
 Ik geloof niet dat er veel mensen in de politiek zitten die dat “enkel doen om zichzelf te verrijken” zoals je zegt. Een politicus die zijn job goed wil doen, klopt enorm veel uren en krijgt enorm veel naar het hoofd geslingerd. En voor wie iets kan, zijn er echt wel jobs die beter betalen en minder miserie meebrengen.

 

Dat het federale niveau in een impasse zit, bewijst alleen maar dat er aan weerszijden van de taalgrens heel andere visies bestaan over hoe we onze samenleving willen organiseren. Het klinkt als een cliché, maar als je ziet dat in Vlaanderen het Vlaams Belang groeit in Wallonië de PTB (communisten), dan zegt dat toch genoeg?

red: even terug naar Wenduine. Ook hier begint de leegstand van handelspanden vorm te krijgen. Plant de gemeente daar iets aan te doen, zoals bijvoorbeeld de gemeente De Panne die starters een serieuze startbonus aanbieden?

WV:
We hebben daar plannen voor klaar liggen, maar vrezen dat dit weinig uithaalt. Het is een heel complexe problematiek. Dat sommige eigenaars een veel te hoge pacht vragen, speelt zeker ook mee. En daar kan de gemeente niets aan doen. Wel hebben wij zones waar wij een handelszaak op het gelijkvloers verplichten. Op die manier willen we de handelszaken concentreren, wat de winkelbeleving aangenamer maakt, en willen we een voldoende aanbod van panden behouden zodat de prijzen niet te hoog worden en de uitbaters voldoende zuurstof krijgen.

red: hoe groot is de kans dat de inwoners hun burgemeester op café ontmoeten' Of loopt u, genietend van een ijsje, enkel op de dijk om de cover van jullie ledenblad te vullen?

WV:
 Zomaar doelloos op café zul je me inderdaad niet gemakkelijk tegenkomen, tenzij voor een of andere activiteit van een vereniging of een viering. Niet dat ik daar iets op tegen heb: ik ben de zoon van een cafébaas. Maar het is heel eenvoudig. Een dag heeft maar 24 uren en je moet kiezen: ofwel zit je aan de toog, ofwel zit je achter je bureau. Ik sta bekend als een dossiervreter, en ik vind dat ik dat verplicht ben aan de mensen die mij verkozen hebben en die mijn wedde betalen. Ik hoop dat de mensen mij niet verkozen hebben om op café te zitten, maar wel om onze gemeente te besturen en hun belangen te verdedigen in Brussel. En wie zich daar 100% voor inzet, heeft geen tijd meer over, geloof me vrij. Maar voor wie mij nodig heeft, ben ik altijd bereikbaar, en wie mij een bericht stuurt, krijgt normaal zeer snel een antwoord. Dat interview is daar trouwens het bewijs van J

red: hartelijk dank, meneer de burgervader. Maby we'll meet . . . one day! Uw gemeente heeft alvast een handige UITKRANT. Laat ons hopen dat de zeer aantrekkelijke en gevarieerde geplande evenementen niet worden verstoord door dat coronazeikerdje.

 

 

CORONA SINGS “WE’LL MEET AGAIN”

Toen ik hier vier maanden geleden publiceerde dat ik ten stelligste geloof dat Covid-19 een door de Chinezen bewust losgelaten ellende was, toen wezen er een hele pak mensen met hun wijsvinger tegen hun voorhoofd.

Ik schreef toen dat dit kaderde in de verovering van de mensenwereld door China. Niet onbelangrijk in mijn visie was de kennis die ik haalde uit ondermeer het boek DE IJSPRIEM.

Niet alleen zijn die Chinezen op Aarde met zowat 1/6 de van onze wereldbevolking, de laatste vier decennia leverden ze dik 90 % van alle nagemaakte producten. Nog belangrijker in hun veroveringstocht is het feit dat ze al in meer dan honderd landen van alles en nog wat opkochten. En neen, het is geen toeval dat daar heel veel lucht- maar vooral zeehavens tussen zitten. 

De algemene directeur van WHO (de Wereld GezondheidsOrgnisatie), de Griek Tedros Adhanom Ghebreyesus, waarschuwde voor de mogelijke terugkeer van dat Coronazeikerdje.

Ik had het hier al meermaals over het feit dat ik die tweede besmettingsgolf er echt zie aankomen. Het lijkt me dan ook onbegrijpelijk dat op bussen en trams er zo goed als geen controles zijn. Ik vrees het ergste tijdens de dagelijkse overvolle kusttrams. En ja, Vlamingen missen de ballen aan het lijf om de andere reizigers erop te wijzen dat ze hun mondmasker moeten aandoen.

Zou het geen schitterend idee zijn als men HOOGDRINGEND die bekeurders van parkeerovertreders zou inzetten op de kusttram en andere voertuigen van De Lijn? Gaat gezondheid en veiligheid niet voor een in overtreding staande auto?


 

LEZERSREACTIE

Begin deze maand kreeg ik een schrijversreactie van een magistraat. Naam, functie en het gerechtelijk arrondissement waar die tewerk gesteld is, zijn bekend.

“Meneer, uw strijd tegen de welwillend onbekwame justitie is een terecht en broodnodig gevecht. Uw cijfer van 3 % eerlijk werkende magistraten is echter onjuist. Binnen onze magistratuur is wel elke dag ergens een discussie die ooit leiden zal tot wat ooit een correct werkende justitie worden moet. Weet dat u niet de enige bent die strijdt tegen de corruptie binnen onze beroepsgroep. Ik kan u enkel mijn morele steun aanbieden en mijn begrip voor uw volhardendheid aanbieden. Hopelijk heeft u daar iets aan, hoe klein het ook is”.

Tja, uiteraard doet zoiets deugd. En ja, ik heb respect voor de realiteit dat ook die man staat op discretie. Maar – en dat mogen de lezers gerust egoïstisch vinden van mij – dat helpt mij geen zier vooruit.

Toch bedankt!

 

OOK GOEIEMORGEN

Er zijn hoofdredacteurs die probleemloos een halve pagina kunnen vullen in een zondagse krant. Neem nu bijvoorbeeld Pascal Kerkhove die gisteren (28 juni 2020) het had over haat en haten. Een onderwerp waar hij duidelijk niet de minste ervaring in heeft. Nu ja, wat beleefde die man om iets of iemand echt te moeten haten?

Dat hij bovenaan, in datzelfde artikel, aankondigt het niet over mondmaskers te zullen hebben maar anderzijds 17 van de 46 lijntjes het wel degelijk over mondmaskers heeft, bewijst voornamelijk dat Pascal zomaar wat uit zijn klavier lult om toch maar een tekst te kunnen publiceren.

Arm Vlaanderen, denk ik dan maar.

                                                                       

VOLGENDE WEEK

Komende maandag breng ik het eerste deel van de werking tussen politici en hun directe medewerkers. Daar zitten soms rare combinaties tussen. Medewerkers die hun loonheer niet het minste respect betuigen en zelfs publiekelijk desavoueren maar toch in dienst blijven of politici die weet hebben dat hun politieke rechterhand in de kas graaide maar hen niet de deur durven te wijzen omdat die medewerker teveel slechte daden van zijn broodheer kent.

Tja, schreef ik vandaag reeds ‘Arm Vlaanderen’?

 

DIT WORDT EEN RAMP !

Ik hou mijn hart vast voor de Vlaams kust als woensdag 1 juli – ofte overmorgen - een enorm grote hoeveelheid volk de stranden zal bestormen.

Toen ik zondag van De Panne kwam, stopte ik in Nieuwpoort aan de Kaai. Nog nooit zag ik de restaurants daar zo vol als gisteren.

Ook de restaurants hebben hun prijzen geïndexeerd dankzij Corona. Gemiddeld 7 % is erbij gekomen t.o.v. vorige jaar. De consument merkt niks van de btw-verlaging. Integendeel!

Maar het geld is beschikbaar en de mensen zijn lang genoeg in hun ‘kot’ moeten blijven. De minder gerealiseerde omzetten (en winsten) van de laatste drie maanden zullen snel zijn weggewerkt. 

Eindconclusie: het is weer eens de gewone consument die het kind van de rekening is die hij betalen zal!

 

OCHARME TOCH, LYDIA PEETERS

Het zal inmiddels zowat 41 jaar geleden zijn dat ik het idee voor een vermindering van het aantal verkeersdoden en de opstart van de BOB-campagne begon te ontwikkelen. Doordat Het Laatste Nieuws mij – overigens ten volle onterecht en ten zeerste voorbarig – als een heuse crimineel betitelde op haar voorpagina stelde ik het pas dik twaalf jaar later voor aan het publiek. Van toenmalig minister van Verkeer Coëme kreeg ik een schrijven waarin hij me feliciteerde met het idee waarop hij het prompt stal en aan het BIVV gaf. BIVV, later VISA genaamd, dat het idee naar de knoppen fietste.

Beste mevrouw Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, als ik de cijfers van 2018 vergelijk met die van 2019 dan lijkt het toch wel op huilen met de pet op, nietwaar?

42 verkeersdoden meer in 2019 dan het jaar daarvoor! Salut mein ratje, zouden we in Gent zeggen.  42 doden, dat is 7 % meer mensenlevens die verloren gingen in/door het verkeer dan in 2018. Ik heb het hier dan nog niet eens over de pakweg 10 zwaar gewonden en de 120 lichtgewonden per etmaal, per dag en nacht! Dat komt overeen met (schrik maar niet, beste Lydia) één gewonde door een of ander verkeersongeval om de elf minuten!

En dan heb ik het nog niet eens over de files die er na de zomer weer veelvuldig zullen zijn. Files waarvan de overheid, daarin gesteund door de media, het niet zullen hebben over de daadwerkelijke lengtes van de files maar over pakweg één derde daarvan. Boerenbedrog van de bovenste plank, nietwaar mevrouw de minister. Als men in dit apenland aan de Noordzee spreekt over een file van twaalf kilometer tussen Aalst en Brussel dan staan er in werkelijkheid drie (en niet één) rijstroken in die file. Dus is de file dan zesendertig kilometer lang. In geval van een weg met twee rijbanen is dat dan vierentwintig kilometers fileleed.

Maar ja, Belgische politici, en al zeker die van de blauwe partijen, ze luisteren nooit naar iemand met oplossingen als die geen blauwe partijkaart heeft. Ergo, mevrouw Peeters, laat mij maar grijnzen bij elk fileleed. De oplossing van het fileprobleem neem ik wel mee in mijn graf.

Al eens berekend, mevrouw de minister van Mobiliteit hoeveel een vermindering van de files van 25 % binnen de zes jaar, van 60 % binnen de tien jaar en van 90 % binnen de vijftien jaar minder zal kosten aan onze gemeenschap?

 

IS HET ECHT TOEVAL OF . . . ?

Weinig automobilisten zullen er hebben op gelet en onze dagbladschrijvers moeten erover zwijgen maar tijdens de hele coronacrisis stond de prijs aan de pomp zowat 16 tot 18 % goedkoper dan op heden, nu mensen opnieuw hun auto volop gebruiken.

 

BIJ LEVEN EN WELZIJN . . .

. . . ik ben blij in het dorp Wenduine te wonen waar mensen zich goed voelen als ze een ‘goeie dag’ krijgen toegewenst door de medebewoners. Waar op donderdagochtend, op een prachtige marktplein de wekelijkse markt doorgaat.

Ze hebben er ‘nen rare inwoner’ bij gekregen in Wenduine. Zien hoe dat afloopt.

Hoe dan ook, geachte lezer en waarde lezeres, bij leven en welzijn, dank dat u er ook deze week was. Vanaf volgende maandag (6 juli 2020) zijn we er weer, en tijdig. Op maandag 13 juli volgt dan een merkwaardige editie.

En volgende week is Joske Vermeulen junior er weer. Die heeft heel wat te vertellen.

 

BIJNA VERGETEN !

Oef, ik was het echt bijna vergeten. Gelukkig kreeg ik een telefoontje terwijl ik mijn teksten aan het plaatsen was op de website. Oef dus.

Neen, de heren Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Philip Van Volsem, zijnde de vijf raadsheren bij het Hof van Cassatie die ik hier al vijf maanden lang elke week mag beschuldigen van – nota bene bendevormend – schriftvervalsing te hebben gepleegd, hebben zich nog steeds niet verontschuldigd. Maar dat deed ridder Jean de Codt, hun voorzitter, al evenmind.

Ik blijf derhalve bij mijn cijfer van 3 % niet corrupte magistraten. 


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 22 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


OPEN BRIEF AAN PIETER LESAFFER

Geachte heer Lesaffer,

Mag ik u aanspreken met Pieter? Wij zijn wel onbekend bij de ander edoch had ik dit weekend in uw krant de indruk dat u – net als ondergetekende – niet houdt van censuur of (o.a. politieke) druk binnen de media. U had het over de VRT; ik heb het hier over de media in het algemeen, de dagelijkse krant in het bijzonder maar inderdaad, de VRT doet zeker mee om de Belgische titel weg te kapen.

Niemand leest me . . . zo zegt (grijns) iedereen. Waarom elke week dan meer dan duizend mensen (het gemiddelde van) 18’44’’ hun tijd besteden op www.stropken.be zou zeer mijn vraag kunnen zijn.

Ik ben zondagavond gaan eten in een goed restaurant rechtover het Oostendse casino. Met de gastheer had ik het over de vrijheid van de dagbladpers. Iets wat ik vorige week ook deed in het Nederlandse grensstadje waar ik, telkens ik erheen ga, het standbeeld van Martinus Nijhoff groet. Ik sta er eventjes stil en spreek hem aan. Zou hij weten dat ik nog bijna dagelijks zijn zevende en tiende edities gebruik uit respectievelijk 1956 en 1976? Martinus Nijhoff, mijn trouwste reisgezel die me nog nooit verliet, die me nog nooit met de rug tegen de muur zette of een mes in de keel stak.

Neen, beste Pieter, ik ben (nog) niet rijp voor een of ander gekkenhuis. Ik ben een burger die door de media bewust compleet links (en rechts) wordt genegeerd.

Zeg nu zelf, als ik vijf maanden lang, de namen publiceren mag van Berneman Sidney, Bloch Alain, Frances Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip dan doe ik dat niet zomaar. Ik geef het toe dat ik hoop dat – just one day and not at the white cliffs of Dover where we are listening to the song that we’ll meet again – één krantenjournalist (die naam waardig) het cordon doorbreekt en mijn toch wel ongelooflijke (maar waar gebeurde) ervaring overneemt. Vijf topmagistraten - elk raadsheer bij ons (hoogste) Hof van Cassatie - die, nota bene bendevormend, schriftvervalsing pleegden zodat het mij onmogelijk kon zijn aanwezig te zijn ter zitting!

Dit is niet een of andere onderzoeksrechter die vergat zijn handtekening te zetten waardoor een 19-koppige drugbende volledig vrijuit ging. Deze criminelen zijn de top van onze instelling die het RECHT moeten doen zegevieren! Vraag is . . . welk recht, wiens recht?

Ik hield eraan, beste Pieter, u aan te spreken in deze. Laat ons elkaar geen blauwe bloempjes toewerpen of Liesbeth (Van Impe?) noemen. De kans dat u de toestemming krijgen zal van haar of van Thomas Leysen om – zonder uw C4 te krijgen – over die vijf magistraten de waarheid te publiceren, ligt procentueel lager dan het Contadorgetal. Bij mijn weten was dat 0,000 000 005 %.

Laat mij u een Coronavrij leven toewensen. 

Oh ja, mijn nummer is nog steeds 0468/57.08.29.

  

SIGRID KRAAG VINDT DAT . . .

. . . de Nederlanders nieuw leiderschap nodig hebben? Tja, beste Nederlandse politica . . . !

In jullie zuiderlijk gelegen apenbuurland weten onze politici niet eens met welke van de 26 letters van ons alfabet het woord LEIDERSCHAP begint! Dat was dan ook de reden waarom de verwerking van Covid-19 de meest totale ramp was sinds de aanstelling van koning Leopold I 190 jaar geleden.

 

ZE ZIJN WEER VERKEERD BEZIG

Bij KVO zijn ze de supporters weer gek aan het maken. Het bestuur verkondigde vorige week dat ze het systeem Liverpool gaan introduceren bij het kleine edoch sympathieke kustploegske.

Nou, ik heb er eens mee gelachen. Het systeem Liverpool klopt enkel met een coach als … Júrgen KLOPP.

Ik heb er geen goed oog in.

 

LEZERSREACTIE

Ik heb nogal wat boeken allerlei. De laatste vier maanden – sinds ik weet dat ik verhuizen moest – stak ik er heel wat in die leuke boekenboxen die je in Oostende op meerdere plaatsen kan zien en waar mensen gratis boeken kunnen lenen om te lezen en dan terug te steken. Telkenmale schrijf ik vooraan dat dit boek(je) aangeboden werd door www.stropken.be.

Een week geleden ontving ik onderstaande mail.

 

Dag Mijnheer Roger,

Vanmorgen stond ik aan de Place Marie-José te wachten op een sms van
Johan, en zag ik het boekenruilhuisje.
Ik loop geen enkel huisje voorbij zonder de boeken even te herschikken
en de titels eens te lezen.
Daardoor vond ik jouw boek 'beleggen voor dummies', net wat ik momenteel
nodig heb.
Door je verwijzing naar
www.stropken.be kwam ik op die site en jouw
mailadres.

Je website is als een geheime grot die plots voor je opduikt,
verrassingen, verwijzingen, teksten,...
Ik weet niet wie je bent, maar het intrigeerde me wel.
Ik zal zeker bij tijd en stond even een kijkje nemen, inspiratie op
doen, misschien reageren.
Weet jij wie ik ben ? Misschien kennen we mekaar wel, maar leg ik het
verband niet.
Hartelijke dank voor het boek,
en vriendelijke groeten,


Vera Boydens / Raversijde.

Tja, van zoiets word ik echt stil en sta dus met mijn mond vol tanden.

 

DE HYPOCRISIE VAN BART TOMMELEIN

Burgervader Tommelein (Oostende) verweerde de opening van een discotheek in de Langestraat met zijn aanwezigheid. Verder was daar geen kat te bespeuren maar voor blauwe partijgezinden kan zoiets bij Bart.

In de bibliotheek- een ruimte vele malen groter dan de Langestraat tussen het Monacoplein en de Madridstraat – komen op een uur tijd hooguit 25 mensen. De veiligheidsmaatregelen daar zijn ongelooflijk (mondmasker verplicht, handgel verplicht evenals het dragen van een boodschappenmand.

Te gek om los te lopen dus. Al zeker als je vaststelt dat, op een willekeurige weekendavond, er in dat stukje van de Langestraat minstens 2.500 uitgaanders als een sardien in een blikken doosje zitten samengeprangd. Ze omhelzen mekaar, kussen elkander, drinken van elkanders’ glas . . .

Maar ja, in die Langestraat bevindt zich het bevriend horecacafé van de allochtone vriendjes van burgemeester Bart . . .

Doe jandorie zowel de bib als de tien dienstencentra open, verdomde hypocriete burgemeester.

 

HET IS OPPASSEN GEBLAZEN

Geloven in het toeval, dat doe ik al lang niet meer.

De voorbije twee weken bezocht ik een aantal horecazaken aan de kust. Ik mag gerust stellen dat het nog steeds huilen met de pet is. Behoudens in uitgangsbuurt Montmartre zijn er weinig mensen. De cafébaas die 40 % van zijn omzet draait als dezelfde periode vorig jaar mag tevreden zijn, heel tevreden. Bij onze frituristen kenden ze vorige zondag de eerste ietwat normale recettedag-

Er zijn ontzettend veel kroegen waar de baas rijker werd door de dagelijkse staatsvergoeding van 160 euro te krijgen. Als je geld verdient door niet te werken, dat is steeds een fout signaal.

Wat ik nog nooit beleefde was de realiteit dat zowel kroegbazen als hun personeel veelvuldig Alzheimer kregen. Ik leg het even uit.

In amper tien dagen bezocht ik acht verschillende horecazaken aan de kust. Bij één ervan bestelde ik een wafel met suiker. Jawadde . . . 4,50 euro maar soit, ik had een goeie zaak gedaan en wou me zelf eens verwennen. Het was zestien jaar geleden dat ik een Brusselse wafel kocht. Ik zat op het internet en bleef maar wachten op het wisselgeld van een halve euro op het briefje van vijf dat ik had gegeven.

Na veertig minuten vertrok ik. Echter niet zonder eerst de baas te vragen of ik die vijftig cent mocht ontvangen. “Oh, heb ik u dat nog niet terug gegeven?”. Tja . . .

Amper tachtig meter verder maakte ik het volgende mee. Ik bestelde een koffie en betaalde onmiddellijk met een briefje van vijf euro. Waarop ik 2,30 euro terug kreeg. Een half uur later bestelde ik een cola zero. Ik legde een briefje van vijftig euro op de tafel maar dat nam de roodharige dienster niet op. Iets dat ik al raar vond. Nog een half uur later en nadat ik haar al tweemaal had gewuifd met dat geldbriefje, verliet ik de zaak. Uiteraard passeerde ik eerst langs de kassa. “Dat is dan 5,30 euro” zei ze terwijl ze me een kassabon met dat bedrag op gaf.

“Mevrouw, die koffie heb ik u reeds betaald met een briefje van vijf waarop u mij 2.30 euro terug gaf”.

“Juist ja, het is ook zo druk”. Verontschuldiging kwam er niet. En ja, ze had het heel erg druk gehad om te praten met haar kind en echtgenoot.

In het café waar ik tot vorige week ging internetten en de kranten lezen kwam ik dan het volgende tegen.

Ik bestelde achtereenvolgens een koffie, een cola zero en twee Cristalletjes van elk 33 cl.

Totaal 9,20 euro. Ik betaalde met een briefje van tien euro. Ook hier wachtte ik 31 minuten tot de cafébazin weer in de zaak verscheen. Waarop ik vroeg of ik geen geld te goed had.

Tja, er komt al de helft minder volk in de horecazaken i.v.m. dezelfde periode vorig jaar maar door deze Alzheimerse werkwijze gaan klanten nog sneller weg blijven. 
                     DIEN IK HEM NOG VOOR TE STELLEN?   

Gerard Van Noten

4 minuten · 

GEDOOGZONES
Kom ik nu pas terug van het OLV AALST en wat zie ik daar aan de buitenkant? Een zone volledig buiten het ziekenhuis waar duidelijk op staat "Rokers gedoogzone". Ja dat begint nu inderdaad ferm in de mode te komen. Zo heeft men in de grootsteden ook zulke zones, maar dat zijn dan "Criminele gedoogzones". Die zijn dan natuurlijk onderworpen aan bepaalde regels, men zou bijna kunnen zeggen, een "statuut".
Nu ga ik even een tussenstop maken met betrekking tot de definitie van de term "racist" of liever gezegd het gebrek aan definitie. Deze term is daarbij reeds zodanig uitgehold dat het nog enkel kan vergeleken worden met het klassieke niets zeggende "motherfucker". Wel te verstaan, dat het "racisme" volgens bepaalde machtige kringen van "cultuurbarbaren" (lees linkse cultuurverraders) zich enkel limiteert tot de bubbel (corona-taal) van de blanke (of witte) "homo sapiens". Alle andere cultuur- en kleurenbubbels zijn hiervan gevrijwaard.
Terug naar die beroemde "gedoogzones"! Wat is een "gedoogzone"? Een zone waarin bepaalde feiten of gedragingen oogluikend worden toegelaten. Zo is de "criminele" gedoogzone per definitie verplaatsbaar en is inherent een constante eigenschap van de niet-autochtonen, niet-christelijken en ander verfoeilijke sujetten, buiten zij die ofwel niet gehoorzamen aan de wereldreligie, de Islam, ofwel blank (wit) van huidskleur zijn. Voor hen geldt die "gedoogzone" niet en wordt deze groep automatisch gerangschikt onder de "racisten", waarvoor -ondanks het gebrek aan definitie- géén gedoogzone kan of mag bestaan.
Voor sommige blanken (of witten) wordt die gedoogzone op crimineel vlak WEL toegepast en dan vooral wat betreft het witwassen (sorry voor de term), gepleegd door de witteboord criminelen ofwel de verkochte linkse beleidsmensen, alhoewel men niet juist weet waar het eerste begrip begint en het tweede eindigt. Deze "blanke" bubbel, ondanks niet vallende onder de ongedefinieerde noemer van "racisme" is duidelijk een concept dat de uitzondering is die de regel bevestigt.
Deze uitzonderingsregel en "bubbel" van criminaliteit (want het pogen een beschaving te vernietigen is "genocide", dus een crimineel feit), kent grote namen zoals Bart Somers, Karel De Gucht (zit in twee bubbels, ook die van het witwassen) Marc Van Ranst, Peter Mertens, Pascal Smet en andere Verhofstadts (niet-limitatief dus). Internationaal mag men er nog eens Macron, Merkel, Rutten, enz…, bijrekenen. Zoals U ziet, niets dan goed volk.
Al de anderen, het "plebs", wij dus, zitten in de bubbel die de (wederom) ongedefinieerde definitie van "racisten" kent. Ons enig recht is om te aanvaarden dat onze cultuur vernietigd wordt, onze rechten teniet gedaan, allerlei lijfelijke criminele feiten op ons volk gepleegd worden, met één groot recht "ZWIJGEN"!!!
Te dien einde heeft de politieke kaste het stoffelijk overschot van "Torquemada" bovengehaald en via mentale "klonering" bepaalde -door haar- als "neutraal" bestempelde mensen en organen aangeduid om aan "Fact-Checking" te doen. Wat betreft o.a. Facebook, zijn dat de gekende zéér neutrale redacteurs van de Knack, die zoals we allen weten, hun onafhankelijkheid in het schrijven en publiceren hoog in het vaandel houden.
Sommige van die absoluut objectieve medewerkers zijn alom beroemd en hun woord kan sowieso niet in twijfel getrokken worden. Ik citeer o.a. Bert Bultinck, Dirk Draulans en Othman El Hammouchi, jonge denker, moslim en Vlaming (volgens eigen zeggen). Deze laatste is zoals wij eveneens weten, een vurige aanhanger van de Sharia (enig geldig rechtssysteem, natuurlijk) die zelf zover gaat en stelt dat zijn eigen dochter zware problemen zou krijgen indien ze zonder hoofddoek op straat zou komen. Dus een bewezen weldenkend en cultureel progressief iemand, vanuit wiens mond wij enkel correcte en juist bevonden zaken kunnen verwachten.
Deze ploeg zal er dus over waken dat enkel nog het juiste en correcte nieuws op de sociale media zal gepubliceerd worden in afwachting van de Europese wetgeving terzake waar wij allen wegens het spreken van de waarheid kunnen en zullen veroordeeld worden. Inderdaad, "Juist en Correct" zijn zeker géén synoniemen van "waarheidsgetrouw". Dit hoeft ook niet, daar het hoofddoel is de domme massa onder controle te houden, haar de "facts and figures" te onthouden, tot zij het aan der lijve zal ondervinden waarna dit dan ook in de rubriek "varia" van de "main-stream" media zal verschijnen als het al niet eenvoudigweg verdonkermaand wordt. Als ik enkele feiten mag opnoemen die vallen onder het verzwegene en door de "Fact Checkers" als niet bestaande beschouwd, dan is dat wel de vroegere slavenhandel van de Arabieren t.o.v. de "negers" (excuus voor de term, maar zo werd dat vroeger gezegd en geschreven), waardoor miljoenen het leven lieten, de Armeense genocide, niet voorzien in de "negationisme-wet", want lichtjes anti-Turks (stel U voor, want een schande), de dagelijkse verkrachtingen, bastonades en vernielingen, buiten (natuurlijk) deze die al te veel opvallen zoals de rellen in de grootsteden, enz… . Maar dit is de schuld van de al te gretige reporters die ter plaatse komen en dit buitensporig geweld op de dagelijks lobotomiserende nieuwszenders verspreiden. Maar géén nood; aan alles is een mouw te passen; het waren "verwarde" jongeren, door ons (ongedefinieerde) racisme aangespoord tot wanhoopsdaden. Als het dan nog niet lukt om de attentie te verplaatsen, kunnen zij zich focussen op één of ander standbeeld van een moreel beschamend personage zoals Leopold II, of Winston Churchill. Zij die afbreken hebben géén tijd om aan iets anders te denken. Weeral dat gewonnen!
U ziet, alles komt op zijn pootjes terecht en onze "bubbel" is en blijft schuldig dankzij de neutrafact-checkers van deze objectieve maatschappij.
Waarde landgekloten, nu stop ik er mee en ga mij een sandwich kopen. Allé de Snackbar!!!

 

 

 

HET WORDT EEN COMPLETE RAMP

Corona


is de afkorting van 

CLOTE ORGANISATIE REGERING OVERTUIGT NU ALLEMAN

De horeca is nu weer open. Voor de gewone volkse kroegbaas is er geen of erg weinig verschil tussen gesloten zijn of weer open zijn. De mensen hebben angst om op café te gaan, ze blijven liever letterlijk in hun kot.

Ik ging vorige week in veel volkscafeetjes iets drinken. Ik ga hier geen namen noemen maar cafés waar vroeger vanaf 10 uur al twintig mensen zaten, moeten het nu doen met amper vijf: Vijf alleenstaanden die om half elf aan de derde pint zijn begnnen.

Die alleenstaanden worden, langzaam maar zeker, het grote probleem van een euregio als Vlaanderen. Geen politicus die het opmerkt, laat staan het aanvoelt.

Anderzijds – en wat een enorme tegenstrijdigheid is me dat! – vinden we in datzelfde oostende op vrijdag- en zaterdagavond tussen de 2.000 en de 2.500 jeugdige uitgaanders in de wijk Montmartre.

Johan Weckhuyzen

 

In DS van vrijdag 12 juni schreven Jan-Frederik Abbeloos en Simon Andries een artikel met als titel “Chaos in de politieke cockpit”. Ik schreef, zij het met andere woorden, krak hetzelfde reeds eind maart. Ik kort Corona dan ook af als Clote Organisatie Regering Overtuigt Nu Alleman.

Ik weet niet of de heren Andries en Abbeloos al ooit in de cockpit van een vliegtuig kwamen. Dat is, in oppervlakte, een eerder erg beperkte ruimte. Hoe men daar ooit negen ministers van volksgezondhei in propte . . . is iets dat ik niet begrijp. Een dertienkoppige ruziemakende regering is dan sowieso al iets dat zulk vliegtuig moet doen crashen.

Drie maanden lang verliep werkelijk alles op de slechtst mogelijke wijze 

 

NIEUW SPEELTJE . . .

. . . voor Jef Vermassen. Na vier jaar elk jaar opnieuw in de belangstelling zichzelf in de mediabelangstelling te hebben gebracht met zijn – inmiddels compleet onnozel gebleken – Bende van Nijvelverhaal, heeft de advocaat uit Lede begrepen dat hij uit een ander vaatje moest tappen.

En zie, net op tijd komt de Maddie McCangeschiedenis hem ter hulp.

Ik ga hier niet dieper op in. Laat me stellen dat Vermassen de toneelauteur is die geen afscheid nemen kan in schoonheid.

Waarvan akte!

Inmiddels vond men een foto terug die plots wel belangrijk kan zijn. Na dik 35 jaar?

 But my lips are sealed, believe me.

 

CORONA-OVERTREDERS

Het zijn er teveel om op te noemen, mensen met een voorbeeldfunctie die letterlijk hun voeten veegden aan de maatregelen ter bescherming van de burgers tijdens deze vreselijke tijd.

Van over de dochter van Goedele Liekens die met de P-plaat van mama ging fuiven waar het niet mocht over de echtgenoot van Gwendolyne Rutten, toen nog voorzitster van de Open Vld over prins loraiz en de couturier van Mathilde (koningin). Bij de OPEN VLD zitten overigens de meest arrogante zakken dienaangaande. Waarom Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters niet met de trein maar met het vliegtuig van Brussel naar Antwerpen vlloo

 

WIE OOK ZIJN BEST DOET OM DE MEDIA TE HALEN

. . . is André Hazes junior.

Met een uitspraak als “Iedereen mag weten dat ik een klootzak ben” bevestigt hij twee dingen. Ten eerste dat hij inderdaad een klootzak is en ten tweede dat hij niet van plan is om daar enige verandering in te brengen. Anders had hij gezegd “Iedereen mag weten dat ik een klootzak was”

Nu maar afwachten met wie hij zijn vrouw straks bedriegen zal.

 

 

 

 

STIJN DE PAEPE

 

Moderne rederijker woensdag 17 06 2020

 

Sophie’s choice

 

Snuffelronde? Opgeschort.

Er is weer een nieuw record

In dit prachtland waar surplacen

Tot een kunst verheven wordt.

 

Stilaan gaan we op de fles

en geen hond springt in de bres.

Men beperkt zich dan maar tot

om beurten kijken naar Wilmès

 

VRIJE TRIBUNE

Of het nu een kritische Sinjoor, een Gentse hoogleraar met een uitgesproken pro Europa-mening, Johan Van Biesen die een jaar geleden een meesterlijk stuk schreef over armoede in onze scholen, of het is Jan met de pet (genaamd Gerard Van Noten) . . . op www.stropken.be kan elkeen de eigen visie bekend maken.  

Wij publiceren, grijns, zelfs interviews met politici, of dat nu een burgemeester, een volksvertegenwoordiger of een minister is in een (al dan niet9 klote noodregering! Het voordeel - van dit enig echt vrije en onafhankelijk medium - is dat ik geen enkel akkoord diende te maken om de waarheid te mogen publiceren; niemand kan ervoor zorgen dat die waarheid wordt genegeerd. Zoiets lijkt, anno 2020, een voorhistorisch iets te zijn.

En neen, makkelijk is het geenszins, laat staan dat alles meestal vlot verloopt. Waar elke nieuwsbrenger verplicht is te luisteren en de bevelen van haar/zijn broodheer te volgen . . . voel ik FREE AS A BIRD IN THE AIR THAT I BREAD! Dat – sinds het begin van de industriële revolutie – onze lucht in steeds stijgede mate bezoedelde, is betreurenswaardig. Het geschenk dat Die van Hierboven de mensheid schonk, is al lang te verrot om nog gered te kunnen worden. God, geld en gat zijn al een halve eeuw niet langer de beheerders van ons dagelijks leven. God had teveel dienaren die de verkeerde weg opgingen en ‘het gat’ devalueerde sterk in waarde. Geld, en de daarmee gekochte macht beheersen het heelal. 

Deze site is het enige vrije middel in Vlaanderen om de eigen mening te verkondigen zonder dat er een politicus of politieke partij achter zit. Ik ben blij dat het aantal lezers langzaam maar zeker de hoogte in kruipt. Het had allemaal veel sneller kunnen gaan maar dan had ik concessies moeten aangaan, dan had ik mij moreel moeten verbinden om niet te schrijven, om niet te publiceren wat dient te worden vrijgegeven aan het volk opdat die daar gewoon recht op hebben.

Nogal wat reacties op mijn artikel over de ontmoeting in Martinus Nijhoff-city vielen mij vorige week ten deel. Tot mijn verwondering ook van lokale broodschrijvers van zowel Medialaan als Mediahuis.

Ik blijf hopen op die ene columnist die de steunpaal wil zijn

COLUMN Corona, meevaller voor brexiteers Hendrik Vos

Kort na de middag, precies vier jaar geleden, wandelde Jo Cox, een jong parlementslid, naar de bibliotheek in Birstall. In Market Street werd ze neergeschoten door een Brit van vooraan in de vijftig. Het was een week voor het fameuze Brexitreferendum en Cox voerde fel campagne om in de Unie te blijven.

 ‘Britain first’, riep de moordenaar, en hij stak haar nog vijftien keer met een mes. Iedereen was het er meteen over eens: de man was geschift en warrig in het hoofd. Bij niet-blanke daders wordt zelden gedebatteerd over hun geestelijke toestand. Dan is het ­simpelweg moslimterreur of gaat het om een gemeenschap die zich niet aanpast.

We hadden niet op George Floyd moeten wachten om het debat te voeren over dubbele standaarden en snelle oordelen, of over de vanzelfsprekendheid waarmee mensen in vakjes en rubrieken belanden. Het is de subtielste en venijnigste vorm van discriminatie en ongelijke behandeling. Ze is alomtegenwoordig.

 ‘Britain first’, de kreet van de moordenaar en die van veel brexiteers, komt er als brandversneller bovenop. Als Britten eerst komen, staan anderen op de tweede plek. Of de derde. Of de laatste. Er is een rangschikking, zowel binnen als tussen landen, met ware Britten telkens ­bovenaan. In een Europese Unie met veel lidstaten is niemand eerst. Daarom willen brexiteers eruit.

Partijen die het eigen volk voorrang willen geven, zijn wereldwijd populair. De vraag is of hun beleid in het belang is van degenen die ze pretenderen te verdedigen. Plusminus alle experts vinden de Brexit een dwaas plan waar geen Brit bij wint. Michael Gove, intussen Brexitminister, was die discussie beu. Een week voor de moord op Cox meldde hij dat de Britten genoeg hadden van experts, met hun studies, nuances, kanttekeningen en reserves. Mensen kunnen voor zichzelf uitmaken wat het best is. Premier Boris Johnson is een ­grote supporter van die theorie.

Boris­-Weet-Het-Beter weigerde wekenlang maatregelen te nemen tegen het coronavirus en bleef mensen enthou­siast de hand schudden. Toen hij zelf lelijk begon te hoesten, kwam de reality­check, meteen gevolgd door de zware lockdown. Belgen mogen­ klagen over prullige powerpoints, het lot van tweedeverblijvers of de verdeling van tienrittenkaarten, maar het is klein bier naast de owngoals van Johnson. Die komt ermee­ weg omdat hij ze met flair maakt, dat wel. Britten vinden dat charmant. Wie intussen het Kanaal oversteekt, moet nog altijd veertien dagen in quarantaine en winkels gingen er pas gisteren aarzelend weer open.

Geen ander land zal een zwaardere economische krimp kennen, voorspelt de Oeso (De Standaard 13 juni). De confrontatie met de feiten is hard. Dat zal niet anders zijn met de Brexit. Veel Brexitkiezers wilden geen arbeidsmigratie meer, maar de realiteit wringt tegen: buitenlandse verpleegkundigen waren nodig om Johnson in leven te houden op intensieve zorg en de quarantaine­verplichting is opgeheven voor ­buitenlandse fruitplukkers, want die zijn nodig om de landbouw overeind te houden.

Vier jaar na het referendum zijn we een paar premiers en verkiezingen verder. Het land is gespleten, de Schotten willen eruit, Noord-Ierland hangt er nog maar half aan vast en keer op keer is uitstel gevraagd. Op 1 februari verlieten de Britten de Unie, maar ­alleen op papier. In deze overgangsperiode is het Verenigd Konin­krijk er nog altijd­ onderdeel van. Toch is een on­vervalste, keiharde Brexit nu waarschijnlijker dan ooit. De Britse regering wil de overgangsperiode niet meer verlengen. Over een halfjaar is het dus zover: er komen controles aan de grens, vertragingen, paperassen en wellicht ook invoerheffingen. Minder inkomsten, meer werkloosheid, hogere prijzen en bevoorradingsproblemen zullen het gevolg zijn. Het belabberde coronabeleid is een meevaller voor de harde brexiteers, want hun enige kans om hun plannen door te drukken. De prijs van de Brexit kunnen ze immers wegmoffelen achter de corona­factuur.

Un train peut en cacher un autre­, staat er aan Franse overwegen op een bordje. Iedereen kijkt naar de eerste trein, maar de impact van de tweede kan groter zijn, vernietigender en van langere duur. Wat er met Cox gebeurde, is waanzin in zijn hevigste vorm. Maar de kreet van de moordenaar inspireert vandaag overal partijen. Het is een populaire vorm van nationalisme, gebaseerd op groteske zelfoverschatting, theatrale eigenliefde en een afkeer van experts die nuchter naar de consequenties kijken. Het is een giftige slogan, die een samenleving tot op het bot verdeelt, ongelijkheden uitvergroot en discriminatie voedt, tussen naties, tussen bevolkingsgroepen. En het meest cynisch van al: landen worden er helemaal niet beter van. Ze rijden er zich in klem.

Hendrik Vos doceert Europese studies aan de UGent. Zijn column verschijnt tweewekelijks op dinsdag.


WAAR BEGOT KOMT ISOLDE VANDAAN ?

Aan de Torhoutsesteenweg te Oostende, dichtbij het rond punt van het vliegtuig, bevindt zich de McDonald. Nu die terug open is, ga ik er (zoals vier maanden terug) opnieuw ’s ochtends vroeg heen om r te onbijte.

Tristan, de rechterhand van de eigenaar, is wel niet samen met Isolde maar nu heb ik een heuse Isolde ontdekt.

Isolde.van.den.eynde@pdgmedia.be zo noemt het niet onknap kind dat ik ontdekte als columniste in ONZE OPINIE

 

HET FAKENIEUWS IS NOG NIET OPGEBRUIKT

Hoeveel niet gerealiseerde beloftes, halve waarheden, hele leugens maar evenzeer diefstallen heeft de noodregering van WILMES II gepleegd? Doie het weet mag het hier komen vertellen.

Wie dacht dat de vaudeville rond de vijftien miljoen mondmaskers echt voorbij is, die kent onze politici niet. na de bestelling bij een Luxmburgs postbusbedrijfje voor een bedrag van 40.000,000 euro duurde het drie volle maanden vooraleer er een levering plaats vond. Land van herkomst/ VietnAM! Of all places:

Hoeveel die effectief aan de leveranciers hebben gekost, zullen we wellicht nooit ofte nimmer weten. De feiteloijke eigenaar is een palestijn

 

Nade ramp met van alles en nog wat (van testmaterialen tot en met de corona tracers-organisatie) is men nu begonnen om de mensen compleet gek te maken in de media. We zijn nu toe aa het Coronahoofdstuk over het redddende vaccin. Strafste verhaal is dat van de Britse faramareus AstroZeneca dat tegen oktober (da’s al over vier maanden!) een vaccin te zullen hebben dat daarenboven spotgoedkoop zal zijn. Geef toe, 2.5 euo per exemplaar . . . dat is nderdaad spotgoedkoop, Het is jandorie goedkoper dan die nondmasskers die te laat en te duur werden geleverd en die nu ook nog ongezond blijken te zijn. Lappe, alweer 40.000.000 euro in de vuilbak.

 

Voor mij mag er een organisatie komen waarbij ETHAN HUNT EN Elliot ness als enige taak hebben om alle bestellingen en alle betalingen i.v.m. Corona tot op het draadje uit te zoeken. Voor hi9nderd miljoen euro is de klus geklaard. Onbeperket volmachten

 

BIJ LEVEN EN WELZIJN

Sluit ik deze niet echt vrolijke voorbije week af. Ik ga het rustig aan doen in mijn nieuw leuk, klein maar oergezellige verruimde studio op een boogscheutje van het Wenduinse strand, op een halve boogscheut van de tramhalte in Wenduine centrum.

Wenduine – zo leerde mij de bevolking hier de laatste maand – het kustdorpje met amper één kleine winkelstraat waar geen enkele inwoner ooit nog weg wenst te gaan.

Ik zal daarover eens een gesprekje aangaan met burgervader Wilfried Vandaele (N-VA) en dat hier volgende week publiceren.

Vanuit café Metro in (what’s in a name?) de Jokstraat waar je, op woensdag na, elke dag reeds vanaf 6.30 uur terecht kan, wens ik jullie allen een gezellige zomerweek toe.

Dit is het uniek cafeetje dat niet aan de haven is gelegen maar waar – zoals in de goeie ouwe tijd van een halve eeuw terug – de mensen elkander nog een goeie ochtend/middag/avond toewensen en waar ze ongezouten hun mening uiten.

I like it maar ik realiseer me ten volle dat je als cafébaas pas geslaagd bent als je perfect de gulden regel van de drie aapjes naleven kan. Dus, Myriam en Ronny, doe zo verder. 

MIJMERINGEN VAN MAANDAG 15 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


 

ALS MONICA HET KORT HOUDT . . .

Talentvolle Monica Moritz, rustende op haar verdiende lauweren, heeft vorige week – nog maar eens - mijn aandacht getrokken.

Op facebook stelde ze heel gevat en (grijns) kort: “Ik zal het kort houden: De Macedoniërs moeten zich excuseren voor Alexander, de Iraniërs voor Xerxes, de Italianen voor Caesar, de Egyptenaren voor Ramses II, de Fransen voor Napoleon, de Spanjaarden voor Cortes, de Arabieren voor Abdallah ben Said, de Portugezen voor Vasco Da Gama, de Nederlanders voor de boerenoorlogen, De Britten voor Koningin Victoria, de Chilenen voor Pinochet, en zo kan ik uren doorgaan. Ook over degenen die NU beter in eigen boezem zouden kijken.”

Heb ik nu een dichter bij huis gelegen naam gemist? Neen, dat is de stijl van Monica die de lezers de kans biedt hersenen te gebruiken. Ik heb haar steeds een intelligente Dame (met hoofdletter D) gevonden. Een dame die verdomd goede televisie maken kon.

Monica, when you come back?

                                                                                                                                            

 

IS HET NU TOEVAL DAT IK HIER NU PUBLICEER . . .

. . . dat ik op zoek ben naar een IT-er die ook nog weet hoe www.stropken.be internettelevisie kan realiseren? Of komt dat doordat ik me herinner hoe professioneel Monica Moritz te werk ging?            

Ben jij die virtuoos (vrouwelijk of mannelijk) die zich goed voelt in haar/zijn vel om de mensen wakker te schudden zodat ze zich realiseren dat een en ander best toch wel anders – en beter - kan in Vlaanderen?

Wil jij wekelijks een vijftal uren instaan voor de opname en de uiteindelijke realisatie en productie?

Rijk zal je er niet van worden. Maar daar staat best iets tegenover.

Je bent – hoe dan ook – jong (van hart). Jouw geloof in de leugens van onze politici staat op het juiste, lage pitje.

Klik gewoon links bovenaan op CONTACT en stel je even voor.

SAMEN MAKEN WE – ELKE WEEK OPNIEUW - IETS NUTTIGS VOOR ONZE VLAAMSE MENSEN.

Oh ja, voor alle duidelijkheid: onder VLAAMSE MENSEN verstaan wij evenzeer de allochtonen die hier werken! Racisten zijn niet welkom hier maar dat zijn allochtone profiteurs evenmin!

 

WIE DOORBREEKT DE STILTE ?

Dit weekend was ik in Nederland. We hadden daar, net over de grens, afgesproken en we wisten vooraf wat het thema worden zou. Twee Vlaamse journalisten en één Nederlandse mediaschrijver van boven de Moerdijk en . . . ondergetekende. Leuk terrasje dichtbij het standbeeld van Martinus Nijhoff, lekker eten en rijkelijk vloeiende, goed gekoelde witte wijn uit Zuid-Afrika.

Als ik het hierboven heb over journalisten dan dien je te weten dat ze alle drie tussen de 40 en de 60 zijn. Het zijn niet de nieuwe broodschrijvers die, al dan niet van in hun slaapkamer of van op de keukentafel, het internet afspeuren om ‘nieuws’ bijeen te garen.

We zouden het, nog maar eens, over de media hebben, de media vóór en de media na de eeuwwisseling.

Voor elk van hen was het niet te begrijpen dat een doodgewone burger maandenlang zowat elke week vijf namen van raadsheren van de Tweede Kamer van ons Hof van Cassatie voor de leeuwen kan gooien zonder dat die top van de Belgische magistratuur mij het leven nog zuurder maakt dan ze de laatste vier decennia al deden. En ‘voor de leeuwen gooien’ vonden ze alle drie zacht uitgedrukt.

Geef toe, geachte lezeres, waarde lezer, het is nooit gezien dat een burger vijf magistraten, week na week en dit al  dik vier maanden, publiekelijk kan beschuldigen van schriftvervalsing zonder dat daar een klacht tegen wordt geformuleerd. Dat die burger daar bovenop ook nog eens de betichting bendevorming aan toevoegt, vermindert de zwaarte van die schriftvervalsing geenszins.

Dat hun voorzitter, Jean de Codt de hele affaire negeert, is niet echt verwonderlijk. De magistratuur in dit land beschermt haar crimineel en/of oerdom handelende medewerkers! Daar bestaan – de laatste halve eeuw – honderden voorbeelden van. Dat de machtigste man binnen onze magistratenwereld ook nog ridder is, bewijst enkel dat de edellieden geen enkele moraal of waarde meer bezitten. Onze Nederlandse journalist herinnert zich nog dat, begin deze eeuw, de Rotterdamse procureur-generaal zich publiekelijk verontschudligde voor de criminele werkwijze van zijn ondergeschikten.

Hier dekt de hoogste magistraat, Jean de Codt, de criminele daden van zijn vijf raadsheren toe met – zoals mijn Nederlandse vriend-journalist het zo mooi verwoordt – de mantel der stilte!

Hier doen 87 Vlaamse volksvertegenwoordigers en premier Sophie Wilmès al evenzeer alsof hun neus bloedt . . . tja . . .

Komen we dan aan de journalisten, de schrijvers die ooit – zij het lang geleden – ene Emile Zola mochten kennen. Zola die, middels de krant ‘l Aurore het publiekelijk opnam voor Alfred Dreyfus.

De aanwezige schrijvende loontrekkende van NV De Persgroep wees mij op de quote die Jan Segers publiceerde dit weekend: “Het is nooit te laat om onrecht in te zien”: Waarop we het uitvoerig hadden over mijn favoriete Vlaamse columnist. Het is overigens verre van de eerste keer dat de heer Segers het had over het rechtzetten van onrecht en aanbieden van excuses. Helaas – althans voor mij – is hij met handen en voeten gebonden en mag hij het van Christian Van Thillo nooit hebben over het onrecht dat Het Laatste Nieuws mij aandeed op 23 april 1980.

Beide Vlaamse journalisten bevestigden dat er nooit iets zal veranderen zolang Pol Deltour de baas mag spelen over de journalistenbond. Vrijheid van pers, gemuilkorfd door de voorzitter van de journalistenbond. Wat een tegenstrijdigheid!

Het werd een aangename middag/avond maar ook hier was de enige conclusie dat ik zou moeten wachten op een medium dat de dans opent, de duivelsdans die mijn waargebeurd verhaal vertelt op de cover van haar krant of die het brengt op haar digitale nieuwssite. Elk van de drie – en er zit daar een heuse veelwedder tussen – journalisten zet geen euro in op het feit dat het verhaal over de bendevormende, schriftvervalsende raadsheren Berneman Sidney, Bloch Alain, Frances Erwin, Hoet Peter en Filip Van Volsem ooit in een Vlaamse krant, laat staan op de VRT, te zien zal zijn.

In het buitenland is er zware interesse en wellicht moet ik maar de grenzen overtrekken. De media daar kunnen zich niet eens voorstellen dat zulke topmagistraten bendevormend aan schriftvervalsing doen.

Elk van mijn drie tafelgenoten is overtuigd dat - de dag dat ik het anders aanpak om mijn gelijk te krijgen - ik frontpaginanieuws worden zal en dat niet alleen in Vlaanderen of België. Tja . . . Moet ik dan echt mijn intenties realiseren om te bekomen waar ik recht op heb?

Het waren aangename uren die mijn gemoed even luchtten maar me geen millimeter verder brengen bij wat normaal zou zijn. Van Thillo en Leysen beschermen de criminele magistraten! Andrë Leysen, kon jij maar terug komen om eerlijke journalistiek terug te brengen.

Wordt (ongetwijfeld) vervolgd.

 

 

MEN BLIJFT ME MAAR . . . AANKLAMPEN

 

Er gaat geen dag voorbij of ik loop minstens één iemand tegen het lijf die me vraagt wanneer ’t Viooltje weer open gaat.

Tja . . . Ik zeg dat ik het niet weet waarna de ontgoocheling letterlijk van die mensen hun gezicht afdruipt.

Neem nu die ochtend op het terras van café Relais aan Petit-Paris toen twee vaste eters me aanklampten. Ook die twee samenlevenden diende ik te ontgoochelen. Beide hopen op 1 juli maar met Tommelein als burgemeester . . . kan je niks voorspellen.

Lees heel misschien eens het item ACHTERLIJKE TOMMELEIN.

 

 

VOOR HEEL WAT LEZERS . . .

Zal het aangenaam vernemen zijn dat ik opnieuw teksten kan publiceren van mijn meest geliefde (moderne) rederijker, Stijn De Paepe. Niet dat de Oostendse bibliotheek terug open is en ik er De Morgen kon lezen maar wat je – om God weet welke reden burgemeester Tommelein ook bedenken kan – niet kan in onze bib, kan je wel in een of andere horecazaak.

Ergo: voor het eerst sinds het uitbreken van het coronagezeik opnieuw een DAGVERS van Stijn De Paepe.

 

LEOPOLD OPGEROLD

 

Hoe heilzaam ook

het wieden is

van ploerten die

in brons gegoten zijn.

 

Op school wat meer

geschiedenis

is essentieel

op langere termijn

 

IK HEB HAAR STEEDS GOED KUNNEN PRUIMEN

Barbara, zo heet ze. En neen, het is geen Barbara zoals die in het liedje waar Will Tura aanraadt om “Barbara te vergeten want ze verdient jouw liefde niet”.

Het is ook niet echt een vrouw waar je – tenminste als je hersens bezit en die ook nog gebruikt – snel voor past. Kleine Barbara Pas is een pittige madame wiens Vlaams bloed sterk door haar aderen vloeit.

Morgen stelt ze haar nieuw boek voor: Het Coronablunderboek! Zal zeker dik boek zijn.

Is evenwel evenzeer de politica die het niet heeft over de staatsschuld of die de moed heeft om het te hebben over criminele magistraten zoals die vijf raadsheren bij het Hof van Cassatie.

 

ONROEREND GOEDMAKELAARS & SYNDICUSSEN !

Ik ben begonnen aan een serieus dossier over immomakelaars en syndicussen. Amaai, er zit daar wat tussen hoor.

Bij deze doe ik een oproep naar lezers met minder goede ervaringen met deze – zogenaamd professioneel werkende – personen.

In september publiceer ik dan – verspreid over drie edities – dit dossier.

 

JUPILER PRO LEAGUE

En ja, het gezeik blijft maar verder duren. Ik bedoel het gelul over de komende voetbalcompetitie en het aantañ clubs dat er in eerste nationale zullen starten. Persoonlijk blijf ik bij mijn al decennialang gedacht: een competitie met twintig ploegen, zoals in de Britse Premier League. Geen play offs meer dus.

Heel die Play Offs vind ik oerdom. Is alsof men aan de start verschijnt van de Olympische maraton en na dertig kilometer de wedstrijd effe stil legt. Na een uur starten de twintig beste dan aan de laatste 12.185 meters met een gehalveerde voorsprong.

Tja . . . !

Nu ja, Dries  Mertens (Napoli( zal het worst wezen. Eind deze maand is hij einde contract en zo vrij als een vogel. Die zal pas poen pakken.

 

DAT IS . . . HEEL ERG MOOI !

Dat onze pretparken al evenzeer vreselijk stiefmoederlijk werden/worden behandeld tijdens de Corontijd is algemeen bekend. Onze klereregering houdt de pretparken nog dicht tot minstens 1 juli!

Maar zie . . . Plopsaland in De Panne zwiert de deuren deze week open voor het gezin van Sergio Molina Cabanillas uit Elewijt. De 32-jarige vader van twee kindjes is dodelijk ziek en heeft een laatste hartenwens: nog één keer z’n gezin meenemen naar het pretpark dat tijdens z’n kankerziekte erg belangrijk voor hem was. De specialisten zien hem het einde van deze maand niet te halen.

Uiteraard is dit een geweldige positieve publiciteitsstunt voor Plopsaland. Als ze dat gezin nu ook nog levenslang gratis toegang geven tot al hun pretparken . . . dan zal papa Sergio ongetwijfeld nog gelukkiger het leven kunnen verlaten.

’t Is maar een idee!

 

MONDMASKERVAUDEVILLE NADERT EINDE

NU DE BUIT BINNEN IS . . .

 

Dat onze kloteregering helemaal niks heeft terecht gebracht van de drie maanden waarin haar noodreregering hier alles regelde, is een publiek geheim. Al goed dat er geen negatieve punten mochten gegeven worden. Hoe dan ook: minder dan 0 (NUL) kan men in zo’n geval niet halen en dat was dan ook het eindresultaat na drie volle maanden niet opgeleverde beloftes, ontelbare leugens, veel te late (of niet geleverde) veiligheidsproducten, veel te laat ingevoerde contact tracers die dan nog op de verkeerde wijze werden te werk gesteld, . . . och kom, laat er mij maar mee stoppen want dit wordt geen romannetje maar een driedelige encyclopedie van misbaksels allerlei.

Dat de media de Luxemburgse leveranciers van 15.000.000 mondmaskers ook nog een forum gaven . . . is du jamais vu! En hun verhaal zit oh zo mooi ineen! Ze gaan zelfs een boete betalen ten bedrage van 5.500.000 euro. De stroop druipt er zo vanaf.

Hoe is het er in werkelijkheid wellicht aan toe gegaan? Ze wisten op voorhand dat ze die mondmaskers (die ze zouden hebben ingekocht aan 12.000.000 euro, all in) niet tijdig konden leveren. Dus berekenden ze bij hun leveringsprijs van pakweg 34.500.000 euro het bedrag van een eventuele boete. Zo kom je aan 40.000.000 euro.

Tel dus uit je winst: 40.000.000 – 12.000.000 – 5.500.000 = 22.500.000 euro pure winst. Daar kan je al eens 7.500.000 euro steekpenningen van betalen. Maar in die Luxemburgse (zo goed als) postbusfirma gaan ze die cijfers – en die steekpenningen – uiteraard nergens terugvinden want die gasten hebben in heuse belastingparadijzen hun moederbedrijf van waaruit alles daadwerkelijk wordt geregeld.

Het oprichten van een parlementaire onderzoekscommissie is – als dat er ooit zou van komen – dus geen oplossing. Feit is dat die firma hier – op de kosten van de Belgische belastingsbetaler en tijdens een moment van pure coronaproblematiek- en ellende zich schaamteloos stinkend hebben verrijkt. Dergelijk onderzoek zou overigens stoppen aan het dekseltje van de postbus en zou nooit de voordeur bereiken van de feitelijke eigenaar.

Rest me één, zij het meervoudige, vraag te stellen: welke ministers, en welke politieke partijen hebben zich hiermee schabouwelijk verrijkt met miljoenen euro’s? Of hebben ze het netjes onderling verdeeld?

Ik vrees dat niemand van de negen (9) ministers van volksgezondheid staat te springen om haar/zijn vinger in de hoogte te steken.

Wat een geluk dat de Belgen – en al zeker de Vlamingen – te laf zijn om te reageren.  

VRIJE TRIBUNE

Mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers weten inmiddels dat ik Gerard Van Noten regelmatig de kans geef om zijn ongecensureerde mening te publiceren.

Gerard heeft niet enkel een kijk op de ‘fratsen’ die in dit apenland geschieden. Hij kijkt ook ver over onze landsgrenzen heen.

Leest u maar hieronder;

OUR CIVILIZATION IS . . . “GONE WITH THE WIND”

Alles moet weg, want "racistisch"! Een klassieker onder de "Hollywood"cultfilms; "Gone with the wind", moet weg. Een episode van "Fawltytowers", nog een klassieker; weg verdomme, wegens "racistisch".
Beeldenstorm op de "Leopold II" standbeelden, want hij was een kolonialist en een racist. Ja ja, dat de Arabieren honderdduizenden zwarten in slavernij hebben gedwongen en overal ter wereld hebben
verkocht, telt niet mee; dit noemt men "commercieel genie", géén racisme, dus nu geen amalgaam maken hé!!

Dat Leopold II België groot gemaakt heeft, telt ook niet mee.
Dat wij allen het knietje moeten plooien alleen wegens onze geboorte als "Blanke" (sorry; "witte", want blanke zeggen mag ook al niet meer), is maar absoluut normaal. Wij die wensen te leven in vrede, de
uitspattingen, misdrijven en andere criminele feiten van onze gekleurde
medemens niet aanvaarden; "racisme" dedju!!! Stokslagen zouden we moeten
krijgen, te beginnen met 25 dagen "bak" alleen al als we onze voordeur op slot willen doen.

Wat is dat nu met al dat gebrek aan gastvrijheid?Daarbij, als wij schade hebben aan onze eigendom, onze ruiten
ingeslagen, onze voordeur kapot; eigen fout en absoluut "racistisch"!!!
Laat die gasten toch gewoon binnen, in plaats van alles op slot te doen.
Dat is toch pure discriminatie en racisme!! Eerlijke dieven,
verkrachters, moordenaars en erger buitensluiten, dit is gewoon niet te
doen, de mens onwaardig!


Somers die praktijktesten wil laten uitrollen voor de huur- en
aanwervingmarkt in tegenspraak met de strafwet is maar normaal. Dat dit
"uitlokken" heet en strafrechtelijk verboden is, deert hem niet. Als
Bart Somers niet meer de wettelijkheid aan zijn laars mag lappen, waar
gaan we dan naar toe? Dan zijn we wederom "racistisch" bezig,
natuurlijk. Dat eenieder doet met zijn eigendom wat hij wil; vergeet het
maar. Ok, dat staat beschreven in het EVRM, maar dat is maar een stuk
papier, enkel toepasselijk als de nood het hoogst is en de publieke
opinie ontstemt. Anders, weg met die vod, zoals Liesbeth Homans toen zei
over de Belgische vlag nadat ze het laatste kliekje van de fles wijn had
leeggedronken.
Bij de sp.a ook nog zo'n lumineus gedacht, ik citeer: "Vlaams
parlementslid Annick Lambrecht (sp.a) vindt dat het racisme in het
Belgische voetbal hard moet aangepakt worden. Daarom komt ze nu met een
voorstel dat een club wiens supporters er zich aan bezondigen, de
wedstrijd moet verliezen.
Joepie, als we ons nu eens tijdens een belangrijke match verkleden met
een polootje van de tegenpartij en zoiets roepen als "stomme zwarte
aap", dan worden die mannen gediskwalificeerd en heeft onze ploeg
gewonnen (HaHa!). Dat socialistisch misbaksel heeft dat goed gevonden en
ik vraag mij af voor welke ploeg zij supportert.
Daarbij de opper-goeroe van de socialisten "Connard" Rousseau vindt dat
er excuses voor Congo moeten komen. Misschien kunnen ze daar dan de
belangrijke voetbalmatchen gaan spelen en dan wordt de uitroep "stomme
blanke" misschien ook als racistisch bestempeld.
Nu is in Engeland Boris Johnson ook zo'n beetje verbolgen, want vandaag
moeten de beeltenissen van "Churchill" het ook al ontgelden. Logisch
toch, die smeerlap heeft een enorme rol gespeeld in de oorlog en was
medeverantwoordelijk voor de overwinning van de geallieerden. Ja, in
zijn jonge tijd was hij niet mals voor de niet-blanken, maar ik heb
eerlijk gezegd zo'n donkerbruin vermoeden dat er bij een overgrote
(stilzwijgende) meerderheid van het volk exact hetzelfde gevoel heerst
in deze huidige onzekere tijden.
Ikzelf was eerder gematigd, maar nu begint dit bij mij toch ook even de
kop op te steken met sommige gevoelens enkel te verhalen mits afbeelding
van bommen, granaten, enz… zoals in de tekenverhalen van Kuifje (in
Congo!!??) bij kapitein Haddock als hij weer eens zijn teen stoot.
Binnenkort gaan we ons misschien nog moeten aanbieden bij het
Gemeentehuis om ons knietje op de grond te zetten en eed af te leggen
dat wij nooit ofte nimmer nog een klacht zullen neerleggen tegen een
gekleurde persoon, welke ook zijn misdaden zijn. Wie weet, aan de
snelheid dat de zottigheid evolueert is dit een pandemie geworden en is
daarbij zo onnozel nog niet; alles kan tegenwoordig! Er is géén limiet
aan de humane dommigheid, vooral als het van linkse kant komt, wereldwijd.
We gaan daar dus mee moeten leren leven, of niet??? Ik zou zeggen, "sta
op verdrukten der aarde en laat uw stem horen" en dan heb ik het wel
over de verdrukten, niet de allochtone en linkse verdrukkers.
Toch effe tijd dat wij ook een "statement" plaatsen. Is het dan niet het
knietje op de grond

 

 

TOCH EVEN AAN TOEVOEGEN . . .

Jullie weten dat ik – niet wellicht maar gegarandeerd – de criticus ben die het meest contact heeft met de bevolking. Ik snap niet hoe anderen dat doen. Soit, dat is hun probleem.

Deze week hebben mij wel twintig eigenaars (die uiteraard lezer zijn, net als jullie) het probleem aangekaart van het recht om hun woning te verhuren aan wie zij willen. Op een gegeven ogenblik zat ik met drie van hen samen in een  drankgelegenheid aan de kust en ja, ook daar was dat het gespreksthema. Geen van de drie zal verhuren aan allochtonen.

Laat mij u, voor alle duidelijkheid, geachte lezer en waarde lezeres, vertellen dat geen van de drie stemde op de partij die nog steeds vereerd wordt door in het cordon sanitaire te passen. Hoeveel maal per dag krijgen de kopstukken van het Vlaams Belang een orgasme nu dit item volop in de actualiteit staat’? Enne heu, dat was een puur retorische vraag! Er zat één bekend CD&V-er en twee puur blauwgekleurde aan tafel.

Tijdens een ander gesprek in Nieuwpoort, stelde iemand de vraag “Veronderstel dat je eigenaar bent van een appartement hier op de dijk. Je kan kiezen tussen een Belg die 1,850 euro netto per maand verdient en een allochtoon die 2.000 euro netto verdient in dezelfde maand. Wie denk je dat ik zal kiezen?”.

De vraag was duidelijk retorisch gesteld want hij gaf direct het antwoord: “Die Belg natuurlijk”:

Die hele problematiek – die er overduidelijk is – zal niet zomaar verdwijnen. Dat het zo ver is kunnen komen. Is uiteraard de schuld van de (vooral Vlaamse) politici. We hebben geen politici meer die durven vechten voor de Vlamingen. Wij bezitten in Vlaanderen evenmin de macht om ons eigen volk te beschermen.  

In Brugge ontmoette ik gisteren op terras twee andere lezers. Boezemvrienden die niet slecht in de slappe was zitten. Ook hier hetzelfde onderwerp. De ene zei “Ik laat het nog liever leeg staan” en de andere vertolkte het op een – althans volgens mij – ietwat heel bijzondere wijze. “Het appartement dat ik verhuur is ongeveer 200.000 euro waard. Veronderstel dat ik dat morgen verkoop omdat ik twee zakenvoorstellen kreeg, één van een autochtoon en een ander van een allochtoon. Waar zal ik vertrouwen in stellen?”: Tja . . . als je het zo stelt.

Uiteraard is het zo dat je niet alle allochtonen over dezelfde (negatieve) kam scheren mag. Evenmin kan je alle autochtonen over eenzelfde (positieve) kam scheren!

 

 

O N B E G R I J P E L I J K MAAR WAAR!

Jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, weten dat ik maar een simpele jongen ben. Niet echt een grote dommerik maar mijn arsenaal aan (grijns) diplomamateriaal is eerder miniem te noemen. Met een getuigschrift lager middelbaar kijk ik op naar al die experten in (God weet welke) –ologie of premiers met een diploma in zowel Communicatie als in Financiën.

Ik breng jullie hier haar eigen verhaal dat elkeen zo kan vinden op het wereldwijde internet.

Alhoewel de premier veertig medewerkers heeft, kan hier en daar best wat worden verbeterd aan haar Nederlands taalgebruik. Nu ja, als je bij MR bent, dan bezie je de Vlamingen niet echt als volwaardig . . .ET ALORS!

Als ik het onderstaande allemaal goed heb gesnapt dan is Sophie Wilmes echt de ideale eerste minister van dit land. Gehuwd met een rijke buitenlander, specialiste in communicatie, reclame en financiën en ze deed ervaring op in een advocatenkantoor. Ze weet dus perfect hoe zij moet communiceren om de hele Belgisch bevolking om de tuin te leiden en zal ook wel weten hoe ze het juridisch aan boord moet leggen om onze natie 40.000.000 (of toch minstens 34.500.000) euro te laten betalen aan een twijfelachtige vennootschap in het buitenland dat feitelijk eigendom is van een nog schimmigere allochtoon.

                             HET CV VAN EEN PREMIER

Ik ben geboren in Elsene op 15 januari 1975.

Ik bracht mijn kindertijd door in Grez-Doiceau (Wallonië), mijn pubertijd en studententijd in Brussel om vervolgens in Sint-Genesius-Rode te gaan wonen.

Na een licentiaat toegepaste communicatie – afdeling Reclame aan de IHECS (Institut des Hautes Etudes de Communications Sociales), ben ik aan slag gegaan bij de Europese Commissie als financieel beheerder. Vervolgens heb ik een avondopleiding tot licentiaat Financieel Management afgerond aan het Institut Supérieur Saint-Louis, vooraleer ik aan de slag ging als economisch en financieel adviseur in een advocatenkantoor.

Nadat ik verkozen werd als schepen in Sint-Genesius-Rode, besliste ik om mij volledig aan mijn gemeente te wijden. Ik vervolgde mijn politieke activiteiten en werd verkozen voor de Provincieraad, vervolgens de Kamer van Volksvertegenwoordigers en als voorzitter van de van de MR in de Brusselse periferie.

Op 21 september 2015 vervoegde ik de federale regering, waar ik de functie bekleedde van Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid uitoefen.

Sinds oktober 2019 ben ik eerste minister van België.

Werken ten behoeve van de gemeenschap heeft altijd al mijn professionele en politieke keuzes geleid. Dag na dag probeer ik het dagelijks leven van iedereen te verbeteren op een dynamische, nauwgezette en transparante manier. Mijn politieke acties worden geleid door de liberale waarden die door de Mouvement Réformateur worden verdedigd.

Naast mijn grote belangstelling voor financiële en economische aangelegenheden, ben ik ook gevoelig voor de maatschappelijke uitdagingen in bredere zin: gezinsleven, werk-privé balans, gendergelijkheid, onderwijs, sport, hulp en ondersteuning van de zieken en ouderen.

Gehecht aan de eenheid van mijn land en zijn verschillende gemeenschappen, wens ik vrij te leven in een omgeving waarin ieders rechten worden gerespecteerd. Met een Australische echtgenoot en kinderen die naar een Nederlandstalige school gaan, koester ik zeker de taalkundige en culturele diversiteit. Deze zie ik als een bron van rijkdom voor België.

Meer in het algemeen wil ik actief deelnemen aan de opbouw van een burgerlijke, verantwoordelijke en duurzame samenleving waarin iedereen zich veilig voelt en zich geheel en vrijelijk kan ontplooien.

Om dit doel te bereiken – en daar is geen mirakeloplossing voor – ben ik ervan overtuigd dat de veelvuldigheid aan initiatieven, zowel publiek als individueel, uiteindelijk het verschil zal maken om van België een land met een krachtige economie te maken waar de levenskwaliteit van iedereen blijft verbeteren. 


BLAUWE SIAMESE TWEELING

Jean-Francois et Egbert . . . het zou zowaar een duo kunnen zijn in een compleet nieuw stripverhaal.

De nieuwe voorzitters van de twee blauwe politieke partijen (MR en Open VLD) zijn – bij wijze van spreken – smoorverliefd op elkaar. Ze gaan samen door het leven en verkondigen dit aan elkeen die het horen wil.

Of je gaat met beide partijen samen in zee of je gaat met geen enkele van de twee in zee.

Mooi toch, nietwaar geachte lezer en even gewaardeerde lezeres? Wat geen enkele journalist durft te bedenken, laat staan te schrijven, is de realiteit dat ze zich allebei bewust zijn van de realiteit dat ze gedoemd zijn te verdwijnen als ze net hetzelfde doen als PVDA en PTB.

Oh, hoe graag zou ik de uitslag willen kennen als er in september geen peilinge maar heuse verkiezingen zouden zijn. Ik denk dat er een paar serieus van hun sokkel zouden vallen.

 

HET TOEVAL BESTAAT NIET . . .

. . . alhoewel!?

In mijn leven ontmoette ik, heel onverwachts, een aantal mensen die belangrijk geweest zijn. Belangrijk vooral omdat ze – net op dat moment – schitterend in de puzzel van mijn levensperiode vielen. Niet dat

De ene keer belette zulke kennismaking mij om iets vreselijk uit te voeren, terwijl een andere ontmoeting mij net hielp waar het echt dringend noodzakelijk was.

En oh ja, ik heb ook veel mensen ontmoet waar ik het hier net zal over hebben.

Zondagavond zat ik op de kusttram tussen Wenduine en Mariakerke Bad. Kwam er in het station van Oostende een leeftijdsgenoot net voor mij zitten. We begonnen te praten. Zomaar gaf hij me het boek ‘Wat het Vlaams blok verzwijgt’ van Marc Spruyt.

Een lijvig boek dat mijn interesse snel wekte. Als je een boek twintig jaar na de verschijningsdatum voor het eerst ontdekt (en leest) dan kan je gelijk terugblikken hoe het sindsdien desbetreffend verlopen is.

Morgen zien we elkander in De Panne, in mijn vertrouwd koffiehuisje Marbo. Ik ben benieuwd . . .

 

WAAR MEN GAAT LANGS OOSTENDSE WEGEN . . .

. . . kom je steeds Van Beckevoort tegen!

Makelaars in onroerend goed . . . zoals ik het hier al schreef: er zijn er veel te veel in Vlaanderen.

Niet zelden hebben ze ook nog een ernaast liggend bezigheid. Syndicus is daar – deze eeuw – het ideale voorbeeld van.

Niet dat de onkunde, en de foefelarij, binnen de immobiliënwereld daardoor werd op zero gezet. Onbekwame of malafide immomakelaars . . . zullen er altijd zijn.

Bij VAN BECKEVOORT zijn ze inmiddels overgschakeld op het bemiddelen bij overnames en verkoop van horecapanden. Echt opschieten doet het niet want – om maar één voorbeeld te noemen – aan den Opex staat café DE RODE KAARS al twee jaar te huur. Tja . . .

 

ACHTERLIJKE TOMMELEIN ?

Nee hoor, Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende is alles . . . behalve achterlijk. Hij is gewoon een pretentieus iemand die steeds koppig zijn eigen zin doet. Uitleggen waarom hij de bibilioteek en/of de dienstencentra niet normaal kan openen, kan hij

 niet.

Uitleggen hoe het mogelijk is dat, momenteel, elke vrijdag- en zaterdagnacht er doorlopend 2.000 tot 2.500 uitgaande mensen tussen het Monacoplein en de Madridstraat aanwezig zijn zonder mondmasker kan hij wel maar daar gaat hij niet dieper op in. Tweeduizend levende wezens zonder mondmasker die zo goed als opeen gepakt (als sardienen in hun vertrouwde blikje) geen 15 millimeter van elkaar verwijderd zijn, laat staan dat ze 150 cm afstand zouden houden.

Voor mij is het allemaal goed en wel. Het Oostendse Montmartre mag terug levend worden. Ik ben daar de grootste verdediger van.

Op tram, bus en trein moeten we echter een mondmasker dragen. In de bib evenzeer. Maar dat er op eenzelfde moment dik tweeduizend mensen zich in een ruimte bevinden van hooguit 1.500 vierkante meters - nota bene zonder mondmasker – begrijpe wie zoiets kan verstaan.

Nogmaals . . . voor mij – die niet gelooft in al dat gezeik van die maskers, handgel en afstand houden – mag het allemaal maar dat achterbakse (ergo niet achterlijke!) Tommelein dat wel toelaat maar de bib en de dienstencentra niet gewoon laat functioneren . . . dat is dat me boos maakt.

Tommelein redeneert duidelijk als volgt: die bibliotheek en die dienstencentra kosten enkel maar geld aan de stad Oostende. En ja, eerlijk is eerlijk, dat is ook zo. Maar MUZEE (waar mensen moeten betalen en dus geld in de stadskas brengen) dat is al een maand open! Ook de handelaars van Montmartre brengen geld in de lade van de stadskas. Mijn lezeressen en lezers kunnen zelf concluderen.

Toen ik er vorig weekend een politieagent over aansprak, haalde die zijn schouders op en zei dat men bij de Oostendse politie ook niet begrijpt hoe tegenstrijdig burgemeester Tommelein wel kan zijn.

Zoals ik het al eerder schreef: Bart Tommelein is helemaal geen achterlijke. Hij is gewoon ontzettend achterbaks. 

 

 

 

UITKIJKENDE NAAR EEN NIEUWE WOONST . . .

 

. . . belandde ik vorige week in – off all places – Wenduine!

De gemeente waar Wilfried Vandaele (N-VA) burgemeester is. Eén van de twee kustburgemeesters die thuis, van zijn ouders, een goeie opvoeding kreeg en antwoordde op de vragen in mijn mail over de vergoeding voor tweede verblijvers. De andere was JMDD, de burgemeester van Middelkerke.

Ik liep daar door de enige winkelstraat die er is en waar ook al wat leegstand te bemerken valt: Jammer want, geloof me of niet, dit is een rustig (ik zou bijna schrijven . . . dorpje) kustplaatsje waar de inwonenden graag vertellen over het stadsbestuur dat – aan elke inwoner – vijf mondmaskers bezorgde. Gewoon gratis! Sta daar maar eens in het centrum aan de tramhalte en geniet van de echt positieve commentaren over het stadsbestuur van DE HAAN-WENDUINE!

Ik wacht al drie maanden op één mondmasker maar ja, Bart Tommelein, die zal daar te weinig kunnen aan hebben verdiend, ergo . . . noppes, nougatballen.

In het midden van die (ene) winkelstraat bevindt zich een heus volkscafeetje. Amaai zeg, de laatste twintig jaar nooit een (heuse) kroeg gezien waar mensen zo gezellig met elkander omgaan. Elkeen schijnt daar de ander(e) de kennen. Ok, ze zijn geen drie maal zeven meer maar dat heeft – grijns, op mijne gezegende leeftijd – zo zijn voordelen.

Bij Mady en Peter . . . zo noemt dat kleine caf´é. Het ligt niet aan de haven maar in het midden van de winkelstraat van . . . WENDUINE.

Als ik naar ginds verhuizen zou, dan wordt ik er gegarandeerd vaste klant.

Oh ja, zei ik reeds dat de witte wijn er echt Goddelijk is?

Over het Chinees astrologisch slangetje dat doorlopend de mensen in ‘de zaal’ bedient, zal ik het hier maar niet hebben. Zoals alle Chinees astrologische slangen . . . knap en intelligent.

Bij leven en welzijn, blijf gezond en dan zien we elkander hier terug volgende maandag. MIJMERINGEN VAN MAANDAG 08 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

MAG IK – HEEL EVEN – GELUKKIG ZIJN ?

Elke zaterdag krijgen de kopers van Belang van Limburg, De Gentenaar, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad gratis (nou ja, die zaterdag kost hun krant wel 1,10 euro extra, maar soit) de bijlage genaamd NU. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de vertaling uit het Frans ofte NAAKT. In NU worden dan ook regelmatig zaken ontbloot en – op een vlotte en aangename wijze – aan de lezers uitgelegd. Zaterdag 6 juni 2020 ging het, van pagina 2 tot en met 5, over . . . ons water.

Het zal ongetwijfeld wel toeval zijn dat onze kritische Sinjoor vorige maandag het uitvoerig had over ‘water’. Zoals ik het reeds schreef: zogenaamd leest niemand ons maar meer en meer stellen we reacties en artikels vast in de media die aandacht krijgen nadat deze site de bal voor het doel bracht.

Ik ben dan ook erg blij voor onze kritische Sinjoor dat men ook leest wat hij schrijft. De man is een onmisbaar onderdeel van deze site geworden. Men zegge het voort!

Nogmaals, deze site kan niet wat mediabedrijven met een jaarlijkse winst van een paar honderd miljoen euro (zouden moeten) kunnen. We geven voorzetten, brengen feiten die – op zijn zachtst gezegd – bizar zijn maar verder dan dat ligt onze paardenkracht niet. Die denkt dat het mij plezier doet om vijf maanden lang, week na week, op hetzelfde te moeten hameren, die kent me hoegenaamd niet. Lees in deze editie misschien de vijfde paragraaf van LEZERSREACTIE.

 

 

CORONAZEIKERD

Het lijkt me plots – de laatste twee weken - allemaal zo makkelijk te gaan. Ik had bijna ingetikt dat het plots allemaal te gemakkelijk verliep, die strijd tegen Covid-19.

Mijn ellebogen hebben er weinig vertrouwen in. Het is of het een, of het ander. Ofwel was/is die hele coronatoestand een uit de hand gelopen, zij het wijdverspreide, griep die dra zal verdwenen zijn, en dan heeft men ons de stuipen op het lijf gejaagd zodat regeringen allerlei de kas nog eens extra konden plunderen. Ik bedoel . . . de staatskas! Onze Belgische politici zijn probleemloos al tien opeenvolgende malen de universele Olympische kampioen in het bestelen van onze staatskas. Of hoe denkt u, geachte lezeres en waarde lezer, dat wij aan zo een immense, blijkbaar nooit te stoppen, staatsschuld komen? Geniet (grijns) mee en surf naar www.staatsschuldmeter.be.

De andere mogelijkheid is dat China eens lichtjes heeft uitgetest hoe ze de wereld kan doen stilstaan. Ik geloof niemendal in die Chinese vleermuis. Al evenmin geloof ik dat het coronazeikerdje uit de Europese skioorden kwam. Indien dat inderdaad het geval zou zijn geweest, dan mag men bij Sciensano toch eens uitleggen waarom die Covid-19 er eerst was in China en pas twee maanden later in Europa landde. En kom me nu niet vertellen dat al die gasten - die op skiverlof gingen in Europa - vooreerst effe naar Wuhan vlogen of dat die besmette Chinezen op skilatten gingen staan in Europa. Nu ja, ik vernam noch in het televisienieuws, noch in een krant, hoeveel mensen de voorbije winter (en lente) overleden aan . . . de gewone griep. Blijkbaar niemand dus. Dat geen enkele dagbladschrijver daar naar vroeg, bewijst enkel wat ik vorige week over onze medialui publiceerde.

Deze week heb ik het hier (zie verder) ook over het feit dat ik serieus mijn twijfels heb over Sciensano.

Wat mij vooral tegen de borst stoot zijn de – inmiddels echt ontelbare – tegenstrijdigheden die de Belgische wereld werden/worden ingestuurd door onze noodregering. De ene week mag je met vier mensen op bezoek bij een ander gezin. Nadat ik er hier mijn mening over gaf, mag je vier dagen later plots met tien op bezoek! Idem dito met het feit dat ik het hier had over de regel die stelt dat kinderen op kamp mogen deze zomer MAAR OPGELET slechts met maximum vijftig! Een plaatselijk event . . . daar mogen dan (nota bene drie dagen na mijn publicatie) 100 aanwezigen bij zijn. Als ik dat dan koppel aan het feit dat –ologisten allerlei stelden dat kinderen veel minder risico op besmetting hebben, dan snap ik het al helemaal niet meer waarom volwassenen met dubbel zoveel mogen zijn! En zie, straks mogen Brussels Airlines en Tui - nota bene met volle vliegtuigen - naar de buitenlandse vakantieoorden vliegen maar wij kunnen nog niet eens gebruik maken van de Oostendse bibliotheek zoals we het gewoon zijn en (en dat is echt ONBEGRIJPELIJK) voetbalmatchen in openlucht moeten zonder publiek maar we mogen met 180 personen wel 4,5 uur in een compleet afgesloten vliegtuig zitten? Welke gekke viroloog of andere knotsgekke –ologist daar achter stond, zou zeer de vraag kunnen worden. Ik hou mijn hart vast als plots (bijvoorbeeld) mensen terug komen uit Tenerife en daar dan, drie dagen later, 60 % van besmet blijkt. Dan pas zullen we contact screeners nodig hebben die niet hele weken met hun vingers zitten te draaien! Ik hoop dat men dan de –ologisten die zulk een knettergek idee goedkeurden in de gevangenis stopt. 

Komaan zeg, hoe snel draait de wind in het laboratorium van Marc Van Ranst? En die dertien ministers . . . ze staan erbij, knikken ja en voeren domweg nu plots alles in dat iedere normale mens zou uitstellen.

Oh ja, zei ik reeds dat vanaf woensdag 1 juli a.s. de casino’s weer open mogen? Zie je ons daar al zitten aan de poker- en blackjacktafel of aan de roulette? Zolang het maar terug geld in het laadje brengt, nietwaar Sophieke? Als ik niet zou weten bij welke partij mevrouw Wilmès was dan gokte ik dat ze liberaal is, net als Bart Tommelein. Die opent ook eerder musea waar men entreegeld dient te betalen terwijl in de bib Lambert de stoelen zijn weg genomen zodat men er niet kan internetten of studeren.

Maar een bakvol vliegtuig . . . dat is dan geen enkel probleem. Moest ik nu een inslecht karakter hebben, ik zou hier schrijven dat ik wens dat 60 % van de vliegtuigpassagiers besmet raakten. Gelukkig ben ik een mens die het beste voorheeft voor zijn soortgenoten. Maar ik geef het toe: ik heb weinig vertrouwen in die volle vliegtuigen!

Ik blijf geloven in de Chinese supprematie die de hele wereld eens uittestte. Hoeveel doden waren er in China? En wat betekenen die in een land met dik 1.300.000.000 (miljard) mensen ofte 1/6 de van de wereldbevolking? Het waren uiteraard ook mensenlevens maar uitgedrukt in honderdduizendsten . . . peanuts!

Ik houd mijn hart vast voor het geval er een nieuwe ‘Vleermuisscheet’ uit een of ander laboratorium in Wuhan de lucht wordt ingeblazen en wij in een tweede golf belanden. Dat zal deeg van een andere koek zijn. Ik ben zeker dat hun vliegtuigen nu al klaarstaan om medicijnen allerlei wereldwijd . . . te schenken.

In gesprekken op facebook of irl vinden de meesten mijn theorie fantasierijke zever. Waarbij ik hen dan vraag of het 77 jaar terug ook zo onmogelijk leek dat men twee jaar later een atoombom zou droppen. Waarop de stilte valt . . .

Wat we geenszins mogen vergeten, is de feitelijkheid dat China over heel de wereld vestigingen heeft. ik heb het hier dan over alles m.u.v. hun ambassades en consulaten.

Hoe dan ook, zelfs zonder de komedie rond contact screeners, de dramatische aankoop van tests, mondmaskers en wat weet ik nog allemaal werd in ons land bewezen dat de laatste drie maanden een mediashow werd opgevoerd zonder voorgaande. Schipper naast Mathilde, Thuis, Familie en zelfs Dallas of (the continous story of) Peyton Place verzinken in het niets tegenover het scenario van Wilmès & Van Ranst, onze Vlaamse en nationale televisievedetten.

 

HOE DAN OOK . . .

Wat ik mij nog heel goed herinner van ’in mijne kindertijd is het feit dat iedereen in de lente plost de kuisziekte kreeg. Heel het huis werd, van de zolder tot en met de kelder gekuist.

Ik dacht da laatste decennia echt dat dit niet meer bestond, die lentekuis. Tot dit jaar.

Amaai, ik durf heel veel inzetten op het feit dat er nog nooit zoveel lentekuis was dan in 2020. Evenmin werden auto’s gekuist en opgeblonken alsof de paus alle straten van Vlaanderen zou bezoeken.

Zie je wel dat dat coronazeikerdje ook – net als een mes dat aan twee kanten snijdt – ook iets positiefs had!

 

ROYALIST BART TOMMELEIN

Dat over onze koninklijke familie de laatste 190 jaar weinig positiefs valt te schrijven is een waarheid als een koe.

De grootste negatief te beoordelen koning was – zonder de minste twijfel – Leopold II. Zomaar eventjes 6 tot 12.000.000 negertjes stierven door zijn hebzucht. In vergelijking met het decennialange Alzheimerverschijnsel bij onze vorige koning, was dat laatste niet eens een voetnoot waard in de geschiedenisboeken van onze koninklijke familie.

Al sinds enige tijd wensen Belgen dan ook de standbeelden kwijt van die koning, ook in Oostende.

Maar blauwgekleurde Tommelein, die oh zo graag steeds in het zonnetje wil staan (ook in het koninklijk paleis) wil dat men de standbeelden van dergelijke onverlaat    laat staan.

Begrijpe wie kan. Hoe dan ook publiceer ik hier volgende week de komedie van het duo Bart Tommelein-Margot Neyskens i.v.m. mijn mail naar de kustburgemeesters. U leest dan de hele mailwisseling.

Oh ja, de niet onknappe edoch best frisogende, Margot is de kabinetschef van de Oostendse burgemeester. Ze kent hem, volgens eigen zeggen, van binnen en van buiten. Ik zal dat maar niet al te dubbelzinnig opvatten.

 

POLITIEKE OVERSCHOUWING

Nu de voorzittersverkiezingen in Vlaanderen achter de rug zijn, is een en ander duidelijk geworden. Bij CD&V zit het spel compleet op de wagen. Eén van de twee intelligentste top politici die ze daar hebben, zijn ze dra kwijt. Met alle respect voor zijn vader maar Coens is niet bekwaam de ‘soldaten’ in het gelid te laten draven. De CD&V staat aan de vooravond van een nog grotere uitdunning van mensen die op hen zal stemmen. En ja, Hendrik (what’s in a name!?) Bogaert is een heus stemmenkanon. De succesvolle zakenman is ook de verkondiger van juiste feiten.

Onderlinge strijdtonelen kunnen bij CD&V nog bijlange niet tippen aan die binnen de partij in de Brusselse Melsenstraat. Lachaert werd dan wel de nieuwe voorzitter maar hij bewees in minder dan een maand inmiddels dat hij even zwak is als Coens. Dat hij het speeltje was (is en zal blijven) van Alexander Decroo dat wist men vooraf. De schepen uit Merelbeke was – zoals onze kritische Sinjoor het begin mei voorspelde – de lachende Lachaertderde die . . . won. Het blijft wachten op zijn persoonlijke inbreng die alke voorzitter toch wel geacht wordt te bezitten.

Hoe beide partijen er zullen in slagen om binnen de eigen partij de rangen te sluiten, is een vraag met een moeilijk te vinden antwoord. De beschikbare postjes worden zeldzaam, kandidaten met karakter zijn moeilijk te vinden . . . Tja!

Bij Groen, de N-VA en PVDA waren er geen voorzittersverkiezingen. Daar blijft de oude wijn in dezelfde oude vaten. Ik zie het aantal kiezers van Groen steeds verder afkalven. Het volstaat dat een van de andere Vlaamse partijen een beetje groen tussen het partijprogramma moffelt en klaar is Kees. Het is bij uitstek de partij waarbij – niet alleen nationaal (kijk gerust naar Gent en Oostende desbetreffend) – elkeen zich zo plat wil leggen dat ze onder elke deur kunnen. Watteeuw (Gent) en De Vriendt (Oostende) zijn daar de beste voorbeelden van. Verraad in eigen middens is het meest voorkomende strijdpunt bij Groen.

PVDA knabbelt (petit a petit, l’oiseau fait son nis!) langzaam maar zeker steeds verder aan het stemmenaantal van andere partijen. Het grootste slachtoffer daarbij is de Sp.a. PVDA, dat is voor de goegemeente eerder redenaar Hedebouw dan voorzitter Mertens maar ook die laatste is de laatste twee jaar al een veel betere voorzittter geworden. PVDA-PTB wordt nooit een partij met 15 % stemmenwinst maar met 8 tot 10 % is het een ernstige oppositiepartij.

N-VA dan . . . De partij waar de uitslag van de laatste verkiezing (26 mei 2019) evenals de laatste twee peilingen moeilijk waren om door te slikken. Niet dat voorzitter De Wever inmiddels van zijn sokkel viel edoch – en ik zeg dat met alle respect voor de man die ons Vlaamse volk in 2014 liet geloven dat Vlaanderen een confederalistsche euregio worden zou – hij mist de doortastendheid om eens, net als Chroetsjov in de USSR anno 1960, zijn schoen uit te doen en ermee op een of andere televisietafel te slaan. Jammer voor Vlaanderen. Als Bart De Wever zijn partij terug over het Vlaams Belang wenst te tillen heeft hij enkel zijn schoen en die twee belangrijke strijdpunten  nodig . . . En neen, Ik zal dat hier niet open en bloot publiceren. Ik ben toch niet gek?

Het idee dat de laatste maanden niet alleen in het gebouw van ons federaal parlement ruist – dat Bart De Wever premier worden moet van dit apenland - dat is net zo knettergek als volle vliegtuigen te laten vliegen naar Tenerife. Ik zei, ten zeerste goedbedoeld, eind 2017 aan een bekend Vlaams politicus “Ik zou voor geen geld ter wereld de nieuwe federale premier willen worden van de regering in dit land”. Daar is, echt waar, niet de minste prijs mee te winnen, noch persoonlijk en al zeker niet voor de partij.

De winnaar heeft steeds gelijk en die winnaar is sinds dertien maanden het Vlaams Belang van voorzitter Tom Van Grieken, de partijvoorzitter die perfect weet hoe zijn manschappen te drillen. Tenminste zolang het niet Dries Van Langenhoven betreft! Dat is – maar ik schreef dat al maanden terug – het meest ongeleide projectiel binnen de Vlaamse politieke wereld. Maar verder zit Tom comfortabel in zijn tuinzetel, genietend van het geklungel en gekissebis van andere politici. Om de haverklap krijgt hij een (intellectueel) orgasme als hij leest hoe Sophie, Egbert, Daniël of Ben de bal weer eens mis slaan. Van Grieken lijkt op de directeur van de gevangenis in Monopoly . . . hij wacht gewoon geduldig zijn beurt af om te incasseren want hij weet dat ze toch allen langs komen. 

Laat me – voor eenmaal, beste kritische Sinjoor – eens plagiaat plegen en iets wekelijks van u gebruiken.

Heb ik nog iets leuk om af te ronden? Ik denk het wel:

Ik was – grijns, bijna – de Sp.a vergeten. Daar hebben ze duidelijk een raspaard ontdekt. Conner is zijn naam, Conner Rousseau.

Ik heb binnen – zij het op één partij na – wel mijn contacten. Van op de Brusselse Grote Markt krijg ik enkel positieve geluiden.

Of het een goed idee is, geachte heer Rousseau, om vanuit Sint.Niklaas richting zuidwestwaarts te trekken . . . ? ? ? Ik zet daar geen halve eurocent op in. Herinner u, heel misschien, maar hoe zowel N-VA als andere partijen hun tanden hebben stukgebeten door inwijkelingen tot kopman van hun Gentse afdeling te benoemen. Bracke en ook de huidge leidster van het Gentse N-VA . . . het was/is evenveel maal een grote ramp. Gent is een heel speciale stad. Als Gentenaar die al 35 jaar vecht tegen onrecht kan ik het weten. Gentenaars zullen nog liever stemmen op een Gentse allochtoon dan op een . . . aangespoelde autochtoon. Ergo Conner, bezint voor je begint!

Concluderend: er zijn heel wat politici in verschillende partijen die de eigen partij de rug willen toe keren. Als JMDD nu niet opnieuw zijn LDD in gang zwengelt, dan snap ik er niks van. Ik heb eens een lijstje gemaakt met politici die zo in zijn LDD-lijst zouden passen. Zonder de minste twijfel kan hij in elke Vlaamse provincie een volwaardige lijst opstellen die hem – buiten de groene en de twee roodgekleurde partijen sterke kandidaten kan bezorgen. Geld is alvast geen probleem. De enige vraag is of de grote brulaap nog de moed heeft om een laatste keer op de barricaden te klimmen. 


MEYREM ALMACI KONINGIN VAN HET  POLARISEREN ! 

Onze kritische Sinjoor - die vorige week zowaar ook werd gelezen door de redactie van NU - was ook deze week klaarwakker. Lees maar . . .

Afgelopen week kwam ik een interessant artikel tegen over de clash tussen Meyrem Almaci en Georges – Louis Bouchez over racisme en politiegeweld op twitter.

Almaci tweet “George Floyd in Belgie heet Adil of Mawda”.

Bouchez reageerde fel dat deze dwaze vergelijkingen anders zijn dan het drama van George Floyd. Door deze ongegronde beschuldigingen ontspoort Meyrem Almaci ernstig.

Almaci reageert dat wat Bouchez schrijft feitelijk niet klopt maar belangrijker “Ik strijd al heel m’n leven tegen racisme en haat. Persoonlijk en politiek. Het raakt, elke keer!”.

Mevrouw Almaci, Adil stierf in Kuregem toen hij vluchtte voor een politiecontrole! Hij heeft noch slaag, noch enige vorm van houtgreep of dergelijke moeten ondergaan!

                                 Mawda  stierf bij een schietincident, achtervolging van mensensmokkelaars en zeer belangrijk de politieman werd aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag.

Geen van deze twee werden slachtoffer van politiegeweld na immobilisatie!

Een voorzitster van groen welke zich schuldig maakt aan polarisatie van de bovenste plank?

"Il faut vraiement avoir le culot!"

Mevrouw Almaci, u zou als geen ander moeten weten dat het in België juist andersom is! In België krijgt de politie meestal slaag van gekleurde mensen. Remember: fietsteam welke werd aangevallen door jongeren in Borgerhout; onlangs beelden van een agent welke in het gezicht werd gestampt ….

Meestal is het dan zeer stil aan de kant van groen!

Plat op de buik voor goedkope stemmenwinst voor volgende verkiezing Meyrem?

Wat u doet is zeer gevaarlijk. Politieke spelletjes waar groen zeker niet moet onder doen of . . . mag ik zeggen zelfs zeer bedreven in is.

De strafste stoot uit de Belgische politiek (om er zelf het meest bij te kunnen zijn, liefst onmisbaar) komt van ”lepe Jos“ met z’n cordon sanitaire.

Het mag gezegd, tactisch gezien een meesterzet.

Ik moet ook steeds terug denken aan die groene dame welke bij onderhandelingen en interviews steeds riep dat het om de inhoud ging in plaats van de postjes. Bij de Antwerpse bestuursploeg was ze dan wel plots schepen. Bij de Visa crisis en daarna (sociale woning ) 2 x ontslag genomen en momenteel dacht ik directeur van de Antwerpse diamanthandel…

Tja , het moeten niet allemaal boswachters worden zeker?

Dit maar om aan te tonen dat groen de politieke spelletjes tot in de vingertoppen beheerst.

De toestand in Amerika is in de verste verte niet te vergelijken met in België.

Bestaat er dan geen racisme of discriminatie in België? Jawel, zoals in alle landen waar men al dan niet een multiculturele maatschappij wil promoten.

Een zeventienjarige welke zonder diploma van school komt en roept dat hij gediscrimineerd wordt omdat hij enkel vuil werk mag doen? Denkt hij echt dat wanneer hij een wit gezicht zou hebben een manager- of directeursfunctie op hem zou wachten?

Het valt me op dat meer en meer racisme en discriminatie wordt gepleegd door gekleurden of mensen met meerdere nationaliteiten.

Straffe uitspraak; ja maar u zal ze zeker herkennen in al zijn vormen.

Op hoeveel plaatsen  in de wereld zijn Sjiieten, Soenieten , Alawieten etc. elkaars kop aan het inslaan? Zij die hier niet aan meedoen lopen ook niet over van liefde voor elkaar.

Mochten alle Belgen welke al als ongelovige werden uitgemaakt ook naar Unia en rechtbanken lopen, we hadden een wachtlijst van jaren.

Over wachtlijsten gesproken: ik ken een meisje met dyselectie dat op de wachtlijst staat voor logopedie. Men verwacht een wachttijd van ongeveer een jaar!?

Ik heb gesproken met logopedisten waar de wachtzaal voor 90% bestaat uit gekleurde kindjes. Wat blijkt? Ze gingen niet naar de kleuterschool zolang het niet verplicht is.

De taalachterstand werd zelf bewust  gecreëerd door de ouders. Wie wordt er hier gediscrimineerd?

Ik ga ook al eens bij de Turkse of Marokkaanse bakker iets halen; Aziatische winkels zijn mij ook niet vreemd. Ik vind het zelfs boeiend om ontdekkingen te doen in vreemde winkels welke ik nog niet ken.

Helaas valt het mij steeds weer op dat het meestal eenrichtingsverkeer is. Als ik dan in de eigen straat bij de bakker ga kom ik nooit een Marokkaan of Turk tegen. Bij de beenhouder zou je nog genereus kunnen zeggen dat aan de andere kant van de koeltoog varkensvlees ligt doch bij de bakker wordt zulke uitleg moeilijk.

Ja , ik ben al meermaals een lekkere muntthee gaan drinken in een koffiehuis maar zie nooit het omgekeerde.

Als ik een pannenkoek of wafel ga eten kom ik ook altijd dezelfde mensen (niet) tegen.

Het eenrichtingsverkeer van de integratie stoort me mateloos, mevrouw Almaci en ik hoor U daar veel te weinig over.

Zoals U zegt: “Het raakt, elke keer”!

Als je binnen 10 jaar geen extra afkeer en geweld wil creëeren mevrouw Almaci dan moet je eens (sorry voor de Vlaamse uitdrukking) in eigen boezem durven kijken . . .

Ik sprak met iemand welke in een straat woont welke de naam me steeds doet denken aan een Waal welke in m’n tuin staat.

Deze man vertelde me dat de Turks – Belgische dame, welke haar extra verdieping op haar huis liet bouwen , haar werklui enkel Turks spraken. Mag dat ? Natuurlijk mag dat, in België toch  maar hier mevrouw Almaci had je eens echt het verschil kunnen make

Heb ik nog iets leuk om af te ronden ? Ik denk het wel.

“Elke Belg krijgt een railpas met tien ritten van de NMBS, geldig vanaf 1 Juli tot eind van het jaar“

( beslissing superkern zaterdag 6 juni 2020).           

Tweedeverblijvers mochten lange tijd niet naar hun tweede woonst. Super gevaarlijk die groep.

De kustburgemeesters houden hun hart vast voor een te grote toestroom aan zee in ’t seizoen.

Breng de bomma uit de woonzorg misschien ook een dagje mee naar zee in een overvolle trein.

We kunnen in België misschien dan al iets sneller aan de tweede golf beginnen.Met vriendelijke groet,

De kritische Sinjoor.

 

 

QUOTE VAN DE CORONATIJD

DE BELGISCHE EXPERTS SPELEN MET VUUR

Feitelijk zou ik hier een quote moeten publiceren die ‘van over ’t water’ komt. En neen, ik bedoel dan niet het Scheldewater dat de Antwerpenaars scheidt van de rest van de wereld. Evenmin heb ik het hier over het WATER dat onze Kritische Sinjoor hier vorige week uitvoerig, maar zoals steeds stevig gedocumenteerd, besprak.

Ik bedoel het water van de Atlantische Oceaan dat tussen ons apenland en ‘The land of (once?) Hope and Glory’ ligt.

Ik ga evenzeer tweehonderd jaar terug, naar de tijd van de uiter van de quote dewelke, alvast sinds de coronacrisis, in ons landje aan de Noordzee, perfect kan gebruikt worden.

“Ons voortgaande verval lijkt me vrij snel te gaan”

Geef toe, geachte lezeres en waarde lezer, het verval in dit land gaat steeds verder, steeds sneller.

Ik ga jullie niet laten raden naar de auteur van dit (alvast hedendaags) erg toepasselijke zinnetje.

Abraham Lincoln noemde hij. Ik ben 45 jaar nadat ik het Lincon Museum bezocht in Washington DC nog steeds onder de indruk va dat museum-

Immunoloog Hans-Willem Snoeck orakelde vorige week, hier te lande, dat de Belgische experts met vuur spelen.

Heu heu heu, maar is dat niet net datgene wat ik hier al drie maanden vertel en bewijs?

 

 

DE KLEINDOCHTER VAN TANTE JETJE

Linette, zo noemt de kleindochter van tante Jetje dat, 35 jaar terug, in elke gedrukte uitgave van Het Stropken een kolom had met shownieuws. Linetje, inmiddels ook al tante geworden – wat vliegt de tijd toch snel - zal vanaf volgende week hier haar eerste teksten plaatsen.

Wat betreft Joske Vermeulen Junior, die is nu hard aan het studeren. De 20 ste juli zal hij goed luisteren naar de koninklijke speech en daar zijn gedacht eens over zeggen. Hij, maar evenzeer ik, ben benieuwd wat Flupke er dit jaar zal uitflappen.

 

SOPHIE, PLEASE . . . GO HOME !

Sophie Wilmès, inmiddels wereldberoemd in heel België, mag er mee stoppen. Niemand in Vlaanderen zit te wachten op een verlenging van drie maanden Wilmès II.

Hoeveel stemmen haalde ons nationaal Sophieke? 42.000? Oh sorry, ik zat met het aantal stemmen in mijn kop van de Middelkerkse brulaap Jean-Marie Dedecker. Sophie haalde niet eens veertig procent van dat aantal maar mocht al tweemaal premier zijn. Hoe zong Abba dat alweer veertig jaar geleden? “The loser takes it all, the winner has to fall!”. 

ik vraag mij al jaren af hoe die gasten van MR dat toch telkenmale klaar spelen. Sorry, foute vraagstelling. Ik herformuleer ze. Ik vraag mij al jaren af waarom de Vlaamse politici in het federaal parlement het allemaal slikken. Een partijtje dat amper 512.000 stemmen haalde bij de laatste federale verkiezingen maar de premier levert en waarvan zowel Charles Michel en Didier Reynders topposities bekomen binnen Europa. En de 87 Vlamingen in ons parlement . . . ze stondern erbij, keken ernaar en hielden – na een kort blaatmoment - de lippen stijf op elkaar.

Vlamingen . . . het zijn lafbekken.

Vorige week vrijdag had ik een serieuze discussie met een N-VA’er in hart en nieren.  De man gelooft, al sinds 2014, rotsvast dat Vlaanderen dra onafhankeljk zal worden of dat we in een confederalsme belanden. Ik probeer hem dat al maanden uit zijn hoofd te praten, edoch . . .

Hij kent mijn mening ten volle. Met praten alleen zal het niet meer gaan en verenigingen als KVHV, NSV, Blood & Honour, Voorpost en wie weet ik nog allemaal . . .die stellen al lang niks meer voor. Maar hij blijft geloven dat we op een dag in beide taalgemeenschappen aan 66,67 % zullen komen die het Confederalisme gerealiseerd te zien.

Ik bewonder zijn geloof in zoiets. Ik geloof ook dat ik kans maak om Euromillion te winnen. Daar heb ik tenminste één kans op 5,8 miljard om de hoofdprijs te winnen. De onafhankelijkheid van Vlaanderen, da’s dromen dat je tien keer na elkaar alleen de hoofdpot van Euromillion winnen zal.  

Nog nooit was de communicatie tussen de Wetstraat 16 (ambtswoning van ons nationaal Sophieke met benen tot aan haar gat) en de bevolking zo slecht als de laatste drie maanden-

Ik ga eens checken of dat wicht, net als mij, oo maar een getuigschrift van lager middelbaar heeft . . .

Hoeveel maal heeft deze regering, inclusief premier Wilmès nu al niet dingen verteld die niet klopten, data gepubliceerd die later werden veranderd of tegenstrijdigheden geluld die kant noch wal raakten?

Naar supermarkten en musea mogen we gaan maar de bib  volledig gebruiken . . . neen, dat is te gevaarlijk!

Dierenparken mogen al drie weken open maar de pretparken dienen nog meer dan drie weken dicht te blijven!

Vanaf aanstaande maandag mogen we in volle vliegtuigen zitten! Komaan zeg, meen je dat nu echt?

Kinderen op kamp mogen maar met vijftig zijn maar lokale activiteiten daar mogen dubbel zoveel mensen op aanwezig zijn.

Enz., enz., enz.! En neen, ik zal het hier niet meer hebben over het fiasco van de mondmaskers en corona screeners.

Sophie Wilmès, dank voor uw twee regeringen maar trap het a.u.b. af. Ergens binnen Europa moet voor u toch ook nog ergens een interessant (lees: super makkelijk, weinig intelligent maar vetbetaald) jobke te vinden zijn. 


LEZERSREACTIE

Ze zijn met weinigen, de resterende kameraden, de magistraten, de medialui en de politici die me nog niet hebben laten vallen of die me niet haten alsof ik hun hele familie heb uitgemoord. Er was een tijdsperiode in mijn leven dat ik het verlies van zo iemand ervoer als een heus Grieks drama. Die tijd is al lang voorbij, meer bepaald van eind 2013. Toen verloor ik iemand waarvan ik dacht dat hij al vijftien jaar mijn vriend was. Wat een vergissing was me dat . . . !

Als ik de laatste drie maanden een lezer(es) tegen het lijf loopt, dan heeft hij/zij het steevast over de verwondering dat ik nog niet in de gevangenis zit. Dergelijk idee concludeerden ze dan vanwege de publicatie (week na week na week na week, enz. . .) van de vijf namen van de raadsheren bij het Hof van Cassatie die ik beschuldig van - nota bene bendevormend – schriftvervalsing te hebben gepleegd teneinde ervoor te zorgen dat ik niet kon aanwezig zijn bij de zitting van 13.10.2015, waarna het een kleintje was het onterechte vonnis in een onterecht proces middels hun Arrest te bevestigen.

Dat in Vlaanderen onze staande en zittende Justitie probleemloos moordenaars en drugsbendes niet in de rechtbank krijgt omdat een of andere magistraat vergat een handtekening te plaatsen of omdat hij (al evenzeer toevallig?) vergeten was om tijdig aktie te ondernemen, dat is net geen alledaags kost. Dat een terrorist, omdat hij strijders uit Irak en Afghanistan had gefinancieerd, in 2006 werd veroordeeld, is een ding. Dat de man voor de herhaling van gelijkaardige feiten eerst tien jaar kreeg maar in beroep die straf werd herleid tot drie jaar MET UITSTEL, is iets waar ik niet bij kan. Terroristen worden hier behandeld alsof de magistraten er schrik van hebben. Heel wat minder angst hebben ze van een tafelschuimster die 120 keer voor 25 euro ging eten op restaurant. Die tafelschuimster zit momenteel een gevangenisstraf uit van 87 maanden! Kan het nog gekker? Als men haar vrijlaat regel ik met de (zogenaamde) zwaar gedupeerde restauranthouders die schuldenlast wel.

Sorry, ik week (weer) even af.

Ik leg die lezeres/lezer dan uit dat raadsheren Berneman Sindey, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Filip Van Volsem het evenmin bizar vonden dat die zaak hen pas vijftien maanden na het indienen van mijn cassatieverzoek werd behandeld. Elke cassatieverzoek dient binnen de vier, uitzonderlijk vijf, maanden te zijn behandeld.

Die lezers vinden het ook raar dat noch de geschreven pers, noch de audiovisuele media daarover berichten. “Bendevormende raadsheren die schriftvervalsing plegen . . . dat is toch niet echt iets alledaags?”, vragen ze me.

Tja, ik sta daar dan met mijn mond vol tanden. Ik zeg dan telkens “Waar de grens ligt van de criminaliteit begaan door magistraten, lijkt niemand te weten. Dat een hele drugsbende, tot eigen verbazing, vrijuit gaat omdat de onderzoeksrechter was vergeten het bevel van de telefoontap te ondertekenen, lijkt op een domme fout. Een andere onderzoeksrechter vergat dan het aanhoudingstermijn te tekenen. Ik heb – en dat is geen grapje – echt de indruk dat er binnen de magistratuur een eeuwenlange wedstrijd doorgaat om te trachten de domste of de grootste criminele magistraat te zijn. Magistraten worden overigens – tenzij ze ons koningspaar zouden doodschieten – zo goed als nooit verveolgd. Zo lang ze maar domweg uitvoeren wat de top van de magistratuur hen oplegt, zolang worden magistraten – na elke fout – hogerop gepromoveerd. Het probleem is dat men voor de magistraten van de absolute top (en dat is net Cassatie) geen hogere parkeerplaats meer beschikbaar heeft”.

 

HOE DUUR KOST ETEN EN DRINKEN ?

Ons land is in krisis en dat is geenszins de schuld van Jan, Piet, Joris en Corneel maar evenmin van Mieke, Martine, Monica of Monica. Het half biljoen euro aan staatsschuld (zal ik het hier nog eens uitschrijven? Graag gedaan: 500.000.000.000 euro ofte 20.000.000.000.000 oude Belgische franken) hebben we inmiddels overschreden. En ja, ik geef toe dat de laatste 5 % versneld werd behaald door dat coronoazeikerdje.

Als alleenstaande let ik op de kleintjes. Met 916,46 euro maandelijks pensioen kan ik niet elke tien jaar eens gaan eten bij Peter Goossens in Kruishoutem.

Meestal kook ik zelf. En nu ga ik – te beginnen op 1 juli 2020 – eens iets proberen. Of het me zal lukken om één jaar lang, zijnde tot en met 30 juni van volgend jaar, elke dag mijn aankopen te noteren op markten, in winkels en in voedingssupermarkten allerlei, dat weet ik niet.

Ik doe dit project omdat ik wil aantonen dat we naar een andere levenswijze moeten, naar een andere instelling in onze bovenkamers. Uiteraard kan ik, aan de hand van de laatste acht jaar, nu reeds inschatten op welk bedrag ik zal uitkomen aan voeding, drank, onderhoudsproducten en ander toiletpapier of huishoudrollen.

Als ik – in advertentiebladen, folders van voedingswinkels - het succesverhaal volg van de verschillende voorverpakte porties Caesarsalade, salades met (bijvoorbeeld) kip en feta, wokcolli’s en koude schotels allerlei, Linguines- en Teppanyakischotels, en wat weet ik nog meer, dan vraag ik mij af of er nog gezinnen zijn waar de ouders elke dag koken zoals het anno 1945 – 1990 het geval was.

 

OVER KOEIEN GESPROKEN

We zij n al heel veel kwijt gespeeld van moeder natuur. Nu is men in een Gents laboratorium begonnen om de koe uit te schakelen, weg uit ons leven.

Men gaat trachten zuivelproducten allerlei te produceren middels aan fabriek. Net zoals men onze pils en donkere Leffe iin een brouwerij produceert, produceren we over pakweg wellicht twintig jaar melk en boter via en fbriek. Geen koe meer nodig.

De volgende stap wordt waarschijnlijk het produceren van sperma zodat mannen hun vrouw niet meer hoeven te bevruchten om een kind te krijgen.

Hoe zei opa Emiel dat alweer veertig jaar geleden? “In mijne tijd was ’t allemaal veel beter!”. Waarom geloofde ikhem ton niet? Dom kieken dat ik was.

 

BEDOT SCIENSANO ONS ?

 

Marc Van Impe, voormalig journalist van  in de tijd dat vader André Leysen nog leefde , betitelde mij in september 2002 op pagina twee als “Een volkse jongen die . . . “.

Het was toen nog de periode dat, tenminste bij Corelio, Journalistiek nog enigszins begon met hoofdletter J.

Op heden is dat ook bij die tweede (van de drie) resterende Vlaamse mediagroepen niet langer het geval. Broodschrijvers . . . ze publiceren maar wat in; peu importe of het juist is wat er daardoor zal gepubliceerd worden.

Als de eerste de beste mensaap orakelt dat vanaf volgende week – uiteraard door de coronamiserie – de zon zal beginnen schijnen vanaf 20 uur ’s avonds tot 8 uur in de ochtend, dan wordt dat gegarandeerd voorpaginanieuws, en ja, bovenaan!

Neem nu alles wat –ologisten allerlei, de ministers van onze noodregering maar evenzeer Sciensano allemaal uit hun bovenkamer kramen. Laten we één voorbeeld nmen.

Sinds het begin van die corona-ellende geeft Sciensano aan de media tabellen en informatie over het aantal besmettingen, genezingen en doden door die Coronazeikerd.

Ik, als gewone volkse jongen met amper een getuigschrift lager middelbaar, snap echt niet hoe die experts van Sciensano aan die info komen. Nog minder snap ik dat daar geen enkele slimmere is dan mij om – en na vijftig dagen zou dat toch het geval mogen zijn! – te snappen dat die cijfers ONMOGELIJK kunnen kloppen.

Laten we er de cijfers bijhalen die gepubliceerd werden in de kranten van vandaag 8 juni 2020. Laat mij, om het eenvoudig te houden, het houden bij de doden.

Als ik de doden optel van de tien landen die al maanden worden gepubliceerd (in alfabetische volgorde: België, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Spanje, VK, VS, Zweden en Zwtserland) dan staat de teller in totaal op 250.000 overlijdens door Corona.

Wereldwijd staat besbetreffend – nog steeds volgens Sciensano – op 380.000 doden.

Wereldwijd tellen we 7.900.000.000 levende zielen.met 380.000 doden betekent dit 0,0049 % overlijdens.

Als ik nu de overlijdens tel in die tien landen, dan kom ik aan 3,125 % doden!

Kan iemand van de vele –ologisten, ministers en werknemers van Sciensano mij een uitleggen (alsof ik een achterlijke uk van negen ben) hoe geloofwaardig het overkomt dat er 380.000 doden zouden zijn op 800.000.000 inwoners terwijl dan in de rest van de wereld er slechts 130.000 overledenen zouden zijn op pakweg 7 miljard?

Met mijn immense dank aan Sciensano, onze ministers, onze –ologisten (of wie dan ook9 om die hersenkronkel van mij te verklaren. En kom nu niet af met het gelul dat er in alle andere landen van de wereld dienaangaand geen cijfers worden bijgehouden want . . . hoe komen jullie dan aan die 130.000!?

 

BESTE PETER,

Neen, dit wordt geen nieuwjaarsbrief. Ik zou al dik vijf maanden te laat zijn. Dit is een reactie op wat ik dinsdag las op pagina twee van Het Nieuwsblad.

Had Peter Mijlemans het die dag in COMMENTAAR over ons land of schreef hij over een ander land, het land van Hope and Glory.

Ik haal er zijn tekst effe bij: “Wie voorbij het BNP kijkt – en tot voor corona – naar de economische cijfers, kan alleen besluiten dat het land steeds verder opschuift. Weg van Utopia, richting derde wereld. De sociale ongelijkheid is er schrijnend, de staatsstructuur ondergraven, de macht van de drukkingsgroepen dodelijk ongezond,het fortuin van de superrijken onpeilbaar. De armoede en ongelijkheid ook. Het is cynisch dat de superrijken die het systeem hebben uitgehold, wisten dat we het systeem aan het eroderen waren. Ze zijn al jaren in het buitenland een basis aan het uitbouwen”.

Ik ga die tekst eens hernemen en hier en daar iets in het rood toevoegen.

“Wie voorbij het BNP kijkt – en tot voor corona – naar de economische cijfers, kan alleen besluiten dat het land steeds verder opschuift (klopt, onze staatsschuld schuift naar ongekende hoogtes). Weg van Utopia, richting derde wereld (weinig derde wereldlanden hebben zo een hoge staatsschuld per inwoner: Klopt dus ook). De sociale ongelijkheid is er schrijnend, de staatsstructuur ondergraven (de weegschaal van onze dames en heren magistraten! Zie volgend item), de macht van de drukkingsgroepen dodelijk ongezond, het fortuin van de superrijken onpeilbaar. De armoede en ongelijkheid ook (armoede, lazen jullie mijn item over Sigrid vorige week?) Het is cynisch dat de superrijken die het systeem hebben uitgehold, wisten dat we het systeem aan het eroderen waren. Ze zijn al jaren in het buitenland een basis aan het uitbouwen (ook dat klopt. Hoeveel bedrijven verkasten naar lage loonlanden?)”.

 

 

GOEIE REPORTAGE VAN DEN PETER

Ik weet niet hoeveel maal Peter Mijlemans reeds in de Verenigde Staten was. Zelf was ik er meerder malen tussen 1975 en 2011.

Vrijdag 5 juni 2020 had journalist (die naam waardig) Mijlemans het alweer over Amerika, meer bepaald over de dodelijke - gekleurde – slachtoffers door politieagenten. In 1975 was ik in The Big Apple. Ik was blij dat wij er slechts 24 uur verbleven. Het geweld; men liep daar toen nog echt, al schietende, rond met revolvers en of de belaagden een politieuniform droegen of niet, dat maakte feitelijk geen verschil uit.

34 jaar later waren die cowboymomenten heel erg uitzonderlijk geworden.

Dat de KKK (Ku-Klux-Klan) nog bestaat, is een waarheid als een koe. Dat blanke politieagenten – zich gesterkt wetende door hun vakbond – nog steeds de oorzaak zijn van criminele feiten (een moord is een crimineel feit! Althans hier maar sommige moordenaars verschijnen niet voor de rechtbank wegens een of ander procedurefoutje . . .) is betreurenswaardig.

Maar, beste Peter, wilt mij eens uitleggen waarom u – als begenadigd schrijver - enerzijds wel de ballen aan uw lijf heeft om te schrijven over de onaantastbaarheid van het uitschot van die Amerikaanse agenten maar u niet durft te schrijven over de vijf Belgische (en dus veel dichter bij ons bed zijnde) raadsheren van het Hof van Cassatie die, nota bene bendenvormend, schriftvervalsing pleegden teneinde ervoor te zorgen dat ik niet ter zitting zou aanwezig zijn.

U kan me, de dag dat u voldoende spinazie heeft gegeten, bereiken op 0468/570829 of via roger@stropken.be.


400 miljoen euro . . .

voor Lufthansa of voor de horeca?

Zoals ik het hierboven reeds stelde . . . deze site heeft niet de intentie om de mediabonzen en hun journalisten het vuur aan de schenen te leggen. ik wil - en ik heb daar met die kritische Sinjoor een (grijns) heuse partner in crime voor gevonden. Hij drinkt wel geen donkere Leffe maar ja, je kan niet alles hebben, nietwaar!? - voorzetten geven zodat de heuse media  inspelen op wat niet langer het normaal is, op wat niet langer de normen en waarden van ons Vlaamse volk zijn.

Makkelijk is uiteraard anders. Tegen wie zeg je het? Grijns!  maar telkenmale  een veel grotere broer iets overneemt, dan kriebelt het wel in zowel mijn hart als in dat van die Kritische Sinjoor.

Hieronder vinden jullie  een artikel dat verscheen in DOORBRAAK, de site waar ik respect voor heb . . . .

Wij publiceerden een maand geleden over die 290 tot 390.000.000 euro die de noodregering geven wou aan Lufthansa aka Brussels Airlines.

Ignace nam dat over en bracht op zijn eigengereide wijze een uitgebreider artikel inclusief de geschiedenis van Sabena en Brussels Airlines. 

Dank dat we het mochten overnemen, Ignace.

Steun voor buitenlandse bedrijven?
COMMENTAAR -  16/05/2020 Ignace Vandewalle - Leestijd 9 minuten

Belgische luchtvaartmaatschappijen zijn sinds eind vorig eeuw niet meer levensvatbaar, dit bewezen de debacles van Sabena en Brussels Airlines. Beide verhalen kenden een parcours van buitenlandse mishandeling. We leggen ze even naast elkaar.

Swissair -Sabena

De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swissair, dochtermaatschappij van SairGroup, verwierf eind 1995 voor 150 miljoen euro, 49,5 procent van de aandelen van Sabena. De Swissair-Sabenadeal, bemiddeld door Elio Di Rupo,  kostte de Belgische overheid toen 290 miljoen euro: 150 miljoen euro terugbetaling van de Financta aandelen, 37 miljoen euro kapitaalinjectie en 103 miljoen euro voor de terugbetaling van de zogenaamde De Croo-aandelen (Onder de liberale verkeersminister Herman De Croo werden in 1982 voor 100 miljoen euro preferente Sabena-aandelen opgenomen door ASLK, AG, de GIMV en de SRIW).

De toenmalige CEO Paul Reutlinger (Swissair) voerde een rampzalig beleid met onvoorzichtige en ondoorzichtige beslissingen. De samenwerking met Virgin Express, de verwerving van City Bird en de aankoop van 34 Airbussen dreven Sabena naar het faillissement. De toenmalige meerderheidsaandeelhouder, de Belgische overheid, keek toe en onderging. Het VRT-programma Terzake

chantage voor het verzwijgen van grote sommen zwart geld betaald aan leden van de raad van bestuur door een Sabena affiliate in Bermuda

onthulde in 2007 de reden van het stilzwijgen en de blindheid: een chantage voor het verzwijgen van grote sommen zwart geld betaald aan leden van de raad van bestuur door een Sabena affiliate in Bermuda. 

De curator van Sabena, Christian Van Buggenhout, becijferde in Turbulente Tijden (Halewijck 2011), dat tussen de intrede van Swissair in het kapitaal van Sabena op 4 mei 1995 voor en het neerleggen van de boeken door de Belgische ‘flag carrier’ op 7 november 2001, bijna 839 miljoen euro uit de boeken van Sabena verdween door gemiste inkomsten en extra kosten.

In de luren gelegd

In april van 2000 sloot minister van Overheidsbedrijven Rik Daems een deal met Swissair voor het optrekken van zijn belang naar 85 procent door de omzetting van een warrantlening, en door een ruil van Sabena-aandelen voor 3,3 procent aandelen in de SairGroup. Een akkoord waar SairGroup zich niet aan hield. Toen Rik Daems door de mand viel, verschenen Guy Verhofstadt en Johan Vande Lanotte ten tonele. Maar ook zij werden door de Zwitsers bedot.

Op maandagavond 16 juli 2001 had in het Brusselse Astoria-hotel een geheime vergadering plaats. Aanwezig waren premier Guy Verhofstadt, Luc Coene, voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België, Johan Vande Lanotte en diens kabinetschef Jannie Haek, vandaag gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij, zakenman Patrick De Maeseneire (ADECCO, Callebaut), lid van de raad van bestuur van Sabena, en Mario Corti, de baas van Swissair. Nadien bleek dat één Zwitser voldoende was om de vijf ‘slimste Belgen’ in de luren te leggen.

Het Astoria-akkoord

Er liep op dat moment al een rechtszaak tegen Swissair omdat het niet over de brug wou komen met het beloofde vers geld voor Sabena. Corti zocht en vond een uitweg voor de rechtszaak die door Rik Daems werd aangespannen. Verhofstadt en co beslisten 172 miljoen euro te investeren in Sabena, een overbruggingskrediet van 125 miljoen euro toe te kennen, en de rechtszaak tegen Swissair op te schorten. Daarnaast vrijwaarde het akkoord nog alle bestuursleden, managers en werknemers ‘onherroepelijk’ van juridische aanvallen.

Het Astoria-akkoord, waarvan enkel een amateuristisch vlugschrift van de hand van Luc Coene blijkt te bestaan, was een van de grootste, maar zeker niet de enige, paarse blunders.

Daartegenover stond dat Swissair 290 miljoen euro zou vrijmaken, inclusief een overname van de bestelling van negen Airbussen. De tandem Verhofstadt/Vande Lanotte liet echter na om daarvoor een bankgarantie te vragen. Het Astoria-akkoord, waarvan enkel een amateuristisch vlugschrift van de hand van Luc Coene blijkt te bestaan, was een van de grootste, maar zeker niet de enige, paarse blunders. Swissair kwam geen enkele belofte na, maar kocht zo wel kostbare tijd om zijn schaapjes op het droge te brengen. Intussen stapelden de schulden zich bij Sabena op, en betekenden de aanslagen van 9/11 de spreekwoordelijke druppel die tot een faillissement op 7 november 2001 leidde.

Brussels Airlines

Na het faillissement van Sabena in 2001 werd de winstgevende dochteronderneming Delta Air Transport (DAT) in 2002 overgenomen door SN Airholding. SN Airholding bestond uit een groep Belgische investeerders die onder ‘zachte’ politieke druk 150 miljoen euro samenraapten voor een nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij. De holding werd geleid door Étienne Davignon en Maurice Lippens en omvatte onder meer: Electrabel (nu Engie), het toenmalige Dexia, UCB, Solvay, Egemin en De Persgroep.

Via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) sluisde de Belgische regering het overbruggingskrediet van 125 miljoen euro, initieel toegekend aan Sabena, door naar SN Airholding. Een sluikse handeling in strijd met de Europese richtlijnen omtrent staatssteun. In 2012, toen Brussels Airlines in zwaar water zat, sprong de federale overheid bij door het kwijtschelden van 37,5 miljoen euro schulden van haar lening via FPIM. Ook hier had de Europese Commissie kunnen optreden.

Fusie Virgin Express, aankoop Lufthansa 

In 2006 fusioneerde de luchtvaartmaatschappij met Virgin Express tot een nieuwe onderneming, Brussels Airlines. Virgin bracht 50 miljoen euro kapitaal binnen en verwierf daarmee 16,4 procent  van de aandelen.

Op 15 september 2008 kondigden Wolfgang Mayrhuber en Étienne Davignon, topmannen van Lufthansa en SN Airholding, de ondertekening van een akkoord aan waarbij Lufthansa voor 65 miljoen euro 45 procent aandelen zou verwerven, met in een tweede fase een volledige integratie van de Belgische luchtvaartmaatschappij in de Lufthansa Group. De Duitse maatschappij had daarvoor, vanaf 2011, een call-optie om de resterende aandelen te kopen voor maximaal 250 miljoen euro. 

Belgische investeerders opgelicht

In de zomer van 2016 betaalde Lufthansa amper 2,6 miljoen euro voor de resterende 55 procent van de aandelen in Brussels Airlines. Dat kon door een clausule bij het toekennen van een kredietlijn van 100 miljoen euro aan SN Airholding (Belgische aandeelhouders Brussels Airlines). Zolang de schuld openstond, had Lufthansa het recht om de optie op de resterende 55 procent te lichten tegen de lage prijs van 2,6 miljoen euro. Indien de schuld al volledig vereffend was geweest, hadden de Duitsers 135 à 150 miljoen euro moeten neertellen.

Het werd nog erger voor de Belgische aandeelhouders want luchtvaartmaatschappij Virgin (16,4% aandelen) had het recht op de eerste 42 miljoen euro die Lufthansa zou betalen om Brussels Airlines

De dertig Belgische aandeelhouders kregen dus niets en zagen van hun investering van 150 miljoen euro uiteindelijk amper 40 miljoen euro terug.

volledig in te lijven. De dertig Belgische aandeelhouders kregen dus niets en zagen van hun investering van 150 miljoen euro uiteindelijk amper 40 miljoen euro terug. Tot daar hun verlieslatende burgerplicht.  

De bedelbede van 400 miljoen

Halfweg maart van dit jaar klopten Tui fly Belgium, Brussels Airlines en Air Belgium aan de deur van Alexander De Croo om te hengelen naar staatssteun. Hoewel de vraag van Lufthansa (Brussels Airlines) initieel 200 miljoen euro was, hoor je in de wandelgangen dat het nu 400 miljoen euro staatssteun vraagt (eufemistisch hoogstwaarschijnlijk 395 miljoen euro).

Brussels Airlines kan nochtans geen goede boeken voorleggen. De maatschappij boekte de laatste tien jaar een nettoverlies van 236 miljoen euro en deed dit binnen een fiscaal gunstregime. Zo betaalt Brussels Airlines geen taks op kerosine en geen btw op vliegtickets. Lufthansa deed het het voorbije decennium stukken beter met een opgetelde aangepaste operationele winst (ebit) van 16 miljard euro, waarvan 1,8 miljard euro als dividend naar de aandeelhouders stroomde.

Belgische strik

Ondanks de oplichting van Belgische bedrijven voor 110 miljoen euro, 37,5 miljoen euro onrechtstreekse staatssteun in 2012 en miljoenen euro gepuurd uit het fiscaal gunstregime, staan de Duitsers opnieuw aan de bedelstaf. Ditmaal willen ze graag 400 miljoen euro, zesmaal zoveel als ze zelf veil hadden voor Brussels Airlines. Ook nu spelen ze het hard en willen ze een onvoorwaardelijk cadeau met een Belgische strik.  Ik wil afsluiten met de volgende bedenkingen. Zou Alexander De Croo niet beter enkel gezonde bedrijven met een toekomst steunen? Wordt 400 miljoen euro voor 3000 jobs, of 130.000 euro per job, de maatstaf voor de redding van jobs? Als dat zo is, ken ik heel wat horecabedrijven die de laatste tien jaar verlieslatend werkten, en maar al te graag 130.000 euro per job zouden cashen. Daarmee kunnen ze hun garçon of serveerster twee jaar loon uit betalen. Ook zou het leuk zijn geen taks te moeten betalen op brandstof en geen BTW op restauranttickets.


BIJ LEVEN EN WELZIJN . . .

. . . en vanuit café RELAIS, aan Petit Paris waar bazin SYLVIE en haar fantastisch team klaar staan om de vele klanten - MET DE GLIMLACH - te helpen, geniet ik van mijn eerste cafépintje in tien weken tijd. Nu ja, geen dag te vroeg hoor!

Hou jullie allemaal gezond zodat ik jullie hier volgende week terug zie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIJMERINGEN VAN MAANDAG 01 JUNI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be


HEEL EVEN VOORAFGAANDELIJK 

Het toeval bestaat niet. Dat is mijn heilige overtuiging en het zal een sterke wetenschapper moeten zijn die mij van het tegendeel overtuigen kan. Er geschieden, in elk mensenleven, dingen die men aan het toeval lijkt te kunnen toeschrijven. Zoals – grijns, bijvoorbeeld!? – de items van deze week waarvan er meerdere handelen over bedrog, de hypocrisie, de leugens en de huichelarij binnen onze maatschappij.

U ontdekt het allemaaal hieronder, tussen onze Gedachtegangen en Mijmeringen van maandag 1 juni 2020. Alvast dank aan de duizenden lezers om ook deze week eens langs te komen.

 

IK HEB HET DRIEMAAL GELEZEN !

”DE POLITIEK ZOU EERLIJK MOETEN ZIJN”

Ik denk niet dat een van onze vaste lezeressen en lezers er aan twijfelt: mijn geloof in de eerlijke en correcte werkwijze van onze politici, onze magistratuur en (o.a.) de krantenschrijvers zit diep onder het vriespunt. Aan dat axioma hoeft niemand ooit te twijfelen!

Ik diende gisterenochend vroeg een dringende mail te verzenden dus trok ik naar de zeedijk te Mariakerke. Ik blijf het geweldig vinden dat Oostende FREE WIFI AAN ZEE heeft. Dat is iets waar minder begoeden dagelijks gebruik van maken, al zeker zolang de bib en de dienstencentra niet normaal kunnen werken. Dank u stadsbestuur Oostende! Waarom het zo noemt, snap ik niet want in werkelijkheid werkt die FREE WIFI enkel in Oostende. Misschien een ideetje voor burgervader Tommelein om het aan te hieden aan de andere kustburgemeesters. Dan pas is het echt FREE WIFI AAN ZEE.

Daarna (het was dan 7.28 uur) ging ik langs Diemas om er twee krentenbroodjes te kopen. Amaai zeg, er waren 31 wachtenden voor mij en allemaal keurig op anderhalve meter afstand van elkaar! Van Ranst zal . . . content zijn.

In Oostende hebben we een ombudsdienst. Als men nu ook eens het positief idee wil lanceren om ‘A happy one in Ostend’ te realiseren en een of andere (grijns, effe in de spiegel kijken) clown de baan opstuurt met bedankingsbonnen - voor het respecteren van de coronarichtlijnen - die kunnen worden ingeruild bij onze Oostendse zelfstandigen . . . just call 0468/570829. Dat hoeven overigens helemaal geen bonnen t.w.v. 250 euro te zijn. Maar pakweg 25.000 van die bonnen verspreid de komende vier maanden aan pakweg tien euro/stuk . . . daar zal over geschreven en gepraat worden. It’s, mister mair, just one of my ideas. En het kost. ocharme, 250.000 euro ofte minder dan 1/35 ste van de gelden die Oostende int van de eigenaars van een tweede verblijf . . .

Er waren vooral veel te weinig exemplaren van De Zondag. In Roeselare denken ze waarschijnlijk dat mensen nog niet naar zee durven. Wat een vergissing! Of ze weten niet dat de winkels van Diemas de best draaiende bakkerswinkels aan de kust zijn. Dat is dan een commerciéle domheid! Domheden, grijns, zijn al evenmin . . . toeval! Aan de kust is Diemas een naam als een klok en een puur familiebedrijf! Je vindt hun steengoede producten niet alleen in elf winkels maar evenzeer op elf wekelijkse markten.

In de editie van De Zondag van 31 mei 2020 las ik het interview met de nieuwe voorzitter van CD&V. De bijna 38-jarige advocaat is – oef, gelukkig maar - duidelijk niet de wedergeboorte van Wouter Beke aka de voorzitter die er in slaagde om zijn partij de dieperik in te lullen. Als er ooit een boek over Beke verschijnt zou de titel “De man die Kris Peeters vermoorde”geen puur toeval zijn.

Geloof me vrij, ik praat al een halve eeuw met politici van diverse pluimage. Ik heb nog nooit één politica/politicus geweten die publiekelijk durfde te stellen dat ”DE POLITIEK EERLIJK ZOU MOETEN ZIJN”.

Nu ja, het is niks te vroeg maar al zijn voorgangers in de politiek durfden het niet aan om - aan meer dan één miljoen lezers - onze politiekers te beschuldigen van oneerlijk te zijn geweest. Want, laten we eerlijk zijn en blijven: door die quote geeft ‘jongeling’ Benjamin Dalle aan dat de politieke wereld in (alvast) Vlaanderen in een ontzettend diep dal zit en dat dit komt door hun . . . o n e e r l i j k h e d e n van de laatste halve eeuw. Het enige positieve is dat de Belgische politiek toch nog (zij het amper) 41 % vertrouwen krijgt van de bevolking daar waar onze Vlaamse magistratuur al onder de 20 % is gezakt! Of dat toeval is of een troost zijn kan, is iets waar ik deze week niet dieper op inga.

Of Benjamin Dalle niet uitsluitend de verkondiger – maar ook de man die verandering brengen zal - is van die waarheid, kan hij aan de 800.000 gedupeerden van Arco alvast snel laten weten. Het volstaat Beweging.net eroe te bewegen om – al is het zonder rente of schadevergoeding - de gedupeerden van Arco hun inzet terug te betalen.

Vinden jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, ook dat zoiets een heus bewijs zou zijn dat ONZE CD&V-POLITICI EERLIJKE MENSEN ZIJN GEWORDEN?

Ik ben, samen met jullie, . . . benieuwd! We gaan ons in geen geval laten wijsmaken dat het geld daarvoor niet beschikbaar zou zijn.

 

ONZE KRITISCHE SINJOOR

Ik vernam vorige week dat een trouwe lezer van deze site is overleden. Neen, niet aan Covid-19.

Ik heb Marcel leren kennen in t‘ Viooltje, het dienstencentrum te Mariakerke. Op een dag kocht hij het gedrukte exemplaar van Het Stropken en hij had dat twee dagen later volledig gelezen. Marcel, hij was zeker 90 lentes jong, trok zich nog het onrecht aan dat in ons Vlaanderenland dagelijks wordt veroorzaakt door leidinggevenden. We konden elkaar heel goed pruimen maar na een paar weken zei ik hem “Marcel, ik dank jou voor je steun en respect maar wij moeten niet meer praten over de teksten op mijn site. Je trekt je dat teveel aan en dat is niet goed voor jouw hart”.

Marcel ging van toen af in een ander dienstencentrum eten. Iets wat ik jammer vond maar ik wil niet de gezonheid van een medemens in gevaar brengen. Hij was ook een beetje (gezond) keikoppig en bleef mij toch maar opzoeken in ‘t Viooltje. En nu, nu is hij dood. Hopelijk is hij nu op een plaats waar zijn ziel de verdiende, en broodnodige, rust vonden mocht.

Ook in Gent stierf dit jaar een oudere kameraad van mij. Eén van mijn laatste acht kameraden, pakweg tien jaar jonger dan Marcel maar iemand die ik dik veertig jaar kennen mocht.

Het gaat jullie goed, mensgenoten!

Uiteindelijk beleven we allemaal de enige twee zekerheden die mensen hebben: ooit werden we geboren en op een dag zullen we sterven. En geen van beide heeft te maken met . . . het toeval!

Moest Marcel nog leven, hij zou content zijn met de uitspraak van Benjamin Dalle (zie eerste item deze week) maar ik vrees dat hij me zou zeggen “Roger, eerst zien en dan geloven”. Helaas ervaar ik wekelijks dat politici alles behalve eerlijk waren . . . en zijn.

Waarmee ik – eindelijk maar jullie weten dat ik al eens durf af te wijken of een lange intro nodig heb – ben beland bij een uniek menselijk exemplaar. Iemand die ik reeds een twintigtal maanden irl ken. Iemand van wie ik nooit had gedacht dat hij voor deze site zo belangrijk zou zijn.

We zijn het niet steeds eens over alles en nog wat. Hij hamert me voortdurend in dat ik aan de kust moet blijven wonen terwijl ik hem een paar maal per week gek verklaar omdat hij zijn schoon leven verprutst aan het renoveren van zijn tweede verblijf. Het is ook nog een ‘snotaap’ die best eens eigenzinnig wil (en kan) zijn. Maar zaterdag heeft hij mij jandorie aangenaam verrast. Alhoewel hij het al de hele week druk had met werkzaamheden, zond hij mij toch een – alweer – interessant verhaal dat jullie hieronder kunnen vinden. Het handelt over . . . WATER.

Vanuit Antwerpen:

En het wordt zomer…….. zonder water?

Vrijdag 29 mei alarmerende berichten in het journaal: ons waterverbruik dient naar beneden te gaan! 

Net zoals tijdens de coronacrisis de aandacht afgeleid wordt naar zogezegde rijke tweede verblijvers wordt op heden de aandacht afgeleid naar mensen die hun tuin besproeien of erger . . . “rijke zwembadeigenaars“.

Het liefst wil men voor deze categorie een duurdere waterverkoopprijs hanteren.

Wat men u niet vertelde op het journaal is dat dit nu reeds bestaat. 

Gelegaliseerde discriminatie in de waterprijs bestaat al. Buiten gelegaliseerde huisjesmelkerij (taks tweede verblijven) betaal je ook nu al meer voor uw water in het tweede verblijf aan zee. Graag zou men dit willen uitbreiden naar alle eigenaars van een zwembad bijvoorbeeld. Het klink altijd romantisch goed om meer geld af te nemen van zogezegde rijken.

Wat men u niet vertelt is dat men dit ook reeds jaren bij Jan, Piet, Joris en Corneel doet of beter gezegd bij ons allemaal!

Ik zal het u uitleggen aan de hand van mijn laatste waterfactuur van water–link, de vroegere  Antwerpse waterwerken.

(tevens een knipoog naar diegenen die Roger er van verdachten de “kritische sinjoor” zelf te schrijven) 

U wordt letterlijk belogen, bedrogen & opgelicht!

De Antwerpse factuur wordt als volgt onderverdeeld:

1.    De drinkwaterprijs

2.    Gemeentelijke bijdrage

3.    Bovengemeentelijke bijdrage

Je begint met het vast recht. Eenmaal? Neen, drie maal of 50+30+20 euro = 100 euro jaarlijkse kost zonder één druppel water.

Bij de meeste mensen maakt deze kost e het vast recht reeds 1/3 tot de helft uit van de jaarlijkse factuur.

De drinkwaterprijs is ongeveer 1/3  van uw jaarlijkse factuur (goedkoopste aan basistarief).

Basistarief = 30 m³ per wooneenheid alsook per gedomicilieerden. Wat u meer verbruikt wordt aan comforttarief verrekend.

(bv. zwembadeigenaar = veelverbruiker en betaalt nu dus reeds meer)!

Ik wil u wel even meegeven dat een gemiddelde jaarverbruik 42 m³ bedraagt per bewoner (bron: water-link zelf).

Met andere woorden legt men het basistarief reeds 25 % lager dan het gemiddeld verbruik.

Het venijn zit hem in de staart: de gemeentelijk bijdrage (opvang via riool en grachten) en de bovengemeentelijke bijdrage (zuiveren afvalwater in zuiveringsstations).

Bijna 2/3 van wat u betaalt gaat naar deze laatste twee.

Vroeger betaalde u reeds evenveel voor het water dat u kreeg als voor het reinigen van ditzelfde water.

Nu dus 2/3 en hier zit de grootste oplichting.

100 m³ water binnen krijgen is 100 m³ betalen voor riool & zuivering! Helaas komt via de riool minder dan de helft aan in het zuiveringsstation en wordt uw 100 m³ dus helemaal niet gezuiverd.

Men rekent U iets aan wat helemaal niet juist is gebeurd!

Koken, eten en drinken, uw zweet (gemiddeld 350 ml per etmaal tot halve liter per uur in de felle zon  per persoon), ontlastingen van uw huisdieren, de tuin sproeien, planten, kinderzwembadje laten leeglopen  in de tuin enz….   komen niet in het rioolsysteem 

Maar het ergste van alles is dat door jarenlange verwaarlozing, kapotte of tot op de draad versleten rioolinfrastructuur slechts een gedeelte aankomt in het waterzuiveringsstation.

Reeds vier jaar stelt zich dit probleem van te weinig grondwater. De grondwaterstanden zijn momenteel even slecht als die van vorig jaar en de zomer moet nog komen.

Onze buurlanden staan al veel verder met de voorbereiding op droogteproblemen om maar te zwijgen over Nederland.

Er is hier bij ons nog geen deftig waterbeleid; men begint pas. De provincie Antwerpen heeft als eerste in dit land een droogte- en hemelwatercoördinator.

Watercrisis! Veel landbouwindustrie op een kleine oppervlakte die veel water nodig heeft; hoge bevolkingsdichtheid geeft nood aan extra spaarbekkens. Bij regen is er te weinig doordringing in de bodem en via riool en rivier gaat 60 % terug naar zee.

Overheid, rem de watersnelheid van uw rivieren af  plaats extra spaarbekkens. Plan, onderneem en u zal gezond worden!

Maar u, ja u, Jan, Piet, Joris en Corneel, die al jaren wordt opgelicht en teveel betaalde, zou zich moeten schamen voor de regenton die je nog niet hebt maar toch de tuin durft te besproeien!

Hebben we nog iets leuk om af te sluiten? Misschien wel 

Bij watertekorten gaat West -Vlaanderen meestal vooraf wat de beperkingen betreft.

Zouden de West-Vlamingen weten dat wanneer Farys niet kan volgen ze ook water van de Antwerpse water-link te drinken krijgen uit het Albertkanaal? Proost Roger . . ., laat het u smaken.

Met vriendelijke groeten,

De kritische Sinjoor.

 

ZO KAN HET BEDROG OOK !

Vorige week dinsdag bewezen experts-ologisten hoe sluw ze kunnen zijn. Ze publiceerden een tabel met het aantal besmettingen tussen 10 mei (moederkesdag) tot en met 26 mei. Niet toevallig waren er op moederkesdag 485 besmettingen.

Ik noem dit dus universitair boerenbedrog van de hoogste graad. De dag na 10 mei duikelde het aantal besmettingen met bijna 25 % naar beneden (tot 368). Maar ja, de twee weken die volgen op moederkesdag oogt het veel beter als je start vanaf 485 i.p.v. 368. Indien we nu echter het aantal besmettingen van 25 mei (aka 250) zouden nemen en dan 14 dagen terug zouden gaan, dan bemerken we dat het gemiddelde 296 besmettingen geeft. Eerlijk gezegd, zo schitterend is dat nu ook weer niet want – verrekend vanaf 11 mei (368) besmettingen tot 25 mei is dat amper 20 % minder.

Maar . . .  ik begrijp dat ook de -ologisten zichzelf, en de noodregering, graag bedriegen en dus starten op moederkesdag waar er 485 besmettingn waren.

Ik krijg zo meer en meer het gevoel dat men – tijdens die hele coronacrisis - cijfers manipuleert, achter houdt, een beetje aanpast of gewoon voorspellingen doet zomaar met de vingers in de lucht. Of is het nu echt toeval dat men die 10 de mei nam als referentiedag?

Dat de kranten Belang van Limburg, De Gentenaar, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad op 27 mei er nog eens de foto van Marc Van Ranst bij afdrukten die op 10 mei bloemen afgaf aan zijn moeder . . . daar is de relevantie mij totaal onvindbaar van. Ze publiceerden krak dezelfde foto reeds op 11 mei. Zal wel goedkope bladvulling zijn geweest dus.

Of was het gewoon toeval dat die foto er nog eens bij verscheen? Als morgen wordt aangekondigd dat Marc Van Ranst in de politiek stapt, wees zeker, geachte lezeres en waarde lezer, dat ik de laatste zal zijn die daar van verschiet.

 

ARMOEDE BEDREIGT KINDEREN

Achttien maanden nadat in de gedrukte versie van Het Stropken het artikel over Sigrid - het kindje wiens ouders geen geld hadden om die koffer met scharen, borstels en oefenpoppen te kopen zodat hun kind de kappersschool zou kunnen volgen – verscheen, publiceren de dagbladen over de armoede van duizenden kinderen. Dat artikel verscheen toen omdat hoogleraar Hendrik Vos het op de radio had over Johan Van Biesen die hem l’affaire Sigrid verteld had. l’Affaire Sigrid, een intriest verhaal voor een onderontwikkeld en arm land. Hoeveel maal intriester is het niet voor een rijk, ontwikkeld land als België!?

Bende snertjournalisten! Het gaat niet over duizenden maar over tienduizenden kinderen en wellicht (wat ik niet hoop) wel over meer dan honderdduizend kinderen.

Alleen reeds de ouders van 150.000 kinderen konden dit jaar geen laptop kopen waardoor die kinderen geen les konden volgen via het internet! 150.000 . . . ik weet het zo niet direct maar m.i. is dat toch wel iets meer dan . . . duizenden kinderen! Ik heb daar twee maanden geleden over geschreven. Ik publiceerde toen dat het een heuse schande was, ook en vooral omdat we - uiteraard puur zogenaamd – volgens de psychologen, psychiaters en andere sociologen socialer zouden worden door die coronacrisis. Edoch, onze regering, noch de lokale overheden en al zeker niet de ouders van klasgenootjes zorgden ervoor dat die 150.000 kinderen van arme ouders werden uitgenodigd bij een van de 900.000 kinderen wiens ouders wel geld hadden om een laptop te kopen. Echt heel sociaal toonde de bevolking zich toen! Wie me er van verdenkt in vorige zin enig sarcasme te hebben gelegd, die zou – wellicht puur per toeval - wel eens gelijk kunnen hebben. Sic!

Socialer . . . mijn kloten Gerard! En neen, ik spreek nu niet Gerard Van Noten aan. Die -ologisten en de huidige ministers, ze lullen maar verder. Gingen zij, zoals ondergetekende, zoals onze secretaris en zoals onze kritisch Sinjoor ook met zoveel mensen in de straat praten? Zelfs de contact tracers (wat een Belgenmop werd dat inmiddels in andere landen!) moesten het regelen van op afstand.

 

DAT VOND IK BENAUWEND MOOI

Marc Penxten, de burgervader van de gemeente Alken, zag de helft van een generatie sterven in zijn gemeente en dit door die Coronazeikerd.

Een burgervader die de weduwen belde en zich echt bekommerd om zijn inwoners. . . wie zou zulke menswaardige burgemeester nu niet willen in de gemeente waar zij/hij woont? Ik ken een centrumstad waar de inwoners nog steeds wachten op een gratis mondmasker . . .HET CANAILLE VAN ONZE MAATSCHAPPIJ

We kopen, zij het steeds minder en minder, dagbladen. Het is een duur product geworden dat zwaar gesponsord wordt door de overheid. Toen ik mijn krantenwinkel had in Merelbeke, kostte De Gentenaar 28 Bef, zeg maar pakweg 70 eurocent. Op heden kost diezelfde krant 2,50 euro maar op zaterdag zelfs 3,60 euro! Dat is 257 % duurder dan 22 jaar geleden!

Ik weet niet hoeveel de index verhoogde tussen 1998 en 2020 maar ik meen te mogen stellen dat die gemiddeld niet elk jaar met 11.7 procent (257 gedeeld door 22 is pakweg 11,7!) verhoogde. Ben ik nu weer sarcastisch? Dat moet dan puur toeval zijn. Of niet?

Is er iemand van jullie, bedienden of arbeiders, die in 1998 een nettowedde had van pakweg 44.000 Bef (1.100 euro) en die nu een nettowedde heeft van 3.927 euro (ofte 257% meer) voor dezelfde job? Laat het mij gerust weten via roger@stropken.be. Niet allemaal tegelijk, hé!

Ik denk niet dat ik veel reacties krijgen zal met de bevestiging van mijn laatst gestelde vraag.

Ook de prijs van onze benzine, tabak en alcohol is niet gewoon rechtevenredig verhoogd met ons inkomen. Het werd allemaal procentueel veel duurder en ja, daar zit de komst van de euro voor een groot deel tussen.

Dat mensen die te dure dagelijkse krant – die, door de gratis postbedeling, zwaar gesponsord wordt door de Belgische Staat – minder kopen is normaal. Waar een dagblad op jaarbasis toen zowat 7.100 Bef ofte zo’n 1,4 % van je gemiddeld jaarloon van 528.000 Bef opslorpte, kost dat nu zowat een half maandloon! En ja, 820 euro (5 x 2,50 en 1 x 3,60 per week en dat 52 weken) is zowat een half maandloon! Waarom en vooral voor wat ? ? ?

Oh ja, vooraleer iemand het zou narekenen, ik heb een aantal dagen minder gerekend omdat er nu eenmaal feestdagen zijn waarop ‘ons’ gazet niet verschijnt.

Kwalitatief zijn onze Vlaamse kranten (ik spreek niet over anderstalige of buitenlandse dagbladen die ik niet echt ken) er zwaar op achteruit gegaan. Of er nu één fout, één onjuiste datum en één valse betichting per dag in jullie dagelijkse krant staat of tien, geen van beide eigenaars kan het wat schelen. Waarom er nog hoofd- en eindredacteurs nodig zijn, is zeer de vraag die ik niet beantwoorden kan.

Neem nu dat artikel (zie verderop deze week) over Dries Van Langenhove. Daarin werd gesteld dat een notaris uit de Gentse Wielewaalstraat de verklikker zou geweest zijn die de politie belde om de ‘bende van Van Langenhove’ aan de galg te praten. Over verklikkers had ik het hier al de vorige maand. Ik zou ze tegen de muur zetten en . . . juist, een week lang zonder eten zetten. Of bedoelde ik iets anders maar kwam Alzheimer me weer storen?

Nu zijn er – althans bij mijn weten – geen 97 notariskantoren in die straat. Voor de Gentenaars maar evenzeer voor de wereld van de notarissen en togadragers is het makkelijk om te weten over welke notaris het hier ging. Die notaris werd al gebrandmerkt zonder dat ook maar één enkele gazettenschrijver hem de kans gaf die beschuldigende betiteling te weerleggen voor publicatie.

Journalistiek 21 ste eeuw dus: gewetenloze schrijvers die in niks meer te vergelijken zijn met de pennenridders van na de tweede wereldoorlog! Van bij hen thuis volgen ze, via het internet, de actualiteit. De moeite doen om eerst die notaris te bellen doen ze niet. Waarom zouden ze daar een telefoongesprek maar vooral hun tijd aan verspillen?

En hoe maken die verslaggever, die hoofdredacteur (Liesbeth Van Impe) en MEDIAHUIS er zich vanaf? Doodsimpel: de volgende dag plaatsen ze ergens een rechzettingske van een paar centimeter hoog, midden een blad, in één kolom, en niet bovenaan op dezelfde pagina (5) zoals dat wel geschiedde om die notaris schuldig te betitelen aan verklikkerij.

Canaille . . . dat is inderdaad het enige juiste woord.

Ergens in mijn (te vele) rommelbakken bevindt zich het schitterende ”De strijd om de waarheid”, een uitgave over nepnieuws en desinformatie in de digitale wereld. Ik meen me te herinneren dat het een uitgave was van de Vlaamse Overheid of dat ze het hadden gesponsord. Moet dat eens opzoeken. In ieder geval vond ik het een uitstekende brochure. Wellicht al een paar jaar oud maar nog steeds brandend actueel.

Nu ik verhuizen moet dien ik die rommelbakken dringend uit te mesten. Pfft, mayday mayday.

Helaas is nepnieuws en desinformatie niet uitsluitend vast te stellen binnen de digitale mediawereld. Het foutief, al dan niet gedeeltelijk onjuist informeren middels de dagelijks gedrukte krant, bestaat nog steeds. Meer nog, het verergert dag na dag maar noch Christian Van Thillo, noch Thomas Leysen malen er om. Ze zien hun kopende dagbladlezers als domme kippen die men alles wijs kan maken. Of het juist is of niet wat van hun persen rolt. . . they both don’t even care! En neen, dat is geen toeval!

Met dit artikel zal ik (grijns, uiteraard, maar heu heu heu is dat mijn probleem? Neen dus!) mij, zo mogelijk, gegarandeerd nog meer vijanden maken binnen de perswereld. De waarheid is iets dat medialui - waarvan de meeste denken dat ze God de Vader zijn die niet de waarheid hoeft te schrijven maar gewoon iets om hun maandelijkse zilverling te verdienen – geen barst interesseert. Het lijken wel schrijvers van oeroude stationsromannetjes die teksten intikken als was het, keer op keer een . . . monster zonder waarde.

Dat ze door hun publicaties om de haverklap mensen schade berokkenen of gewoon compleet de vernieling inschrijven, deert geen enkele broodschrijver. Stuk voor stuk zijn het gewetenloze schurken. Met het woord ‘schurken’ ben ik dan nog uiterst lief. In werkelijkheid zijn het machtsgeile criminelen die zich ten volle realiseren dat ze straffeloos misdaden tegen de menselijkheid mogen plegen. De persvrijheid garandeert die gangsters dat geen enkele rechtbank hen veroordelen zal.

En zolang Pol Deltour hun ‘patron’ is, zal er niks ten goede veranderen.

Media . . . ze vertellen nooit de waarheid, nooit het hele verhaal zoals het werkelijk ineen zit. Laat me refereren naar wat mijne kameraad, diene snotaap uit Antwerpen, deze week publiceerde: het journaal had het over ons waterverbuik. Maar het hele, laat staan het ware, verhaal . . . daar piepten ze met geen letter over. Voor de media anno 21 ste eeuw is de waarheid iets dat niet mag gepubliceerd worden.

Is dat verzwijgen van het hele verhaal echt een toeval? Neen, maar het is enkel deze site die (waarvoor mijn diepgemeende dank, kritische Sinjoor) het hele verhaal durft te brengen.

 

EN DEN DONALD . . . HIJ FLIRTE VERDER

Van de huidige president van de Verenigde Staten kan je veel zeggen maar niet dat hij zich, als een bange hond, verschuilt in zijn anti-coronakelder. Dat laatste doet Joe Bidden, de democratische kandidaat voor komende presidentsverkiezingen wel. Sinds drie maanden communiceert (good and very old) Joe vanuit zijn thuiskelder. Echt veel stemmen wint hij er niet mee.

Nu ja, ik schrijf al twee jaar dat niemand Trump kan verslaan op 20 november 2020. Trump heeft nu ook de WHO ofte de Wereld Gezondheids Organisatie de wacht aangezegd. En ja, ik kan hem begrijpen.

Wat hebben die klungels de laatste vijf maanden gedaan? Ik denk dat ze hun winterslaap hielden en die coronazeikerd zijn gang lieten gaan                         KAN HET NOG GEKKER ?

De vraag is snel beantwoord: NEEN !

Ik ga hier geen lange tekst aan wijden. In dit - inmiddels tot grootste APENZOO van het universum betitelde – België zijn er niet 1, niet 2, niet 3, niet 4, niet 5, niet 6, niet 7, niet 8 MAAR 9 (negen) ministers van volksgezondheid.

In Rusland hebben ze er ook een maar dan een voor pakweg 300.000.000 inwoners. Hier is dat één voor bijna 1.300.000 inwoners.

Waar is de tijd dat men zoiets pure volksverlakkerij en grandioze diefstal noemde? Benjamin Dalle zal heel veel werk hebben om in deze APENZOO eerlijke politici te vinden, laat staan dat hij er zal vinden die hun oneerlijkheden aan de kant zullen schuiven en eerlijk willen worden. Ik ga proberen de heer Dalle te interviewen. Als het lukt lezen jullie het hier volgende week. Als het niet lukt (omdat de vragen hem niet lagen?), evenzeer . . .

Had ik het deze week reeds eens over . . . TEGEN DE MUUR ZETTEN EN . . . ? Die Alzheimer toch . . .

 

BART EN DE ME-TOO-TRUTTENASSOCIATIE

Wie deze site al twee jaar volgt, weet dat ik een fervente aanhanger ben van Bart de Pauw in zijn strijd tegen de MeToo-Truttenassociatie die hem – middels de (inmiddels voormalige) CEO van de VRT, Paul Lembrechts – beschuldigden van stalking, flirterig gedrag en andere . . . belagingen. Dat Lembrechts in deze affaire de rol van OM, rechter en beul heeft gespeeld, staat inmiddels buiten kijf. Hij had zich veel beter bezig gehouden met zijn feitelijke taak zodat de VRT niet de ene na de andere topmediavedette verloor waardoor ze steeds meer lezers kwijt raakten. Nu ja, het was zeker geen toeval dat men hem aan de deur zette. Het was wel geen dag te vroeg!

Oorspronkelijk waren er tien tot twaalf klaagsters. Momenteel schijnt ‘meesteres’ Christine Mussche niet eens een handvol zogenaamde klagers in haar speelhand te hebben. Vorige zin kan lichtjes speels overkomen maar in deze mediageile affaire is het wel advocate Mussche die de kaarten van de klaagsters in handen houdt.

Na meer dan anderhalf jaar zou het Mechelse OM voldoende in handen hebben om ‘SCHALKSE RUITER’ Bart voor de rechtbank te sleuren. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt edoch ik ben echt blij dat die zaak wordt vertoond op het groot podium van de rechtszaal. Ik verkneukel me nu reeds om die MeToo-Trutten hun verhaal te horen en te lezen. Dit wordt gegarandeerd een rechtszaak die NETFLIX mag uitzenden wereldwijd. Sukses verzekerd. Geen Romain De Coninck, Leo Martin of Gaston Berghmans konden kijkers zo aan het lachen brengen als de MeToo-Truutemiekes het zullen doen in de correctionele rechtbank.

Onze maatschappij is gebouwd op mannen en vrouwen die elkaar begeren. Ik zeg wel elke dag minstens eenmaal tegen een vrouw “Dat is toch mooi hé?”. Waarop de slimme vrouwen me steeds dezelfde vraag stellen “Wat vind jij mooi?”.

“Een vrouw met een glimlach”, zeg ik terwijl ik me omdraai en grijnzend wegga.

Nu wil ik eerlijk toegeven dat ik zoiets nooit zeg tegen een vrouw die een lange broek draagt. Ik hou van vrouwen die vrouwelijk gekleed lopen in een short, rok of kleedje. En over belaging ken ik - sinds vorig jaar – ook mijn deel. Zal dat dit jaar eens in geuren en kleuren, met alles erop en eraan (ergo inclusief het volledig PV) publiceren. Voor wat hoort wat en het zijn niet de twee trutten (de klaagster en een onnozele politieinspecteur van Ekkergem) die mij dit ongestraft aandeden.

Ik ben benieuwd waarom die oorspronkelijke tien tot twaalf truttemiekes van onze Vlaamse afdeling er niet allemaal zullen bij zijn op het proces. Indien ik de advocaat van Bart De Pauw was dan riep ik de niet eisende trutten als getuige op. Altijd interessant, en leuk, te vernemen waarom ze eerst gingen klagen bij Paul Lembrechts en waarom ze uiteindelijk zich terug hebben getrokken.

Ik vind dat overigens ontzettend vreselijk . . . terug trekken . . .! Grijns.

Hoeveel van die trutten waren maar al te blij dat Bart naar hen lonkte? Hoeveel hadden in hun achterhoofd een leuke job via Bart? 

Ik voel aan mijn ellebogen dat dit . . . wordt vervolgd.

 

THE FINAL CURTAIN

Ja, geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers, ik weet uiteraard dat Blue Eyes, good old Frank Sinatra in zijn wereldvermaarde song MY WAY het had over . . . the final curtain. Comme d'habitude van de Franse zanger Claude François was overige de originele song, gebracht in 1967. 

Bij Anderlecht is het laatste gordijn ook gevallen. Oef! Iets wat ik vorig jaar reeds voorspelde. Het lijkt er op alsof Marc Coucke zijn hersencellen weer in de goede volgorde heeft geplaatst en zich (zij het tenminste grotendeels) heeft ontdaan van de hel die hij zich liet aanpraten dik twee jaar geleden.

Vincent Kompany heeft een topjob bij Manchester City, hem aangeboden door Pep Guardiolo, niet geweigerd om hier in dit apenland trainer te komen spelen. Dat heb ik vorig jaar al geschreven. De afspraak was toen al gemaakt: Kompany ging zich inkopen en niet voor 1 of 2 %! Ook hier was deze site maanden eerder dan eender welke gazettenschrijver. Toeval? Bekijk eens goed de gl/rimlach op mijn stout gezicht.

En ja, nu Wouter Vandenhaute de teugels definitief heeft overgenomen, verlaat Coucke het Anderlechtse schouwtoneel langs een van de laatste nooduitgangen die er overbleven. Het gaat u goed Marc, talentvolle playboy die oh nog zo graag genieten kan en zal van leute maken en de Polonnaise dansen.

Vandenhaute, de man die – als hij niet weet wie hem telefoneert – steevast op een erg arrogante (ergo lompe) wijze snakt “Wie bent u? Hoe komt u aan mijn telefoonnummer?”. Tja . . . Misschien kan ik hem plezieren en zijn gsm-nummer hier eens publiceren.

Hoelang het huwelijk van die man zal duren met de huidige trainer (Vercauteren) en met de vorige voorzitter (Van Eetvelde) da’s pas koffiedik kijken. De deuren van Vandenhaute zijn op zijn maat emaakt!

Wat ik wel geloof is dat over maximum drie jaar Anderlecht opnieuw de eerste plaats zal bezetten in onze voetbalcompetitie. Feitelijk zijn Coucke en Vandenhaute twee gelijken, twee succesvolle zakenmannen. Of dergelijk duo lang door dezelfde deur kan, dat pas zou . . . toeval zijn.

 

 

RESTAURANTS OPEN IN FLORIDA

HORECA OPEN IN NEDERLAND

Ik kan enkel – nota bene met mijn mond vol tanden – vaststellen dat de kloteregering van Wilmès II in nood zit en niet over de nodige hersencellen beschikt om hetzelfde in ons land te kunnen waarmaken en even snel als in andere landen onze horeca openstellen kon. Ik zie mezelf deze week naar Sluis te gaan . . .

Wat de klereregering Wilmès II niet lukt, gaat blijkbaar wel in de helft van de wereld. Ik houd mijn hart vast de dag dat onze horeca zal mogen heropenen. Dat wordt een geklungel vol onbegrip en zonder voorgaande!

 

THE FIRST OF JUNE

Juni, de maand waarin – elk jaar opnieuw – de zomer begint.

Wordt het dit jaar de maand waar men een vaccin vinden zal tegen dat Coronazeikerdje? Of krijgen we, om de hele wereld compleet in een heus drama te herschapen, een tweede golf van COVID-19 als een tsunami over ons heen gegoten?

Wordt juni 2020 de maand waarin onze (te) vele –ologisten toegeven dat ze zich hebben vergist toen ze in februari 2020 orakelden dat Covid-19 nooit in Europa, laat staan in Belgié landen zou?

Wordt juni 2020 de maand waarin blijkt dat onze vele –ologisten zich hebben vergist toen ze het publiekelijk hadden over een wereldwijde pandemie? Wie pandemie? Wanneer pandemie? Waar pandemie? Welke pandemie? Hoe bedoel je pandemie?

110 jaar geleden kende de wereld de Spaanse griep. Een heuse pandemie waarvan op heden nog steeds niemand weet of er nu twintig dan wel honderd miljoen doden vielen! Laten we de gulden middenweg nemen en het hebben over 60.000.000 overlijdens ten gevolge van die wereldwijde pandemie.

Hoeveel mensen woonden er toen op onze Aarde? Sta me toe ook hier de gulden middenweg te kiezen en het houden op 3.500.000.000 levende zielen. 0,1714 % daarvan viel ten prooi van de pandemie, genaamd Spaanse griep.

Anno 2020, 110 jaar later, zijn er pakweg 7.9 miljard (7.900.000.000) levende wezens, genaamd mens, op diezelfde aardbodem. En ja, we vonden de Maan en willen nu verdere ontdekkingstochten lanceren naar Urbanus, Mars en God weet welke planeten nog allemaal. Dat al dat geld - dat we aan zulke onnodige reizen verspillen, maar evenzeer al het geld dat wordt weggegooid aan oorlogsmateriaal en de daarbij broodnodige oorlogen - beter zou worden besteed aan het zoeken naar vaccins is iets wat zelfs Anuna De Wever als een axioma zou aanvaarden.

Als Die van Hierboven echt wou dat we die andere planeten ontdekken dan had hij er wel voor gezorgd dat er geen (enkele richting)-reis van twaalf jaar voor nodig was.

Dik vijf maanden na de wonderbaarlijke ontdekking in Wuhan van de scheet die men liet ontsnappen uit een verdacht laboratorium, kan men 350.000 sterfgevallen noteren op 7,9 miljard aardbewoners! Dat is de enige realiteit! Al de rest is volksverlakkerij die – dankzij Belgische –ologisten en andere virologen - aanleunt bij het schrijven van een volkse komedie met de kwaliteit nodig voor een ouderwets stationsromannetje. We hebben het niet over 0,1714 % overlijdens. We hebben het nog niet eens over een duizendste daarvan, ofte 0,000.171.4 % maar over 0,000.044.3 % mensen op Aarde die zouden gestorven zijn aan Covid-19!

Dat ons land, met dergelijke virologen en deze noodregering, momenteel reeds aan dik 0,8 % overlijdens zit, zou feitelijk, tenminste bij elke volwaardige regering die naam waardig, de bedenking moeten oproepen hoe zoiets komt. Hoe wij ook in deze weinig heuglijke discipline wereldtop werden.

Als columnisten het in de weekendbijlage van hun krant hebben over politiek leiderschap in dit land, dan zouden ze de moed moeten hebben om – in datzelfde overigens uitstekend (maar dat zijn we van haar gewend!) artikel – het voor de eerste maal in de geschiedenis van de Vlaamse journalistiek te hebben over onze staatsschuld. Praten over het gebrek aan politiek leiderschap is een ding. Journalistiek leiderschap realiseren is een ander, minstens even belangrijk iets.

Mijn burgerhart bloedt bij het aanschouwen van zo weinig moed.

 

 

MAREC . . . GOEIE CARTOONIST

 

Ik kan echt genieten van de cartoons van Marec die dagelijks verschijnen in een aantal Vlaamse kranten. De man speelt telkens in op de actualiteit en eerlijk, hij doet dat meestal juist en gevat.

 

Waar ik hem niet volgen kon, was in zijn kunstwerkje van donderdag 28 mei 2020. Zoals gewoonlijk onderaan de linkse kolom van pagina twee vond ik zijn cartoon. Een kerkhof vol kruisen met een podium waarop staat AMERICA GREAT AGAIN. Daarachter een ‘beeltenis’ van president Donald Trump. Daarboven de tekst 100.000 DODEN.

 

Waarmee Marec wou aangeven dat hij Trump belachelijk maken wil omdat in de Verenigde Staten het aantal overlijdens de 100.000 was overschreden.

 

100.000 lijkt inderdaad een enorm aantal. Anderzijds – als we tenminste eerlijk willen blijven – ons land telt op heden ruim 9.500 Coronadoden en Amerika pakweg 105.000. Het aantal doden wordt in werkelijkheid uitgedrukt in procenten, meer bepaald per honderdduizend inwoners. Het land van ‘hope and glory’ telt zowat 31 doden per honderdduizend bewoners terwijl ons land de absolute nummer één is en 81 doden telt per honderdduizend inwoners.

 

 

ARENT LIEVENS IS EEN MOEDIG MAN

 

Oostendenaar, advocaat, eigenaar van een aantal bedrijven. De man heeft het – op zijn 52 – mooi voor elkaar. 

 

Waarom, een in het leven geslaagd, iemand zich dan opgeeft om zich te laten inspuiten met het Coronavirus is zeer de vraag maar ik vind het alvast . . . G E W EL D I G!

 

WAT LEERDE IK DE LAATSTE WEEK VAN MEI . . .

. . . op de banken van de Corona-universiteit van het duo Sophie & Marc?

01.Dat ik het drie maanden terug juist had ingeschat: van die dertien ministers is er slechts één met een IQ hoger dan 95! Philippe De Backer was overigens niet te beroerd om vorige week publiekelijk te stellen dat deze noodregering er een grote knoeiboel heeft van gemaakt.

02.Dat onze kinderen dan toch op kamp mogen. Neen, niet per vier maar met vijftig ineens! Tja, als daar ongelukken van komen zullen de –ologisten zeggen dat ze het hadden voorspeld. Tja . . . Waar men overigens het cijfer van 2.600.000 kinderen haalt die jaarlijks op kamp gaan, dat had ik graag eens gespecificeerd gezien. 11,4 miljoen inwoners en 2,6 miljoen kinderen! ! ! Er zijn niet eens zoveel levende wezens jonger dan 19 in dit land. Ik wist overigens niet dat pasgeboren baby’s, peuters en kleuters ook al tien dagen op kamp vertrekken. Enne heu, om dit puntje af te ronden, hoe men weet dat het pas gevaarlijk wordt vanaf de 51 ste kampganger en niet vanaf de 49 ste . . . ook dat mag men me eens uitleggen.  

03. De traditionele bezoekdag door ouders werd geannuleerd. Tja . . . Men mag wel met vier op bezoek bij een andere familie maar ouders die hun kind op kamp wensen te bezoeken dienen . . . thuis te blijven. Echt, nog dommer en tegenstrijdiger kaan niet. Men mag straks wel met het hele gezin aan dezelfde tafel zitten op restaurant maar ma en pa mogen kindlief niet bezoeken op kamp. Oh ja, ik vergat de IQ-hoogte van onze regeringsleden. Sorry daarvoor.

04.Minister Benjamin Dalle kan – naast zijn voorzitters- en ministerschap – overigens onmiddellijk een waarzeggerkraam opstarten. De man weet nu reeds dat (ik citeer hem even): “De zomerkampen anders zullen zijn maar daarom niet minder fantastisch”!

05.Onze –ologisten zijn zowaar de enige in dit universum die orakelen dat kinderen minder besmettelijk zijn dan volwassenen. Tja . . .ik wacht vol belangstelling de boeken af die er zullen aankomen over COVID-19 en de stunteligheden van onze noodregering die (laat ons eerlijk blijven) ook maar afgingen op wat –ologisten allerlei lulden.

06.Dat ik, geachte lezeressen en lezers, heb besloten om vanaf deze week mijn schoenen, noch mijn broek, verder ga verslijten om naar de unief van Wilmès & Van Ranst te gaan. Het is echt onmogelijk om daar iets positiefs te leren. Hoe dan ook dank ik jullie voor jullie komst deze week en hoop ik jullie hier volgende week ook te mogen verwelkomen. Hou jullie gezond . . .


 

 
MIJMERINGEN VAN MAANDAG 25 MEI 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

 

QUOTE VAN DE WEEK

JE PAST NIET MEER BINNEN HET PROFIEL

Tja, leuk is het helemaal niet, al zeker niet als je amper 57 lentes telt en elke keer dat je – met hart en ziel - jouw beroep uitoefent duizenden luisteraars hebt die aan je lippen hangen. Dat dit ondertussen al dertig jaar lang het geval was, maakte voor Leen Demaré haar ontslag – dat ze vernam vorig jaar maart - bij JOE-radio niet echt aangenamer.

Waar zijn wij (mensen onder elkaar toch?) in Godsnaam allemaal mee bezig? Hoe gek zijn we al niet geworden zonder die Coronazeikerd? Hoeveel gekker is het nu geworden sinds dat virus hier – ondanks de voorspellingen (drie maanden terug, in februari) van Belgische virologen dat Covid-19 noch in Europa, noch in België, landen zou? – al onze virologen en andere –ologisten zo in de war brachten dat zij, en onze huidige noodregering, al drie maanden van alles uitkramen dat nooit echt klopte, dat niet echt werd gerealiseerd of dat meerdere keren naar een latere datum werd uitgesteld!

Ik heb het hier dan nog niet eens over de facturen voor van alles (en nog wat) die peperduur waren of die werden betaald zonder de daaraan gekoppelde levering. Herinner u de prijs van twaalf miljoen mondmaskers aan 16.33 euro het stuk! Bij Euroshop koop je vijftig mondmakers voor slechts 39,95 euro (net geen 0,80 euro het stuk!) en daar verdient eigenaar Daniél dan nog 0,50 euro per stuk aan! De grote treinroof in Engeland van een halve eeuw terug verwatert in het niets bij zulke diefstal van staatsgelden.

Het lijkt er op dat geen procureur zich zal vermoeien om daar eens een onderzoek over te gelasten. Tja . . . een tafelschuimster die 120 x 25 euro (aka 3,000 euro) ‘vergat’ te betalen aan restauranthouders 87 maanden effectief naar de gevangenis zenden maar politici laten lopen die pakweg 195.000.000 euro teveel betalen voor 12.000.000 mondmaskers . . . mijns inziens strookt dat nergens met de quote van de heer procureur-generaal Erwin Dernicourt die eind 2018 stelde “De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen”. Mooie quote, dat wel . . .

Ik week blijkbaar weer eens (grijns) even af. Sorry.

Wie Leen Demaré zegt, heeft het over een Monument (met hoofdletter M) van de Vlaamse radio: zeg maar de jongere versie van Lutgard Simoens op zondagavond of Armand Pien elke weekdag. En zulk monument plaatst men nu, gewoon zomaar, bij het groot vuilnis omdat . . . ze niet meer past binnen het profiel! Welke gek nam die beslissing? Hopelijk past hij op 57 ook niet meer binnen het profiel. Hoe  ‘jong’ waren Lutgard en Armand toen ze er mee stopten? Juist, ouder dan 57. Armand was zeventig toen hij ermee stopte in 1990 terwijl Lutgard, tien jaar later, 65 was! Dat was respectievelijk drie en twee decennia geleden toen mensen niet zo oud werden als op heden!

In haar interview van zaterdag 16 mei 2020 in NU (de gratis bijlage van een weekendkrant) was het mooiste dat Leen vertelde ongetwijfeld “ik vind het tof dat een bedrijf zo duidelijk tegen de richting in durft te zwemmen”. Bravo radio Nostalgie, u heeft er binnenkort een luisteraar bij.

In ons Vlaamse medialandschap, van amper een voorschot groot, stroomt het water blijkbaar te snel en te krachtig om nog moedige zalmen te vinden die tegen het systeem, tegen de stroom, durven in te gaan. Arm Vlaanderenlandje toch! Arme bedienden die gazetten moeten vol schrijven terwijl ze er doorlopend moeten over waken niet te berichten over de – nota bene bendevormende - vijf raadsheren (de ‘heren’ Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip) van de Tweede Kamer van ons Cassatiehof die schriftvervalsing pleegden om te verhinderen dat op 13 oktober 2015 de Cassatieganger zou kunnen aanwezig zijn op de zitting. Is de Vlaamse pers dan echt 100 %  het zwijgen opgelegd sinds Pol Deltour zijn ziel – maar vooral die van  alle toekomstige dagelijkse broodschrijvers - verkocht aan Christian Van Thillo? 

Bedrijven, hoezeer dat door mensen, politici en de media ook wordt ontkend, dat zijn geen beslissingsnemers. Die machines, de kantoormeubelen, het wagenpark en zelfs de producten die er worden gemaakt . . . geen van allen kan praten. Bedrijven, dat zijn . . . gewoon mensen, medemensen genaamd.

Ik ga mij een radiootje kopen alleen maar om in de toekomst te kunnen luisteren naar Leen Demaré. Het gaat je goed, niet onknappe madam van . . . amper 58! Feitelijk zijde gij – grijns – nog een echt snotjong. Als je ooit in Oostende de tijd hebt om, eens de restaurants weer open mogen, samen te genieten van een Chinees, modest, etentje . . . just call 0468/570829. We kunnen echter ook in Sluis afspreken waar we sneller in de horeca kunnen . . . 


ONZE KRITISCHE SINJOOR

 

Hoe de gedoodverfde performer “Bard“ zichzelf de das omdeed.

 

Egbert Lachaert 61 %   -  Bart Tommelein 30 % bij de open VLD verkiezingen. Die laatste als enige steeds zichtbaar en minstens wekelijks op de nationale televisie!

 

Ik schreef enige weken geleden reeds dat de derde  er al “ Lachaert “ mee weg zou kunnen lopen.

Dat er wel aardig wat tweede verblijvers onder de stemgerechtigden zouden zijn hadden wij voorspeld.

Minder dan de helft ten overstaan van de overwinnaar halen, is echter een regelrechte afstraffing.

Het is zuur kersen eten en dit was dan ook duidelijk zichtbaar op de persconferentie van vorige vrijdag.

 

Beste Bart , ik heb geen leedvermaak integendeel; “een veldslag verliezen is geen oorlog verliezen“.

Met de twee voeten terug op de grond en een tocht door de woestijn kan helend zijn.

Het moet gezegd dat als burgemeester je ook je verdienste hebt maar je zal het wel goed moeten maken met je tweedeverblijvers.

 

Een premier moet premier zijn van alle Belgen en verbinden.

Een burgemeester moet een burgervader zijn van al zijn verblijvers en verbinden.

Verbinden was er niet bij de laatste maanden! Eigen volk eerst trok er nog het meest op.

Waarom minister De Crem, en nog meer Gouverneur De Caluwé, zich te pas en vooral te onpas in de kijken wenste te zetten is me nog niet geheel duidelijk, (was of is er nog een tsjevenstreek te verwachten?).

 

De tweedeverblijvers mogen na twee maanden terug komen, de helft van het probleem is daarmee opgelost . . .

U leest het goed ! De helft . . .

 

In een beschaafd land zou men zeggen dat wanneer u geen volledig gebruik hebt kunnen maken van uw jaarlijks verblijfsrecht u deze taks niet verschuldigd bent.

 

In ons land echter blijft men liever stomdoof en hoopt de politicus dat het over waait. Terug geven wat al is uitgegeven wordt moeilijk. Het minste van het minste is dat u deze mensen, welke het meest geschoffeerd zijn, minimaal twee maanden verblijftaks  terug geeft.

 

Ik herhaal, het minimum! Hier is zelfs nog geen schadevergoeding in overweging genomen.

1000 : 12 = 83,33 x 2 = 166,66 euro,  “ ’t is e schitje van nietnt“. Als je 1.000 euro krijgt en je kan zelfs niet eens 166,66 rechtmatig terug geven ga je als stadsbestuur totaal de mist in. Verklaring Ostens woordenboek : dat trekt op niets of een flop =  “e schete in e netzak“.

 

Beste Bart , uw beste sponsors van de stadskas (8.000.000 euro/jaar) alsook de beste sponsors van uw middenstand zouden zwaar geschoffeerd zijn wanneer na al die jaren gelegaliseerde huisjesmelkerij niet eenmaal een rechtvaardig deel terug gegeven kan worden. Kom alstublieft niet af met de goedkoopst denkende uitleg dat het verschil/bedrag naar toeristische of andere initiatieven gaat. Spreek zeker niet over een extra jeton hier of korting daar ….. ,   “ni muulle va lintjes“.

 

Wat je niet rechtmatig toekomt daar blijf je af!

 

Wens je toch niet over de brug te komen, ga rustig dineren met wat projectontwikkelaars tijdens de resterende bestuursperiode want een volgende ambtsperiode zit er dan ook niet meer in. “ Jeddenaap geschootn, vat j’em?“.

Uw ‘vrienden’ John Crombez, Bjorn Anseeuw en Wouter De Vriendt, welke zich zeer stil hielden de laatste tijd, staan al klaar om met dubbele moraal in het gat te springen.

 

Inderdaad , tweedeverblijvers stemmen niet bij de gemeenteraadsverkiezingen maar de afgelopen jaren is het wel deze groep die haar domicilie maakte aan de kust. Deze betalen dan wel geen extra taks meer doch kunnen zich de  gelegaliseerde huisjesmelkerij nog goed herinneren (van Johan Vande Lanotte). De grootste groep in Oostende, door de jaren heen , zijn  “angespoelden“. Leeftijdsgebonden zal er komende jaren nog een grotere groep gepensioneerden verhuizen, de vraag is maar: richting kust of terug ?

 

In Venetië wou men een paar maanden geleden ook minder toeristen ….. nu staan ze te “blèèten“.

 

De doodsteek van een niet herverkiezing zal echter uit je eigen achterban komen, de middenstand.

 

Uw tweede verblijvers komen ook naar de kust wanneer er geen café’s, restaurants of tavernes open zijn. Zonder ijsjes, wafels & pannekoeken gaat het ook.

 

In het leven is het steeds geven en nemen. Enkel nemen loopt altijd slecht af. De kaasboer in mijn straat staat het water ook aan de lippen . Waarom zou ik niet hier mijn plaatselijke middenstand helpen in plaats van deze aan de kust ? Zolang ik mij een tweederangburger dien te voelen koop ik al mijn nodige producten  dan wel thuis alvorens naar de kust te vertrekken.

Gouverneur De Caluwé zal het zeker goed vinden dat ik in m’n kot blijf en de middenstand van de kust zal geen last hebben van Antwerps dialect of ander niet West-Vlaams taalgebruik.

 

“Minne  moat“, buur en rasechte Oostendenaar kon de Antwerpse Trippel best smaken; we amuseren ons hartelijk in eigen  tuin of op ons terras .

 

Idem dito met andere tweede verblijvers in de toekomst, waarvan ik al enkele uitnodigingen heb mogen ontvangen, doch moet wachten op het einde van de bubbelperiode.

 

Misschien hoeven we gewoon niet meer op café of restaurant te gaan aan zee.

 

Beste Bart , overstijg het lokaal eigenbelang en toon dat er ook eerlijk staatsmanschap zit in u.

De volgende uitspraak ken je zeker wel: wiens brood men eet diens woord men spreekt. Ik ben het daar niet helemaal mee eens maar aan de kust doet men veel erger . . . Je bijt niet in de hand die je voedt .

 

“kzie weg wi“.

 

Met dank aan het Ostens woordenboek.

 

De kritische Sinjoor.

 

MIJN REACTIE . . .

Ik zit, als oprichter van deze site, toch wel opgescheept met – GRIJNS - twee rare cadetten. Als ik eerlijk wil zijn: ik zou ze missen als ze hun bereidwillige samenwerking zouden stopzetten. Elk op zich zijn ze goud waard voor www.stropken.be. Ik hoef mij nooit af te vragen of hun informatie klopt.

Onze kritische Sinjoor heeft inmiddels zijn pluimen verdient en wordt, week na week, steeds hoger gewaardeerd. Anderzijds is er onze ‘secretaris’ die wel elke week mij de nodige – maar vooral juiste - informatie bezorgt zodat ik aan de hand van juiste feiten en gegevens artikelen kan publiceren. Zoals bijvoorbeeld onderstaand item over de politieke families in Vlaanderen.

 

POLITIEK-IDEOLOGISCHE FAMILIES IN BELGIE

Er was – in de tijd van OOIT – een moment dat de politiek zelfde gekleurde families van Vlaanderen en Wallonië een heuse hechte groep vormde. Dat is anno 2020 niet langer zo.

Mijn duiveltje doet al, die opstaat en slapen gaat met de woorden ‘politiek’ en ‘Confederalisme in Vlaanderen’ in zijn hersenkamer, is een naarstige bij. Ik heb al heel wat van de hem uitgewerkte gegevens hier gepubliceerd en dat doe ik vandaag terug. Vorige week woensdag gaf hij me een interessant blad A4 met daarop de ideologisch gelijkgestemde groepen van politieke partijen in ons land, inclusief het aantal zetels dat die innemen in ons federaal parlement.

Dank u zeer, sneukelmuiltje dat ook graag die broodpotting/pudding (nog elders BODING genaamd) van bij bakkerij RIK in De Panne (Veurnestraat) lust. Aanstaande zaterdag tram ik er weer heen.

Zo haalden Vlaams Belang en N-VA, met een totaal van 1.896.964 stemmen respectievelijk 25 en 18 parlementszetels. Samen was dat goed voor 28,667 % van het beschikbare stemmenaantal.

PVDA, PTB, GROEN en ECOLO raakten samen aan 1.414.909 personen die een stem uitbrachten op een van die vier partijen, waarvan de eerste twee, net als de laatste twee feitelijk hetzelfde programma hebben. Die eerste twee (PVDA en PTB) voeren overigens samen campagne zoals dik drie maanden terug in Brussel. 33 zetels bekleden ze alle vier samen in ons nationaal parlement.

In wezen halen bovenstaande partijen - met 77 van de 150 federale parlementszetels aka 51,33 % - de meerderheid waardoor zij een regering kunnen vormen. Weinig over maar 38 zetels is (grijns) heel wat minder en nog niet eens de volle helft!

Wat ik mij al 35 jaar afvraag is waarom partijen in dergelijk geval geen regering vormen. Zijn (om het nu heel even bij de verkiezingen van 26 mei vorig jaar te houden) die gekozenen des volk dan niet op de kieslijst gaan staan om het land, en het volk, te dienen? Is het zo moeilijk om van het water geen wijn te maken maar om bij de wijn water te doen zodat elk van bovenstaande zes partijen het landsbelang dienen en het geluk van ons volk als voornaamste doel voorop stellen?

Oh ja, er zal (wel altijd) het discussiepunt zijn dat stelt dat die 43 zetels van Vlaams Nationalistische Partijen toch wel zorgen voor een erg Vlaamsgezinde nationale regering. So what? Et alors? Is het beter dat een democratische natie geregeerd wordt door 25,33 % (zoals op heden met de noodregering Sophie Wilmès) dan door een regering met iets meer dan het dubbel aantal zetels, dan het dubbel aantal stemmen? Rare stelling lijkt me zoiets.

De derde grootste partij is dan, met 29 zetels en 1.096.657 stemmen de steeds verder afbrokkelende, zogenaamd zelfde ideolistische socialistische Sp.a- P-S. Samen halen zij één zetel meer dan de vierde grootste ideologische gelijkgestemde groep die amper 4.498 stemmen minder haalde. Met slechts 455.034 stemmen haalde de Sp.a amper negen zetels. Ook hier het verwonderingsteken hoe een Vlaamse partij die ooit de helft van de stemmen haalde zo laag kan zakken. In Wallonië staat P.S. nog sterk. Ze behaalde 128.997 stemmen meer dan de MR.

Net niet op het podium staat MR – Open VLD. Eén zetel minder dan Sp.a – PS maar dat legde ik hierboven reeds uit. Ik ben benieuwd of kersvers voorzitter Egbert Lachaert de verdere daling van het stemmenaantal van de Vlaamse liberalen zal kunnen een halt toeroepen. Ik heb daar ernstig mijn twijfels over.  Met nog slechts twaalf zetels (of 8 %) zit VLD heel ver verwijderd van de 22 zetels waarvan de nieuwe voorzitter al droomde vrijdag.

Zolang iemand van de ‘oude garde’ de hand dient vast te houden van de nieuwe voorzitter, zolang zal het aantal blauwe stemmers afzwakken. De jeugd, met de Kortrijkzaanse Quickie op kop, wil daadwerkelijk af van al wat maar enigszins ruikt naar die oude deeg. De Open VLD zal - boven alles – opnieuw één front moeten kunnen vormen zoals in de tijd van Grijze Willy. Na hem verwerd de PVV tot concurrerende kliekjes die zoveel mogelijk de eigen bankrekening zochten te spijzen. Geen partij met zoveel concurrerende – maar vooral volop ruziemakende - bendes dan de Vlaamsblauwe politici! Dat Egbert vrijdag (in de roes van zijn overwinning?) reeds aangaf dat zijn partij ooit terug 25 % van de kiesstemmen halen zal, bewijst uitsluitend dat hij een dromer is. Het was alvast geen hoopvolle uitspraak voor de Open VLD!   

Beste Egbert, als uw partij, onder uw leiding 25,01 % haalt, dan betaal ik een etentje bij Peter Goossens. Droom maar verder. Het zal al schitterend zijn als uw partij in 2024 evenveel stemmen haalt als op 26 mei 2019. Maar zelfs daar geloof ik niet in. Vertel de horecautbaters maar eens waarom ze moeten vaststellen dat bij onze Noorderburen de collega’s wel open mogen en hier nog niet. Vertel hen erbij dat deze site lang geleden reeds voorstelde de terrassen te openen maar onze noodregering, de noodregering geleid door BLAUWE politici, deed alsof haar neus bloedde.

Ooit, nog niet zo lang geleden, vertelde ik aan een Vlaamse burgemeester dat ik, voor geen geld ter wereld, de volgende premier van een volwaardige regering in dit land of nieuwe voorzitter zou willen zijn van een politieke partij . . . 

Helemaal onderaan de troep politieke partijen met gelijke ideologie vinden we dan nog CD&V en haar Waalse broeder C.D.H. Nu ja, van broederschap tussen de twee kan men al decennia lang niet echt meer gewagen. Het is nu eenmaal onmogelijk om kersen te eten met politici van de CD&V. Samen behaalden ze 853.381 stemmen, goed voor 17 zetels ofte de hakken over de sloot van amper 11 %! Daar valt dan vooral de povere vijf zetels op die de leugenaarbende o.l.v. Wouter Beke nog bekomen kon. Vijf zetels voor een partij die ooit een eerste minister had die – solo – één miljoen stemmen ofte 23 zetels wist binnen te halen! Als ik eerlijk mag blijven (waarvoor dank, geachte lezer en waarde lezeres) CDH behaalde 602.520 stemmen, wat precies 39.103 minder stemmen waren dan de P.S.

Dat een koning de ballen mist om – zoals zijn oom Boudewijn ooit deed in april 1990– die bende volksverlakkende politici  en dieven publiekelijk een serieuze veeg uit de pan toe te dienen, zal tevens het einde betekenen van ons koningshuis. Ook daar heeft de CD&V ten volle schuld aan want het is die partij die rondom ons koningshuis een cordon sanitair bouwde dat langer is dan de Chinese Muur. De ’kardinalen’ rondom Filip en Mathilde zorgen er angstig over dat geen van beide ook maar één leesteken, laat staan een woord of zin, anders zeggen dan hen werd opgelegd. Oh, wat zou ik graag eens de komende speech (d.d. 20 juli 2020) van onze koning uitschrijven.

Feitelijk is die laatste zin dom. Waarom zou ik mijn geest vermoeien opdat het aantal heuse sympathisanten (momenteel niet eens 1 % van de bevolking) plots zou verdubbelen? Iets waar de ‘ghostwriters’ van CD&V nooit zullen in slagen.

Met dank aan het naarstig, goed maar vooral secuur werkend, bijtje van www.stropken.be 


VOORALEER IK HET VERGEET

Hopelijk had de Gentse Lut, die morgen haar verjaardag weer vieren mag op dezelfde dag dat haar kleinkind dat evenzeer doet, geen last van die Coronazeikerd.

Anyway . . . happy birthday, sweet . . . 67! Grijns.

 

HET IS NOCHTANS SIMPEL

Zowat elke journalist, magistraat of politicus haat me, haat deze site. Nu, dat raakt mijn koude kleren niet, niet in het minst!

Deze site is er om positieve feiten te publiceren. En, raar maar waar, zolang ik iets positiefs over die drie beroepsgroepen publiceer, zolang ben ik een goeie gast.

Helaas zijn er in dit land weinnig positieve feiten te publiceren over journalisten, magistraten en politiekers. Journalisten verwerden tot desktopbedienden die geen slechte dingen mogen schrijven over magistraten. Het vertrouwen van de burger in de, zowel staande als zittende, magistratuur kalft elk jaar verder af. Momenteel is dat nog amper 19 % waarbij ik me afvraag waar ze dat hoog percentage bijeen schraapten. De politici . .  . ze stoppen niet, zelfs niet tijdens de Coronaellende, met het vullen van hun zakken.

Als ik daarover allemaal de waarheden publiceer dan ben ik plots niet meer ‘diene goeie gast’ maar ‘de klootzak die moet worden genegeerd’.

Laat het me heel erg simpel houden: laat me maar die klootzak zijn die wordt genegeerd.

 

100 STE BELGISCHE REGERING IN AANTOCHT ?

Hoeveel kansen heeft Sophie (inderdaad, die met benen tot aan haar gat en die in de Wetstraat 16 ook al één keer lachen kon) niet laten verloren gaan? Ik schreef het reeds dik twee maanden terug dat het men een hele hoop dingen moest nagaan bij elkeen die ‘de griep’ kreeg. Pas op maandag 11 mei 2020 is men er aan begonnen. Zij het op een totaal verkeerde wijze. Mensen opbellen? Onnozele -ologisten en regering Wilmès II.

Mijn idee daarover was gebruik te maken van de buurtmensen, de senioren die de eigen buurt kennen. De minder jong van leeftijd maar nog superjong van geest die zich beschikbaar wilden - en konden, want tijd zat, al zeker in deze Coronatijd - stellen om de maatschappij te helpen. Neen, niet aan duizend euro kostprijs per onderzoeker per dag. Gewoon aan (hoeveel is het alweer die vergoeding als Flexijobber?) 587 euro per maand. Maar ja, aan die 587 euro per maand konden God, alleman, politici noch ziekenfondsen grof geld aan overhouden!

Hoe makkelijk is het niet voor een opgebelde om de telefonist - want wat is die onbekende anders meer? - om de tuin te leiden, om haar/hem met een kluitje in het riet maar evenzeer het bos in te sturen. Als iemand thuis aanbelt - en die persoon levenservaring heeft, gekend is in de eigen woonwijk - dan is het moeilijker om bos, riet of kluitjes in het feitenrelaas terug te vinden. Dan is het vertrouwen er om – vooral moeilijke - waarheden los te weken.

Nu is het (bijna) te laat om zoiets op te starten. Men had dat moeten doen toen ik het schreef. Maar in dit politiek apenland luisteren politici nooit naar mensen die het goed menen en ernstige ideeën hebben die de natie konden/kunnen helpen. Je moet eerst de gepaste partijkaart hebben . . . en . . . een projekt waar politici en hun partij dik vet kunnen aan verdienen.

GELD doet de wereld draaien, vooral die van politieke partijen die hun ziekenfondszuil bakken vol goud toegooien. 1.000 euro per dag/per contract tracer? Hoeveel verdient zo iemand netto per uur? Hoeveel uur per dag werkt die? Dat lijkt wel op uurvergoedingen van gerenommeerde advocatenbureau’s!

Lijkt dit bitter? Het is het geenszins! Ik ben triest omdat een bende clowns, allemaal lid van de BELGISCHE CLUB VAN –OLOGISTEN allerlei die hele coronastrijd zo mochten verklooien. Er is overigens geen universiteit, geen middelbare of lagere school, laat staan een kleuterschool die een diploma virologie kan afleveren in dit land!

Over dik twee weken dient er beslist te worden of men deze noodregering nog eens drie maanden zal laten aanklooien. Ik kan enkel hopen dat de winnaars van de verkiezingen d.d. 26 mei 2019 inmiddels het licht mochten zien dat Die van Hierboven uitstraalde de laatste maanden. In het andere geval zitten er daadwerkelijk 112 stekeblinde volksvertegenwoordigers in ons federaal parlement! In dat laatste geval kunnen we beter naar nieuwe federale verkiezingen gaan, net voor of net na de twee ‘vakantie’maanden.

Dan wordt die tweede coronagolf – die er volgens alle experts zeker komt - het failliet van de kleine en zelfstandige burger maar ook van onze oerdegelijke bedrijven allerlei. Dan bereiken we tegen eind volgend jaar één biljoen euro staatsschuld.

Waar denken mensen met een eigendom, en al zeker de tweedeverblijvers, dat men zal aankloppen om die 40.000.000.000.000 oude Belgische franken te halen? Inderdaad, bij jullie. Geloof me vrij: van mijn pensioentje van 916,46 euro en een jaarlijks vakantiegeld ten bedrage van 864,13 euro kunnen ze niks meer afnemen. Ik zit zelfs pakweg 230 euro onder het maandelijks leefminimum! Vakantiegeld voor gepensioneerden . . .waar haalde men dat uit?

Oh ja, ik had het in vorige paragraaf over veertig biljoen oude Belgische franken . . . Dat is (ga gerust eerst zitten) veertig miljoen maal één miljoen oude Belgische franken. Dat was in de tijd van toen, pakweg een halve eeuw terug toen ambitieuze mensen stelden dat het eerste miljoen het moeilijkste is. Nu heeft elke Belg reeds bijna 50.000 euro ofte 2.000.000 oude franken staatsschuld.

Slaap maar verder, Vlamingen . . . ooit worden jullie – als het veel te laat is – wel eens wakker.

Oh ja, zei ik reeds dat kinderen, 90 % van de allochtonen (waarvan de meeste met een dubbele nationaliteit), werklozen allerlei en andere hulpontvangers niks zullen betalen van die staatsschuld? Waardoor elke werkende zelfs op heden al 4.000.000 Belgische franken staatssschuld bezit. VIVE LA BELGIQUE . . .

Vinden jullie het ook abnormaal dat – tenminste tot op heden – nog geen enkele politicus daarover durft te spreken? Waait de wind in de Brusselse Melsenstraat met Egbert Lachaert (als kersverse voorzitter) vanuit de andere richting of blijft het allemaal koek van dezelfde, oude ergo verrotte, deeg?

Waar overigens is de tijd dat kranten mochten publiceren over de effectieve staatsschuld i.p.v. over percenten van BBP, BNP waar geen kat iets duidelijk van snapt?

Ik kan enkel hopen dat er van de nieuw verkozen voorzitters van Vlaams politieke partijen er minstens één tussen zit die de ballen aan zijn lijf hangen heeft om een en ander bespreekbaar te maken. Mijn hoop is dienaangaand laag maar soms rest de burgers enkel dat handvol hoop . . . en niks anders!   

 

LEZERSBRIEF – LEZERSREACTIE

Vooreerst dank aan onze lezers die ervoor zorgden dat ook vorige week het gemiddelde van de laatste vier weken de vijfduizend lezers werd overschreden. Tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe woonst (zie het volgende item) ontmoette ik een voormalig togadrager die toentertijd in Gent werkte.

“Meneer Henderick?”, vroeg hij enigszins aarzelend.

Ik bezit het gen niet om mensen te herkennen. Dat is soms echt vervelend maar het is niet anders.

“Juist meneeer, en heu, wie bent u?”

“ . . . ., we hebben elkander leren kennen in het nieuw justitiepaleis te Gent. Ik kocht toen uw boek over de ASLK-affaire”.

Mijn frank begon te vallen.

“Ik heb nu een website, genaamd . . . “.

De man liet me niet uitspreken maar zei: “. . . stropken. Ik volg u site al sinds begin vorig jaar. U blijft maar vechten tegen het u aangedane onrecht. Feitelijk bewonder ik u”.

Ik weet niet of ik plots beschaamde kaken kreeg maar ik kreeg een krop in de keel en mijn hartje kreeg het benauwd.

“Helaas brengt het allemaal geen aarde aan de dijk. Die criminele magistraten blijven maar doorgaan en er is nog steeds geen enkele die de moed heeft om schuld te bekennen. Nu ja, er is ook geen enkele politicus die de ballen heeft om die corrupte magistraten een veeg uit de pan te geven”.

“Het systeem binnen onze magistratuur zit zo diep ingeworteld dat er iets drastisch dient te gebeuren vooraleer het explodeert. Wat u doet met uw site is mooi maar het zal u nooit het gelijk bezorgen dat u al veertig jaar terug had moeten bekomen. Tenminste niet vooraleer u vijftigduizend lezers per week haalt, wat ik u toewens. Anderzijds is het wekelijks publiceren van de vijf namen van raadsheren van het Cassatiehof een ontzettend vervelende zaak voor de top van onze magistratuur. Geloof me vrij”.

“Juist, maar zoals u zelf zei, ik schiet er niks mee op”.

“Als ik u een advies geven mag, geef dat boek uit over uw onrechtvaardige behandeling door het Cassatiehof”.

Hij haalde zijn portefeuille uit, haalde er een briefje van vijftig euro uit en gaf het me terwijl hij zei “Ik ben de eerste koper van dat boek. Geef dat boek uit en doe dat in beide landstalen”.

“Wat moet ik doen met dat geld als ik het boek niet uitgeef?”:

Hij gaf me een hand, keek recht in mijn ogen en sloot, met een grijnslach af met “Wij mogen niet klagen over ons pensioen. Succes, meneer Henderick”.

Tja, wat kan ik hier nog aan toevoegen?

Vond ik maar eens tweehonderd lezers die elk vijftig euro steun geven. Ik begon direct met internettelevisie.  

IETS HUREN ANNO 2020 ?

Ik ben ernstig op zoek om iets goedkoop te huren. Uiterlijk 30 september 2020 dien ik hier te verhuizen maar het mag ook eerder zijn. Door die zoektocht zit ik ‘s ochtends niet steeds meer aan mijn voordeur.

Zulke ontdekkingstocht leerde mij de laatste twaalf dagen wel iets nieuws: als je iets wil huren dan moet je verdomd goed opletten maar evenzeer kom je al snel terecht in een wereld van inmmomakelaars die zo van de school van het FBI, de CIA, de KGB, de oude Stasi of het jongere Europol lijken afgestudeerd te zijn.

Neem nu mijn ervaring met een makelaarskantoor uit Diksmuide. Ik had, via het internet, aangegeven dat ik een bepaald appartement in die stad huren wou. Vierhonderd euro leek me, gelet op mijn pensioentje van 916,46 euro best haalbaar. Kreeg ik een telefoontje van Wiske, neen, niet de broer van Suske.

“Meneer, heeft u schulden?”. Nu ja, dat ook lijkt dus een middel om een gesprek op te bouwen, nietwaar?

“Meneer, hoeveel verdient u in de maand?”

“Meneer, bent u gehuwd en heeft u kinderen?”

“Meneer, heeft u huisdieren?”

“Meneer, waarom wil u van Oostende naar Diksmuide verhuizen?”.


Tja, vooraleer je een huurwoning kan gaan bekijken, word je onderworpen aan een (duidelijke routine) ondervraging. Nu ja, ik heb die mevrouw afgestopt en gezegd dat het mij niet meer interesseert.

Er is iets dat ik niet snap, maar dat zal aan mijn domheid liggen. Ik lees, en hoor, de laatste twee jaar zoveel over de wet op de privacy. Mogen die makelaars dat zomaar vragen? Ik bedoel: mogen die dat zomaar aan de telefoon vragen vooraleer je die woonst zag?

Zouden de volgende vragen gaan over mijn alcohol-, gok- of dopinggebruik? Volgde daarna dan de vraag naar mijn seksuele voorkeur of wilde zij ook nog weten of ik op vrijdag geen vlees eet?

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen alcohol-, gok- of dopingprobleem. Ik hou van schoon vrouwvolk dat goed kan dansen, goeie gesprekken kan voeren en . . . als vrouw is gekleed. Al die vrouwen met broekpakken? Laat die kelk maar aan mij voorbij gaan. En ja, op vrijdag eet ik vis of eieren.

Ben je dan door die vuurdoop geraakt, dan bezoek je die mogelijke woonst. Op dat moment zijn de makelaars al heel wat minder mondig. Zo was er in Koksijde een kantoor dat een opendeurdag hield. Ik daarheen. Op het einde van mijn bezoek kreeg ik een bedrijfsboekje waar alles in stond. Die makelaar legde niet uit wat wel in die brochure stond: dat je 217 euro diende te betalen voor het aanmaken van het huurcontract! 217 euro, weliswaar eenmalig maar heu heu heu, heb ik dat kantoor aangesteld om een huurder te zoeken of ben ik de potentiële huurder? De kosten voor de syndicus dien ik ook te betalen! Hallo? Ben ik plots, naast huurder, ook nog de eigenaar van dat appartement?

Het zal wel allemaal wettelijk in orde zijn maar waarom worden eigenaars zo beschermd en dienen huurders de rekeningen van eigenaars op te hoesten?

‘k Vraag me af welk politieke partij (al dan niet met een nieuwe voorzitter) er eens zal voor zorgen dat een huurder een bepaald bedrag betaalt waar alles dient in te zitten m.u.v. het verbruik van water, gas, electriciteit, het internet- televisie- en telefoonabonnement/verbruik? Noem het gerust maar het wetsvoorstel www.stropken.be. 

Laat het me wat duidelijker uitleggen. Wie het nodige vertrouwen geniet van de bankdirecteur, die kan een 125 % lening bekomen. Laat me jullie een voorbeeld geven. Je bankier zegt jou toe dat je een hypothecaire lening krijgen kan van 500.000 euro, terug te betalen over pakweg 25 jaar, zijnde 300 maanden. Je gaat naar de echt fantastische site biddit.be. Daar vind je jaarlijks  honderden eigendommen die te koop staan via het internet. Het vergt wat geduld en tijd om iets te vinden dat je maximum 500.000 euro kosten zal, inclusief notaris- en hypoteekkosten evenals de registratierechten maar zie, na vier maanden ben je eigenaar van een kleinschalig appartementsgebouw met vijf wooneenheden. Alles is verhuurd aan mensen die er al minstens drie jaar wonen en die – allen samen – 2.483 euro huur betalen per maand. Er is geen syndicus dus je kan het beheer in eigen handen nemen.

Jaarlijks heb je dus 29.796 euro huur. Daarnaast heb je ook nog 4.500 euro huurwaarborg.

Als je goed staat aangeschreven bij je bankdirecteur dan krijg je de lening die alles betaalt. Over dertig jaar betaal je, aan de maximum hypothecaire rentevoet van 2 %, 1810,10 euro per maand! Dat bedrag betaal je vast terwijl de huur jaarlijks met pakweg 1,5 % stijgen zal. TEL UIT JE WINST! 

En dan heb ik het hier nog niet eens over de eigenaars aan zee die huurders zoeken dewelke tijdens kortere periodes, gedurende het ganse jaar, hun eigendom verhuren aan vakantiegangers maar ondertussen er iemand laten wonen die daar zijn domicilie heeft. Niet dat die huurder daar echt woont maar als je als – niet gehuwd koppel – samen woont dan heb je minder inkomen en kan je ook van minder sociale voordelen genieten. Dit land is gebouwd met bakstenen van foefelarijen allerlei.

Och, Vlaanderen, mijn Vlaanderenland aan ons mooie Noodzeestrand, wat heeft men ons toch aangedaan?

 

WAT EEN BLIJE GEZICHTEN TOCH . . .

. . . op de markt te Blankenberge vorige vrijdag 22 mei. 

Niks dan blije gezichten overigens op die markt waar ik al even lang heen ga als leefjaren ik tellen mag.

Het stadsbestuur van Blankenberge heeft dat overigens schitterend georganiseerd. Bravo!

Stromen van het volk deed het nog niet maar dat komt zeker eens de horeca open mag.

Waar ik ook steeds blije gezichten zie is bij de – althans voor mij - mooiste winkeletalage aan de Belgische kust.

Ik passeer daar minstens twee maal per dag, onderweg naar (en van) mijn vaste stek in de Langestraat te Oostende waar ik kan gebruik maken van het gratis WIFI van onze kuststad. Dat is echt een prachtig initiatief. 

BRUTUS MENSWEAR - what’s in a name? – is een kledingzaak voor heren. Een duidelijk goed draaiende zaak waar klanten glimlachen zowel bij het naar binnen gaan als bij het buiten komen. Die etalage is zo knap dat ik er niet eens aan denk om er binnen te gaan. Kan me dat zeker niet permitteren met mijn pensioentje. Maar kijken naar mooie etalages is, net als het kijken naar ‘snelle’ madammen gratis.

Oh ja, dat je niet noodzakelijk in de peperdure Kapellestraat of Adolf Buyssestraat dient je zaak te hebben om succes te kennen, bewijst de eigenares van deze zaak gelegen in de Madridstraat 4. Zeg maar aan het Marie Joséplein. 

 

TOCH TWEE CORRECTE BURGEMEESTERS

Ik zond woensdag 22 mei 2020 een mail naar alle kustburgemeesters. Twee van hen zonden ons een antwoord. Is het een toeval dat beide N-Va’ers zijn?

Alvast dank, heren Vandaele en Dedecker.

Ik publiceer hieronder beide mails:

 

Wilfried Vandaele<wilfried.vandaele@n-va.be>

Aan  Roger Henderick  

·        Snel antwoorden

·        Allen Beantwoorden

·        Doorsturen

·        Verwijderen

·        Acties

Wij doen er alles aan om tweede verblijvers zo snel mogelijk te laten komen. Persoonlijk werk is daar hard aan “achter de Brusselse schermen”. Resultaat zal nu snel zichtbaar worden.

Tweede verblijfstaks is bij ons de laagste van de hele kust, dus marge hebben we niet

Compensaties niet voorzien

 

Met vriendelijke groeten,

 

Wilfried Vandaele
Burgemeester De Haan

 

 

Hiernavolgend de mail van de gemeente Middelkerke:

Geachte heer Henderick,

 

Naar aanleiding van de beschermingsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus krijgen we heel wat vragen en klachten over de beperking om naar je tweedeverblijf te komen. Daarnaast vragen jullie in tweede instantie of deze beperking invloed zal hebben op de tweedeverblijverstaks.

 

Wat betreft je vraag over een eventuele correctie op de tweedeverblijverstaks.

Het gemeentebestuur investeert dagelijks vele middelen om Middelkerke properveilig en comfortabel te houden. Jij als tweedeverblijver investeert daar mee in, maar je plukt daar ook de vruchten van als je hier komt genieten op een propere dijk, in een nieuw zwembad of een fris groen park.

·         Onze kosten in infrastructuur, politie, brandweer, gemeentepersoneel enz. lopen gedurende deze periode van beschermingsmaatregelen gewoon door.

·         Middelkerke stoomt zich klaar voor de toekomst: we investeren tot in 2025 141.000.000 euro in o.a. een nieuwe groene zeedijk, een globale aanpak voor verouderde buurten, een nieuw casino en een prachtig groen sportpark met nieuw zwembad. Daarnaast zijn er dagelijkse investeringen in personeel en materiaal om onze uitgestrekte gemeente proper te houden en om jullie ten dienste te staan. Tot in 2025 trekken we daarvoor nog eens 11.000.000 euro uit.

·         Bekijk alle geplande investeringen op www.middelkerke.be/nl/over-middelkerke/bestuur/beleidsplan-2020-2025

·         We zijn op dat vlak de meest ambitieuze gemeente van de kust, met één van de laagste tweedeverblijverstaksen.

Daarom volgt er ook geen correctie op je tweedeverblijverstaks, want ook na deze beschermingsperiode zal jij volop kunnen genieten van al die voorzieningen: vandaag, morgen, overmorgen en hopelijk nog vele jaren ver.

Voor nu: zorg goed voor elkaar en volg de richtlijnen strikt op, zodat we je zo snel als mogelijk weer mogen verwelkomen in Middelkerke.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

De communicatiedienst

  

VOLGENDE BURGEMEESTERS/GEMEENTEBESTUREN MAILDEN NIET

Vooreerst dank aan de gemeentebestuurders van De Haan/Wenduine (Wilfried Van Daele) en Middelkerke (Jean-Marie Dedecker) die de beleefdheid bezaten om op ons mailverzoek van woensdag 20 mei 2020 ons te antwoorden. Wij hebben die vraag niet gesteld omdat ik interesse had in hun antwoord maar omdat pakweg vijfhonderd eigenaars van tweedeverblijvers hier lezer zijn.

Is het toeval dat beide burgemeesters N-VA’ers zijn?

Zoals ik het al zo veelvuldig publiceerde: als iemand getuigt van een slechte opvoeding . . . het is niet hun eigen schuld maar die van hun ouders!

Volgende gemeenten reageerden niet: Knokke, Brugge, Blankenberge, Bredene, Oostende, Nieuwpoort, Koksijde en De Panne. 


  

ONZE BIBS GAAN WEER OPEN

 

In Oostende gaan onze bibs weer open, zij het op afspraak.

 

Tja . . ., laat er nij naar over zwijgen.

 

 

 

WEES ER OOK GLOEIEND BIJ

Dat schrijvers voor gedrukte media niet nauw letten op juiste data en de correcte weergave van de juiste feiten is een axioma. Dat ze regelmatig ook nog hun voeten vegen aan het juiste dt-gebruik is al evenzeer een waarheid als een koe.

Mijn lezers weten dat ik wekelijks de gratis weekbladen (zoals TIPS) en de reclamefolders allerlei bekijk. Ik wil nu eenmaal zoveel mogelijk profiteren van de aanbiedingen die worden gepromoot. Op jaarbasis spaar ik zo toch wel tussen de 250 en de 400 euro uit. Lijkt weinig maar voor mij is dat een serieuze slok op de borrel.

Deze maand las ik, op de cover van een reclamefolder de tekst “Wees er ook gloeiend bij!

In mijn dikke Van Dale, tiende editie, staat het woord gloeiend vermeld op pagina 831, tweede kolom.

Je bent er gloeiend bij, zonder ontkomen. Is een zin die er letterlijk in staat. Laat me een paar voorbeelden geven: ‘De invoerder van twee ton heroïne was er gloeiend bij toen de Antwerpse douane in de Antwerpse haven plots te voorschijn kwam.’

Of nog: ‘Minister Maggie De Block was er gloeiend bij toen men vaststelde hoezeer ze klungelde in een Coronadossier’.

De potentiële kopers van een barbecue in roestvrij staal vertellen dat ze er gloeiend bij zijn lijkt me niet echt taalkundig juist. Dat zoiets op meer dan 2,5 miljoen exemplaren dan nog op de cover staat . . . tja, arm Vlaanderen.

Je zal, grijns, maar de vader zijn van de verantwoordelijke die zo slecht Nederlands publiceerde!

 

HET IS GEEN VAUDEVILLE !

Mijn oudere lezers en lezeressen weten dat ik regelmatig gebruik maak van mijn woordenboeken van Martinus Nyhoff, de man wiens standbeeld nog steeds staat als je uit de bus stapt te Sluis. Ik heb zowel de zevende uitgave van 1956 als de ‘zeer vermeerderde’ druk uit 1976, 112 jaar na de eerste druk in 1864! Ongelooflijk dat tussen de zevende en de tiende druk, zijnde in amper twintig jaar, het woordenboek van Martinus zowat verdubbelde in omvang.

Ik heb gezocht naar het woord ‘vaudeville’. In de eerste kolom van de tiende uitgave op pagina 2.659 vond ik het. Ik wou stellen dat deze regering – overigens net als de twintig vorige – een vaudeville opvoerden. Maar dat is geenszins het geval. Helaas, driewerf helaas. De ministers van die laatste 20 regeringen hadden nooit tot doel ons lichtjes te vermaken met vrolijke melodieën en komische liedjes met soms satirische inslag.

Onze laatste regeringen . . . dat waren dievenbenden die geen sekonde bezig waren met het welvaren of geluk van de Belgische onderdanen. In geen enkele van die regeringen was er ook maar een vaudevillist terug te vinden.

 

G E L D . . .

Het draait UITSLUITEND om geld, ook – of is het eerder VOORAL? – in de voetbalwereld.

Dat de kleinere voetbalploegen Westerlo, Beerschot, OHL en Beveren-Waas nog geloofden in het sociaal zijn van de grotere broers, dat kan ik nog ergens aanvaarden. Dat chefs voetbal van kranten nog zo naïef konden zijn, daar verschoot ik van vorig weekend.

Publiceren “Dit was niet fraai, heren” bevat één waarheid en één leugen. De eerste vier woorden kloppen als een bus. Maar echte ‘heren’ doen zoiets niet.

Men heeft niet alleen twee volle maanden een komedie opgevoerd die onevenaarbaar is. Men heeft niet uitsluitend de besturen van bovenvermelde clubs aan het lijntje gehouden. Men heeft tienduizenden supporters aan het lijntje gehouden, met hun gevoelens (en hun clubhart) gespeeld alsof het lege mosselschelpen waren.

Persoonlijk zag ik de bui al hangen nadat Moeskroen - voor de zoveelste maal. Ik ben echt de tel kwijt geraakt! – alweer een jaar langer mocht verblijven in eerste nationale.

De KBVB, maar ook het BAS , , , het lijken wel leerlingen van onze magistratuur en onze politici.

Ik ben ontgoocheld in Zulte-Waregem, KVKortrijk en in AAGent. De andere voorzitters van onze meest bekende voetbalploegen vulden gewoon mijn verwachtingen in. Shame on you, Ivan De Witte, Josep Allijns en ….. burn in hell of start een gezelschap van drie kluiten op. Dat een zakenman als Mannaerts zich zo publiekelijk liet vernederen toen men Club Brugge bijna twee miljoen euro door de neus boorde, is al helemaal niet te begrijpen.

Wat was de titel alweer van het boek van Freddy Van Gaever? “Voetbal een feest”. Waar is da feestje? Alvast niet in het hart, laat staan in de portemonnee van de supporters.

In de tweede grootste Vlaamse krant wandelt een columnist – die naam ten volle waardig – op de alles behalve strak gespannen koord van de OPROEP TOT BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID. Ik vraag al decennia waar die moedige Vlamingen blijven die enkel nog brood & spelen krijgen van onze regeringen.

Vorig jaar in september (scrol maar terug) was ik in Wetteren aanwezig bij een groep waarvan ik dacht dat die ballen aan hun lijf hadden. Ocharme toch, Roger, hoe kon je zoiets denken? Julius Cesar had gelijk toen hij zei dat de Belgen (hij bedoelde de Vlamingen) de dapperste waren onder alle GALLIËRS. Tenminste aan de toog en aan de pietjesbak,

 

 

WAT VIEL ER DEZE WEEK TE LEREN . . .

. . . in de Coronunief van het duo Wilmès/Van Ranst?

01.  Dat er van al die kustburgemeesters die vorige maand het – overigens subliem – idee van de Oostendse burgemeester publiekelijk afschoten er al heel wat hun kar hebben gekeerd en, op een of andere wijze, zijn systeem voor veilige strandgangers zullen gebruiken. Bravo Bartje, je werd – zoals ik het begin dit jaar al voorspelde – geen partijvoorzitter maar dit succesje neemt niemand je nog af. Ik ben wel benieud welke chaos we aan onze kuststranden allerlei zullen beleven. Moet ik nu echt elke dag telefoneren om – als inwonende – mijn strandplaats te bekomen? Wordt een duur geval hoor!

02.  Dat het geklungel van allerlei -ologisten en onze huidige regering duidelijk nooit zal stoppen. Na amper één week diende men het failliet van de contact tracers al toe te geven! Vraag blijft uiteraard hoeveel geld daar dan weer is aan verkwist. En ja, ‘verkwist’ is nog een heel lief woord!

03.  Dat het intellect, en staatsmanschap, bij onze nationale Sophie, nu wel helemaal is weggevlogen nadat onze eerste minister vorige week in een zwarte leren vest aanwezig was op een event. De officiële uitleg was dat ze zo naar kantoor was gekomen en was vergeten dat ze later op de dag nog een verplichting’ had elders. Had ik hier drie weken terug niet de lijst met de veertig medewerkers van onze premier gepubliceerd? Waren die allemaal met verlof die dag of woont mevrouw de eerste minister ergens in een of andere moeilijk te bereiken brousse op 12.000 kliometer van hier?

04.  Dat het geklungel van De Block, Geens, Beke de bevolking echt de keel uithangt.

05.  Dat het niet alleen de schuld is van ons nationaal Sophieke dat deze noodregering het record ‘meest en grootst aantal mislukkingen per regeringsperiode’ op haar naam schrijven mag. Uiteraard komt dat doordat er – nota bene op een schip met amper dertien bemanningsleden – teveel kapiteins aan boord zijn die daarenboven voornamelijk bezig zijn geweest met het kopen van allerlei aan waanzinnige prijzen. Er is geen Belg met een IQ hoger dan 99 die gelooft dat de politieke blauwe- en tsjevenfamilies niet hebben (getracht) hun zakken te vullen. Zoiets is al erg in normale tijden. In crissistijde is dat meer dan misdadig! Deze regering heeft geen sekonde – laat staan een minuut, uur of dag – het bewijs geleverd van logisch denken of modern management waardoor een efficiënte werking onmogelijk werd.

06.  Dat koning Filip volgende maand – alweer – een nieuwe noodregering zal mogen benoemen. Pft! Nu ja, dat wordt dan de honderdste Belgische regering in minder dan 190 jaar ofte om de 693 dagen een nieuwe regering! Echt ‘goe bezig’ kan men zoiets niet vinden. Maar kom, het koningshuis helpt volop mee om de aandacht op iets anders dan de slechte werking van de huidige regering te verstigen. Prinses Elisabeth, het kind dat hoopt ooit koningin te worden, lijkt niet langer een mooi kind te zijn maar een wreed schone jonge dame te zijn geworden. En zie, ze gaat in het leger want als koningin wordt ze evenzeer het hoofd van het leger.  Waarom wij nog een leger nodig hebben is dan weer een andere vraag. Als het hier oorlog wordt dan vlucht het koningshuis of zorgen ze ervoor een deal te hebben met de vijand. Tja . . .

07.  Dat mensen – in tegenstelling met de vele publiekelijke orakels van psychologen, sociologen en andere psychiaters allerlei twee maanden terug – helemaal niet socialer zullen omgaan met elkaar. Bedenk maar uitsluitend de vele rekeningen die gegarandeerd zullen worden vereffend eens de cafeetjes weer open mogen. Rekeningen naar verklikkers toe. Mensen, ze zullen nog cynischer en wraakzuchtiger zijn eens de horeca weer open mag.

08.  Dat men blijkbaar deze site leest in de kantoren van de huidige ministeries. Anderhalve maand terug publiceerde ik hier dat men kon beginnen met het openen van de horecaterrassen. En zie . . . .nu komen experts hetzelfde verkondigen. Tja!

09.  Dat ik heel nieuwsgierig ben om ooit al de boeken te lezen die over deze periode van de Belgische geschiedenis zullen verschijnen. Wedden dat het één ophemeling worden zal? Vraag me niet van wie of van welk poistief feit. Laat me daarover eens denken. Wie weet heb ik tegen volgende week maandag toch iets positiefs gevonden.

 

See you, next Monday 1st of June GELET OP HET FEIT DAT DOOR MIJN GEKLUNGEL 

DE TEKST VAN ONZE KRITISCHE SINJOOR 

VAN MAANDAG 18 MEI 2020

PAS VORIGE VRIJDAG VERSCHEEN

LAAT IK DIE HIER STAAN TOT VOLGENDE WEEK MAANDAG


 

ONZE KRITISCHE SINJOOR

 

Beste vrienden,

 

Maggie Deblock . . . minister van volks-schande?

 

Minister Maggie kwam woensdag 13 mei, zowel op de radio als in de T.V. studio, even haar kijk op ons land weergeven.

Bij Annelies Beck sprak ze gevleugelde woorden welke we nooit meer zullen vergeten.

De tweede verblijvers mogen nog steeds niet naar hun tweede verblijf om de volgens haar gekende redenen???

“ De tweede verblijvers  gaan dan wandelen en gaan ook naar de winkel….  “

 

Mevrouw de minister, als de regering de winkels terug openen  is dat om te ………

En wat wandelen betreft, dit was het eerste en het beste dat door de virologen bij het begin van de lock-down werd gepromoot als gezond.

 

Ik dacht dat ik van m’n stoel viel toen ik deze prietpraat hoorde. Ja Maggie, zulke uitspraak is een minister onwaardig!

Het kleinste kind weet dat je in je tweede verblijf  perfect in je eigen bubbel kunt blijven.

Dacht men dat de kapper welke op 20 cm. afstand in je nek staat te knippen tot je eigen bubbel behoort?

Uw problemen met de franstalige vakbond zouden wel eens in het niets kunnen verzanden als we uw werk in de woonzorg bekijken.

 

Begrijpe wie kan. Er vielen 70 % van de coronadoden in de woonzorg. Dat is meer dan het dubbel van de overige overlijdens in de rest van dit land.

Ondanks testen verbetert de toestand in de woonzorg niet echt. Sommige spreken nog steeds van tekorten?

Personeel allerhande loopt nog steeds binnen en buiten.

Zelfstandigen, handelaars en – zaken krijgen tot 4.000 euro om gesloten te blijven.

Wordt het geen tijd om  hier eens enige daadkracht aan boord te leggen.

 

Twee weken afsluiten, personeel intern! Laat het personeel zelf kiezen of ze bereid zijn intern te gaan op vrijwillige basis.

Je moet dan wel correct zijn en deze mensen ook eens een premie van een paar duizend euro geven.

Wat denk je dat nu het goedkoopste zou zijn? Gans het land plat of daar waar het echte acute probleem is?

Geen slaapplaatsen genoeg voor het personeel? Haal wooncontainers. Ja, hamster eens voeding voor twee weken en sluit de boel eens echt  af .

Een minister heb ik hier nog niet met veel daadkracht over horen spreken.

De gevaarlijkste besmettingszone (de woonzorgcentra dus)  = waar men al wel tot tweemaal toe over een bezoekregeling begon te spreken. Begrijpe wie kan.

Wel steeds de aandacht proberen af te leiden naar diegene met een caravan in de Kempen, een bungalow aan zee of het appartement in de Ardennen. Jawel, u kent ze wel . . . die pest- en choleralijders van tweede verblijven.

Focussen op 250 euro boetes voor wie te ver rijdt met z’n wagen maar vooral niet kritisch zijn voor diegene die falen om in  de woonzorg orde op zaken te stellen.

De burger heeft al betaald. Wanneer en met wat betalen jullie, Maggie Deblock en Wouter Beke?

 

Beste vrienden, soms is de aanval de beste verdediging! Onze tijd komt.

Op de site van de federale politie (wo. 18/03/2020 samenscholingsverbod!) staat het volgende: De Politie waakt over de strikte toepassing van het samenscholingsverbod.

Awel, dat is nu net wat de tweede verblijvers binnenkort ook gaan doen.

Van zodra we dan toch mogen terug komen om de middenstand te redden, breng jullie fototoestel mee!

We draaien het om.

Neem bv. foto’s van mensen die te dicht bij elkaar staan (achterzijde want wij willen geen burgers herkenbaar maken) en dien klacht in bij de federale politie dat de lokale politie van uw kustgemeente niet in staat is de veiligheid te garanderen, de orde en gezondheid te handhaven (digitale aangifte?). Komt de eerstvolgende taks tweede verblijf binnen, teken beroep aan daar het college van burgemeester en schepenen in gebreke  is gebleven.

Uw veiligheid was niet gegarandeerd.  U moest noodgedwongen terug of naar huis; u kreeg niet of onvoldoende waar u recht op had.

De lokale politie zal er niet mee kunnen lachen maar och, men liet u ook niet lachen toen u de stads- of gemeentekas aan het spekken was.

Eist men volledige toewijding om veiligheidsreden van u, dan heeft u daar wederzijds ook recht op.

Ons motto is druk blijven uitoefenen!

 

Onze lezers weten dat deze site de eerste was om de problematiek van de tweede verblijvers aan te kaarten.

Met regelmaat van de klok slaan wij steeds op de kop van dezelfde nagel.

Het Stropken staat achter alle slachtoffers en steunt initiatieven die kunnen voorkomen dat mensen schade wordt berokkend.

 

Zijn er nog nieuwe initiatieven op dit vlak gekomen ?

Jawel !

 

Een tweede verblijver is met meester Stijn Verbist gestart met een mooie dagvaarding richting minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem .

Het eigendomsrecht van deze eigenaar in kwestie werd beperkt.

 

U zal zich misschien herinneren dat ongeveer een maand geleden ook meester Bart Engelen op het journaal kwam melden een groepsvordering te starten i.v.m. 2° verblijf taks .

 Ik heb daar toen geen melding van gemaakt om volgende reden: via google kan je zien dat meester Engelen ook werk(te?) voor Antaxius (Rasschaert advocaten). Deze laatste werken voor lokale en regionale overheden. Voel je het al aankomen? Hebben zij mee de pen van de kustburgemeesters vast gehouden?

 Ik weet natuurlijk ook wel dat de beste boswachters oude stropers zijn of is het hier andersom? Ik geef het mee voor wat het waard is.

 

Het laatste en prachtig nieuw initiatief is het volgende:

 

Afgelopen week in zowat alle  kranten een artikel over Ann Willekens.

Mevrouw Willekens wil met haar facebook groep druk uitoefenen om zo snel mogelijk de weg te effenen voor een legale terugkeer naar onze tweede verblijven.

Het stropken en haar lezers steunen haar hier dan ook volledig in. Met meer dan 5.000 lezers per week willen wij dit mee in de belangstelling houden.

Wanneer de grote media haar kortstondige aandacht stopt mag deze facebook groep ons steeds verder een stand van zaken laten weten.

Wat de grote kranten betreft: het viel me op dat ze steeds foutief van elkaar overnemen. Men schreef dat Mevrouw Willekens woont te Kalmthout.

Fout ! Niets is minder waar. In tegenstelling tot de grote media  eenheidsworst wil ik zelf checken hoe de vork aan de steel zit.

Na enig zoekwerk heb ik mevrouw Willekens gevonden en persoonlijk kunnen spreken die mij vriendelijk te woord stond.

Haar facebookgroep telt nu  momenteel  rond de 5.000 leden wat bijna hetzelfde aantal wekelijkse lezers van het Stropken is.

Haar facebookgroep bezorgde al een petitie aan de nationale veiligheidsgroep maar helaas geen gehoor.

(ook wij mochten geen antwoord ontvangen op onze mails naar politici zoals o.a. de West-Vlaamse gouverneur of burgemeester Tommelein).

Men zoekt momenteel verdere juridische bijstand waar mevrouw Willekens later verdere info over zal laten geworden.

Na al de lezersbrieven en reacties die “Het Stropken“ wekelijks binnen krijgt ben ik er zeker van dat  honderden lezers van onze site dit ondersteunen.

Lid worden kan men van Mevrouw Willekens haar facebook groep. Vermits vele tweede verblijvers tot de derde leeftijd behoren en/of geen facebook hebben vroeg ik haar of er geen mailadres is ?

Daarom beste vrienden enkel hier bij “ het stropken “ ook de vermelding van het het mailadres . Gelieve dit niet lichtzinnig te gebruiken.

Facebook group =  “tweedeverblijvers kust en daarbuiten “  en mail adres =  tweedeverblijvers@gmail.com

Wij hopen dat gelijkgestemde zielen elkaar kunnen vinden op de facebook groep alsook vice versa de leden van de facebook groep kennis kunnen maken als lezers van  www.stropken.be .

5.000 leden is al veel maar we wensen U het tienvoudige toe. Enkel aan de kust zijn er meer dan 98.000 tweede verblijven.

Ter info:  de tweedeverblijvers staan in voor 1,1 miljard euro bestedingen per jaar, goed voor 41 % van alle bestedingen gegenereerd door het toerisme aan de kust“ (info Westtour 2015).

Wij wensen mevrouw Willekens alle succes met verdere stappen juridisch alsook op organisatorisch vlak (V.Z.W. ? )

Hier is echt nood aan vrienden. Laat ons even eerlijk zijn. Hebben jullie de afgelopen maanden iets gehoord van de eigenaarsbond? Wie? Ja, inderdaad…..

Mevrouw Willekens, hou ons op de hoogte over uw voortgangen en procedures (www.stropken.be).

 


                   

Wij wensen mevrouw Willekens alle succes met verdere stappen juridisch alsook op organisatorisch vlak (V.Z.W. ? )


 

( telefoon en adres gekend  doch niet weergegeven om gekende privacy redenen)

 

Met vriendelijke groeten,

de kritische Sinjoor          MIJMERINGEN VAN MAANDAG 18 0 2020 

verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

reacties steeds welkom midder@els roger@


 

                   LAAT ME VOOR DEZE ENE KEER EENS BEGINNEN . . .                 

. . .         

. . . met met iets amusant, iets leuk, iets vrolijk, iets aangenaam, kortom iets positief.

In deze vreselijke tijd waar we, vooral door mediageile virologen en andere –ologisten allerlei, nog steeds geen echt positief nieuws over de hel van het coronagebeuren te horen krijgen, zat ik vorige week aan mijn straat de krant te lezen. Iets wat ik elke ochtend doe, tenminste als het zonnetje op onze voordeur schijnt, wat meestal toch het geval is. Er passeerde een mij totaal onbekende, ietsje minder jonge, vrouw. Het was duidelijk dat ze met iets zat en iemand zocht om er te kunnen over praten. Plots draaide ze zich om en keerde vijf stappen terug, richting mijn voordeur.

Ik heb al meerdere malen gepubliceerd dat ik het vreselijk vind dat er mensen weken of maanden dood liggen en dat geen enkele buur het weet. Dat was een halve eeuw geleden toch wel anders. Heden ten dage kennen we heel wat alleenstaande senioren die – zelfs in eigen buurt – geen klankbord meer vinden. Is feitelijk een ernstige problematiek waar, helaas, politici niet de minste interesse (willen) voor hebben. Nochtans bestaat daar een oplossing voor.

Toen, drie tot twee maanden terug, al die sociologen, pysychologen en andere psychiaters in de kranten hun gelul mochten verkopen – dat deze coronacrisis er zal voor zorgen dat de mensen socialer zullen omgaan met elkaar – heb ik net het tegenovergestelde geschreven. Ik weet niet waar al die gasten, met diploma’s die mijn getuigschrift van lager middelbaar ver overklassen, hun kennis vandaan halen.

Ik, ik leef op (de) straat, tussen (de) mensen van vlees en bloed. Ik praat met en luister naar hen; naar de blaaskaken die alles best menen te weten, de notoire dronkaards die zich niks aantrekken van God, gebod of coronamaatregelen maar evenzeer naar alle andere mensen. Dat doet onze kritische Sinjoor evenzeer.

Wat hier gepubliceerd staat, is een kritische kijk op de actualiteit, zij het met een terugblik naar hoe het was tussen 1950 en eind vorige eeuw. Verder bieden wij een forum aan hen die elders niet of te weinig die kans krijgen. Vóór alles is deze site a-politiek en schenken we graag ons respect aan (de top van) die politici dewelke, zoals minister Alexander De Croo in deze editie, deze site de eer gunt die ook dat kleine, maar vooral het laatste onafhankelijke, kritisch ingestelde, medium in Vlaanderen, evenzeer meent te verdienen.

De twee lezers die in de tweede week van ons bestaan waren terug komen lezen waardoor het totaal van onze bezoekers op vier was komen te staan, zijn inmiddels verworden tot een aantal duizend lezers per week. U kan bovenaan rechts volgen hoeveel dat totaal aantal bezoekers inmiddels bedraagt. Dat is het totaal na 108 edities waarvan we vier weken ‘uit de ether’ vielen. Het gemiddelde van dit jaar bedraagt, inclusief die vier weken, op heden overigens meer dan tweeduizend lezers elke week, Dank aan elk van jullie.

Evenmin nemen wij zomaar teksten over van kranten die – zoals in deze editie van onze site (alweer) blijkt – de fouten van de andere dagbladen gewoon klakkeloos overnemen en publiceren. Controle hoeft niet eens meer! Laat staan dat (herinner jullie Lenin: Wie controleert de controleurs?) er een ernstige controle geschiedt! Zolang de krant maar gevuld raakt . . .

Wij lullen ook niet, zoals Doorbraak verkondigde, dat we 1.300.000 unieke bezoekers hebben per jaar of, zoals een Vlaams dagblad publiceert, meer dan 2.000.000 krantenlezers per etmaal hebben. Ik ken erg weinig dagelijkse gazetten waarvan elk exemplaar door tien mensen wordt gelezen! Soit, Willem Elsschot heeft, zelfs in de 21 ste eeuw veel volgers . . .

We zullen wel zien in hoeverre de mensen inderdaad socialer zullen worden. Ik blijf, nog veel meer dan drie/twee maanden geleden, overtuigd dat het eerstkomende jaar de mensen elkander nog nooit zo asociaal zullen hebben behandeld.

Of . . . hoe leggen al die specialisten in een of andere –ologie uit dat 2/3 de van de oproepen van de Nieuwpoortse politie pure verklikkingsoproepen zijn!? Bij de Oostendse politie zijn er pakweg gemiddeld 900 verklikkers per week die de politie bellen! In andere steden en gemeenten zal dat niet anders zijn. Met andere woorden: ik geloof geen sikkepit dat de mensen socialer zullen worden. Ik ben integendeel ten volle overtuigd dat er heel wat verklikkersrekeningen open staan die zullen worden vereffend. Koning Filip zal – over 63 dagen (d.d. 20 juli a.s.) – alvast dit eikel onderwerp kunnen aanhalen in zijn jaarlijkse zomerboodschap. Benieuwd hoe dat dan geschieden zal!

Dat ik de enige ben met zulke visie, dat is geen nieuws. Wacht nog maar even anderhalve maand tot de mensen in juli en augustus 2020 zullen staan drummen om een plaatsje op het strand te bekomen. Dan pas zullen we zien hoe sociaal onze bevolking is. Dat zal ook het moment zijn dat al die experts orakelen dat ze dat (grijns) hadden voorspeld. Hoe hypocriet kunnen mensen zijn!? Het geheugen van expert-ologen allerlei staat recht evenredig met hun vermogen om te liegen. 

Maar laat mij terug naar die mevrouw gaan die mij aansprak met niet echt goed nieuws. Het werd een nogal lang gesprek maar ik tracht het kort samen te vatten. Iets dat ik zal moeten leren ook bij andere items want er zijn best wat lezers die mijn teksten (meestal terecht) te lang vinden. Mijn gemeende excuses daarvoor maar zo zit ik nu eenmaal ineen. Ik zal er trachten op te letten . . . of het effectief helpen zal, is dan weer de vraag van de week.

Na een tijdje over corona, de te weinige zitplaatsen op de Oostendse Zeedijk en de vele veranderingen van de laatste drie maanden te hebben gebabbeld, kwam de aap uit de mouw.

“Meneer, ik denk dat ik corona heb”, waarop ik mijn bankje spontaan, maar vooral supersnel, 40 cm verder achteruit plaatste. Ik zit aan mijn voordeur in de zon maar een mondmasker draag ik daar niet.

“Waarom denk je dat, madam?”.

“Ik ben mijn reukgevoel kwijt”.

Tja, ik ben geen dokter, hé! Maar zie, plots kreeg ik een ideetje. Ik vroeg haar een half minuutje te wachten en spurtte de gang door, recht mijn studiootje in. Ik haalde uit mijn keukenkast een doos koffiefilters van bij den Aldi in de Oostendse Alfons Pieterslaan; een doos die reeds open was maar waar de overige vier filters nog in het zilverpapier, en in de doos, verpakt zaten. Terug bij haar gaf ik die doos aan haar en zei:

“Madam, doe dat eens open en ruik er eens aan”.

Ze opende de doos, haalde er het zilverpapier uit, wriemelde dat open en zette haar neus aan het geopende pak filters.

“Amaai, straffe koffie”, waarop we allebei in een lach schoten.

“Als jij corona hebt dan heb ik dat ook. Neem die filters maar mee. Ik heb hier nog twee volle dozen staan”.

“Hoeveel mag ik je betalen?”.

“Och mevrouw, ik ben vergeten hoeveel dat nu weer kost”, loog ik om bestwil. Ik was al blij dat ze aanbood om die vier filters te betalen.

Klein, edoch menselijk, verhaal, dat ik niet snel vergeten zal. Het leven kan mooi zijn, ook in deze coronatijden.

Oh ja, ik ruik alle dagen aan die filters. Doe dat al veertig jaar dus ik doe het anno 2020 niet om te ruiken of mijn reukorgaan defect is. Alhoewel . . .

Ik verbruik wel elke week een doos van die Moreno-filters. Tien goeie koffiefilters voor amper 1,39 euro. Als den Aldi mij eens een karton vol dozen filters sturen wil . . . dan mogen ze steeds eens bellen. Ben zeker dat men mijn nummer heeft. 


FIRST THEY IGNORE YOU,

THAN THEY . . .

AT THE END . . .

Nou, geachte lezer, beste lezeres, dat verhaal van hierboven bezorgde mijn klein hartje een krampachtig edoch heel goed gevoel. Met wat kan men een senior dame meer plezieren dan haar te vertellen dat ze geen coronabesmetting opliep?

Maar onderstaande mail was ook niet mis. Waarvoor dank aan de heer minister Alexander De Croo.

Die mail publiceer ik overigens integraal.

Ooit was het een ook blauwgekleurd minister die d.d. 19 juni 2002 in de Kamer Justitie van ons federaal parlement – in bijzijn van vijf volksvertegenwoordigers van evenveel diverse partijen – zijn linkerhand op miijn rechterschouder legde en me plechtig beloofde “Meneer Henderick, ik zet dat jou aangedane onrecht recht”.

En zie, nu is het weer een blauwgekleurde minister die als eerste reageert op een schrijven van mij.

Hoe zei Gandhi dat 60 jaar geleden alweer? Juist, zie hierboven (in het vet)!

 

REACTIE VAN MINISTER ALEXANDER DE CROO

Zoals ik meestal doe als ik over iemand of iets schrijf, zond ik ook vorige week een mail naar de heer minister Alexander De Croo, zoon van Herman.

Omdat nog geen enkele minister de moed had om te reageren, was ik overtuigd dat ik geen reactie krijgen zou. Wat een vergissing van mijnentwege! Donderdag 14 mei 2020 kreeg ik onderstaande mail die ik integraal publiceer.

 

Re: www.stropken.be over staatssteun aan LUFTHANSA

14-5-2020 18:54

Alexander De Croo<info@decroo.fed.be>

Aan  roger@stropken.be  

·        Snel antwoorden

·        Allen Beantwoorden

·        Doorsturen

·        Verwijderen

·        Acties

Geachte heer Henderick

Beste Roger

hartelijk dank voor uw mail met de verwijzing naar uw blog, waarop u regelmatig uw blik op de actualiteit deelt. Hierbij bezorgen we u graag een antwoord op de passage over Brussels Airlines / Lufthansa waar u naar verwijst. 

De federale regering is van mening dat een sterk ecosysteem op het vlak van luchtvaart ook voor onze toekomstige welvaart belangrijk is. De luchtvaartsector is namelijk één van de belangrijkste slagaders van welvaart in ons land.

Zo is de cluster rond Brussels Airport goed voor 26.000 directe en 40.000 indirecte jobs. Tienduizenden gezinnen zijn dus rechtstreeks afhankelijk van een goed draaiende luchthaven. Bovendien creëert het uitgebreid netwerk van bedrijven rond onze nationale luchthaven ieder jaar 1,5% bbp aan toegevoegde waarde. Dat is welvaart waarmee we kunnen investeren in onder meer gezondheidszorg, pensioenen en onderwijs.

Ook voor Brussel als internationaal diplomatiek en politiek knooppunt is onze nationale luchthaven belangrijk. Brussels Airlines speelt hierin een centrale rol; de maatschappij staat vandaag in voor 40% van de activiteiten op Brussels Airport.

Het is vanuit die optiek dat de federale regering momenteel in gesprek is met verschillende partners die een belangrijke rol spelen op onze nationale luchthaven.

We proberen daarbij verschillende belangen met elkaar in balans te brengen: naast het niet te verwaarlozen strategisch en economisch belang, hebben we ook aandacht voor het belang van de duizenden werknemers, maatschappelijke doelstellingen zoals duurzaamheid en het belang van de Belgische belastingbetaler. Ook Europees blijft ons land zich inzetten om te komen tot een gelijk speelveld voor de verschillende vervoersmodi.

De Minister hoopt u hiermee van dienst te zijn geweest, en wenst u bovenal nog een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten.

Beleidscel Alexander De Croo

Re: www.stropken.be over staatssteun aan LUFTHANSA

14-5-2020 18:54

Alexander De Croo<info@decroo.fed.be>

E-mail: info@decroo.fed.be

MIJN REACTIE HIEROP

Ik ben helemaal niet de man die het laatste woord moet hebben. Alhoewel ik de heer Carsten Spohr (CEO Lufthansa) wandelen zou sturen, begrijp ik nu de visie van de heer minister Alexander De Croo en van de federale regering.

Zo af en toe heb ik een ideetje. Mag ik er hier eentje plaatsen? Baat het niet, dan schaadt het evenmin.

Of we nu 290.000.000 of 390.000.000 steun aan Brussels Airlines geven, dat verschil zal er weinig toe doen. Ik zou tegen de heer Spohr zeggen “Beste CEO, je krijgt die miljoenen euro’s. we gaan u geen verplichtingen opleggen die feitelijk gelijk wanneer kunnen worden stopgezet door Lufthansa. De Belgische Staat koopt 29 (of 39) vliegtuigen waar Brussels Airlines nu mee vliegt, zijnde de minst oude. Jullie kunnen die – binnen de tien jaar – terug kopen voor hetzelfde bedrag, zijnde 290.000.000 (of 390.000.000) euro. Ondertussen betalen jullie nul procent rente of huur maar staan jullie wel in voor alle mogelijke onderhoudskosten die jullie in ons land dienen te verrichten aan conforme prijzen zonder toeslag. Voor wat hoort wat!”.

Geachte minister De Croo, beste Alexander, het is maar het zoveelste idee dat ik lanceer richting mijn Staat. Aldus helpen we Brussels Airlines en beperken het financieel risico van die hulp maximaal. Onze burgers – met wiens geld dat enorm bedrag wordt gegeven aan een buitenlandse maatschappij – hebben alzo toch een soort waarborg in de hand.

 

KLEINMENSELIJKHEID VAN DE APOTHEKERS

Eens je de ouderdom bent gepasseerd van de gemiddelde leeftijd van onze landgenoten toen je zelf werd geboren, dan heb je op heden zeker de zeventig bereikt.

Wat was overigens de gemiddelde leeftijd van de mens anno 1948? Die het weet mag me een mailtje zenden via roger@stropken.be. Elkeen die het juist heeft, krijgt een kortingbon van tien euro bij de aankoop van mijn boek over de vijf criminele raadsheren (Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Van Volsem Filip) bij ons Hof van Cassatie die, nota bene bendevormend, aan schriftvervalsing deden opdat ik niet zou aanwezig kunnen zijn op de dag dat mijn zaak voorkwam. Dat zij blijkbaar ook nog worden beschermd door zowel minister van Justitie Koen Geens als door ridder Jean de Codt, de voorzitter van hun Tweede Kamer en machtigste man van onze Vlaamse magistratuur, is inmiddels bewezen. Die laatste negeert mijn bezoek, mijn al dan niet elektronische brieven en zelfs mijn aangetekend schrijven d.d. vrijdag 10 april 2020! Nu, hij doet maar verder op die wijze waardoor hij te kennen geeft dat hij de bewuste, in bendevormend gepleegde, schriftvervalsing van zijn ondergeschikten ten volle ondersteunt. Over korte tijd (volgende maand) staat dit dossier, in geuren en kleuren, met de nodige bewijsstukken, op een internationaal druk bezochte ‘social site’. Benieuwd hoe een internationaal bekende Vlaamse auteur-raadsheer dat zal vinden . . .

  It’s high time we got rid of those criminal magistrates!

Ik week weer even af. Pft, Roger toch . . .

Je bent dus geen drie maal zeven meer en dat uit zich bij de ene persoon niet en bij de andere wel. Uiteraard behoor ik, grijns, bij die laatste groep. Wat evenzeer impliceert dat ik heel wat producten uit een apotheek – genaamd medicamenten, zalfjes – in mijn kast heb staan. Voor iemand die zijn hele leven een afkeer had van medicamenten is dat afschuwelijk!

Wat heb ik nu het laatste jaar geleerd, en niet in de Corona-universiteit waar ik wekelijks langs ga maar in die apotheken? Dat apothekers meestal kleinmenselijke handelaars zijn waarover Willem Elsschot ongetwijfeld een boek zou hebben geschreven indien hij nog leefde.

Heel wat apothekers - en dat is niet enkel zo in Oostende – geven een korting. De ene doet dat via het kasticket waarop heel duidelijk staat dat je op je aankoop van (bijvoorbeeld) 33.40 euro een korting krijgt van tien procent, in dit geval dus 3.34 euro. Evenwel . . . die korting krijg je niet direct. Het is ‘een te goed korting’! Met andere woorden: je dient dus opnieuw bij diezelfde apotheker iets te kopen om dan je ‘te goed korting’ . . . zien op te lopen. Tja, Kaas en Lijmen ten volle uit dus!

Dit is echt zo uit een roman van Willem Elsschot gekopieerd. Waarom geven die apothekers die korting niet rechtstreeks’? Tja, de vraag stellen, is ze beantwoorden, nietwaar? Zelf vertellen ze niks over die korting, dat moet je maar zien op de kleine tekst van het kassaticket. Hoeveel mensen verliezen dat kasticket? Een hele hoop! En dan heb ik het niet eens over die mensen die vergeten dat ze daar nog geld kunnen halen.

Of ze al die (althans vermelde) te goed kortingen fiscaal niet gewoon gebruiken zonder dat ze die kortingen effectief ook uitbetaalden, is iets dat ik niet kon achterhalen. Echt open zijn de apothekers daar niet over.

Andere apothekers hebben een nog vernuftiger systeem bedacht om de klant de indruk te geven dat ze bij hen korting krijgen. Die geven u een klantenkaart en daar krijg je evenzeer tien procent korting. Nu ja, daar krijg je de ene keer wel en de andere keer geen korting. Afhankelijk van het product dat je koopt. Als je bij een volgend bezoek vraagt hoeveel korting je tegoed hebt dan is het antwoord meestal 0 euro. Die 2,86 euro die je daadwerkelijk nog tegoed hebt, betaalden ze niet uit omdat ze pas vanaf 5 euro de kortingen uitbetalen.

Ook hier . . . tja!

Ik vind dat er een of andere politieke partij de problematiek die ik hier – alweer als eerste – aankaart, mag overnemen en dit probleem – van de schijnbare kortingen binnen de apothekerswereld voor eens en altijd mag stopzetten. Ik heb desbetreffend een aantal betere werkingen klaar liggen. Die ze hebben wil die mag ze komen halen, vooral zieke mensen vinden dat wel fijn.

Apothekers, ze moeten inderdaad lang studeren, dat geef ik grif toe. En ja, ze mogen na die studies best heel goed hun boterham verdienen. We leven echter in een land waar medicamenten zowat het duurste zijn van Europa. Heel wat grensbewoners steken gewoon de grens over en kopen daar krak hetzelfde aan 30 tot 60 % van de kostprijs in onze apotheken.

Apothekers hebben daarnaast ook nog een aantal producten die ze zelf bereiden. Iets dat wettelijk in orde is maar waar ze dan winstmarges op hebben tot 80 % van de verkoopprijs en waar de fles zowat het duurste component is. Het meest bekende product is de lokale hoestsiroop. En neen, ik ga het hier niet hebben over de realiteit dat er toch wel ongelooflijk weinig van die hoestflessen vermeld staan op belastingsbrieven.

Eens zien welke politieke partij mij hierover contacteren zal . . .

 

GERARD VAN NOTEN

Ook deze week een item van de hand van de heer Van Noten.

Laten we even in het midden laten of de reactie van het FAVV correct, misplaatst of overdreven is. De wetenschappelijke argumenten zeggen alvast dat ze "correct" is. Ik spreek mij dus niet uit.

Waar ik mij wel over uitspreek is de ONTOELAATBARE reactie van de fanatici, extremistische groenen en andere communistische leer aanbiddende "gütmenschen" waarvan ikzelf als jager en héél mijn corporatie dezelfde menslievende reacties meekrijgen. Voor mensen die zogenaamd het "goede" prediken, de zachtheid, vrede, liefde voor alle schepselen en verdraagzaamheid, mankeert het hun danig aan diezelfde verdraagzaamheid. Ze deinzen er niet voor terug om privé-domeinen binnen te dringen, vernielingen aan te richten, wagens te beschadigen en ons uit te maken voor "moordenaars" en dan -het toppunt !!!- ons zelfs met en gewelddadige dood te bedreigen.

 

Daar heeft U dus die vermeende "hogere" geesten, die volgestudeerde koppen, die opgeblazen kikkers die denken dat de hele aarde MOET draaien volgens HUN wereldbeeld, maar die onbeschaamd "moord" en andere onwettigheden prediken EN uitvoeren als het in hun kraam past.

 

Mijn wagen werd twee jaar geleden gesaboteerd, mijn banden doorstoken, mijn ruitenwissers omgewrongen en een tijdje daarna de "carter" van mijn wagen met hamer en beitel doorboort. Er werd gif gelegd voor mijn hond en andere leutigheden. Bij dat soort van volk vindt men dus de hoogste tekenen van beschaving, tenminste volgens hun eigen zeggen.

Deze mensen gaan de wereld redden van de slechte invloed van de vleesetende niets ontziende populatie die dringend -volgens hen- aan een heropvoedingsproject toe is, waar men in Noord-Korea jaloers op zou zijn.

Ziedaar, medemens, ik presenteer U hierbij de zelfverklaarde elite van de mensheid in AL haar wijsheid, verdraagzaamheid en democratische en empathische grootheid.

Verlegen ben ik ervan, dat die soort de term "mens" nog draagt!!!! 


 QUOTE VAN DE WEEK

“WIJ WILLEN GEEN POLITIESTAAT ZIJN”

Jan Jambon, Vlaams minister-president, zorgde voor onze quote van de week.

Ik vraag me af wat onze minister-president dan dacht vorige week toen ik hier het verhaal publiceerde over het PV dat de politie van burgemeester Tommelein mij aansmeerde.  Of wat hij denkt van die gekke maatregel die de bijna honderdduizend  eigenaars van een tweede verblijf  belet om te genieten van hun investering aan de kust.

Ik weet niet of men die 290.000.000 euro aan Lufthansa zal bezorgen maar als dat zo is, dan mag de staat aan dik 98.000 landgenoten de duizend euro verblijftaks terugbetalen, pro rata het aantal maanden dat ze hun vakantiewoning niet mogen betrekken. We zitten nu aan twee maanden, dat is dus 166.67 euro, te vermenigvuldigen met 98.500 = 16.400.000 euro.

Ik ga deze week alle kustburgemeesters overigens een mail zenden om te zien wat zij voorzien als schadevergoeding naar de eigenaars van een tweede verblijf aan ons mooie Noordzeestrand dat er wel erg leeg bijligt. Alvast de gemeente Veurne gaf vorige week het goede voorbeeld. Dit jaar moet niemand die taks tweede verblijf betalen. Gefeliciteerd gemeentebestuur Veurne en burgemeester ……..

Hoe dan ook publiceren wij maandag 25 mei 2020 alle reacties van de kustburgemeesters. Als ze niet reageren zullen we dat evenzeer publiceren. 

 

ZELFSTANDIGEN REKENEN TOESLAG AAN

Tja, dat is dan de beloning voor de klant omdat hun garagisten, kappers en andere zelfstandigen terug open mogen! Ofte hoe die zelfstandigen – ondanks de rijkelijke steun van onze Staat – de klanten extra geld afluizen.

Zoals, bijvoorbeeld, kapper Daniël Watjou die twee euro extra vraagt per klant en dat voor het mondmasker, de gel en (?) extra stoelen. Waarom die extra stoelen nodig heeft in een kapsalon dat minder mensen mag binnen laten tezelfdertijd, staat niet uitgelegd in de krant waar hij die toeslag aankondigt. Hoeveel – bij Euroshop – één mondmasker koste, las u hierboven. Met één mondmasker doet hij toch wel twee uur, of vijf klanten. En aan gel zal hij ook wel geen euro per dag dienen te betalen.

Als de man acht uur per dag werkt en veertig klanten bedient, dan heeft hij tachtig  euro extra in zijn kas en dient hij hooguit twee euro per etmaal extra aan kosten te hebben. Niet slecht gezien van die kapper. Nu nog zien of hij die 78 euro extra winst per dag aan zal geven als extra winst.

Nu ja, ik zou niet willen beginnen aan de controle van de zelfstandigen die gefoefeld hebben tijdens deze corona crisis. Maar daar had ik het weken geleden al over . . .

 

NOGAL WAT REACTIES OP VERHAAL . . .

. . . van vorige week over het aantal bezoekers men ontvangen mag.

Heel ernstig kan men de virologen al lang niet meer nemen. Dat is geen bewering meer, dat is een axioma!

Blijkt dat men bij onze zuiderburen tien mensen thuis mag ontvangen. Tja, dat zijn er zes meer dan bij ons.

Wanneer gaat de regering al die virologen – met Marc Van Ranst op kop – eens grondig laten onderzoeken door psychologen en psychiaters?

 

HONGARIJE

Een pracht van een land. Mooie natuur, prachtige hoofdstad en . . . (sorry maar het moet me van het hart) ongelooflijk schoon vrouwvolk!

Hongarije is een land waar heel wat buitenlanders een tweede verblijf bezitten. En neen, ze moeten daar (grijns) geen tweede verblijftaks betalen.

Ik was er vier keer. Als ik nog eens ga dan wil ik eens uitkijken om daar iets te kopen op basis van huur-aankoop. Voor vijfhonderd euro zou je daar iets kunnen kopen en dit op maximum zes jaar. Zit iets in vooral voor het geval ik hier moet vluchten.

Ze hebben daar ook een president (Victor Orban) die zich niet laat doen door de EU.

Maar wat we het meest aantrekt, is de realiteit dat in een land met 9.773.000 inwoners(85 % van België) er geen 9.000 maar amper 442 overlijdens te wijten zijn aan corona. Ofte minder dan 5 % van ons land!!!!

Ongetwijfeld kunnen onze virologen en andere –ologen uitleggen waarom wij twintig maal meer overlijdens hebben door Corona dan zij.

Hallo professor en expert Marc Van Ranst???

 

ER ZIJN  TOCH  NOG POLITICI DIE . . .

. . . de waarheid durven te schrijven.                                                                                       

 

Voor alle duidelijkheid: deze site is 100 % a-politiek. Daar steek ik mijn beide handen voor in het vuur. Zowat alle politieke partijen vinden mij een ontzettend lastig gastje. Er zijn er ongetwijfeld die liever zouden hebben dat ik al lang terminaañ besmet was met het coronavirus. Nu ja, ik heb een heleboel antagonisten maar ik wens dat niemand toe.

 

Sinds een half jaar krijg ik – via via – het maandblad GRONDVEST evenals de maandbladen van N-VA en Vlaams Belang ter inzage. Af en toe neem ik daar dan iets uit over, wel telkens met de bronvermelding. Dat laatste doe ik enkel uit respect voor de auteur en de uitgever. Zo stond hier vorige maand een artikel over Telenet.

 

Vandaag publiceer ik en tekst uit het maandblad van het Vlaams Belang.

Was het nu toeval of denkt de voorzitter van de partij met het meeste aantal stemmen in dit land bijna hetzelfde als mij?

 

Jullie herinneren zich ongetwijfeld nog mijn OPEN BRIEF van vorige maandag 11 mei 2020 maar burgemeester Tommelein van Oostende. Een brief waar hij – uiteraard – niet op reageerde. Hij liet me via onze tussenpersoon weten dat het ONTZETTEND druk was op het stadhuis. Tja, hoe die man, die het altijd ONTZETTEND druk heeft, ooit nog de tijd kan vinden om ook nog voorzitter van zijn partij te worden, is iets waar hij ongetwijfeld al evenmin kan op antwoorden. Nu ja, mijn bronnen binnen de blauwe partij stellen Bartje momenteel op de derde plaats na winnaar Lachaert en runner up Els Ampe.

 

Ondertussen vond Bartje toch wel de tijd om groen licht te geven aan het hoerenkot dat er uiteindelijk toch zal komen in HANGAAR 1. Daar komen dus, op een boogscheut van de toekomstige prestigieuze SKY TOWER dertig bordelen die ongetwijfeld dag en nacht op volle toeren zullen draaien. Van uit de driehoek Brugge – Knokke – Duinkerke zullen de eigenaars van een teveel aan zaad – dat ze thuis niet kwijt raken – terecht kunnen om dat te deponeren in de vagina van pakweg zestig prostituees.

 

Of die 600 tot 1.000 klanten per etmaal ook nog de Oostendse zelfstandigen iets zullen gunnen, is zeer de vraag. Misschien kan Tommelein, na zijn schitterend idee van de strandpas, besluiten om elke klant van de Hangaar d’Amour een bon te geven om 5 euro te verteren bij de Oostendse horeca.

 

Maar het gaat mij hier over het feit dat Tom Van Grieken het ook een schande vindt dat mensen een boete krijgen omdat ze uitrusten op een of andere bank.

 

In zijn boodschap naar de leden publiceerde Tom Van Grieken het onderstaande. Bemerk het in rood gepubliceerde.

 

Anderhalve maand zitten we intussen in lockdown. Althans, wij, de burgers die zich wel aan de wet houden. Want wat iedereen wel verwacht had, is uiteindelijk waarheid geworden: een deel van de bevolking vond dat de regels voor hen niet gelden en trok de straat tegen de regels in.

 

In Anderlecht kwam het zelfs tot rellen met als belangrijkste doelwit de politie. Honderden allochtonen trokken er de straat op, gooiden met stenen en vernietigden politiewagens. Eén onder hen ontvreemde zelfs een vuurwapen uit een politiecombi en schoot er verscheidene malen mee in de lucht. De aanleiding van dit alles doet er eigenlijk niet toe. Maar toch geef ik ze even mee: een zekere Adil sloeg op de vlucht bij een politiecontrole en knalde daarbij frontaal op een anoniem politievoertuig, waarbij hij het leven liet. Onfortuinlijk, zeker en vast. Maar wel zijn eigen schuld. Toch zagen verschillende politici en opiniemakers hun kans schoon om de kant te kiezen van de relschoppers en de politie opnieuw op het beklaagdenbankje te duwen. Dat Adil en zijn broers bij de politie reeds bekend staan voor verschillende zwaarwichtige feiten, leek daarbij bijkomstig…

 

Tuig op vrije voeten

 

Het Vlaams Belang nam het uiteraard wél op voor onze politie en dat in alle parlementen. Als de politie zich geruggesteund weet door gerecht en politiek, dan kunnen we eindelijk eens samen schoon schip maken en onze wijken terugwinnen van het tuig dat er nu de plak denkt te zwaaien. Maar daar knelt het schoentje vandaag: er werden in Anderlecht bijna honderd relschoppers gearresteerd, maar die zijn allemaal weer op vrije voeten. Of ze zelfs nog maar gestraft zullen worden, daar hebben we in dit land het raden naar.

 

Intussen krijgen senioren die het wagen om even uit te rusten op een bankje tijdens een wandeling wél snel en efficiënt een boete wegens het breken van de coronamaatregelen. Dit land kán dus wel efficiënt werken, maar blijkbaar alleen als het tegen onze mensen is. Ook tijdens dezer crisis wordt zo opnieuw aangetoond dat het dringend tijd wordt om een nieuwe weg in te slaan. En dat is de weg van het Vlaams Belang. En vandaag zetten we daar al de eerste stappen toe. Geef het goede voorbeeld: zorg voor elkaar en bescherm onze mensen!

 

Uitgelichte quote: “Dit land kán dus wel efficiënt werken, maar blijkbaar alleen als het tegen onze mensen is.” 

EXTRA QUOTE VAN DE WEEK

 

“We komen terecht in een staat van beleg”

Tja, de brulaap (uit Middelkerke waar hij burgemeester is) had het bijna juist. Maar bijna is nog niet helemaal, Jean-Marie Dedecker!

Laat het mij ietsje anders, meer waarheidsgetrouw schrijven.

“Wij leven daadwerkelijk in een staat van beleg”: En dat doen de Vlamingen al minstens dertig jaar!

Waar is de tijd dat de Vlamingen nog op de barricaden klommen voor hun rechten? Er was 1302 en ja, 666 jaar later was er 1968! Alsof (grijns) de duivel ermee gemoeid was.

Er was ook nog ene Anuna De Wever, het schoolmeisje dat zich in de media wist te brengen door op de kar van thrunberg te springen . . .

“Het klimaat redden” . . . Jezus Christus toch. Ons klimaat is helemaal niet meer te redden, Anuna, daar zullen de volgende duizend meetings die jullie organiseren niemendal aan veranderen. Honderdvijftig jaar industrieel misbruik van onze natuur volstonden om patiënt Aarde terminaal klimaatziek te maken. Of kent iemand van jullie die steengoede naaister die de ontelbare afgebrokkelde ijsblokken er terug kan aannaaien?

De Belgische staat van beleg wordt al drie decennia gevormd door politiek, magistratuur en media. Dit triumviraat zorgt ervoor dat het gepeupel brood en spelen krijgt. Het brood werd steeds duurder maar zolang de spelen bleven, was er weinig aan de hand, Sportliefhebbers, al dan niet verslaafde gokkers op sportwedstrijden allerlei, supporters van sporthelden maar evenzeer van sportploegen . . .  neem hun brood af en zullen eens mopperen maar ze hebben nog hun spelen. Neem hun spelen af en de ellende zal geen jaar op zich laten wachten.

Dat laatste is iets wat elke nationale politicus zich realiseert. Straks zitten we drie maanden zonder wielerkoers op televisie of voetbal op het kleine scherm. Het volk zal het niet houden bij wat gemor. 

 

BIBLIOTHEKEN OPEN IN NEDERLAND.

Vanaf vorige maandag zijn bij onze noorderburen de bibliotheken weer open. Waarom deze keer het gezegde “Als het in Amsterdam regent dan druppelt het in Vlaanderen” niet van kracht is? Vraag dat aan die verdomde virologen, de N.V.R, en aan ons Sophieke met de mooie benen tot aan haar gat.

Ik heb twee maanden geleden al aangegeven dat onze bibs perfect open kunnen.

 

DEN TIPS IS ER WEER

Mijn geachte lezers en evenzeer gewaardeerde lezeressen weten dat ik een veelvuldig bezoeker ben van onze bib Lambert rechtover het huidige zwembad.

Ik was aangenaam verrast vorige donderdag toen ik, zo rond de noen, thuis kwam. Uit mijn brievenbus puilde een exmplaar van de Oostendse TIPS, het meest gelezen gratis weekblad van de hele kust.

Oef . . .

 

OCHARME FREDDY DE KERPEL

Dinsdag 12 mei startte Het Nieuwsblad net een nieuwe reeks van de oude interviewserie met sportvedetten van vroeger. Nu ja, men moet een krant vullen nietwaar!?

Waar is de tijd dat hoofdredacteur Peter Vandermeers mij, begin 2002, zei dat een bepaalde gerechtelijke affaire te oud (22 jaar!) was om er nog over te berichten? Ook toen reeds bestond het conglomeraat van enerzijds politici die zichzelf en hun partij verrijkten op kosten van de gemeenschap, van anderzijds de oerdomme en/of welwillende onbekwame magistratuur die …. samen met de media die – afhankelijk van de zwaarte van de lokale en nationale deals die ze met beide beroepsgroepen maakte – de bescherming van beide groepen maar vooral van de magistratentop genieten mag, bestaat er in dit land geen machtiger bende misdadigers. Of hoe noemt men in dit land magistraten die Maurice Lippens (fortis) en de elf jaar durende belspellenoplichting door mediagroep NV De Persgroep (en de familie Van Thillo), niet voor de rechtbank haalden?

De eerste in de hernieuwde reeks was Freddy De Kerpel, iemand die zelfs vermeld staat in mijn boek “De linke leugens van fortis-Aslk”. Al heb ik er wijselijk zijn naam uit gelaten. Mensen, die dreigen met hun losse handjes, waren nooit mijn dada, en al zeker niet als ze (grijns) bokser waren.

Waar de aflevering van die reeks de dag erna ging over Mister Sympathico en super keeper Jean-Marie Pfaff, en de daaropvolgende dag over super voetballer Eric Gerets mocht De Kerpel (als eerste) zijn oud lijf nog eens demonstreren in de krant. Het superego van de man kwam volledig tot haar recht in de woorden die hij had geuit tegenover de journalisten ….

Welke internationale titel heeft die man ooit behaald? Geen enkele dus.

Maar soit, er volgden heuse sportvedetten die zichzelf niet zo moeten in de belangstelling brengen via de auto waar ze mee rijden of de Braziliaanse vrouw waar ze mee leven.

Wedden dat De Kerpel volgend jaar dergelijke reportage krijgt in Het Laatste Nieuws? Tja . . . 

 

 

WAT HEB IK VORIGE WEEK GELEERD?

01. Dat er nog nooit in dit land op zulke korte tijd zoveel onjuistheden, halve waarheden en hele leugens werden verteld door politici als in de laatste drie maanden. Over het aantal beloftes die werden gedaan maar uitgesteld en/of afgeschaft, kan elke ietwat intelligente journalist een boek schrijven, correctie: een turf van een boek schrijven.

02. Dat de Oostendse burgemeester - Bart Tommelein is zijn naam – tien maal meer personeel nodig heeft om het verkeer in winkelstraat Kapellestraat vlot te laten verlopen dan zijn collega’s in ander kustgemeenten zoals (om er maar een paar te nomen) Blankenberge en Nieuwpoort. In de vergelijkbare winkelstraat te Blankenberge (Kerkstraat) heeft burgemeester Daphne Dumarey twintig personeelsleden minder nodig dan Bart Tommelein in de Langestraat. Nu ja, de grootheidswaanzin van bepaalde Open Vld-ers . . . daarover kunnen veel journalisten veel boeken schrijven. Correctie: vele turfen van boeken schrijven.

03. Dat de staatsbijbel, beter bekend onder het Staatsblad, eindelijk eens iets klaar en duidelijk heeft gepubliceerd, meer bepaald i.v.m. de bezoekregels. Waarvoor we de noodregering gemeend feliciteren. Nu ja, na dik twee maanden mag er ook eens iets positief zijn aan deze regering Wilmès II. Toch vraag ik mij af hoe dat nu feitelijk zit met het orakel van de –ologisten die stellen dat men pas kan besmet worden nadat men, onafgebroken, langer dan 14 minuten en 59 seconden met iemand praatte die op minder dan 150 cm van u staat. Op een kwartuur kan je veel vertellen hoor aan elkaar.

04. Dat die hele N.V.R. (Nationale VeiligheidsRaad) serieus in vraag mag worden gesteld. Maar dat mag evenzeer het geval zijn met onze –ologisten allerlei en ministers. Heb ik het nu verkeerd begrepen (ik ben nu eenmaal niet slimmer dan ik ben!) of kreeg deze noodregering BEPERKTE volmachten die uitsluitend betrekking hebben over de coronaproblematiek? Ik las vorige week dat deze noodregering zou kunnen beslissen over het toekennen van (niet langer 290 miljoen euro maar) 390.000.000 euro staatssteun aan het Duitse Lufthansa.

Hoe schreef ik dat alweer vorige week? Tegen de muur zetten en . . . Als de Belgen ook dit slikken dan kunnen we elke volkvertegenwoordiger van ons federaal parlement beter één miljard euro geven, gewoon zomaar. Hoeven ze het niet te stelen via allerlei commissies. Ik kreeg echter begrip voor het standpunt van onze regering (zie bovenaan mail van de heer minister Alexander De Croo en mijn ideetje).

05.Dat m.i. Peter Piot de enige ernstig te nemen viroloog is in dit land. De man durfde tenminste de waarheid te zeggen over de problemen die besmette patiënten zullen overhouden aan hart en nieren. Bravo, meneer Piot. Het volk is niks met –ologen die alles orakelden dat hoop geeft maar vergaten dat angst sterker is dan welke hoop ook.

06. Dat er blijkbaar toch één iets lijkt te zullen kloppen dat die virologen ons de laatste drie maanden trachtten wijs te maken. Helaas is het dan nog het slechtste van het slechtste: er komt een tweede of zelfs derde golf van corona besmettingen!

07.Dat er ook één bepaalde les was die ik vorige week aan de universiteit van het duo Wilmès-Van Ranst duidelijk niet begreep of niet goed heb gevolgd. Ik ben nochtans een goede luisteraar. Hoe kan men wel de kapperszaken openen en er niet – zoals ik zeven/acht weken terug hier reeds aangaf – in slaagt de bibliotheken open te stellen. Echt . . . dat gaat er bij mij niet in hoor, geachte professoren Wilmès en Van Ranst.

 

 

             WAT ME ECHT OP DE HEUPEN WERKT !     

 

Ik maak veelvuldig gebruik van het openbaar vervoer. Dat is voor onze lezers geen geheim. Hoe kan ik anders berichten over wat er aan de kust geschiedt?

Wat me echt op de heupen werkt, en dit feitelijk al twee maanden lang, zijn die dronkaards die dagelijks hun voeten vegen aan de wijsheid dat mensen op anderhalve meter van elkander dienen te blijven.

 

Nog veel erger vind ik het dat dergelijke bende (van twee tot vijf personen) elke namiddag één van de twee wachthuisjes (met zitbank!) inneemt (correctie: ‘bezet’ is een juister woord) waardoor seniors van tachtig en ouder niet kunnen gaan zitten terwijl ze op de kusttram wachten.

 

Ze gaan zelfs zo ver dat de eerste die er aan komt op erg arrogante wijze zijn plaats opeist nadat hij, in het nabijgelegen winkeltje, zijn Jupilerpils ging halen. Tja . . .

 

Voor die zelfstandige allochtoon zijn het alvast goede klanten die per uur gemiddeld elk drie 33’ers in hun kraag gieten.

 

 

LAAT MIJ ELKEEN . . .

. . . hier een gezond coronavrije toekomst toewensen. En met ‘elkeen’ bedoel ik echt iedereen op deze Aardbol en in het bijzonder onze landgenoten. Of ze deze site nu graag bezoeken, of ze wensen me het corona toe (is echt al gebeurd: Tja) . . . ik hoop dat niemand nog besmet raakt. Ik hoop vooral dat men dat vaccin supersnel vinden mag en maken kan.

Waar ik echt blij om ben? Niemand leest ons maar om de haverklap stellen wij reacties vast op wat wij publiceren. En ja, ik ben blij met die positieve handelingen. Neem nu onze Oostendse politie. Die passeren mij nu dagelijks een paar maal en ik stel – MET HEEL VEEL GENOEGEN – vast dat ze in hun wagen een mondmasker dragen. Dank u, meneer de burgemeester Tommelein, u las mijn site heel goed vorige week!

Rest me jullie uit te nodigen om ook volgende week hier te komen lezen, waarvoor mijn diepgemeende dank. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      

 

 


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 11 MEI 2020

 

        verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                  dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                    reacties welkom middels roger@stropken.be

 

5.671 X HARTELIJK DANK

 

AAN EVENVEEL LEZERS

 

IN DE WEEK VAN 4  TOT EN MET 10 MEI !

 

ONS KRITISCH SINJOORKE

Tja, nog niet dagelijks maar toch minstens vier/vijf keer per week mag ik vernemen dat de teksten van ons kritisch Sinjoorke goed gelezen worden. Ik ben daar blij om. Ben nooit met deze site begonnen met de bedoeling er een one man story van te maken. Is ook niet mogelijk om dit vol te houden als enkeling van . . . bijna 72.

Ik kende de man al langer maar wist niet dat hij zo gevat iets kon brengen. Hij doet me denken aan de redacteurs die zich – na de eerste editie van het gedrukte Stropken in 1985 – spontaan hadden aangemeld. Sportverslaggever Geert, tante Jetje en culinair- en fiscaal ‘speciaal geval’ Luc. Maar die is inmiddels al in de ficalistenhemel.

Momenteel ben ik bezig om bijkomende medewerkers te trachten om te praten om GRATIS mee te werken. Oh, wat was dat toch een heerlijke tijd waar de vergoeding bestond uit een spaghettieavondje. Zo´n tante Jetje zou hier, net als Joske Vermeulen junior (die volgende week hier weer van de partij zal zijn), wel leuk zijn. Zou wat zijn maar . . . dat was eventjes wegdromen. Die ‘tante’ schrijft momenteel voor Vlaamse, wekelijkse, topbladen en zal wellicht van het bestaan van deze site niks afweten.

Hoe dan ook . . . ladies and gentleman, I proudly present . . . de tekst van deze week van ons kritisch Sinjoorke.

Beste lezers,

 

Het minste dat we kunnen zeggen is dat het geen saaie week was. We wisten in ieder geval over wat te spreken. Wat me het meest opviel was dat er niet meer media-aandacht ging naar Michael Freilich welke de bestelling van 12 miljoen mondmaskers zou willen laten stoppen.

 

Afgelopen woensdag las ik dat Michael Freilich (N-VA kamerlid) pleit om de bestelling van 12 miljoen mondmaskers te stoppen. Vreemd, we kunnen die mondmaskers toch gebruiken?

 

De levering zou pas rond juli/augustus gebeuren en het zou gaan om 200 miljoen euro.

Juli of augustus is misschien laat maar kom, laat ons eerlijk zijn, tijdens de zomer zullen we toch nog met ons allen maskers nodig hebben, niet?

 

Het echte punt van de heer Freilich zit hem natuurlijk in de prijs van de maskers.

 

200 miljoen voor 12 miljoen maskers?

 

Distributie inbegrepen. Ja , dat zou er nog aan moeten mankeren.

 

Er was afgelopen week ook iemand in het journaal komen vertellen dat de mondmaskers aan kostprijs verkocht zouden worden à rato van 1 euro.

 

Ik twijfel nog of mijn gevoel juist zat en of deze heer er zelf moeite mee had zich serieus te houden tijdens zijn uitspraak.

 

Een goede vriend van me kwam - ongeveer één maand geleden - terug uit Thailand. Hij heeft er enkele stoffen maskers gekocht aan 15 bath het stuk (15 bath = ongeveer 15 oude Belgische franken of 0,375 euro).

 

De chirurgische maskers zouden er rond de 10 bath kosten (+/- 10 BFR of 0,25 euro). Zonder rekening houdende dat je als falang (bijnaam buitenlanders in Thailand) meer betaalt dan de plaatselijke bevolking.

 

Enfin, we gaan vandaag eens niet moeilijk doen en nemen deze 1 euro per stuk even aan als referentie. 12 miljoen maskers aan 1 euro is (niveau 2° leerjaar!) 12 miljoen! 200 miljoen min 12 miljoen is . . .  188 miljoen voor de distributie??? 

 

Piet Huysentruyt zou zeggen: “Wat hebben we geleerd vandaag?”.

 

Ik zal het U zeggen: dat een beperkte groep, en mensen, heel veel geld aan het verdienen is:

bevriende bedrijven, commissies, etc…. Alles behalve goed bestuur.

 

Zouden ze het verschil misschien willen gebruiken om de kustburgemeesters te helpen? Zo kunnen die toch nog een paar maand verblijftaks terug betalen welke ze al opgesoupeerd hebben in hun jaarlijkse begroting.

 

De grootste schrik van de kustburgemeesters is teruggeven wat eigenlijk al is uitgegeven (Belgische ziekte).

 

De aanbesteding voor het contact tracing systeem liep ook al fout en plotseling is er nu een consortium van call centers en de mutualiteiten.

 

Ja, hoe konden wij ze vergeten? De zuilen moesten  natuurlijk ook nog even de revue passeren, niet? Hoeveel ze er voor zullen krijgen . . . heb ik nergens terug gevonden. Wat ik wel weet is dat de CM het niet gaat gebruiken om de 800.000 coöperanten van Arcopar te plezieren.

 

Terug naar de mondmaskers. Ik wens N-VA kamerlid Michael Freilich te bedanken voor wat ik de uitspraak van de week zal noemen en vooral omdat hij de enige was!

 

Hebben we iets gehoord aan de linkerzijde? Sp-a? Meneer Rousseau? Groen? Meneer Kristof Calvo, de spitsmuis van de Vlaamse politiek? Die was oorverdovend stil. ‘k Zou liegen. Twee weken vóór één mei kwam meneer Calvo al pleiten voor een solidariteit- ofte een coronataks….

 

Hoe en verder werd niet medegedeeld. Ach, het zijn de steeds goed klinkende leuzen als ‘laat de rijken de crisis betalen , het kapitaal, solidariteit….’.

 

Wat mij telkens weer stoort is dat deze mensen - onder het mom van solidariteit - denken recht te hebben om sinterklaas te spelen met het geld van iemand anders.

 

Laten we wel zijn. België is een van de weinige landen die aan de top staat wat betreft herverdeling  op basis van inkomen. Laat je niets wijs maken, hoe meer je hebt, hoe meer je betaalt. Onrechtvaardigheid staan preken is er, zacht uitgedrukt, ver over.

 

Ik heb respect voor iemand die ijvert en gelooft in z’n overtuiging zowel aan linker- als rechterzijde, voor wit of zwart het maakt niet uit zolang het oprecht, gemeend  en zonder blind fanatisme is. In tegenstelling tot de opportunistische uitspraak van de heer Calvo kwam meneer Mertens van PVDA op 1 mei wel met een voorstel.

 

Als ik me niet vergis, 5 % op vermogens boven de drie miljoen. We hoeven er niet akkoord mee te gaan maar het is - in tegenstelling tot Calvo - wel concreet. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat effectenrekeningen > 500.000€ nog eens extra belast worden sinds de financiële crisis van 2008,  juridisch nu onderuit gehaald doch zonder teruggave geld.

 

Ik denk niet dat ik ooit op de PVDA zal stemmen maar heb respect voor Dhr. Mertens zijn gedrevenheid en het mag gezegd, de helft van het loon  van hun parlementsleden (april) gaat naar non–profit organisaties. Daar kunnen Sp-a en Groen nog iets van leren, hé! Plots oorverdovende stilte. Hallo Kristof Calvo, dit is eens iets anders dan staan roepen dat het weer aan de andere is  die betaalt en solidair moet zijn hé .

 

Een mandataris van Sp-a zei me ooit “Er zijn geen socialisten meer, iedereen heeft bijna z’n eigen huis en z’n eigen wagen. Buiten een enkeling in de Ardennen gaat niemand nog met z’n emmer naar de waterput”. Ja mensen , we leven goed en veel beter dan het gemiddelde van de wereld maar dan vooral boven onze stand en met geleend geld. Eens komt de rekening. Financiële opvoeding  in plaats van budgetbeheer, het zou een vak op school moeten worden. Sparen zou geen lelijk woord mogen zijn doch respect moeten oproepen.

 

Een oprecht en gedreven politiek mandataris zou kunnen onderhandelen met de supermarkten of Febelco (distribiteur naar apothekers toe) waar hij of zij  extra korting zou krijgen voor een bestelling van 12 miljoen euro aan mondmaskers.

 

De supermarkten weten ook dat je niet met één artikel terug buiten wandelt. Een korting van 20% zou misschien nog een minimum zijn.

 

Na aanbesteding elke Belg een aankoopbon geven van 1,20 € aan kostprijs van 1 euro te besteden in lopend jaar 2020. Gedrukt en uit te knippen  in een gratis huis aan huisblad? Voor de prijs van 12 miljoen kan men de landgenoten dan iets geven ter waarde van 14,4 miljoen. Dat noemt men goed bestuur!

 

Heb ik nog iets leuk gezien om af te sluiten? Ik denk het wel.

 

Donderdag 7 mei las ik in de tekstbalk op kanaal Z het volgende:  “VN waarschuwen dat de coronacrisis kan leiden tot discriminerende regels voor reizen“. Hebben ze ook iets aan de Belgische kust  of hebben ze “het stropken" gelezen?

 

Met een vette  knipoog ,

de kritische Sinjoor.

 

-        -  -


 

OPEN BRIEF AAN BART TOMMELEIN, BURGEMEESTER OOSTENDE

VOOREERST EEN VERDUIDELIJKING

Ik had naar de Oostendse burgemeester Bart Tommelein – via via – een mail gezonden die ik evenzeer liet bezorgen aan de Oostendse korpschef . In mijn boodschap vermeldde ik gegevens die ik – na het advies van een bevriend persoon – beter niet openlijk zou publiceren. Ik zal die wijze raad opvolgen en heb dus mijn tekst aangepast zodat ik vandaag (of morgen) niet wordt opgepakt. Het verhaal blijft echter staan omdat het effectief waar is. Als de burgemeester de kans niet grijpt om integraal zijn reactie gepubliceerd te zien dan zit hij wellicht  verveeld met het verhaal.

Tja, Tommelein, u heeft het, blijkbaar, alweer eens gekund. Bravo. En neen, ik heb het hier, althans in deze paragraaf, geenszins over uw echt subliem idee cc. de strandpas. Idee dat ik op mijn site www.stropken.be volmondig heb toegejuicht en blijf ondersteunen. Hopelijk laat u zich – door andere kustburgemeesters of de media – niet afschrikken om dit uit te voeren. Zelfs de expert toerisme van de KULeuven vond het vorig weekend (van 2-3 mei 2020) in de media een goed idee! Het is inderdaad een briljant idee, tenminste als het goed wordt uitgevoerd.

In deze stad, ook nog (door vooral eigenaars van een tweede verblijf, zei het in alle stilte en in het geheim) Stasistad Tommelein genoemd, ging ik al veertig opeenvolgende dagen, tot en met 29 april 2020 – er goed zorg voor dragende dat er niemand met mij spreken zal – rusten op een bank van de frituur rechtover Lafayette in de Langestraat. Ik ga daar niet enkel rusten, ik bedien daar ook mijn laptop. Daar zijn – tot vóór die woensdag 29 april 2020 – minstens zestig politiecombi’s of die zwarte personenwagen (met twee agenten in) voorbij gereden terwijl ik er zat. Vier van hen zijn gestopt, keken eens naar mij en ik legde uit dat ik er elke dag hooguit een half uur op het internet zit om mijn mails te bekijken, te werken aan mijn site www.stropken.be of betalingen te verrichten die ik steeds tijdig maar nooit te vroeg uitvoer. Geen van die 120 agenten, en dus evenmin een van die vier die waren gestopt, heeft mij ooit gezegd dat ik niet mocht internetten. 

Kenden die minstens (in één combi zitten twee agenten!) 120 agenten het reglement niet (dat zou stellen) dat het verboden is op een bank te rusten en tezelfdertijd een activiteit uit te voeren? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het lezen van een boek of een dagblad, het gebruik van het free wifi van onze stad Oostende?

Elke lezer, en iedereen die me kent, weet hoezeer ik achter onze flikken sta. Het is ook niet omdat ik die woensdag op zo’n ja-knikkende (blauwgekleurde?) agente botste dat ik nu het hele politiekorps van Oostende anders zal bekijken of bespreken. Ik blijf nog steeds de man die vindt dat men van onze agenten dient af te blijven en dat die anders hun revolver (niet mogen maar) moeten gebruiken.

Ik droogde de tafel en de bank af teneinde niet in het restant van de regen van de voorbije twee dagen te moeten zitten. Ik had mijn laptop nog maar net geopend, en zie, daar reed een combi (nummerplaat mij bekend) me zowat stapvoets voorbij. Het was duidelijk dat ze iemand (grijns, mij?) zochten. Had u, burgemeester Tommelein, nadat ik op mijn site had aangegeven dat ik hier elke ochtend zat, opdracht gegeven aan een politiek gelijkgestemde agente? Die het weet . . .  mag het me komen zeggen.

“Meneer, u moet hier weg”, zei de hoogste in rang nadat ze haar venstertje had naar beneden gedaan.

“Ha ja, en waarom mevrouw?·”

“U mag hier niet internetten”.

Ik begon mijn laptop dicht te doen teneinde die weer in de tas te steken terwijl de combi terug aanzette. De chauffeur had de combi al zachtjes laten vertrekken. Nu ben ik iemand die – als het echt te gek wordt om los te lopen – best wat tegengas durf te geven.

“Tja mevrouw, dan heb ik de intentie om in een café te gaan internetten”.

Nou, dat had ik dus beter niet gezegd. Ze zei iets tegen haar chauffeur waarop de combi opnieuw stopte en ze allebei uitstapten.

“Uw identiteitskaart”. Het woord ‘meneer’ was duidelijk niet langer van toepassing. En ‘a.u.b.’ had ze blijkbaar nooit geleerd thuis. Waarop ik haar dat plastiek kaartje gaf. Nadat ze haar blauwe handschoen had aangetrokken, nam ze die kaart aan en gaf die aan haar helper die mijn gegevens invulde op een blad papier nadat ze had gecontroleerd of ik niet gezocht werd voor een of ander. Dat bleek dus inderdaad zo. Oef!

Uiteraard word ik niet gezocht, noch voor het plegen van een of ander misdrijf en nog minder voor het verspreiden van het Coronavirus. Voor het beschuldigen voor het plegen van schriftvervalsing (door vijf raadsheren van ons Cassatiehof) kan men mij niet vervolgen want in dit koninkrijk mag je de waarheid openbaren. Ook voor het zeggen dat je de intentie hebt om iets onwettigs te doen, kan je niet worden vervolgd. Vraag dat maar aan de machtigste (en hoogste) magistraat van Vlaanderen, de heer ridder Jean de Codt.  Dat het ongelooflijk lijkt dat geen enkele federale politicus (en al zeker Bart Tommelein niet) de ballen aan haar/zijn lijf bezit om die schriftvervalsende raadsheren publiekelijk in vraag te stellen is . . . typisch Belgisch. Politici vallen de criminele magistraten niet aan (en al zeker niet af) die door een politieke partij werden aangewezen om magistraat te worden.

Even tussendoor: waarom burgers wel 1500 millimeter van elkaar moeten staan en onze agenten – nota bene zonder mondmaskers – hun taak moeten uitvoeren in (bijvoorbeeld) een politiewagen waar ze helemaal geen anderhalve meter van elkaar (kunnen) zitten, zou hier zeer de vraag kunnen zijn. Zelfs bij DE LIJN dragen de chauffeurs - die ruim twee meter van de reizigers zitten – een mondmasker. Is de veiligheid van onze Oostendse politieagenten het niet waard dat ook zij een mondmasker krijgen? Waar overigens al die mondmaskers (las ik het goed dat er sprake is van meer dan 250.000 maskers in Oostende? Waar zijn die dan, meneer de burgemeester?) zijn die uit de stadskas zullen betaald worden en waarom de Oostendse burgers er, tenminste tot op heden, nog geen enkele gratis konden krijgen . . .  is wellicht ook een vraag die u mij, waarde heer burgemeester, per kerende wil beantwoorden, waarvoor dank.

“Wenst u een verklaring af te leggen?”.

“Neen mevrouw, en ik zal ook niks tekenen. Ik heb thuis geen internet (wegens een te laag pensioen). Heel misschien moet ik vanaf heden dan inderdaad maar de intentie hebben in een café gaan”.

“Gaat u nu verklaren waarom u niet wil tekenen?”:

“Mevrouw, ik heb daarnet verklaard dat ik niks zal verklaren en niks zal tekenen. Waarom zou ik dan nu verklaren waarom ik niks teken? Ik zal jullie korpschef contacteren”.

Niet echt opgetogen stapte ze maar terug in de combi en beval me om direct naar huis te vertrekken. Dat onnozel bevel heb ik genegeerd en ben naar de supermarkt getrokken waar ik boodschappen deed. Waar in  ons wetboek, het politiereglement van de stad Oostende of van de - om de haverklap - wisselende ideeën van onze noodregering staat te lezen dat een agent mij dergelijk bevel geven mag en dat ik het dien op te volgen? Als burgemeester, en als volksvertegenwoordiger, kan u mij ook daar ongetwijfeld het antwoord op bezorgen.  

Nou, meneer de burgemeester er zijn in deze toch best wat rariteiten en/of tegenstrijdigheden. Staan jullie me toe deze hier even toe te lichten:

01.  Die mevrouw heeft me niet gevraagd of ik aan het uitrusten was. Wat ik inderdaad van plan was om te doen want, naast een nieuwe knieschijf die ik behoef, naast een hoge bloeddruk die aan het zakken is door de juiste medicatie, naast een probleem met mijn hart waar de cardioloog een operatief ingrijpen voorstelt, heb ik ernstig last van een blijvende  evenwichtsstoornis. Waardoor ik regelmatig 20 tot 30 minuten rust. Anderzijds dien ik dagelijks pakweg vijf kilometer te wandelen. Als ik van het casino tot aan mijn voordeur ga dan ben ik wel blij minstens zes rustbanken te vinden en dat is nog niet eens 2,5 kilometer.

02.  Bij mijn weten – maar wie ben ik? – staat er in de hele reglementering cc. Corona helemaal nergens vermeld dat men, terwijl men uitrust, geen boek of krant mag lezen, je dorst niet mag lessen, geen (grijns) Corona mag drinken, geen sigaret mag roken, medicatie mag nemen of . . . op de free wifi van de stad Oostende bezig te zijn. Ik heb het nog eens nagezocht op het internet maar nergens staat te lezen dat men, terwijl men uitrust, een bepaalde activiteit NIET mag doen. Nu ja, deze noodregering schittert – cum laude – in de doorlopende creatie van onduidelijkheden, uitstellingen of afgelastingen allerlei. Geen kat die er nog haar jongen in herkennen zou, laat staan dat onze politie weten kan hoe vandaag wel moet wat gisteren niet mocht maar overmorgen wellicht weer anders zal dienen te worden uitgevoerd. Maak chaos zodat niemand nog vinden kan wat er aan de hand is! Ons nationaal Sophieke heeft dan wel benen tot aan haar gat, ze heeft er vooral een boeltje van gemaakt.  Een vreselijke crisis beheerst door blauwe politici. Of het nu nationaal of in Oostende is . . . nog rampzaliger kan onmogelijk. En u wenst voorzitter te worden van uw partij!? Droom maar verder. Was ik van u dan trok ik mij op heden terug. Na ramp Rutten zal totale ramp Tommelein er enkel voor zorgen dat de Open VLD nog dieper wegzakt. Edoch, die blauwe liberalen lezen ook deze site en zullen wel voor de man uit Merelbeke kiezen. Een verstandige keuze overigens. Maar ik week even af; sorry geachte lezeres, waarde lezer.

03.  Het toeval bestaat niet, edoch . . . ik ontving in mijn brievenbus de dag erna wel de brochure BEWEEG IN JE BUURT, uitgegeven door de stad Oostende en – wellicht heel toevallig – in de kleur van de partij van burgemeester Bartje! Nou, beetje bizar moment om aan te geven dat de Oostendenaars moeten bewegen in hun buurt terwijl er, toen de brochure werd ontworpen en gedrukt, een nationaal BLIJF IN UW KOT-advies heerste en politie-inspecteurs bevelen geven . . . om naar huis te gaan. Deze brochure, duidelijk opgemaakt na de start van de coronacrisis maar ver vóór de komende sociale versoepelingen, had perfect het stedelijk reglement kunnen bevatten over wat wel en niet mag voor wandelaars, lopers, fietsers en andere bankzitters die willen uitrusten, die op een bank (die in uw opdracht, Bartje, ooit tot verboden terrein werd benoemd en afgesloten met politielinten. Geen kuststad deed hetzelfde!) willen gebruik maken van het fantastisch en goedwerkende systeem van FREE WIFI VAN DE STAD OOSTENDE. Edoch er staat daar dus niks over in. Wat wel in die brochure staat zijn twee gratis telefoonnummers, een van de stad Oostende (waar men u voornamelijk doorverwijst naar het nationaal nummer!?) en een nationaal nummer. Het mag duidelijk wezen dat deze nummers in het leven werden geroepen ter bestrijding van COVID-19, het virus dat zowat onze hele regering, genaamd noodregering  Sophie Wilmès II, een slag van de Coronamolen gaf. Maar daarover leest u wekelijks meer op mijn  site www.stropken.be.

04.  Waarna ik dus het nationaal nummer 0800.14689 indrukte op mijn gsm van bijna 15 jaar oud. Een vriendelijke dame stond me daar te woord. Om dat telefoongesprek weer te geven in één zin: “Neen, meneer, het is niet verboden om  de krant of een boek te lezen op een of andere bank”.

05.   Waarom er zestig maal een combi (of zwarte luxewagen van de politie) mij passeerde en er mij telkenmale liet zitten zonder ook maar eenmaal een verwittiging te geven . . . is dat raar? Neen, die agenten hebben geen foutief gebruik vastgesteld OF (en maak dat dan maar aan de ganzen van ons nationaal Sophieke wijs maar niet aan die van mij) ze hebben zestig keer hun job niet goed gedaan! En dan heeft onze – m.i. tot op heden erg correct werkende en logisch redenerende - korpschef een serieus probleem. Maar ja, ook in deze stad is de burgemeester het hoofd van de politie.

06.  Ik weigerde een verklaring af te leggen omdat dit mijn recht is. Het zal overigens een rechter zijn die zal bepalen of ik iets illegaal deed. Tot op heden is er nog steeds een hemelsbreed verschil tussen de taak van de politie en die van onze magistratuur.  

07.  Dat het toch wel een ongelooflijk toeval is dat, nadat ik op mijn site in alle open- en eerlijkheid  vertelde waar ik ’s ochtends op het internet zit, er plots (en na 60 voormalige politiewagens die me zagen zitten en ook lieten zitten zonder me te zeggen dat ik dit niet mocht doen) nu wel een combi stopt die mij niet laat zitten. Geen kat, maar evenmin mijn ganzen, geloven dat dit puur toeval is, meneer de burgemeester! Wou u de enige, nog vrije en onafhankelijke criticaster van ons Vlaamse land, alzo de mond snoeren want inderdaad . . . als ik niet meer op het internet mag (en kan) dan kunnen er geen teksten op gepubliceerd worden!

Nu, meneer Tommelein, ik zie wel wat er hieruit volgt. Ik dien geen klacht in tegen die agente. Ik wil antwoorden krijgen op vragen. Ik heb de intentie geen minnelijke schikking te aanvaarden maar u, en die agenten, wel op te roepen voor de rechtbank. Die agente wou gewoon heel even tonen dat ze de baas spelen kon. Nadat de wagen reeds was aan het wegrijden, en nadat ik mijn stoute mond bewust roerde, toen pas diende de wagen opnieuw te worden gestopt en stapten beide agenten uit. Die, heel even, logisch nadenkt mag dus concluderen dat ze me niet in overtreding nam voor mijn – zogenaamde – overtreding maar voor mijn, in deze bewust, stoute bek en mijn mogelijke intentie om in de toekomst een misdrijf te plegen! Tja, dat lijkt verdomd veel op de nazi- en Stasi-werkwijzen. Wat is een centrumstad als agenten/inspecteurs overtredingen uitschrijven omdat ze (wat volgt is puur volks) “zich op hun pik getrapt voelden” waardoor ze menen dat dit een reden is om een PV uit te schrijven. Die vrouwelijke inspecteur (ken momenteel haar naam niet omdat ik het PV nog niet las) mag hoogdringend eens wat meer lezen van de hand van onze hoogste magistraat, de heer Jean de Codt, die duidelijk stelt dat het uiten van intenties niet strafbaar is. Ik wacht – met heel veel interesse - het PV (nummer mij bekend) af dat ik op heden, twaalf dagen na de aanmaak, nog niet ontving. 

Voor alle duidelijkheid – ik heb nu eenmaal niks te verbergen – ik heb nu een nieuwe zitbank gevonden waar ik al twaalf dagen rustig gebruik maak van het wifi dat onze stad gratis aanbiedt aan elkeen. En daar passeren elk uur minstens vijf combi’s. Die bestuurders kijken eens naar mij maar rijden rustig verder. Zijn die dan ook allemaal fout bezig?

Ik ken minstens acht gebruikers van ons fantastisch gratis wifi-systeem, elk op zich burgers die zich geen internet kunnen veroorloven. Eindelijk eens iets voor de mensen die zich geen wifi thuis kunnen inhuren. Met een vergoeding van zowel burgemeester van de stad Oostende als van volksvertegenwoordiger in het federaal parlement kan, heer Tommelein, wellicht probleemloos thuis het internetabonnement bekostigen. Dat zullen de kopers van een appartement in de toekomstige SKY TOWER (gebouw dat u volgend jaar zal inhuldigen) ongetwijfeld evenzeer kunnen. Met mijn pensioentje van 916,46 euro (zijnde pakweg 1/16de van uw maandelijks inkomen) ben ik blij dat onze stad dit aan de minder gegoede stadsgenoten aanbiedt. Maar wat is men met gratis internet als men het niet mag gebruiken omdat men op een bank zit waar men – en dit is een nationale maatregel! – daadwerkelijk een krant of boek mag lezen? Welk nut heeft deze FREE WIFI STAD OOSTENDE, dat geld kost aan onze stad, als men – en dan al zeker in deze angstige Coronatijden – dat wifi niet mag gebruiken? Mensen die een smartphone (of hoe die dingen ook mogen noemen) bezitten hebben evenmin dat Free Wifi van onze stad nodig! Misschien kan uw coalitie die kost schrappen want het zijn toch maar de minder gegoeden van deze kuststad die er gebruik van maken. Ik zou het jammer vinden dat de stad dit niet langer aanbiedt maar het is al meermaals gebleken dat onze stedelijke politici  de armere mensen stiefmoederlijk behandelt.  Met een burgemeester die (sta mij toe John Crombez even te citeren) in alle richtingen schiet is deze stad evenveel als België met een regering die krak hetzelfde doet.

Wat er ook nog mag geschieden in deze wrede Coronatijd, ik zal nooit meer een blauwe politicus beterschap toewensen op mijn site. Iets wat ik deed toen onze burgervader besmet was met het Coronavirus. Deze tussenkomst van uw politie is echt te toevallig om . . . toeval te zijn geweest.

Uw reactie – die integraal zal worden gepubliceerd - tegemoet ziende, dank ik u voor uw aandacht.

Aanvaard inmiddels, mijn hoop dat in ons politiekorps niemand, en dus ook niet verbalisante, mag besmet worden door dat akelig maar vooral mysterieus Coronazeikerdje.

 

Roger Henderick

Troonstraat 213 bus 0001

8400 Mariakerke aan Zee

   roger@stropken.be


LEZERSBRIEF – LEZERSREACTIE

Er zijn mensen die mij er, zelfs publiekelijk, durven van te verdenken dat ik die teksten schrijf van ons kritisch Sinjoorke. Er zijn er ook die vertellen dat ik die lezersbrieven/reacties ook zelf schrijf.

Ik zou niet weten wanneer ik daar nog de tijd voor kan vinden in de 168 uur die een week maar telt. Wel geef ik toe dat ik te weinig aandacht heb besteed aan die lezers die de moeite doen om mij te schrijven, te mailen, te bellen, gewoon aanspreken op straat of aan mijn voordeur waar ik ’s ochtends de krant lees van de dag ervoor. Met dank aan mijn buur van net om de hoek. Maar ik ken niemendal van computers en schrijf steeds maar verder bovenop de vorige teksten. Daarenboven vergeet ik dan dat daar nog ergens brieven zitten . . . Ik verontschuldig me (met blozende kaken) en beloof deze maand eens heel diep te zoeken naar die pakweg 20 brieven die ik nog moet kunnen vinden.

Gisteren moest ik er echt eens uit, gewoon weg uit Oostende. Met de tram van 7.17 uur reed ik naar het station en kocht me een ticket heen en terug richting Antwerpen. Amaai hoor, zo heel de tijd een zakdoek voor mijn gezicht houden . . . da’s goed voor ene keer. Reed die trein ook nog om langs Mechelen want er waren werken tussen Gent en Sint-Niklaas. Pft.

Effe genoten van een bankje op de Groenplaats waar het echt doods was. Idem dito op het Astridplein. Tussendoor een wit zakje gaan in de bus steken bij een heuse kameraad. Tegen vier uur was ik terug en kon ik internetten op mjn nieuwe locatie in Oostende.

Van burgemeester Tommelein kreeg ik geen reactie maar dat had ik – eerlijk gezegd – ook niet verwacht. De man waant zich almachtig. Als mensen niet reageren is dat in 98,5 % van de gevallen omdat ze verdomd goed weten dat ze in de fout gingen. En provinciegouverneur De Caluwé reageerde al evenmin op het gepubliceerde van kritisch Sinjoorke.

Hoe dan ook, ik vond gisteren onderstaande brief en heb die inmiddels (lichtjes aangepast omdat ik de doden niet wil in een slecht daglicht stellen) gepubliceerd. Bedankt, senior uit Antwerpen die, in ons telefoongesprek van gisterenavond, aangaf ook te genieten van de teksten van kritisch Sinjoorke. Zo zijn er wel veel meer. Maar ja, grijns, Antwerpenaars onder elkaar . . . dat trekt aan één zeel.

 

·        Dag Roger,

·         

·        Proficiat ! Eindelijk lees ik iets dat mij ten zeerste aanmoedigt. Je schrijft wat je denkt en terecht. Ik denk zoals jij maar kan het niet zo goed schrijven. 

·        Ben oorspronkelijk van Antwerpen en woon sinds 10 jaar aan de Kust, 6 jaar KOKSIJDE en nu 4 jaar in een schattige plaats genaamd LO. In Koksijde werd het ons te druk.

·        Wij huurden daar een appartement behorende aan een zekere C., met zijne niet minder bekende V! U allebei waarschijnlijk wel gekend zeker.

·        Heb daar een huurwaarborg destijds betaald van 1350 € anno 2010 en heb die waarborg nog steeds niet terug gekregen. Hun truc is, zoals altijd veel gebruikt door huisbazen, dat ik het pand niet in de oorspronkelijke staat zou heb achtergelaten. Nochtans heb ik daar 2 dagen aan gewerkt om alles in orde te brengen. Nu die C. overleden is zal ik nog eens proberen mijn centen terug te krijgen. Als gepensioneerde met weinig financiële mogelijkheden kan ik mij natuurlijk geen advocaat veroorloven. Maar kan alleszins toch proberen. Nu einde dit verhaal. Ik wou het gewoon alleen maar even aan iemand vertellen en dit doet mij goed; 

·        Die burgemeester van Koksijde weet ook goed waar hij de centen moet vandaan halen, o.a. met dat gesol over het vliegveld en de helicopters, immo affaires enz...

·        In ieder geval ga ik je artikels verder lezen en met alle plezier. 

·        Doe zo verder Roger en tot wederlezen !

·        Met vriendelijke groeten,

 

Adresgegevens bekend ter redactie.

 

IK WAS ER OP AAN HET WACHTEN

De burger, krantenschrijver of politicus die sinds januari 2019 reeds eens de Oostendse gemeenteraad bijwoonde, zal zich herinneren dat er steeds twee kemphanen tegenover elkaar zaten: in de linkerhoek (vanuit het publiek gezien) burgemeester Bart Tommelein en in de rechterhoek uitdager, en leider van de erg mondige oppositie, John Crombez.

Ik publiceerde over hun geruzie reeds meermaals. Ik was dan ook aan het uitkijken wanneer Cramboz John nog eens wakker zou schieten en – uiteraard in de media – een paar lichte plaagstoten richting zwaargewicht Bart zou uitdelen. En zie, vrijdag 8 mei 2020, was het zo ver.

“Tommelein schiet in alle richtingen”; zo stond het voluit op het internet.

John Crombez was dus toch niet in een Coronaslaap gedommeld en is blijkbaar nog aandachtig de werkwijze van onze burgemeester aan het volgen. Goed zo, want zeg nu eerlijk . . . als er niet de minste weerstand bestaat binnen de politiek, en als deze site – met vorige week 5.671 lezers! – uit de medialucht wordt geweerd . . . dan is het einde ver nabij. Het einde van onze democratie.

Ik ga me eens aan een voorspelling wagen: na de volgende Oostendse gemeenteraadsverkiezingen zitten de socialisten van Crombez opnieuw in de leidende coalitie. Iets wat niet moeilijk zal zijn. Zelfs op heden zijn er – binnen die huidige meerderheidscoalitie – al afvalligen die dit (heel stil fluisterend) mij vertellen. Is er iemand die mij 5 tegen 1 geeft? Gewoon mailen naar roger@stropken.be. Er is alvast één partij die, na volgende verkiezing, niet meer met blauw in zee zal gaan hier in de ‘koningin der badsteden’

 

VOETBAL OF STAAT . . .

. . . het is krak hetzelfde. Dat schreef volksvertegenwoordiger Freddy Van Gaever reeds in 2005! Zowel de BVB, de Belgische Voetbalbond als onze politici, zijn gespecialiseerd in het liegen, valselijk voorstellen, mensen aan het lijntje houden en het negeren van signalen en/of bewijzen.

Neem nu die hele klerezooi rond voetbalclub Excelsior Moeskroen. Hoe lang duurt die komedie nu al niet? Vijf jaar, tien jaar? En bij de voetbalbond maar evenzeer bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) ging men, jaar na jaar, maar door met die ploeg er niet uit te bonjouren. Zelfs Pro League-baas, CEO Pierre François, vond het de normaalste zaak van de wereld dat hij Moeskroen hielp.

Waarom de overgrote meerderheid van voetbalbesturen niet klakkeloos aanneemt dat Pierre François daar financieel niet beter van werd zou zeer de vraag kunnen zijn geweest.

 

GRAAG GEDAAN, MEVROUW SOPHIE WILMES

Twee weken terug – maandag 27 april 2020 – publiceerde ik hier een OPEN BRIEF aan de (vrouwelijke) premier van de 99ste regering van dit land zonder normen, zonder waarden, zonder intelligente politici, zonder vrije pers en zonder een eerlijk werkende magistratuur.

Ik was zo correct geweest de (op een paar kleine wijzigingen na) tekst van die OPEN BRIEF een dag eerder te mailen naar sophie.wilmes@dekamer.be. Hebben jullie, grijns, meteen ook haar mailadres. Een echt groot geheim is dat niet want dat mailadres kan je vinden op www.dekamer.be.

Dat ook de premier blijkbaar ouders had die haar slecht hebben opgevoed, is iets dat ik besluit uit het feit dat ze de beleefdheid miste om de ontvangst van mijn mail per kerende te bevestigen. Nochtans . . . niemand kan haar er van beschuldigen te weinig ‘stafleden’ te hebben onder haar directe medewerkers. Hierbij vinden jullie, geachte lezeres en waarde lezer, de namen en functies van haar veertig directe medewerkers.

 De h. Michel Bertholet

Chauffeur

Mevr. Aline Bertrand
Secretariaat Eerste Minister

De h. Thomas Daems
Attaché
Cel Communicatie

Mevr. Vicky De Marteau
Secretariaat beleidscel

De h. Lucas Degroot
Raadgever
Fiscaliteit en Begroting

Mevr. Valentine Delwart
Raadgeefster
Secretaris van het Overlegcomité

De h. Stephan Depré
Raadgever
Overheidsopdrachten, Administratieve vereenvoudiging en Digitale agenda

Mevr. Amélie Derbaudrenghien
Raadgeefster
Relaties met het Parlement

De h. Steve Detry
Woordvoerder

Mevr. Jennyfer D'Hamers
Onthaal

De h. Gérald Duffy
Kabinetsdirecteur - Secretaris van de Ministerraad

De h. Ludovic Duthois
Secretariaat

Mevr. Caroline Gijsemberg
Indicateur

Mevr. Anne-Sophie Gillain
Raadgeefster
Mobiliteit, Overheidsbedrijven, Regie der gebouwen en Primaire uitgaven

M. Dominique Guide
Raadgever
Beliris Culturele Instellingen, Energie, Klimaat en Leefmilieu 

Mevr. Audrey Henry
Raadgeefster
Binnenlandse aangelegenheden

De h. Jean-François Krenc
Raadgever
Economie, Werk, Zelfstandigen, MKB, Landbouw, Pensioenen

De h. Thomas Lambert
Diplomatiek Raadgever
Europa

De h. Maxim Laporte
Persattaché (NL)

De h. Patrick Lauwereys
Bode

De h. Grégory Levez
Chauffeur

De h. Olivier Lohest 
Raadgever
Begroting,
 Macro-economie

Mevr. Nacera Mehidi
Bode

De h. Stéphane Mund
Diplomatiek Raadgever
Buitenlandse zaken

Mevr. Francesca Pace
Raadgeefster
Ondersteuning van de Diplomatieke cel

Mevr. Elke Pattyn
Woordvoerder (NL)

Mevr. An Persyn
Secretariaat Eerste Minister

De h. Michel Peters
Raadgever
Defensie

Mevr. Godelieve Philips
Raadgeefster
Gezondheid

Mevr. Valérie Piens
Raadgeefster
Justitie en Relaties met het Parlement

Mevr. Florence Pottiez
Raadgeefster
Sociale Zaken en Gezondheid

Mevr. Alessandra Pozzi Rocco
Raadgeefster
Wetenschappelijk beleid, kKnselarij, Ondersteuning van diplomatieke cel

Mevr. Louise Ringuet
Persattaché (FR)

De h. Stephane Rocour
Kabinetssecretaris

De h. Yves Roger
Raadgever
Gezondheid

Mevr. Sandra Stainier
Raadgeefster
Asiel en Migratie, Strafzaken, Kinderrechten

De h. Vincent Stragier
Raadgever
Coördinatie veiligheid, Secretaris CNS

Mevr. Belma Tek
Secretariaat

De h. Riccardo Trevisan
Chauffeur

De h. Damien Van Eyll 
Expert
Beliris, Culturele instellingen

Mevr. Murielle Vercleyen
Onthaal

 

 

 

Welke van die veertig medewerkers op mijn site mijn voorstel heeft gevonden om de terrassen van de horeca te heropenen, dat weet ik niet. Feit is dat onze regering dit nu overweegt. Tja, men kan politici, en alvast ministers, onmogelijk niet beschuldigen van het stelen van ideeën. Ik kan daar – door een aantal decennia heen - een lijstje van publiceren.

Dat ons nationaal Sophieke – na het lezen van mijn OPEN BRIEF waarin ik stelde dat ze die bende experts die om 11 uur nodeloos ons televisiescherm komen bevuilen – kort daarna de dagelijkse persmededeling van die drie experts terug schroefde met 4/7de is een feit. Ergo nog enkel op maandag, woensdag en vrijdag i.p.v. dagelijks.

Zulke televisieoptredens moeten overigens ontzettend vermoeiend zijn geweest. Vraag het maar aan de heer André die er tussen uit stapte. Nu ja, ik heb nooit begrepen waarom men daar drie mensen voor nodig had. Elke eerstejaars communicatie kon dat - minstens – even goed . . . alleen!

Nu ik weet, beste mevrouw Wilmes, dat u mij leest en regelmatig doet wat ik opper, volg misschien ook maar mijn MIJMERING van vorige week op en neem zelf ontslag nu het nog kan. Ik ben zeker dat uw partijgenoten Charelke Michel en Didierke Reynders u wel een fin-de-carriéreplaatsje zullen bezorgen binnen een of andere Europes instelling.

Het gaat u daar goed, Sophieke. Tot nooit meer . . .

 

SOS – MAYDAY – HILFE – HELP – AU SECOURS

Ik ben op zoek naar een politica/politicus die mij – alsof ik de domste van een klas achtjarigen ben – eens iets uitlegt. En ja, dat mag voor mijn part zelfs onze huidige eerste minister zijn. Ze mag het me zelfs mailen in het Frans. Ik heb hier nog een (heel) oud woordenboek liggen van 1963. Van Frans naar Nederlands dus het zal wel lukken dat ik het vertaal.

Wij leven in België. Ooit hadden wij een van de top luchtvaartmaatschappijen van de hele wereld. Tenminste tot de Zwitsers, met de hulp van de Belgische politieke wereld Sabena (zo noemde dat kind) naar de faling fietsten. Toen pas was de internationale Such A Bloody Experience Never Again een werkelijkheid!

Het huidige Brussels Airlines, in gang getrokken door de heer Davignon die al evenzeer, net als Maurice Lippens (de linke CEO van het voormalige fortis) en couturier Edouard Vermeulen (zaakvoerder Nathan die zijn voeten veegt aan de Coronamaatregelen), een bevoorrechte positie bekleedt bij onze koninklijk echtpaar Filip en Mathilde. Het wordt drummen om, als volksverlakker of Corona-overtreder, nog een plaatsje te bemachtigen binnen het koninklijk paleis.

Nu is Brussels Airlines – tenminste als ik het juist heb – al een tijdje in handen van LUFTHANSA 

Kan dus één iemand van onze huidige regering mij eens rustig, klaar en duidelijk (alsof ik een uk van acht ben) uitleggen waarom het Belgisch volk 290.000.000 euro steun moet verlenen aan een buitenlands bedrijf? Peu importe of dat nu een Duits of ander buitenlands bedrijf is.

Me dunkt dat onze zowel Vlaamse als Belgische politici nu toch al voldoende (negatieve) ervaring hebben met buitenlandse bedrijven die staatssteun bekwamen (in welke vorm ook), daar werkgelegenheid tegenover stelden maar dat laatste – bij de eerste de beste gelegenheid – vergaten. Voor 290.000.000 euro kan je de hele Brussels Airlines crew tot hun pensioengerechtigde leeftijd voorzien van werkloosheidsteun! Of ze niet allen snel een nieuwe, desnoods compleet andere job zullen vinden, is iets waar ik geen halve eurocent durf op verwedden.

Ik, ik snap niet dat men ook maar zou overwegen om – nota bene met het geld van de reeds ruim voldoende bestolen werkende klasse - 290.000.000 euro steun aan Lufthansa geven zou. . Waarom krijg ik hier hetzelfde gevoel bij als die keer dat, begin deze eeuw, Guy Verhofstadt de financietoren verkocht voor amper een vijfde van de werkelijke waarde? Hoeveel miljoenen van die 290 zullen ergens aan politieke vingers blijven kleven? Is maar een vraag, hoor!

Voor mijn part: TROP IS GENOEG! Als deze regering, of wie dan ook, 290.000.000 euro steun zal geven aan Lufthansa, dan mag men van mij de intentie hebben om die beslissingsnemer(s) tegen de muur te zetten . . . met hun handen op hun hoofd en een week zonder eten.

Of had ik iets anders in mijn gedacht na die . . . ? Verdorie, die ambetante Alzheimer toch . . .

Alleen reeds de gedachte dat zulke steun zou kunnen, doet me walgen.


 

AMAAI, WAT EEN GEKLUNGEL TOCH!

Toevallig is het wellicht niet maar het is alleszins niet omdat de Oostendse burgemeester mij, via via, liet weten dat hij het te druk had om – nota bene binnen het tijdsbestek van dik twee volle dagen – te reageren op mijn brief naar hem. Nu ja, het is duidelijk een Oostends politiek gebruik dat politici zelf kiezen met zie ze nog willen spreken. Bartje is, grijns, dusdanig niet de enige. De desbetreffende, overigens correct werkende, tussenpersoon (aka via via) mailde mij dat het momenteel superdruk is in ’t stadhuis. Nu ja, die persoon is (en ik zeg dat met alle respect naar hem toe) ook maar de tussenpersoon.

Als de burgemeester van een centrumstad bekwaam is zijn agenda zo aan te passen - om de eerlijke kans om zijn reactie integraal gepubliceerd te krijgen – dat hij mijn ruim 5.000 lezers (waarvan 1/5 de Oostendenaars!) meent te moeten negeren, dan vind ik dat jammer. Uiteraard is dit geen Villa Politica of Zevende Dag maar ik meen te mogen stellen dat ooit ene Ghandi ook het negeerstadium voorbij kon lopen.  

Ik was maandag 11 mei in de Kapellestraat. Tja . . .

Ooit waren er rode vestjes die socialisten aantrokken op manifestaties allerlei. Dan kenden we vorig jaar de gele vestjes, beter gekend als hesjes. En nu, nu hebben we in Oostende de blauwe Tommeleinjasjes. Bij het stadsbestuur dient zowat alles in het blauw te geschieden, de jasjes met en uiteraard evenzeer de panelen en grondstickers . . . alles in het blauw! Da’s eens een andere kleur dan de blauwe politici die steekpenningen en andere commissies liefst in het zwart verrekend zien.

Soit, terug naar de Oostendse Kapellestraat. Daar stonden/liepen 25 personen met een blauw Tommeleinjasje waar op staat “WIJ STAAN VOOR JE KLAAR”.

In Nieuwpoort-Bad hebben ze, zowel op de zeedijk als in de winkelstraat Albert I al sinds maandag 4 mei 2020 duidelijke grondmarkeringen die aangeven langs welke kant van de dijk (of de straat) mensen dienen te stappen. Gewoon in het wit zoals de kleuren van het zebrapad! Sinds maandag 11 mei bestaat dat nu ook in onze stad. Maar amaai, wat een geklungel toch!

Tussen de Vindictivelaan en het Wapenplein dien je richting Wapenplein te gaan. Begrijpe wie het kan maar zelfs ons 9-jarig Joske Vermeulen junior snapt niet waarom men in die Kapellestraat niet in beide richtingen kan stappen: iets dat dus compleet anders is dan in de (na het Wapenplein verder lopende) Vlaanderenstraat. Daar mag (correctie: moet) men dus wel in beide richtingen lopen!?!?!?

Nochtans is de Vlaanderenstraat niet breder dan de Kapellestraat. Nochtans, Bartje, lopen een hele pak burgers die de Kapellestraat doorliepen evenzeer door tot in de Vlaanderenstraat, tenminste tot aan de galerij of tot aan de Langestraat.

Wat positief was – of zei ik dat, grijns, reeds? – is dat dames- en herentoilet op het Wapenplein. Veel te laat maar ja . . . ik begrijp dat er eerst zwaar en lang diende te worden gediscuteerd over de prijs. Dat is bij onze huidige regering niet anders.

Waarom er 25 (50, 60 of nog meer?) personen in één (en dan nog enkele richting)-straat te werk dienen te worden gesteld, is zeer de vraag. Waar komen die zo plots vandaan? Via welk bureau werden die geselecteerd? Ik verwacht niet direct een antwoord van de burgemeester maar de vraag is – bij deze – wel gesteld. Ook hier graag vóór zondag a.s. 17 mei om 17 uur via roger@stropken.be.

Zijn er dan toch verkiezingen op til en worden er nog snel wat stemmen geronseld? Is maar een vraag, hoor!

Maar, geachte lezeres, waarde lezer, laat mij ook eens iets positiefs melden van ons stadsbestuur. Nadat ik (ik dacht een dikke maand terug) hier publiekelijk, beleefd en welopgevoed zoals het hoort, verzocht om toiletten te openen (zoals die op de dijk net boven de Raversijdestraat, staat er nu daadwerkelijk een dames- en herentoilet op het Wapenplein. Beste Bart, dank om eens te doen wat ik – goedbedoeld – hier allemaal publiceer. Als je nu ook nog de Lambertbibliotheek heropent – zoals ik dat toen evenzeer voorstelde hier, dan zal ik dat ook als positief punt vermelden. En stop met u weg te steken achter het feit dat het schepen Plasschaert is die verantwoordelijk is voor de bib. Elkeen weet dat U en Bjorn Anseeuw de circusartiesten van de stad Oostende zijn die de zweep hanteren. De rest loopt er nog niet eens bij voor spek en bonen. 

 

LOTTO

Ik ben een – nou ja – verwoed speler op EUROMILLIONS. Elke trekking speel ik dezelfde nummers: 8, 10, 18, 19 en 31. Plus sterren 1 en 9. Het zijn de geboortedata van mijne pa en mijn mémé, inclusief 1 en 9 voor de 20 ste eeuw. Mijn trouwe lezers herinneren zich ongetwijfeld nog dat ik twee maanden terug 509 euro won. Ik kan dus bijna twee jaar gratis verder spelen.

Ik speel altijd voor vijf weken ineens, zijnde vijf dinsdagen en evenveel vrijdagen. Zeker in deze Coronatijden vermijd ik alzo om negen keer teveel bij de krantenwinkel te moeten langs gaan.

Maar zie, vijf weken geleden, mocht ik maar voor drie weken tegelijk meer spelen. Nog drie weken later mocht ik dan maar voor twee weken meer spelen.

Wat was er aan de hand? De Lotto, tot nader order nog steeds een Staatsbedrijf, zou er toch allles moeten aan doen om de mensen zo weinig mogelijk de straat op te sturen in deze Coronatijd?

Mijn dagbladwinkeliers vertelden me dat die wijziging te nmaken had met het feit dat in Spanje weinig of niet meer wordt gespeeld en men bij Euromillions aan een nieuwe formule werkt.

Nou – jullie kennen me inmiddels al een tijdje – wou ik eens zien of we in het Lotto Center, gelegen in de winkelgalerij tussen de Kapellestraat en het Wapenplein mij konden vertellen wat er zou veranderen. Ik daar dus gestopt maandag 11 mei 2020.

“Maar neen, meneer, u kan nog steeds voor tien keer spelen per keer”, zei de eerste loketbediende die ik aansprak. Ik drong aan maar ze had geen zin om dat – op mijn vraag – telefonisch te laten checken. ”WHO THE FUCK I THOUGHT I WAS” stond zo van haar gezicht af te lezen.

Nu, zo heb ik ze graag!

Dan maar naar die andere loketbediende. Ook zij hield eerst vast aan die tienmaal spelen in één keer. Maar zij had tenminste het verstand in haar bovenkamer om toch maar eens mijn raad te volgen en belde haar chef.

OEPS, wat bleek? Hoe langer het telefoongesprek duurde, des te meer werd duidelijk dat de Loterij haar personeel niet op de hoogte stelt van iets dat al dik vijf weken in voege is. Tja . . .  

 

WAT LEERDEN WE VORIGE WEEK AAN DE CORONAUNIVERSITEIT?

Het wordt, eerlijk gezegd en ingetikt, steeds moeilijker om nog iets positiefs bij te leren aan de Corona-universiteit vol ministeriële hoogleraars en professoren in de virologie die mekaar minder lang staan te verdringen om voor een of andere televisiecamera de zoveelste stommiteit of valse voorspiegeling van data allerlei te verkondigen. In de zetel van deze universiteit – nota bene gevestigd te Brussel in de Wetstraat 16 – begint men zich stilaan te realiseren dat men er de eerste acht weken niks fatsoenlijk heeft van gebakken.

Maar, ik leerde vorige week, op mijn bankje van waarop ik aandachtig luisterde naar Van Ranst & Wilmès (het lijkt, grijns, wel de naam van een toekomstig praatprogamma op Canvas):

01. Dat uitgeverijen de deuren van virologen, epidemieologen, infectieologen en al die andere -ologen plat lopen om tegen de komende boekenbeurs in Antwerpen de rekken te kunnen vullen met titels waar het woord Corona gegarandeerd in staat. Of is het net andersom en zijn het al die -ologen die – meestal vergeefs – zoeken naar een uitgever?

02. Dat er geen boek op de markt komen zal waarin alle onwaarheden, onjuistheden en andere leugens of valse voorstellingen, die sinds februari 2020 over corona werden gepubliceerd, staan. Jammer is dat. Het zou volstaan de kranten te lezen vanaf februari 2020 evenals de nieuwsuitzendingen op televisie na te kijken om de ene tegenstelling na de andere dataverandering vast te stellen. Men hoeft het dan nog niet eens te hebben over (in alfabetisch volgorde): data voor heropstart allerlei (school, sportwedstrijden, winkels), mondmaskers, social distancing, tests, tracers, tweede verblijvers of . . . wat nog meer!

03. Dat er volop – zei het nog heel stilletjes fluisterend - wordt gepraat over nieuwe federale verkiezingen eind september/begin oktober 2020. Ik ben echt benieuwd welke politieke ‘hond’ dienaangaande de eerste stok in het publieke hoenderhok van de media zal gooien. Persoonlijk gok ik op ‘een hond’ uit de stal van de CD&V. en neen, ik ga hier geen naam bij plaatsen. Laat me stellen dat in zijn naam geen kleine d staat.

04. Dat ons nationale Sophie Wilmès zowaar tegenkanting krijgt van haar Vlaamse zusterpartij OPEN VLD. Meer bepaald van Bart Tommelein, burgemeester van de stad Oostende. Sophieke veranderde, voor de tweede verblijvers, de datum van 18 mei naar juni. Waarop Bartje, net als buur JMD resoluut zei dat de tweede verblijvers hier welkom zijn vanaf 18 mei. Goed zo Bart, toon maar eens dat je, grijns, toch nog wat haar op je tanden hebt.

05. Dat nog geen enkele expert in een of andere –ologie inmiddels heeft uitgelegd hoeveel van de bijna tienduizend doden in de laatste drie maanden door hen werden bestempeld als Coronadode maar dat even goed mensen konden zijn die – zelfs zonder Corona – zouden zijn gestorven.

06. Dat evenmin ook maar één enkele viroloog of minister ons reeds uitlegde – hallo mevrouw de premier!!!??? – waar die Corona-ellende nu werkelijk vandaan kwam. Was het China waar men een scheet (bewust?) liet ontsnappen uit een laboratorium , een of ander skioord binnen Europa, kwam het uit de rustoorden of heeft alles te maken met de ontwikkelingen rond 5G? Ik stel volgende week ruimte ter besschikking om van onze premier te vernemen hoe die Coronastok nu werkelijk in elkaar steekt. Daar zijn overigens niet uitsluitend mijn lezers in geïnteresseerd! Over 5G publiceer ik volgende week iets meer . . .

07. Dat geld de wereld beheerst. Of twijfelde iemand van jullie daar nog aan? Volg dan even de soap rond onze voetbalbond die, inmiddels al voor de vijfde keer, de beslissing uitstelde voor het al dan niet stopzetten van de voetbalcompetitie 2019-2020. Het gaat over tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten allerlei waarvan vooral de betaling aan televisierechten de pan uitswingen. Anderzijds gooiden ze vorige week 3.000.000 euro naar de kop van Roberto Martinez, de coach. Ze deden dit zonder dat hij, met onze nationale ploeg, ooit maar een enkel toernooi won! L’argent des autres . . . da’s makkelijk weggegooid geld!

08. Dat ik blijkbaar niet goed heb opgelet tijdens de lessen van de professoren virologen. Wat blijkt nu? Nadat iedereen de angst van haar/zijn leven wordt bezorgd, kwam er vorige week zowaar een viroloog vertellen dat het niet dragen van een mondmasker feitelijk niet zo gevaarlijk is. Men moet met name al vijftien minuten lang op minder dan anderhalve meter afstand met iemand praten vooraleer men een besmetting kan oplopen! Zeg, met wiens voeten, of (een halve meter) hoger gelegen lichaamsdelen heeft de regering - en hebben de virologen - de laatste twee maanden feitelijk gerammeld? We kunnen op bus, tram, trein toch nog wel zelf zorgen dat we (en ik ga het nu eens een beetje in het belachelijke trekken!) slechts 14 minuten met iemand staan praten op minder dan 150 centimeter afstand!

09. Dat de Nationale Veiligheidsraad – die helemaal niet te vergelijken valt met de NSA in Amerika, oef – er maar op los blijft lullen. Wat denken jullie van het volgende. Vanaf gisteren mag een gezin van vier personen op bezoek gaan bij een van vijf personen. Maar dat gezin van vijf personen mag niet op bezoek gaan bij dat gezin van vier personen. Stel: je hebt een gezin van vier personen en wil vanuit het dorp Linkhout op bezoek gaan bij je vrienden in Langemark-Poelkapelle. Jullie bezitten geen wagen. Je bent met het openbaar vervoer precies 3 uur en 57 minuten onderweg. Ook bij de terugreis ben je zo lang onderweg. Nu hebben jullie vrienden een grote wagen waar hun gezin van vijf comfortabel kan in zitten. Maar die mogen die niet gebruiken want ze zijn met vijf! Nochtans zou hun reis amper de helft van de tijd in beslag nemen en veel goedkoper zijn dan de reis van de vrienden uit Linkhout die (ik heb het eens uitgerekend) 248 euro zou kosten. Ik heb slechts één vraag aan die NVR en aan Sophieke: gaat het echt nog een beetje in jullie bovenkamer? Die slag van het Covid-19-virus moet toch al ver zijn afgezwakt?

10. Laat mij afsluiten met iets positiefs. Ze heeft blijkbaar niet alleen mooie benen tot aan haar gat, ze heeft jandorie best een heel mooie glimlach. De lezer die zich nu afvraagt wiens glimlach (en benen) ik bedoel, die hoeft volgende week niet meer langs te komen. Ik heb alleen slimme lezeressen en lezers. Allez, bij leven en welzijn. Verzorg jullie allemaal. Zit maar niet in met het PV dat mij werd aangenaaid. We zien wel hoe dat verloopt. Ik wil niks liever dan dat die ‘vaudeville’ voor de rechtbank verschijnt.

Zie jullie terug volgende week. Als jullie allemaal drie kennissen op de hoogte stellen van het bestaan van de enige kritische site die geen leugens verspreidt . . . dan komen we volgende week (heel misschien) aan 10.000 lezers! En ja, ik blijf dankbaar voor jullie bezoek. Als dit zo blijft dan moet ik toch eens heel ernstig nadenken over mijn idee - om internettelevisie met bijpassende wekelijkse talkshow – in gang te steken. Heb alvast iemand ontmoet die daar 500 euro steun wil aan geven. You touched my heart!

 

VAN OP DE VERSCHILLENDE LOCATIES . . .

. . . waar ik op mijn laptop zit teneinde jullie van dienst te kunnen zijn, deel ik jullie mede dat ik blij ben dat er weer een beetje leven in de winkelstraten te zien is. De winkel die mij hier het meest op- en beviel was die van FERM, een modewinkel voor dames in de Oostendse Vlaanderenstraat. Leuke etalage, knappe madam met een mooie glimlach die zelfs door het mondmasker heen straalt en . . . steengoeie muziek. Ik zou daar – na dik twee maanden zo een boogie, swing of rock beginnen op dansen.

Maar . . . ik ga eerst eventjes 0800.14689 bellen en (grijns) vragen of men mag dansen op straat: Als dat Oostends, knap, blauw gemeenteraadslid dat ook heel goed dansen kan, dan effe kan langskomen . . . 

 

 


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 4 MEI 2020

 

       verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                 dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                    reacties welkom middels roger@stropken.beVOOR ALLES

3.811 X DANK AAN EVENVEEL LEZERS 

VAN VORIGE WEEK

 

QUOTE VAN DEZE EEUW

“Een staat zonder justitie wordt een schurkenstaat” !

Ik ben niet de burger die te snel zal schrijven dat een bepaalde quote de uitspraak van de eeuw is; al zeker niet als die eeuw amper één vijfde voorbij is. Edoch, in deze ben ik heel erg zeker.

De quote “Een staat zonder justitie wordt een schurkenstaat” is zonder de minste twijfel, de quote van de eeuw binnen de wereld van de Belgische magistratuur. Geen idioot zal dat ooit verbeteren en die van Dostojewski ligt al decennia dood en begraven, dus die kan het niet meer verbeteren.

Dat iemand die zichzelf ‘ridder’ mag noemen omdat zijn ouders voor hem zijn geboren, tja, dat is in een aantal gevallen betreurenswaardig maar de meeste ridders en mensen van adel leven in stilte en keuren de criminele daden van hun ondergeschikten publiekelijk af, laat staan dat ze die proberen toe te dekken. Als je echter door het koningshuis (momenteel zijn dat dus Mathilde en Filip!) wordt beschermd, kan je je – zelfs als topmagistraat – alles veroorloven, zelfs het vervalsen van een adres opdat de persoon in kwestie niet kan aanwezig zijn ter zitting.

Het vervolg van dit verhaal lezen jullie allen – en nog steeds GRATIS – vanaf deze maand op mijn site. Vooral togadragers allerlei, zowel binnen de advocatuur als binnen de magistratuur, zullen dit verhaal verslinden. De laatste weken – meer bepaald sinds ik de ondergeschikten (van die ‘ridder’ die tevens de machtigste man is binnen de Belgische magistratenwereld) door mij bij naam worden genoemd en hij de criminele daden - als voorzitter van volgende raadsheren van ons hoogste Hof (van Cassatie) Berneman Sidney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Filip Van Volsem de criminele schriftvervalsing - blijkt te tolereren en dicht te zwijgen, krijg ik dagelijks wel honderd extra lezers die beroepshalve een toga dragen.

Over twee weken publiceer ik hier de pogingen die ik ondernam om met voorzitter Jean de (bemerk de kleine d!) Codt een gesprek te bekomen over die schriftvervalsing waardoor elk van die vijf raadsheren verzekerd waren dat ik onmogelijk ter zitting kon verschijnen op 13 oktober 2015.

Wordt vervolgd!KRITISCH SINJOORKE

De revolutie eet haar eigen kinderen op! Open VLD ook?

Els Ampe, kandidaat voorzitster voor Open VLD, kreeg politiecontrole in haar tweede verblijf te Oostende.

Els Ampe is van oorsprong geboren & getogen in Oostende!

Wie is nu de baas van de politie Oostende?

Inderdaad burgemeester Bart Tommelein en . . .  kandidaat voorzitter voor . . . Open VLD.

Wat een toeval . . .

Zoals de lezers van  ”het stropken“  weten geloven wij nooit in het toeval. Roger niet en ik al evenmin.

Met het verklikkerssysteem à la “Bram Degrieck“,  burgemeester van De Panne, verlies je enkel je eigen waardigheid & geloofwaardigheid!

Beste Bart, hier win je niets mee.

Integendeel, hier ga je enkel stemmen mee verliezen.

Zoals ik enkele weken geleden schreef: de tweede verblijvers aan zee zijn enkel de melkkoe (en tweederangs burgers in slechte of  in Coronatijden).

Ze kunnen toch niet stemmen bij de lokale verkiezingen . . .

Anderzijds zijn er wel wat leden van Open VLD die ook een tweede verblijf hebben aan zee .

Je raadt het al , deze mensen stemmen wel mee voor de voorzittersverkiezing .

De lippen stijf op elkaar houden, wanneer de vraag wordt gesteld of er een vermindering taks tweede verblijf wegens corona komt, helpt ook niet.

In een interview spreken over een strandpas  en vermelden dat tweede verblijvers belastingen betalen helpt nog minder!

Beste Bart, alle Belgen betalen  belastingen, en genoeg!

Wat U eigenlijk bedoelde was niet de belasting op belasting welke de tweede verblijvers al betalen doch het  gelegaliseerde huisjesmelkerijbedrag.

Is dit de volgende stap? 1000 euro tweede verblijftaks staat voor een geldige strandtoegangspas en voor de andere  toeristen een dagpas aan ….. euro?

Misschien in de toekomst nog een ozontaks uit de mouw toveren voor diegene die vlak naast het water willen wandelen in plaats van in het mulle zand van in ’t midden?

Denk eraan, de toeristen moeten niet van Oostende leven maar Oostende wel van de toeristen.

Dit geldt voor alle kustgemeenten. Het hautain gedrag van sommige kustburgemeesters is er ver over!

Voor 1000 euro vlieg je heen en weer naar Thailand, een paar weken strand en hotel in vol pension.

Alle dagen zon en dertig graden garantie!

In Oostende mag je voor 1000 euro enkel in je eigen kot slapen excl. Corona tijden, roerende voorheffing, verhoogde waterfactuur enz….enz..

Wie het onderste uit de kan wil, krijgt vroeg of laat het deksel op z’n neus.

We zitten in Oostende Bart (de grootste marginalenstad van Vlaanderen) en niet in Monaco waar de mondmaskers via ons land al zijn aangekomen bij de bevolking!.

En wat de Open VLD voorzittersverkiezing betreft: Bart, als twee honden vechten om een been is het misschien de derde die er al  ”Lachaert“ mee weg  is.

De kritische sinjoor. 

 

TWEEDEVERBLIJVERS TOCH WEER WELKOM !

Het was deze site, dit enige onafhankelijke medium in Vlaanderen, dat de eigenaars van een tweede verblijf als eerste een forum gaf om hun – overigens meer dan terecht – ongenoegen te uiten over het feit dat ze niet naar hun eigendommetje mochten aan zee waar ze zolang hebben voor gespaard.

Als ik zie dat overal aan de kust dagelijks allochtonen in groepjes van vier tot elf personen mogen samen staan en dat die op amper twintig centimeter van elkaar staan . . . dan is het schandalig dat een burger – die overigens aan het uitrusten was – door de politie van een kuststad werd weggejaagd van een zitbank waar hij alleen zat. Ik ben echter de burger die de kans geef aan de burgemeester van die kuststad, en aan zijn korpschef, om het verhaal te lezen dat ik hier volgende week publiceer en waarop hun reactie evenzeer zal worden gepubliceerd. Tenminste als ze zullen reageren . . .

Als de regering niet nog eens van gedacht veranderd zijn jullie, geachte 85.000 eigenaars van een tweede verblijf hier aan zee, vanaf 18 mei dus weer welkom. Vraag maar niet waarom dat niet kan vanaf 16 mei (een zaterdag). Ik, ik vraag me al langer niet meer af waarom er, naast Philippe De Backer, geen enkel regeringslid is met een IQ hoger dan 97. Als er ooit een blunderboek dient te worden geschreven over één van de voorbije (en huidige) 99 regeringen van dit land, dan is het wel nu! Mario Danneels, zet u aan uw intikmachine.

Tot volgende week maandag krijgen de kustburgemeesters overigens de tijd om hun werking tijdens komende zomer voor te bereiden. Ik hoop dat onze burgemeester, Bart Tommelein, bij zijn schitterend idee blijft i.v.m. de strandpas. Of hij daadwerkelijk niet zal van gedacht veranderen, is inmiddels koffiedik kijken. Maar laat me hem herinneren aan zijn uitspraak van vorige week donderdag “Om zo veel mogelijk mensen op een veilige manier toe te laten, zal een duidelijke organisatie nodig zijn”: Nu, beste Bart, wat is er dan beter dan . . . inderdaad, een strandpas. Daar kan bijvoorbeeld opstaan dat alle Oostendenaars, eigenaars van een tweede verblijf en hotelgasten de eerste plaatsen mogen innemen. Zij die op een bepaalde dag geen plaats meer konden bekomen, krijgen dan het recht om de volgende dag als eerste (bijvoorbeeld 15 minuten vóór het strand open gaat) op het strand te gaan liggen. 

 

 IK KRIJG HET ER ECHT VAN OP MIJN . . .   

. . . ellebogen!

Ik had het hier al meermaals over voedingssupermarkten die er maar niet lijken in te slagen om hun folders voortijdig in de brievenbussen te laten posten.

Ik was dan ook aangenaam verrast om op 1 mei 2020 in mijn brievenbus een pakketje reclamefolders te zien van o.a. Hubo, Aronde, Carrefour en Lidl. Vooral die laatste twee stemden mij vrolijk. Alhoewel het pas 1 mei was bleek dat de aanbiedingen van zowel Lidl als van Carrefour pas ingingen op . . . 6 mei! Heb je rustig de tijd om te bestuderen van welk voordeel je genieten wil.

Vorige week dinsdag, 28 april, opende ik rond 17.30 uur mijn brievenbus en vond daar de folder van den Aldi. Daarin de voordelen geldig van 27 april tot en met 2 mei! De eerste twee dagen waren al verlopen en de eerste mei waren de winkels dicht.

Blijkbaar slaagt de communicatie- en merketingdienst van Aldi er niet om de 4.300.000 wekelijkse folders drie/vier dagen eerder bij de consument te laten bezorgen. Tja, en aan Sophie Wilmès dien ik het ook niet te vragen. Die studeerde wellicht communicatie aan dezelfde school . . .

Op het laatste moment lees ik in de krant van zaterdag van diezelfde keten een advertentie voor een promo . . .  enkel geldig die zaterdag. Tja . . .


 

IS DAT NU TOEVAL OF . . . ?

 

Ik had nog nooit het geluk – of (grijns) het ongeluk? – om de heer Gerard Van Noten te ontmoeten. Ik heb de man, pakzeg zes maanden geleden, leren kennen op facebook. Niet dat ik daar uren per maand, week of dag op zit edoch elke week lonk ik daar toch even om te zien of er soms geen ‘literair’ talent te vinden is dat ook nog de ballen aan het lijf heeft om de waarheid te schrijven.

Na hem enige tijd te hebben gevolgd, vond ik dat ik me best kon vereenzelvigen met de gedachtegangen van Gerard Van Noten. Waarna ik, op een goeie dag, mijn stoute schoenen aantrok en hem – via fb – vroeg of ik eens een tekst van hem mocht publiceren. En ja, dat was ok voor hem. Inmiddels zijn dat al veel teksten geworden die hier gepubliceerd zijn. Ik heb het nooit - ik wil niet dat hij plots een dikke nek krijgt en geld begint te vragen - echt geuit maar heel wat van onze lezers vinden die teksten best interessant. Na ieder van zijn teksten krijg ik wel minstens tien spontane reacties en die zijn steeds positief. Iets wat ik van de commentaar op mijn eigen teksten niet mag beweren. Ggggrrrrr. Dat was grapje.

Ook deze week dus een interessant – en correct – artikel van de hand van Gerard Van Noten.

 

Gerard Van Noten

1 mei om 08:27 · 

Het zat er weer eens aan te komen! HOE zo veel mogelijk geld uit de mensen hun zakken kloppen door gebruik van de "corona-crisis". "Mondmaskers niet nodig; geen toegevoegde waarde; geven een vals gevoel van veiligheid" EN al de mondmaskers werden opgevorderd voor de ziekenhuizen. De internetsites die mondmaskers verkochten werden afgeschermd of kregen een verbod op die verkoop opgelegd. Al deze maatregelen waren het gevolg van de beslissingen van minister 140 Kg (dixit de Italiaanse pers) en haar medeplichtigen.

Nu, als de bedrijven weer opengaan, komt de kat op de koord: de NMBS VERKOOPT mondmaskers en "O Wee" zij die er geen aan hebben, want dan komt er 250 € boete. Hoe noemt men dat? Juist ja, "Racket" is de volkse term en "afpersing" is de correcte term in ons Strafwetboek, artikel 470.


Het is dus bewezen: de NMBS doet aan
afpersing t.o.v. zijn gebruikers en het is niet omdat het volk ten volle akkoord gaat om mondmaskers te moeten dragen, dat wij moeten aanvaarden afgeperst te worden. Deze Staat is nu duidelijk onder de leiding van dieven, afpersers, belastingontduikers, wettelozen en ander gespuis. Inderdaad, als men het aantal schandalen ziet onder onze politieke kaste, zijn mijn woorden nog veel te zacht om deze criminele bende te beschrijven. We kunnen verder gaan, want bij letter van de wet zijn Maggie De Block - en haar kompanen ministers - op zijn minst schuldig aan onvrijwillige doodslag door gebrek aan voorzienigheid en voorzorg. Als er dan ook nog eens kan bewezen worden dat de mislukte Turkse aankoop van mondmaskers het gevolg was van een manipulatie van de regelen van "openbare aanbesteding" of voortspruitend uit belangenvermenging (zwak uitgedrukt), dan krijgt de zaak nog een heel andere wending.


Wie is nu ook alweer de hoofdaandeelhouder van de NMBS en Infrabel als "autonoom overheidsbedrijf"? Inderdaad, de Belgische Staat met o.a. een hoop zetels in de Raad van Bestuur voor politiekers. De NMBS is al een hele tijd verlieslatend en toch zijn in deze Raad de postjes netjes politiek verdeeld. Dit verlieslatend "autonoom overheidsbedrijf" zou wel eens iets anders kunnen zijn dan wat het lijkt. "Witwaspraktijk" is het woord dat zo per direct in mij opkomt, maar ja, in politieke sferen zal men wel een andere definitie hebben zeker? Met dien verstande dat het waarschijnlijk dan één is die geen strafrechtelijke connotatie heeft. De rechterlijke macht zal dat wel beamen, want dankzij de "scheiding der machten" is haar absolute onafhankelijkheid gegarandeerd; "Hallo Tonton, pourquoi tu tousses?" 

HYPOCRISIE TEN TOP

 

Ik heb het nooit echt gewaardeerd, dat modder gooien van Franck Dierckens, de huidige KVO-voorzitter, richting Marc Coucke.

 

Of Marc een paar weken terug hier mijn visie las onder de titel WIE GOED DOET, GOED ONTMOET . . . ik weet het niet maar hij heeft er in elk geval zo naar gehandeld.

 

Coucke is een selfmade man die leurde met shampoo en van daaruit miljardair in euro’s is geworden. Iets waar blaaskaak en Knokkenaar Dierckens nog heel ver van afstaat. Het is niet door zwak te zijn dat Marc Coucke zo vermogend is geworden. Hij is integendeel keihard edoch - zoals bleek vorige week – verre van meedogenloos.

 

Ik ben de laatste die durf te beweren dat hij niet keihard is. Maar zie, zoals ik het schreef . . . niemand is zo slecht dat hij het KVO (waarvan hij echt een weireldploegkse maken wou) failliet zou laten gaan.

 

Dat hij een meer vol water in de wijn van Alychlo (zijn investeringsmaatschappij) heeft laten lopen vorige week, is een axioma. Nu ja, in zijn zee vol wijn zal Marc – in tegenstelling met duizenden bedrijven en zelfstandigen – niet failliet gaan door de gevolgen van Corona.

 

Dat de voorzitter van KVO Marc Coucke zowat heeft uitgescholden voor de meest verrotte vis die ooit uit de Noordzee werd opgevist en nu de lof van diezelfde Coucke prijst, bewijst enkel dat Dierckens een onvervalste mossel is die draait als een van de windmolens die je kan zien van op de Oostendse dijk. Zij het dan een heel verrotte mossel. Voor mijn part gooien de Amerikanen er hem sofort uit. 

 

Ik ben blij dat ons kustploegske het redde. Ik zal hier geenszins – zoals de sportjournalisten van Het Nieuwsblad alweer heel erg (en te?) snel schreven – orakelen dat het systeem dat PMG toepast niet klopt of niet werken zal. Laten we eerst eens komend seizoen maar afwachten.

 

After all ben ik niet de man die de redder van KVO voortijdig af zal schieten. Iedereen verdient bij mij twee kansen en PMG moet zelfs de eerste kans nog gebruiken.


DEZE WEEK AAN DE CORONAUNIVERSITEIT

 

Wat heb ik de laatste week aan de Belgische universiteit van rector Van Ranst, bijgeleerd?

01.    Dat tijdens dit ‘Coronafestival’ van de regering o.l.v. Sophie Wilmès – waar meer dan regelmatig virologen, biologen, infectiologen, epidemieologen, psychologen, sociologen en ander psychiaters optreden op de theatervloer van de televisiecamera’s - de mensen helemaal niet plots terug socialer zullen worden, is een waarheid als een koe! Integendeel! Waar jandorie halen al die psychologen, psychiaters en sociologen dat nu weer uit? In welk woordenboek over de menselijke gedragscode ten tijde van de Coronapandemie hebben ze dat dan wel gelezen? Aan welke universiteit en van welke hoogleraar kregen ze daar dan wel les van? Van madam Wilmès of van Marc Van Ranst zeker . . . ! Komaan zeg, stop eens met voortdurend – en dat inmiddels al dik twee maanden! – de ene voorspelling na de andere te doen die . . . uiteindelijk achteraf toch niet jusit bleek te zijn. We gaan agwanender om met elkaar als nooit tevoren. Overheden verzoeken zelfs om verklikkers. Die zich voelt als in de tijd van de nazi’s, de gestapo of de Oostduitse Stasi, heeft een volkomen juist gevoel. Neem nu Marie-Rose uit Mariakerke sur Mer die dreigt de politie te bellen omdat haar onderbuur iemand tien minuten in zijn appartement verwelkomt. Tja . . . Vlamingen, inderdaad de lafste bevolking van heel Europa. Ik zeg niet dat je zulke bovenbuurvrouw moet stenigen tot de dood volgt maar je mag er m.i. toch wel de intentie toe hebben. En zoals mijn lezers het inmiddels wel al weten: volgens de topman van onze magistratuur, de (weledele?) heer ridder Jean de Codt is het uiten van intenties juridisch niet strafbaar. Waarvan akte . . . 

       02. Dat ons nationaal Sophieke nummer één inmiddels maar verder blijft           klungelen tegen de snelheid van de F16. In al haar geklungel heeft ze vorige week nu ook nog haar – d.d. vrijdag 24 april 2020 vooropgestelde - data voor heropeningen allerlei nog maar eens moeten wijzigen. Lees: naar een latere datum verplaatsen. Ik vind het erg voor ons nationaal Sophieke nummer één dat ze in haar 40-koppige meute directe medewerkers niemand heeft die logisch kan denken en praktisch ingesteld is zodat ze wordt behoed voor dergelijke reuzeblunders. Er wordt de laatste tien dagen ontzettend veel kruit verschoten richting onze premier maar wat is ze momenteel meer dan de woordvoerster van een heel bos ongelooflijke klungelaars. Uiteraard is zij, en zij alleen, verantwoordelijk voor de aanstelling van die bende onbenullen.

03. Dat het aantal overlijdens in dit land schrikwekkend blijft omhoog lopen waardoor het percentage doden procentueel gezien nog voor ‘de schoolvakantie’ boven de één per duizend van onze hele bevolking zal uitstijgen. Gefeliciteerd regering Wilmes I, Wilmes II en Patrick Dewael die ons deze huidige kloteregering door de strot duwde. Vorige maand publiceerde ik dat het gemiddeld IQ (dankzij de aanwezigheid van Philippe De Backer) nog aan 100,5 kwam. Ik heb me duidelijk vergist. Het gemiddeld IQ ligt gegarandeerd onder de 98!

04. Dat over anderhalve maand het vertrouwen in die regering kan worden stopgezet. Was ik van Sophie Wilmes, dan liet ik de eer aan mezelf en diende het ontslag in van mijn regering. Zoals ik vorige week schreef: NIKS lukt. Ergo Sophie, trek de stekker er a.u.b. uit en laat ons naar de verkiezing gaan zodat we vóór de komende nationale feestdag de honderdste regering van België kunnen verwelkomen. Alhoewel, in dit land weet je nooit hoeveel jaar het duurt eer een nieuwe regering wordt gevormd. Misschien toch even naar mijn desbetreffend voorstel van 27 mei terug kijken. Dan rest ons enkel nog een koning die de ballen aan zijn lijf heeft om zich los te weken van het juk van de katholieke entourage. Sophie Wilmès. Hieronder vinden jullie (in geel en rood) mijn – bijna één jaar terug gepuliceerd – idee voor een regering. Uiteraard dient elkeen dan af te stappen van de eigen programmapunten en daadwerkelijk ten dienste te staan van onze bevolking. Wat denken mijn lezers van het idee om eens een heuse brulaap als eerste minister?

Ik heb het even berekend. Als de voorzitters van Groen-Ecolo (21 zetels samen), PTB en PVDA (12 zetels), PS en SP.A (27 zetels) en Vlaams Belang (18 zetels) nu eens echt gaan voor een regering die er is voor het echte volk en niet voor het stelende, zichzelf verrijkende establishment, dan halen ze samen de meerderheid in het federaal parlement. Ze kunnen zelfs rekenen op één correct werkende, intelligente N-VA-er. Samen hebben ze dan 78 van de 150 zetels, inclusief rebel De Decker zijn er dat 79!

 

04. Dat niemand in dit land, buiten de regering, snapt waarom de winkels wel op maandag 11 mei en niet op zaterdag 9 mei mogen openen. Dat de scholen op een maandag heropenen, dat neem ik makkelijk aan. Het is al ruim een halve eeuw geleden dat er op zaterdag nog naar school moest worden gegaan! Maar dat de winkels een gans weekend moeten missen!!! Welke idioot binnen uw regering heeft dat nu bedacht, Sophie? Tell me . . . please.

05. Dat deze nood- maar vooral kloteregering er niet in slaagt om de hele bevolking te voorzien van minstens één mondmasker! Misschien moet Sophie eens passeren (of een videoconferentie organiseren) met het bestuur van onze landskampioen Club Brugge. Daar hebben ze inmiddels al 80.000 van die mondmaskers verkocht . . . Nu ja, ik zeg al heel lang dat ook deze regering dringend nood heeft aan mensen die zowel logisch kunnen denken als aan mensen die enigszins praktisch zijn ingesteld. Nu ja, in mijn OPEN BRIEF naar koning Filip van december 2018 stelde ik voor om zakenlui de regering te laten vormen. Maar ons Flupke is als het sardientje in het blikken doosje dat niks zeggen mag.

06. Dat ik mij afvraag waarom men 1.200 coronaspeurders in dienst dient te nemen. Als men van bij den beginne had gedaan wat ik al bijna twee maanden orakel, dan was alles al lang in kaart gebracht! Over die cornaspeurders lult onze regering Wilmès II ook al weken maar – op heden, 4 mei 2020 – is nog niet eens beslist hoe men dat zal aanpakken en welk bedrijf dit mag organiseren. Mag ik desbetreffend eens een hint lanceren? Wat denken jullie van het bedrijf van de voorzitter van AA GENT, genaamd HUDSON’ De man bewees meermaals dat hij een bedrijf goed leiden kan . . . ’t Is maar een idee!

07. Dat ik mij ernstig afvraag waarom dagbladschrijvers de werkwijze van deze regering ‘geklungel’ noemen¨. Ik begin er sterk aan te twijfelen of de werkwijze van deze regering niet begint te neigen naar bewust slecht werken. Waarom Peter Mijlemans het houdt bij ‘schuldig verzuim’ zou zeer de vraag kunnen zijn geweest.

08. Dat, na minder dan anderhalve maand Coronaboetes uitschrijven er al 2,2 miljoen euro aan boetes werden uitgeschreven! Althans volgens de heer procureur-generaal van beide Vlaanderen en woordvoerder van zijn confraters, Erwin Dernicourt. Als ik nog steeds goed kan hoofdrekenen dan is dat in amper zes weken tijd een pak geld. Per week is dat dus gemiddeld 370.000 euro of bijna 53.000 euro per dag. Ik weet niet hoeveel bestrafte personen dit behelst maar aan 250 euro zijn dat 212 overtreders . . . per etmaal! Ik blijf erbij dat ik het te gek vind om los te lopen. Ik stel me de vraag of die tweede verblijvers met een goeie advocaat  - ergo geen clown die de ene dag de pet van de overheid opzet en daarna, als pure opportunist geld wil vangen, de andere dag de pet van de tweede verblijvers op zijn schijnheilig hoofd zet – het niet kunnen halen bij het Europees Hof dat die boetes niet worden betaald. Hoe dan ook, als er elke dag 212 overtreders zijn, dat zijn er dat pakweg 6.400 per maand. Ben benieuwd hoe men – als elkeen de minnelijke schikking (die verdomd veel lijkt op een dwangmiddel!) weigert en die Coronaaffaire duurt tot volgend jaar in september dan gaan we dringend nieuwe rechters moeten aanduiden. Wordt gegarandeerd vervolgd, deze . . . soap.

09. Dat ook Muylle Nathalie voluit gaat als het erop aan komt de werkwijze van de noodregering te volgen. Ook zij orakelt volop giswerk allerlei, zij het dan niet over testers, mondmaskers en tracers. Neen, Nathalie (die duidelijk nooit op de lege Place Rouge van Gilbert Becaud was) gist/lult maar volop door over de kostprijs van de werkloosheidsvergoedingen. Nathalie is CD&V dus een adept van Wouter Beke, waarmee ook in deze dus alles is gezegd.

 

 

07. Dat ik moet stoppen met goedgelovig te blijven over al die data dat onze noodregering reeds vooropzette en waar dit, dat en wat weet ik nog allemaal terug zou mogen. Ik krijg zo meer en meer het gevoel dat men – nota bene als volleerde politici – de Godganse bevolking maar blijft verder zien als de domme massa die alles slikt. Hoe zei Van den Boeynants dat ooit? “Trop is teveel”. Er zou een straf moeten bestaan die politici zwaar beboet telkens ze de bevolking iets beloven dat niet gerealiseerd wordt. Wat denken mijn gewaardeerde lezers van mijn eerste overtreding? Lees ergens hieronder.

 

ologen zich, zij het nu wel in alle stilte, voorbereiden hoe ze aan de wereldwijde bevolking zullen verklaren hoe dit – ondanks al hun intellect en voorspellingen allerlei – toch mogelijk was.

04. Dat ik die laffe Vlaamse gazettenschrijvers, columnisten en hoofdredacteurs voorstel om – wat er ook met mij zal geschieden na 30 sepember – dezelfde houding zullen aannemen als ze reeds twee decennia doen: niks schrijven over mij, zelfs niet als ik de interationale media haal. In het andere geval bewijzen die vrouwen en mannen aan iedereen dat ze al twintig jaar mossels zijn die in een natte dweil waren gewikkeld en karakterloos – voor een handjevol maandloon – uitsluitend deden wat de eigenaar van hun gazet eiste!

 

08. Dat de regering - onder druk van de burgemeesters van onze kuststeden? – blijkbaar hebben begrepen dat eigenaars van tweede verblijvers niet met zich laten sollen. Ik, ik dank de tientallen eigenaars van zulk een verblijf die dank zegden omdat dit medium de allereerste was die de desbetreffende kat de bel aan bond.

09. Dat ik, na het voorval van woensdagochtend in de Oostendse Langestraat (zie verder onder OPEN BRIEF AAN TOMMELEIN en KORPSCHEF CAESSTECKER), overtuigd ben dat men in dit land, en vooral ook in Oostende, niet de bal maar de persoon roger henderick speelt. Nu, let them try again.

10. Dat ik derhalve dien te herhalen dat burgers die worden tegengehouden door de politie het recht hebben om niks te verklaren en niks te tekenen. Je krijgt dan – heel waarschijnlijk – wel een PV toegezonden waarna je nog steeds je verklaring kan neerschrijven.

11. dat ik het blijf eigenaardig vinden dat enerzijds virologen vorige maand orakelden dat de kans groot is dat er deze maand een tweede – en zwaardere –golf Cornabesmettingen (en dus evenzeer doden) zullen te noteren vallen maar dat de regering 4, 11 en 18 mei als data vrijgaven voor een en ander. Bizar autant que etrange!

12. Dat

 

Tja, Godganse dagen de zoveelste keer de zoveelste heruitzending programmeren van een of andere film of televisie serie . . . dat gaat uiteindelij serieus vervelen.

 

Maar geen nood! Er wordt - in geen tijd – van alles en nog wat bedacht om op televisie te brengen: de beklimmingen van de Muur van Geraardsbergen door Evenepoel, de containercup, een wedstrijd wielerkoersen zij het dan vanuit de living of de garage van een aantal wielerkampioenen. Je kan het zo gek niet bedenken of het komt op televisie.

 

Ik ben benieuwd wanneer, en vooral welke televisiezender, ons Goedele Liekens zal tonen terwijl ze – met een of andere BV – een neuksessie van pakweg een uur aan het demonstreren is. 


 

 

MONDMASKERS . . . ENKEL ONZE REGERING VINDT ER GEEN !

 

 

Er verschijnt geen krant of er staatwel één artikel van bedrijven die mondmaskers maken of schenken.

 

Ik kan ze onmogelijk allemaal vermelden maar het zijn er – over het hele land – honderden per week! Laat mij er eentje vernoemen. Lions Club Oostkamp schonk vorige week niet minder dan 1.500 professionele mondmaskers!!!

 

Ik heb het hier dan nog niet eens over voetbalclub Club Brugge, de nieuwe nationale voetbalkampioen. Die verkocht er inmiddels 80.000, ik bedoel 80.000 mondmaskers!

 

Maar, nota bene nadat het, drie maanden terug zo goed als zeker was dat Corona ons zou bezoeken, vond onze regering er nog steeds geen! Zitten daar, bij elk van die dertien ministers, nu waarlijk enkel oerdomme oenen? En dan gaan jullie vanaf vandaag de burgers beboeten die het openbaar vervoer moeten nemen en geen mondmasker dragen? Als ik een desbetreffende boete aan mijn been krijg dan dien ik klacht in tegen deze regering bij het Europees gerechtshof. Een regering – hoe onbekwaam ook – is verantwoordelijk voor het kopen en gratis verspreiden van zulke mondmaskers. Dus bezorg me maar snel een tweetal exemplaren. Ik woon, tenminste de komende 149 dagen, nog steeds in de Troonstraat 213 TE 8400 Mariakerke sur Mer! Waarvoor dank.

 

Ook onze stad Oostende mag dringend werk maken van de aankoop en distributie van minstens één mondmasker per burger.

 

DIT VIND IK ECHT . . . ONTROEREND MOOI

 

Je bent dan uitbaatster van een bloemenwinkel maar mag je zaak niet openen vanwege Corona. Uiteraard stel jij je dan de – overigens terechte – vraag waarom er wel bloemen mogen worden verkocht in de supermarkten.

 

Maar zie, in Nieuwpoort zijn er zelfstandige collega’s van Valerie Verbeke, uitbaatster van De Bloemerie (0468/58.61.99) in de Langestraat, die een schitterende oplossing hebben bedacht.

 

Ook hier kan de vraag worden gesteld waarom bloemenwinkels wel mogen openen op maandag 11 mei maar niet op zaterdag 9 mei. Wetende dat het op zondag 10 mei MOEDERDAG is en dus een van de vijf belangrijkste dagen voor bloemenwinkels, is ook dat alweer een bewijs dat Sophie Wilmes echt premier is van de ooit oerdomste regering van dit apenland. En zeggen dat ons Flupke die heeft ingezworen! Tja . . .

 

Drie handelaars uit Nieuwpoort stad (restaurants DE ROOS en AU BISTROT op de Kaai plus dagbladhandel ANDY in de Langestraat) zullen hun klanten de gelegenheid bieden om bloemen van Valerie te kopen in hun handelszaak.

 

Gewoon schitterend en ontzettend sociaal van deze drie zelfstandige Nieuwpoortse handelszaken. Dat DE ROOS mijn favoriet restaurant is van de hele Oostkust wil ik hier toch nog even vermelden. Hun vispannetje is – tot ver buiten onze kust – alom geroemd.

 

Oh ja, voor alle duidelijkheid: beide restaurants zijn enkel open om er afhaalmaaltijden te bekomen.


 

MACRORÖNTGENFLUORESCENTIESCAN

 

Ik kan best aannemen dat bovenvermeld woord niet alleen voor mij een moeilijk uitspreekbaar woord is als je het de eerste maal ziet staan. Ik heb het in mijn dikke VANDALE, 7 de druk ergo de uitgave uit 1956 opgezocht edoch het woord staat er niet in. Nu ja, zo heel veel woorden van 29 letters en meer, ken ik niet. Grijns . . .

 

Hoe dan ook, die macroröntgenfluorescentiescan heeft men gebruikt om het schilderij Meisje met de parel (van de hand van Johannes Vermeer) te laten onderzoeken door een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in het bedienen van scanners en microscopen. Twee jaar hebben ze erover gedaan. Wat die tijdverspilling heeft gekost, is zeer de vraag. Wat men met de resultaten van die opgedane kennis kan of zal doen, is evenzeer de vraag. Is dat meisje, of tenminste haar schilderij, nu plots honderd miljoen euro meer waard nu is geweten dat die parel gewoon een kwakje witte verf is? Gaan we het vanaf heden ‘Meisje met een kwakje witte verf’ noemen?

 

In deze coronatijd bedenk ik dan – net zoals ik een paar weken geleden al de bedenking maakte of men niet beter de helft van die biljoenen dollars aan oorlog en ontdekking van het universum – of men er niet beter had aan gedaan om de helft van die bedragen te spenderen aan onderzoek naar kanker en het voorkomen van een of andere pandemie.

 

Laat het ons nog eenmaal samen zeggen, goed articulerend uiteraard: macroröntgenfluorescentiescan.

 

 

 

 

BIJ LEVEN EN WELZIJN . . .

 

. . . wens ik elk van jullie een Coronavrije week toe. Voor hen die er nog zouden aan twijfelen: geen natie ter wereld kan ons nog verdringen van de eerste plaats. Ik heb het dus over de eerste plaats van het land dat PROCENTUEEL HET HOOGSTE AANTAL CORONADODEN heeft in dit universum. Die plaats kunnen we zelfs niet meer verliezen want we lopen - elke week opnieuw – steeds verder uit op de tweede en volgende naties. Dank u, sire, dat u ons deze regering heeft aangenaaid. En ja, die dank u was puur sarcasme! Ik ben echt benieuwd wat zijn CD&V-paljassen aan zijn koninklijk Hof ons door de strot zullen duwen voor de 100 ste nationale regering in . . . minder dan 190 jaar! Ik krijg, tenminste als ik de mensen op de straten en pleinen goed heb begrepen, echt de indruk dat men slapjanus Filip wil terug zenden naar Saksen-Coburg.

 

Maar goed, ook deze week wens ik een zwaar getroffen restaurant alhier een steuntje te geven.

 

Onderweg naar een plaats waar ik de gratis FREE WIFI van de stad Oostende kan capteren, liep ik vorige week langs een restaurantraampje dat open stond. Bleek het NEL’s kitchen te heten.

 

Het adres is Zeedijk 153 te Mariakerke edoch aan de achterzijde van haar zaak bezit Nel dus een klein venstertje van waaruit mensen dagelijks (m.u.v. de woensdag) een dagschotel kunnen afhalen. De minder vlot gaande seniors worden zelfs aan huis bediend!

 

Maar laat me, heel even, een zin plaatsen die op haar flyer staat: “Ik heb meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de horeca. Voedselkwaliteit is zeer belangrijk voor mij. Alle gerechten worden thuis bereid met passie en kennis”.

 

Waarom Nel wel veel klanten ziet verschijnen en andere afhaalrestaurants niet? In deze bizarre tijden dien je – zelfs niet als je een exclusief (lees: duur) restaurant hebt – geen afhaalmaaltijden van 14, 15 of 18 euro aan te bieden. Aan gemiddeld 15,67 euro voor een dagelijkse afhaalmaaltijd is Oostende niet echt de ideale stad. Maar dat is Knokke ook niet bepaald.

 

Nel mikt, in deze periode - vol kommer en kwel - op het juiste publiek zonder hen zotte prijzen te laten betalen. Voor 9 euro staan komende dagen volgende afhaalmenu’s op het menu:

Dinsdag 5 mei:gepaneerde kabeljaus, tartaar en puree

Woensdag 6 mei: Griekse moussaka

Donderdag 7 mei:kipfilet met Provençaalse saus en aardappelen of kroketten

Vrijdag 9 mei: roggevleugel met kappertjes, sla en puree

 

Die roggevleugel lijkt me best iets dat ik eens zal uitproberen. Niet dat ik mij – gelet op mijn pensioentje van 916,46 euro per maand - dit dagelijks zou kunnen veroorloven maar ik mag toch ook eens ‘zot’ doen nietwaar?

 

Oh ja, je hoeft niet 797204 te draaien maar met 0494.24 88 85 krijg je Nel zo aan de lijn.

 

Tot volgende week maandag. Houdt jullie allen gezond.

 

Alvast ondergetekende is erg nieuwsgierig naar wat ons Sophieke ons deze week allemaal weer zal voorstellen dat uiteindelijk niet – of veel later – zal worden waargemaakt. 


MIJMERINGEN VAN MAANDAG 27 APRIL 2020

 

       verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                 dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                    reacties welkom middels roger@stropken.be

 

OPEN BRIEF AAN ONZE 99 STE BELGISCHE REGERING

HEBBEN JULLIE GEEN VERTROUWEN IN. . . ?

Een goede maandagmiddag, mevrouw Sophie Wilmès, premier. Goede dag ook aan uw  leden van de noodregering die, laat het ons eerlijk toegeven, serieus in nood zit! Zowat niks wil lukken . . .

Ik neem de vrijheid u deze OPEN BRIEF te schrijven omdat iemand deze regering uit haar winterslaap dient te halen. Op de vooravond van 1 mei 2020, in volle oorlog, mist deze regering visie, intellect, ernst, ballen en doorzettingsvermogen maar vooral vertrouwen in bepaalde beroepsgroepen.

Verder loopt alles goed. Onder ‘goed’ dient u hier wel te lezen: business as usual . . . the last fourty years. Het resultaat is algemeen bekend: twee anderstalige gemeenschappen die bij elkaar passen als de gulle gever en de ‘arme’ profiteur, de volgelingen van de Islam die hier al langer dan vandaag meer macht hebben dan de autochtonen, een anachronistisch koningshuis dat veel teveel geld kost (laat ze gaan werken zoals dat geschiedt in andere Europese koninkrijken!) en alleen maar het koninklijk ja-knikkertje in huis heeft en . . . een staatsschuld van – in realiteit – ver boven de 500.000.000.000 euro.

In Gent zeggen we in zulke situaties ‘Salut mein ratje!’.

Oh, sorry, ik ‘vergat’ heel effe dat er momenteel ook nog een extra storend element in ons land, bij uw (en onze) regering huist, genaamd Corona!

Ik verontschuldig mij bij de niet Nederlandstalige ministers in uw regering omdat ik de Franse taal te onmachtig ben om dit Belgisch credo te vertalen. Met een getuigschrift van amper lager middelbaar mag dit niet tot verwondering leiden. Met een staf van veertig medewerkers heeft u ongetwijfeld wel iemand die deze mail zowel perfect kan vertalen als iemand die deze mail – uiteraard op uw verzoek – kan forwarden naar uw ministers, zijnde de dames De Block Maggie, Marghem Marie-Christine, Muylle Nathalie en de heren Bacquelaine Daniël, Bellot François, Clarinval David, De Backer Philippe, De Crem Pieter, De Croo Alexander, Ducarme Denis, Geens Koen en Goffin Philippe. Voor dat laatste dank ik u overigens ten zeerste.

Wat mij daarentegen wel verwondert, is de vaststelling dat dit land momenteel niet geregeerd wordt door een eerste minister en haar kolonels maar door een meute experts die – elk op zich – er in slagen de ellende veroorzaakt door het Coronavirus te misbruiken om heuse mediavedetten te worden. Als virologen dagelijks het belangrijkste regeringsnieuws moeten brengen, wat is dan nog echt de waarde van deze regering? Het voorlezen van een paar tekstjes - met voornamelijk slecht nieuws - is iets dat elke afgestudeerde humaniorastudent wellicht ook kan om 11 uur in de ochtend.

Dik twee maanden geleden stelden Belgische virologen dat Covid-19 een ver-van-ons-bed-gebeuren was dat nooit Europa, laat staan ons klein koninkrijk, zou bereiken. De inkt van de dagbladen was – bij wijze van spreken – desbetreffend nog niet gans droog of dat ellendig Coronavirus realiseerde de eerste besmetting in ons land.

Van dan af wijzigden de stellingnamen van specialisten allerlei om de haverklap. Professor Marc Van Ranst orakelde een maand terug dat een week later de piek zou worden bereikt. En inderdaad, een week later was er een hoger aantal sterfgevallen maar dat record werd de daaropvolgende twee weken telkens moeiteloos verpletterd. Waarop de, inmiddels tot heuse mediaheld gevormde, hoogleraar zijn orakels om de haverklap verder aanpaste! Van Ranst is inmiddels – en dankzij zijn CV op Wikipedia? - ook tot professor in de lulkunde op televisie benoemd. Is er, geachte premier, ook maar één onderwerp waar hij zijn mening nog niet over ventileerde? In een tijdperk waarop allesweters zich specialiseerden in één enkel iets, blijkt Marc Van Ranst de slimste – alles wetende - mens van het universum te zijn. Nu ja, hij mag straks alvast opnieuw deelnemen aan . . . De slimste mens, het televisieprogramma waarvan nog niemand het bewijs leverde dat bepaalde kandidaten de antwoorden niet op voorhand krijgen.

Virologen, epidemiologen, psychologen, infectiologen, biologen …….. verdrongen zichzelf wekenlang om in de mediabelangstelling te komen. De cijfers die de andere landen publiceerden - over hun respectieve resultaten van besmette en overleden burgers – zouden (volgens althans onze experts) allen foutief zijn want de desbetreffende berekeningswijzen van onze experts zouden correcter zijn, zouden de enige juiste zijn! Iets wat op heden wel volop wordt beweerd door onze (zogenaamde) experts maar waar – bij gebrek over de wijze waarop al die andere landen op deze Aarde hun berekeningen maken – verder niet het minste wetenschappelijk bewijs wordt van geleverd. Als wetenschappers nu ook al verklaringen gaan afleggen die nergens, op geen enkel bewijs of feit, zijn gebaseerd . . . boer (of boerin Sophie), pas op uw ganzen! Het lijkt dan inderdaad op de vos die de passie predikt.

Enne heu, mevrouw de premier, u bent helemaal geen boerin! Maar dat woord paste in het Vlaamse gezegde dat ik daarnet gebruikte.

Hoe dan ook, de dik 1.500 wekelijkse (de voorbije week zelfs 2.387!) lezers van www.stropken.be vragen zich af of de vragen die ik hier zeven tot vier weken terug stelde reeds werden beantwoord door jullie regering. Zoals ik op deze site al vermeldde, ik ben maar een eenvoudige jongen (71 lentes jong) die zich toen afvroeg of men aan elke besmette persoon de vraag had gesteld of zij/hij vorige herfst al dan niet werd ingespoten tegen de griep. Evenzeer vroeg ik me af of dat vreselijk virus kan te maken hebben met de persoonlijke bloedgroep of met onze witte bloedlichaampjes. Zijn de slachtoffers rokers of niet rokers. Waarom zijn er in bepaalde regio’s veel en in andere delen van ons land weinig besmette personen? Hoeveel van de besmette personen/dodelijke slachtoffers zouden dit jaar aan de ‘gewone’ griep ook/toch besmet zijn geraakt en/of gestorven zijn? Enz., enz . . . ! Op geen enkele van die vragen las ik ooit enig antwoord. En dat, beste premier Sophie, dat zijn nu net de vragen die je niet leest in de gazet maar die de mensen op straat, hier op de dijk, zich toch stellen. Dat al die besmette bewoners van zorgcentra familieleden hadden die op skiverlof zouden zijn geweest, mag je best aan ganzen wijs maken maar die (ganzen) van mij gaan dat niet geloven.

Het lijkt mij – maar mij niet alleen – dat de virologenmeute u, onze regering en het hele land al twee maanden in het ootje nemen met hun dagelijkse show die (gelet op de toch ernstige oorlogssituatie waarin wij ons bevinden) ons volle misprijzen verdient.

Sta mij toe het even te hebben over de lockdown. Ik heb dagelijks persoonlijk contact met mijn medemensen, zeg maar een honderdtal per week. Ik kan aan geen enkele uk van negen uitleggen dat banken, supermarkten, bakkers, slagerijen, pizza- en pitatenten klanten bedienen maar bepaalde andere handelszaken niet mogen hun deuren openen! Voor wie even logisch nadenkt is dit discriminatie op het randje van racisme! Ook ijsverkopers, restaurants en frituristen mogen zelfs meeneemproducten verkopen. En dan heb ik het nog niet eens over bouwmarkten of . . . tuincentra. De tuincentra van de CD&V-zuil, genaamd AVEVE, sloten – tenminste als mijn informatie klopt, wat meestal het geval is – geen enkele dag! Dat is pas . . . discriminatie en machtsontplooiing!

Kunnen regeringsleden - die 25,33 % van het aantal zetels in het federaal parlement vormen en het vertrouwen genieten van zowat het voltallig parlement - geloven in het feit dat de bovenvermelde beroepsgroepen de, ongetwijfeld broodnodige, veiligheidsmaatregelen wel kunnen laten respecteren door hun klanten maar dat anderzijds (om er maar een paar te noemen) eigenaars van kleding- en schoenwinkels, immokantoren, meubelwinkels allerlei, slotenmakers, autobedrijven (enz., enz.) te dom zouden zijn om hetzelfde respect voor de maatregelen van jullie regering na te laten leven door hun klanten? Elke uk van negen snapt dat die hele lockdown één grote miskleun was die . . . nergens toe heeft geleid! Correctie: het leidde tot het behalen van een nieuw universeel Olympische titel voor ons landje. Maar dat leest u verder op deze site deze week o.a. negen paragraafjes verder . . .

Maar eerlijk, geachte premier, ik snap – net als miljoenen landgenoten – niet waarom uw regering niet het minste vertrouwen heeft in die beroepsbeoefenaars die makkelijk hun deuren kunnen openen zonder dat het risico voor besmetting hoger ligt dan een bezoek aan de apotheek, een bakker, hun bankier of de supermarkt.

Mag ik heel even een concreet voorbeeld geven? In Oostende, en ver daarbuiten, kent zowat elkeen het winkeltje PRIFIX. Het ligt op de Alfons Pieterslaan rechtover het voormalig politiekantoor. Nu ja, winkeltje is nogal neerbuigend ingeschat want ik denk dat er toch een winkeloppervlakte van 500-600 vierkante meter beschikbaar is. Het is het typisch (en ik zeg dat met alle respect naar de familiale uitbaters toe) prullenwinkeltje waar je echt alles vinden kan. Ik ken het al decennia. Kocht er vorig jaar mijn fiets. Deze winter wou ik goedkoop een leeslampje aanschaffen en ja, daar vond ik het voor amper zes euro. Is je muis kapot, geen probleem. Voor minder dan zes euro koop je daar het laatste model zodat je weer verder werken kan op je laptop. Die mensen hun winkel is dicht en nochtans hebben wel honderd klanten dagelijks wel een reden om daar eens binnen te springen.  

In dat winkeltje (om de hoek) waar men een dienstvaardigheid bezit die men nog zelden ervaren mag, komen op een hele dag niet eens de helft zoveel mensen als gedurende één uur er klanten den Aldi bezoeken dat daar vijftig meter verder ligt, richting stadhuis. Den Aldi die dan – uiteraard - wel open mag zijn

Gelooft u, beste Sophie, nu echt dat die uitbaters (van Prifix dus) onbekwaam zijn om dezelfde voorzichtigheid na te leven die evenzeer door onze bakkers, slagers, viswinkels en andere groenteboeren wordt gerespecteerd? Anno 2020 is dat dus echt pure discriminatie die dicht tegen racisme aanleunt. Alhoewel, racisme is hier misschien niet het juiste woord want het aantal bakkers, slagers en fruit- of telefoonwinkels dat in Oostende door allochtonen wordt uitgebaat, die zijn niet meer te tellen. En ja, ook die zelfstandigen - die wel open mochten blijven - doen dat echt goed en houden zich perfect aan de, door uw uitgevaardigde, spelregels tegen Corona. Maar dat kunnen kleine autochtone zelfstandigen als Prifix even goed. En dan heb ik het hier nog niet gehad over dienstencentra en bibliotheken . . . Maar daar had ik het vorige weken al over.

Dienen dan alle handelszaken terug open te gaan? Laat mij daar – op een onversaagde wijze – volmondig YES, WE CAN op antwoorden. Maar daarover had ik het al evenzeer vorige week. Scrolt u dus gerust een weekje verder.

Waar u geen week langer dient over te MIJMEREN, is het feit dat u vandaag reeds veel winkels terug kan laten openen, winkels zoals . . . Prifix.

Met alle respect hé Sophie maar u leidt geen land van analfabeten die bewust de eigen gezondheid in gevaar zullen brengen. Ons land staat bekend om de goede opleiding die leerkrachten ons ter beschikking stelden. Krijg a.u.b. asap vertrouwen in de bevolking die u momenteel verondersteld wordt te leiden, te regeren.

Zijn er dan geen mensen die aan de nieuwe regels hun voeten (zullen) vegen? Uiteraard hé meiske. We leefden vóór Covid-19 ook niet zonder tafelschuimsters die veel te lang naar de gevangenis worden verwezen, dronken chauffeurs die meisjes dood reden, overvallers op juweliers, mensensmokkelaars, drugsdealers, zwaar frauderende diamantairs, stelende . . . . . . . . of corrupte . . . . . . . . . . . ! Er zal tussen al het koren wel steeds kaf zitten.

Het aantal puntjes hierboven staat gelijk aan het aantal letters van het beroep dat elkeen naar believen mag invullen. Er is echter maar één juist antwoord.

We zijn een uniek volk dat graag kwebbelt met de buren, de werkmakkers, vrienden en familie. Helaas luisteren onze beslissingsnemers al lang niet meer naar de stem van ons volk, laat staan dat ze naar de stem van ruim 80.000 eigenaars van een tweede verblijfje aan ons prachtig Noordzeestrand zouden luisteren. Politici in België . . . ze hadden (en hebben blijkbaar nog steeds) enkel oren voor hen met de juiste partijkaart. Als die dan ook nog zorgen voor inkomsten voor de politicus of zijn partij dan is zij/hij van harte welkom.

Wat ik niet snap – maar dat zal aan mijn domheid liggen – is dat een regering klakkeloos aanvaard wat experts allerlei lullen. Heeft dan echt niemand van jullie door dat het dankzij die ‘super intellectuelen’ is dat ons land inmiddels een tweede universele Olympische gouden medaille veroverde? Na hetzelfde eremetaal te hebben behaald als NATIE HET LANGST ZONDER REGERING, zijn we nu ook nog in het bezit van de universeel Olympische titel LAND MET PROCENTUEEL HET HOOGST AANTAL CORONADODEN! Dat wij inmiddels dagelijks verder wegspurten van elke mogelijke concurrent, is een axioma. Dat dient dus niet door mensen als Steven van Gucht, laat staan door televisievedette Van Ranst, te worden bewezen. Oef, hoe zouden zij dat hebben gekund!?

Nu ja, geachte mevrouw Wilmès en 99 ste regering, ons land is al langer de droplul op Aarde. Het aantal internationale veroordelingen is niet meer op twee handen te tellen. Heeft zoiets te maken met het wetenschappelijk wel degelijk bewezen feit dat België ook nog in de running is om het opperste eremetaal te bemachtigen van LAND MET REGERINGEN DIE GEMIDDELD NOG GEEN TWEE JAAR REGEREN? De vraag lezen is ze beantwoorden! Nog dit jaar bereiken we de honderdste regering in amper 190 jaar! Da’s één regering om de haverklap ofte om de – pakweg, pak me nu niet op het cijfer na de komma – 654 dagen! Als u weet dat politieke partijen in dit land twee jaar bezig zijn om een nieuwe verkiezing voor te bereiden . . .

Oh ja, voor de minder goede hoofdrekenaars in uw regering: twee jaar telt, heel precies 730,5 dagen. Maar soit, dat was effe een terloopse afwijking van het onderwerp. Mijn geachte lezeressen en waarde lezers weten dat deze senior al eens van de hak op de tap durft te springen. So, back to the core item.

Over enige tijd zullen wij, samen met de hele wereldbevolking, vaststellen dat het aantal doden in ons land de 100 per 100.000 ofte 1 per 1.000 heeft overschreden. Ik kan – vraag dat maar aan mijn lezers - best sarcastisch uit de hoek komen maar ik ga dit hier achterwege laten en jullie daar dus niet voor feliciteren.

Hebben uw experts allerhande al berekend (en bewezen!) hoeveel van al, de door hen meegetelde, doden sowieso zouden zijn gestorven in de voorbije twee maanden? Waarom las ik nog nergens hoeveel mensen er de laatste twee maanden zijn gestorven aan . . . ‘de gewone griep’? Of werden die overlijdens door uw experts zomaar op de hoop van de Coronadoden gegooid? Waren maar de zoveelste onbeantwoorde vragen hoor! Vragen gesteld door gewone burgers die wel logisch kunnen redeneren.

Over de (want dat is het nu toch wel geworden dankzij Maggie De Block) nutteloze kostenverslindende vaudeville van testmateriaal, mondmaskers maar evenzeer over het feit dat Edouard Vermeulen (als lievelingske van koningin Mathilde) zijn – en ja, gemeend sorry voor volgend woord – kloten mag vegen aan het verbod om naar Ieper te rijden om daar voor de (alles behalve toevallig) verzamelde pers 150 mondmaskers af te geven in de Jan Iepermankliniek, zal ik hier niet verder uitweiden. Dat deed ik al de weken hiervoor. Peu importe dat geen van die mondmaskers in die kliniek konden worden gebruikt wegens onvoldoende efficiënt, het chouchouke van Mathilde mag nu eenmaal alles, wettig of onwettig! Dat zijn dan de zogenaamde mensen die het goede voorbeeld zouden moeten geven. Nu ja, elke Vlaming weet al lang dat de leden en vrienden van ons koninklijk hof zich alles ongestraft mogen veroorloven.

Dat het college van procureurs-generaal – de gedachte mijmerend van Erwin Dernicourt, procureur-generaal van beide Vlaamse provincies – publiekelijk stelt dat ”de magistratuur het totaal gevoel van straffeloosheid dient te verwijderen”, kan in deze worden bewezen. Als Edouard die beschermende wet straffeloos mag overtreden om zijn show te verkopen, dan alle Belgen evenzeer, en al zeker die mensen die hun leven lang spaarden om aan zee een tweede verblijf te kunnen kopen.

Je moet gek zijn om de desbetreffende boete onmiddellijk te betalen. Laat ze u maar dagvaarden.

Zoals ik, als eerste, het had voorspeld op mijn website zouden wij alle Zuid-Europese landen op een dag voorbij fietsen en zie, dat is nu vorige week werkelijkheid geworden. Ook deze GOLD MEDAL VAN ONKUNDE kan men ons landje aan de Noordzee, waar tweedeverblijvers behandeld worden alsof ze én de pest, - én de cholera, én Corona hebben, nooit meer ontnemen. Hoe onze expert-virologen om 11 uur niet kunnen verklaren dat het toch wel niet de schuld is van hun confraters in al die andere landen dat wij het land met het grootst aantal dodelijke slachtoffers zijn per honderdduizend inwoners . . . dat, geachte premier, krijg ik aan die uk van negen hier in Mariakerke sur Mer maar niet uitgelegd! 

En neen, beste regeringsleden gevormd uit partijen die de federale verkiezingen glansrijk verloren, ik vraag u niet om jullie ontslag aan te bieden.

Mijn pa zaliger (straks 56 jaar terug overleden) zei steeds dat men iemand een tweede kans dient te geven. Jullie hebben nog 143 dagen te gaan van de 184 die men deze regering het vertrouwen schonk. Misschien kunnen jullie eens overwegen om naar het gezond verstand van Mieke Sabena en Jan Modaal te luisteren.

Uiteraard bevinden wij ons – net als de complete Aarde – in een oorlogssituatie. Ook dat schreef ik veruit als eerste. Geen oorlog waar elk moment van een etmaal bommenwerpers ons bedreigen. Geen oorlog waar we angstig de komst afwachten van binnenrukkende vreemde legers. Neen, dit is een oorlog tegen . . . onszelf. Een oorlog waarbij de zetelende regering niet alleen het vertrouwen diende te bekomen van de andere volksvertegenwoordigers maar waar die/uw regering haar vertrouwen dient te schenken aan alle zelfstandigen, zonder enig voorbehoud of discriminatie. Indien zij dat broodnodig vertrouwen schenden dan sluit men hun handelszaak maar voor de volgende tien jaar!

Ik geloof overigens geen snars van al dat gelul van psychologen en psychiaters die in de media kwamen vertellen dat mensen elkander vanaf heden socialer zullen bejegenen. Mag ik eens een voorbeeld geven over onze sociale bewogenheid? Of althans over die van jullie regering. Scrol gewoon even door naar mijn wekelijks item ‘WAT HEBBEN WE DEZE WEEK GELEERD AAN DE CORONAUNIVERSITEIT?’. Lees daarin hoe sociaal wij Belgen zijn? Het is het derde item van deze week en komt net na dit en de andere OPEN BRIEF. In puntje 4 en 5 leest u daar hoe sociaal bewogen onze regering, ons land en onze bevolking is als het niet gaat om zelfverrijking of het vetten van een partijkas.

Na twee maanden leven in de onzekere wereld van de Coronagruwel dienen de burgers van een natie zich aan te passen aan de wereld in volle oorlog.

Dat naties sinds WO II biljoenen dollars afvuurden in oorlogen allerlei maar ook richting ‘de ontdekking van het heelal’, is een axioma. Dat hoeft niet meer te worden bewezen. Of we er niet beter hadden aan gedaan om minstens de helft van dit bedrag te investeren in de gezondheid van onze aardbewoners, is niet langer de retorische vraag die nu te laat komt en waar de wereldwijde politici nooit echt de interesse hadden om het antwoord op te leveren. Het bestaan van een Belgische wapenfabriek, die officieel aan bepaalde landen niet mag leveren, zorgt nu eenmaal vlotter voor hoge steekpenningen dan het onderzoek naar kanker of de aanmaak van griepvaccins, testmateriaal en mondmaskers die men kocht om daarna . . . te vernietigen!

Edoch, het leven gaat verder. Media dienen nieuws te brengen. De fabrieken draaien opnieuw, zij het op verlaagd tempo. De winkels moeten terug open gaan en ook politici zullen, overigens net als onze Justitie, terug aan de slag moeten.

Uw inlooptijd, en die van uw voltallige regering, mevrouw Wilmès is voorbij! Het is tijd om dit land niet verder te laten leiden door allerlei –ologen die andere landen beschuldigen van onjuist cijfermateriaal maar intussen ons land wel naar de onbedreigde topplaats van dodelijke slachtoffers leidden. Stuur hen allen terug naar hun laboratoria in plaats van dagelijks hun mediageilheid te laten demonstreren op televisie, op de radio en in dagbladen. Heeft u, geachte premier, al ooit eens één enkele seconde zichzelf de vraag gesteld wanneer (bijvoorbeeld) Marc Van Ranst de tijd vond om de laatste twee maanden te slapen?

Toon u, mevrouw de premier – vanaf heden - de moedige, krachtdadige leidster die dit land momenteel ten zeerste ontbeert maar wel degelijk heel dringend nodig heeft.

Onze Staatsschuld bereikte – tenminste in werkelijkheid – inmiddels de kaap van de vijfhonderd miljard euro. Ze zeilde daar zelfs, dankzij Covid-19, vlot voorbij. De weg naar de volgende historische kaap van één biljoen euro staatsschuld ligt wijd open! Wanneer men de 507-secondenmeter bij www.staatsschuldmeter.be zal aanpassen aan de realiteit is de vraag die nog lange tijd zal onbeantwoord blijven.

Mevrouw de premier Sophie Wilmès, mevrouwen De Block Maggie, Marghem Marie-Christine, Muylle Nathalie en heren Bacquelaine Daniël, Bellot François, Clarinval David, De Backer Philippe, De Crem Pieter, De Croo Alexander, Ducarme Denis, Geens Koen en Goffin Philippe . . . het is hoog tijd dat – na 22,23 % van de jullie toegemeten regeringstijd – jullie beslissen hoe jullie willen herinnerd worden. Gebruik,heel misschien, de resterende 77,77 % van jullie zes maanden om op logische en menselijke wijze verstandige maatregelen te treffen in het belang van ons volk.

 

Dat politici en regeringen niet luisterden naar goede ideeën is al ver voor de 21ste eeuw bewezen. Of jullie regering de oorproppen en blinddoeken zullen blijven hanteren, zal bepalend zijn voor het snel (of niet) verwijderen van die gemene gluiperd die ons vanuit het Oosten, het land van ‘Ali Baba’ werd aangeleverd. De voorbije zeven weken hebben – ook aan elke uk van negen – het bewijs geleverd dat onze experts wel orakelen dat de virologen in andere landen onjuist testen maar de (overigens enige) realiteit is dat wij de natie zijn met het hoogst aantal doden per honderdduizend inwoners. Al het andere gelul van die zogenaamde experts is nog niet eens goed genoeg om stationsliteratuur te worden genoemd.

Laat Die van Hierboven jullie bijstaan in jullie beslissing die moet getuigen van eerlijkheid, openheid en krachtdadige moed! Hanteer het zwaard dat de zachte heelmeesters van experts u de voorbije 41 dagen mochten ontfutselen. Omring u met logisch denkende mensen. Onze bevolking zal daar wel bij varen!

Tot slot, geachte premier, beste Sophie: Normaal zou ik hier vorige week een ander , erg persoonlijk, item uitvoerig hebben gebracht. Ik vond het echter mijn plicht een (weliswaar klein) steentje bij te dragen aan de strijd tegen Corona. Lijkt dit soms storend of agressief te zijn overgekomen, verontschuldig mij daar dan voor bij uw regering. De bedoeling was goed. Voor de beëindiging van een oorlog heeft men nu eenmaal geen zachte heelmeesters maar keiharde, edoch logisch denkende en menselijk handelende, leiders nodig die aan de bevolking het vertrouwen durft te schenken.

Waarvan akte op heden maandag 27 april 2020 om 13,13 uur.

Uw dienaar, roger henderick, de fiere bezitter van dit enig Nederlandstalig medium dat de waarheid, en niets dan de waarheid, publiceert!

 

OPEN BRIEF AAN DE HEER

CARL JOZEF ALIX DECALUWE

Open brief aan Carl Jozef Alix Decaluwé ,

Gouverneur van West – Vlaanderen sinds 2012.

 

Geachte Gouverneur,

 

Afgelopen maand mochten wij U enkele malen op de nationale televisie aanschouwen.

Als enige gouverneur op T.V om iedereen weg te jagen richting West–Vlaanderen .

 

Vele maskers zijn afgevallen. Tja in tijden van nood leer je jouw vrienden kennen.

Van gans Vlaanderen stak Uw West–Vlaanderen er met kop en schouder bovenuit wat betreft eigen volk eerst & eigenbelang.

 

Wat de rest van Vlaanderen zich ondertussen wel afvraagt is wanneer komt U zich hiervoor verontschuldigen ?

 

1.     De discriminatie van ‘blijf in Uw kot’ maar dan niet in West – Vlaanderen (2° verblijvers mogen niet afkomen).

In de wet staat domicilieadres niet vermeld als verplichting.

 

2.     Welke actie heeft U ondernomen tegen het aanzetten tot haat, discriminatie, opruiing door uw burgemeester in de Panne, Bram Degrieck met zijn kliklijn?

 

3.     Uw wegcontroles waar enkel het inkomend verkeer wordt nagezien?

 

 

Dat de gasboetes een leuke aanvulling zijn voor het gemeentelijk budget staat buiten kijf.

Geen plaats in België waar zoveel controles zijn als in de kustregio.

Persoonlijk  zie ik hier een pervers systeem achter…

Mochten, als het echt niet anders kan, de kustgemeenten dan toch een stuk van de 2° verblijftaks lossen?

Dan compenseren  ze dat  met het geld van diezelfde doelgroep  welke nu de boetes betalen.

(het klassiek Belgisch systeem van vestzak–broekzak of zoals betaal je eigen bonus)

 

Geachte Gouverneur, na al deze doorgedreven controles zou een mens toch gaan denken dat West–Vlaanderen één van de meest steriele omgeving zou zijn ?

 

Helaas! Helaas! Helaas!

 

Afgelopen weken hield ondergetekende de besmettingskaart van ons land in het oog. Via de site van HLN (andere kranten bieden soortgelijke) kan je per gemeente, per regio en jawel per provincie het aantal besmettingen volgen.

Wat blijkt ? West–Vlaanderen doet het barslecht volgens die besmettingskaart!

 

De grootste stad van Vlaanderen  (Antwerpen)  waar de mensen dan nog dichter op elkaar wonen, doet het zelfs stukken beter (wegcontroles nihil).

 

Zelfs de krant van West-Vlaanderen schrijft “ in verhouding tot het aantal inwoners heeft West – Vlaanderen meer besmettingen dan Henegouwen,Vlaams–Brabant, Brussel, Oost–Vlaanderen, Namen, Antwerpen en Waals Brabant “  ( bron KW 23/4 ).

 

Geachte Gouverneur, stop die discriminerende wegcontroles van het verkeer! Men staat immers aan de verkeerde kant van de weg te controleren !

 

U dient er, in het algemeen belang, voor te zorgen dat de rest van dit land wordt beschermd voor diegenen die uw provincie wensen te verlaten!

 

Misschien ook eens de wielertoerist welke 50 km gaat fietsen (zonder zakdoek)  i.p.v. de automobilist (in zijn gesloten cocon) welke 10 km gaat rijden ?

 

In West–Vlaanderen zijn er al drie ziekenhuizen welke hun Covid-19- afdeling aan het afbouwen zijn.

Denk eraan dat bij een tekort aan plaatsen mensen uit uw provincie over andere ziekenhuizen  (provincies) verdeeld zouden moeten worden .

 

Geachte gouverneur , wij wensen vooral niet te discrimineren en wensen onze West-Vlaamse vrienden dezelfde zorgen toe.

Maar U begrijpt dat dit als medisch toerisme kan aanzien worden en wij dezelfde regels wensen te volgen welke jullie uitgevonden hebben .

Een tweede verblijf taks zou hier gevolgd kunnen worden  a ratio van 1000 euro (we nemen hier hetzelfde bescheiden  bedrag als in Oostende, de grootste marginalenstad van Vlaanderen. Elk ‘verdriet van België’ spoelt daar aan).

Indien men de bedden voor de eigen bevolking nodig heeft dienen uw streekgenoten onmiddellijk te vertrekken .

Mochten uw provinciegenoten een teruggave vragen (al dan niet gedeeltelijk)  is het antwoord gelijk aan dat van Bram  Degrieck tijdens zijn T.V. optreden.

 

Opgelet  meneer de gouverneur, voor deze gerechtvaardigde medische toerismetaks krijgen deze rijke mensen heel veel  terug ; een culture infobrochure van de plaatselijke gemeente/stad waar je je geld kunt spenderen, een muntje waar je gratis en overal mee kunt parkeren gedurende 30 minuten (net niet lang genoeg om naar een winkel te gaan)

en niet te vergeten  12 gratis bezoeken aan het plaatselijk container park gedurende een gans jaar.

 

 

Een Belgisch onderdaan welke voor gelijkheid is in gans dit land .

De kritische sinjoor.

---

Ons kritisch Sinjoorke was duidelijk goed op dreef. Hij raakt, zoals steeds, wel weer een onderwerp aan dat velen aanspreekt. Ik heb de heer gouverneur van mijn provincie (ik woon nog steeds te Oostende!) een mail gezonden met de bede te reageren op deze toch wel goed geïnspireerde MIJMERING van een van onze lezers die ook nog wekelijks aan bod komt hier. 


DEZE WEEK AAN DE CORONAUNIVERSITEIT

 

Voor de dagbladen en de televisiestations zijn het geen gouden maar TITANIUM-tijden waar ook de – al even streng gecontroleerde – radiostations van profiteren. De medewerkers van onze media waren, sinds begin vorige eeuw, nooit zo onderhevig aan controle en censuurpraktijken als tijdens het laatste decennium. Het zijn niet langer ‘journalisten’ (die momenteel feitelijke desktop-bedienden zijn) die bepalen of een onderwerp wel of niet in de krant, op de radio of op televisie mag verschijnen. Het is de buffer van hoofdredacteurs, commentaar- en opinieschrijvers en van columnisten die – als lammetjes – angstvallig teksten intikken die goeroe Christian Van Thillo hen niet verbiedt te publiceren.

 

Dat enerzijds een pas vrijgekomen moordenaar zes dagen lang twee volle pagina’s krijgt in Het Laatste Nieuws maar dat Van Thillo anderzijds zijn vetorecht misbruikt teneinde het verhaal van de vijf schriftvervalsende raadsheren (ergo van ons Hof van Cassatie) Sydney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis, Peter Hoet en Filip Van Volsem niet in de media te brengen, is . . . du jamais vu!

 

Een gunstige wind vanuit de magistratenwereld bezorgde mij de gedachte dat Van Thillo negen jaar terug een levenslange deal maakte met de top van onze magistratuur: het Parket opent geen onderzoek naar de elf jaar durende oplichting met de belspellen van zijn televisiezenders terwijl Van Thillo in zijn gazetten verhindert dat er echt misdadige zaken van topmagistraten worden gepubliceerd. Tja . . . this must be Belgium!

 

Diezelfde gunstige wind vroeg mij overigens om bij mezelf de volgende vraag te stellen: "Waarom denkt u, meneer Henderick, dat men u geen laster en eerroof aan de broek tracht te naaien?" Waarop hijzelf het antwoord gaf: "men heeft uw dossier bij Cassatie inderdaad goed ‘mishandeld’. Zoals u het zich wellicht nog herinnerd heeft men, vanuit de magistratuur, achttien jaar terug getracht u te laten interneren. Datzelfde kunnen ze dus op heden niet opnieuw uitproberen. Zolang u zich aan de feitelijke waarheid houdt, kan men evenmin een klacht indienen tegen het feit dat u de juiste feiten publiceert. Ik kan u echter wel vertellen dat men u liever kwijt dan rijk is daar op de eerste verdieping van het Poelaertplein."  

 

Tja . . . Maar dat lost wel niet echt mijn probleem met die schriftvervalsende raadsheren op.

 

Geen natie ter wereld kent een zo zwaar gecontroleerde/gecensureerde pers als ons landje aan de Noordzee.

 

Maar allez, terug naar . . . Corona . . .

 

Elke dag, zomaar vanuit de journalistieke bureaustoel thuis het nationaal en internationaal nieuws een beetje volgen en er staan zo tien pagina’s Coronanieuws in, dag na dag! Er hoeven geen verplaatsingen te worden verricht op wegen die er verlaten bij liggen en waar politiediensten angstvallig controleren of hardwerkende senioren toch maar niet pogen hun tweede stekje aan zee te bereiken. Wetenschappers allerlei staan – seconde na seconde, minuut per minuut, uur na uur, nacht na dag – klaar om, met de weegschaal in de hand, het een tegen het ander af te wegen om uiteindelijk het middelpunt van de nationale belangstelling te blijven die hen, dankzij de hongerige media, vedetten laten zijn die het masker vertonen dat elke dag wordt aangepast aan de nieuw ontwikkelde toestand. Dat ze zich daarvoor dienen te prostitueren van de ene onjuistheid naar de andere voorspelling raakt hun koude kleren niet. Het volk blijft, overigens net als regering Wilmès II, met de mond vol tanden geloven wat hoogleraars als Marc Van Ranst gisteren vertelde dat de piek morgen zal bereikt zijn terwijl hij amper nog een dag later stelt dat de piek volgende week haar hoogtepunt zal hebben bereikt. De werkelijkheid toonde inmiddels aan dat die wetenschapper zich meermaals vergist had! En ik al zestig jaar denken dat wetenschappers niet lullen maar alles wetenschappelijk kunnen bewijzen . . .

 

Maar wat heb ik nu vorige week allemaal bijgeleerd aan de Coronauniversiteit?

01. Dat we – zoals ik dat vorige maand, als eerste in dit land, al had aangekondigd dat we dit moeiteloos zouden halen – de universele Olympische gouden plak hebben behaald van NATIE MET PROCENTUEEL GEZIEN HET HOOGSTE AANTAL CORONADODEN. Iets waar we zowel ons koningshuis als regering Wilmès II gemeend voor feliciteren. Echt waar! De hele wereld kijkt smalend op die toppositie neer. Ik zie niet in welk land ons dit ooit nog kan afpakken. Het lijkt alsof ons land de wielerploeg bezit die met sportdirecteur Van Ranst, het nieuwste, nog onontdekte dopingmiddel aan haar renners virologen toedient waardoor ze momenteel – als een heuse Eddy Merckx tijdens de Giro – moeiteloos verder weg spurt van elke concurrent, in casu van landen als Spanje en Italië.

02. Dat de gazetten zich, net als al die experts virologen, epidemiologen, psychologen, biologen (en wat weet ik nog allemaal voor –ologen), zich voortdurend aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen van Covid-19 waar ook ter wereld. Het doet er helemaal niet toe dat (om maar één voorbeeld te geven) op 14 april expert A lult dat we in juni terug zullen kunnen voetbal spelen in competitieverband maar diezelfde fantast dan drie dagen later orakelt dat we pas in augustus zullen kunnen voetballen. Om dan nog een week later te stellen dat het toch wel 15 september worden zal. Het begint allemaal toch wel ontzettend veel te lijken op PEYTON PLACE ofte toch minstens op . . . the continuous story of peyton place. Dit houden zowel de media als de o-logen allerlei makkelijk nog wel een jaar vol!

03. Dat het deugd doet dat er, binnen onze Belgische eersteklasseploegen, toch één directeur van een ploeg is die zijn gezond verstand nog gebruikt. Michel Louwagie gaf een uitstekend, aan de realiteit palend interview in de gazet. Bravo Michel.

04. Dat we nu iets uniek beleven in ons onderwijs. Niet minder dan 1.100.000 leerlingen krijgen . . . thuisonderwijs. Via het internet en laptops allerlei volgen 950.000 onder hen les thuis. Eerlijk: een goed initiatief. Dat in een land waar de staatsschuld – puur door de schuld, de onbekwaamheid maar vooral de graailust van de regeringen van de laatste vier decennia - op weg is om NATIE MET DE HOOGSTE STAATSSCHULD PER INWONER te worden (ziehier Sire uw derde universele Olympische gouden medaille), bijna 14 % van onze leerlingen dat onderwijs niet kan volgen (omdat hun ouders geen geld hebben om een laptop te kopen!) is gewoon de zoveelste schande van België. Het doet me – heel stil maar woedend - terugdenken aan Sigrid wiens ouders geen geld hadden om die startkoffer te kopen met borstels, scharen en oefenpoppen waardoor zij nooit kapster is geworden. Honderdvijftigduizend laptops aan (?) tweehonderd euro? Amper dertig miljoen euro opdat 150.000 jongeren dezelfde kansen zouden krijgen als die 950.000 wiens ouders wel een laptop kopen konden. Dat is niet eens het bedrag waarmee onze staatsschuld verhoogt in minder dan . . . 17 uur!!!! En die noodregering weigert dat geld op te hoesten!!!??? Och laat me maar over een andere les spreken . . .

05.Nee, toch nog niet. Sorry, geachte lezeres en waarde lezer, ik moet hier nog even over doorbomen. Herinneren jullie zich nog hoezeer al onze ministers die blind en potdoof zijnde met hun mond vol tanden naar die expert-lullers luisteren en doen wat ze zeggen? Dat de wereld er veel anders zou uitzien door deze Coronacrisis. Ben ik (ik weet, ik stelde die vraag reeds vorige week maar ik ben nu eenmaal oud en val in herhalingen, mijn – grijns – diepgemeende excuses daarvoor) nu echt dom, gek of onlogisch? De mensen zouden socialer worden!  De mensen zouden socialer worden!  De mensen zouden socialer worden!  De mensen zouden socialer worden!  De mensen zouden socialer worden!  Nee, dat waren geen intikfoutjes! Verre van. Het was nog niet eens een evenaring van de duizenden keren dat je de laatste twee maanden lezen kon dat de mensen socialer zouden worden! Was dit nu geen uitgelezen kans om te tonen dat wij sociaal willen en kunnen zijn? Konden de scholen het niet zo organiseren dat – omdat ons land geen honderdvijftigduizend laptops schenken wou! -  er 150.000 ouders werden gevonden bij wie telkens één kind (dat geen laptop bezit) die lessen kan volgen bij een klasgenootje? Ik heb begrip voor het feit dat Anuna (De Wever) dit land verlaten wil. Ik denk dat ik, na dertig september 2020, haar verstandig voorbeeld volgen zal. Vlaanderen is verworden tot een zielig hoopje lafbekken dat niet eens de moed bezit de eigen kleinkinderen en achterkleinkinderen af te helpen van hun persoonlijke staatsschuld die elke seconde met veel meer verhoogd dan de 507 euro die op www.staatsschuldmeter op elk ogenblik van het etmaal kan worden afgelezen. De stoottroepen van Bloed & Eer, de Voorpost, KVHV en zovele anderen vergaderen zich te pletter over futiliteiten zoals drieduizend euro vinden voor de proceskosten nodig voor een van hun leden. Waarna ze diezelfde dag samen dat bedrag uitgeven aan pintjes die hen het gevoel moeten geven dat ‘ze het toch weer hadden waargemaakt’. Over de jeugdbeweging van Dries Van Langenhoven, genaamd SCHILD EN VRIEND valt al helemaal niks meer te vernemen. Hun leider heeft bereikt wat hij politiek bereiken wou, een plaatsje bij de top van het Vlaams Belang. Van Langenhoven is een van de intelligentste en sluwste politici van deze eeuw.

06. Dat het gelul mag stoppen van al die experts die onze nieuwste universele Olympische gouden plak te wijten zou zijn aan het feit dat al die andere naties een verkeerd telsysteem hanteren en zij (onze virologen dus) het enige juiste toepassen. Tja . . . Lijkt me zoiets als 386 chauffeurs uit evenveel verschillende landen die stoppen voor het rode licht terwijl de Belgische chauffeur gewoon doorrijdt want hij had die kleur al eens gezien. Mijn lezers snappen wat ik bedoel!

07. Dat vanuit het koninklijk paleis niet de minste reactie te lezen (of te horen) was over chouchouke Edouard V. van koningin Mathilde die de wet publiekelijk overtrad om zijn show te verkopen in Ieper.

08. Dat de professoren ALGEMEEN VOLKSE WIJSHEID via het internet ons leerde dat we ook deze week geen verandering mogen verwachten in het gelul van andere hoogleraren. Had hij het hier over virologen?

09. Dat ik mijn 2.387 lezers van vorige week gemeend en hartelijk dank voor het bezoeken van deze site. Echt waar, het deed me vorige week meermaals iets aan dat hartje van mij. Maar evenzeer zeg ik nederig dank aan elkeen die ongezouten blijft haar/zijn mening ventileren over wat hier staat gepubliceerd.

10. Dat ook Liesbeth V. blijkbaar slecht werd opgevoed door haar ouders. Zoals mijne pa zei vooraleer hij in 1964 stierf: het is niet de schuld van mensen dat ze te slecht zijn opgevoed om toch minstens de beleefdheid te hebben om je te melden dat ze jouw brief goed hebben ontvangen. Tja . . .

11. Dat heel wat lezers overduidelijk vonden dat ik echt te drastisch was toen ik schreef dat onze flikken sneller hun wapen mogen trekken. Kijk, dat heet ik democratie. Elk van die waarde lezeressen en geachte lezers mogen voor mijn part een compleet tegenovergestelde visie hebben dan ondergetekende. De dag dat iemand mij echt kan overtuigen dat ik fout zit met een bepaalde Mijmering/Gedachtegang dan zal ik ook mijn mening daarover wijzigen. Maar – en ik wil nu niet (grijns) echt het laatste woord hebben in deze – of een agent in dienst nu sterft door de kogel van een gangster of door een gek die hem besmet met het Coronavirus waardoor hij achteraf sterft, wat is het ware verschil? Zullen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden met een ander gevoel achterblijven afhankelijk van de wijze waarop hij werd vermoord? Het wordt tijd dat wetenschappers die klootzak van een Coronavirus de nek omwringen zodat we op café daar eens een serieus debat kunnen over organiseren. 

 

KVO GERED

Ons sympathiek, edoch niet langer weireldploegske, is dan blijkbaar toch gered. Marc Coucke bereikte, via zijn geldmachine Alychlo, dan toch een akkoord met zowel het bestuur van KVO als met de nieuwe sponsor PMG. Dat het stadsbestuur – ondanks dat burgemeester Tommelein maandenlang orakelde dat KVO niet het probleem was/is van de stad Oostende werd dus serieus (effe) achteruit gedrukt.

Hoeveel sympathie – en die is er echt – ik ook heb voor dit kustploegske, ik blijf vinden dat een stad niet de sponsor dient te zijn van een sportploeg. De tijd van mecenas Johan Vande Lanotte, die met geld van anderen, basketploeg Oostende voorzag van miljoenen euro’s is definitief voorbij. Hoe men het ook draait of keert, uiteindelijk betaalt de gewone burger het gelag van dergelijke sympathiebetuigingen. Of het nu gaat over sportploegen, kunstevenementen of festivalorganisatoren . . . de sleutel moet op het slot van de stadsbankrekening. Hoe lang kan schepen Maxim Donck de besparingen op middagmalen en de werking van de desbetreffende (tien) dienstencentra nog uitleggen aan het Oostendse kiespubliek als anderzijds de stad miljoenen euro’s spendeert aan bovenvermelde drie soorten evenementen die voornamelijk worden bezocht door . . . niet Oostendenaars?

Uiteraard maak ik me – grijns, nog maar eens – niet sympathiek tegenover hen die genieten van dergelijke sponsoring. Maar eerlijk, laat me gewoon ET ALORS! zeggen. Als niemand anders het doet dan ben ik wel diegene die terecht de stok in dat hoenderhok gooit. Wie wil organiseren, die doet dat maar met eigen geld, financiële steun van bedrijven en het geld dat de geïnteresseerden in dat evenement willen verteren aan toegangstickets, dranken en hamburgers. Als een horecazaak in de Oostendse Langestraat het deejayduo Mister Small and mister Tall steengoede muziek laat draaien, dan passeert uitbater Bart toch ook niet langs onze stadskas!?

Laten we – heel even – eerlijk zijn. Hoeveel prachtige initiatieven hebben supporters, al dan niet oud-spelers en kunstenaars de laatste twee weken niet op touw gezet om ons ploegske, dat helemaal geen weireldploegske dient te zijn, te redden. Met volle respect naar de creatievelingen, organisatoren, supporters en milde schenkers toe maar wat heeft het allemaal opgebracht? Amper een bedrag dat een miljardair als Marc Coucke cash in zijn Tesla liggen heeft.

Maar ook voetbal zal dus de tering naar de nering dienen te zetten. Niemand mag vergeten dat voetbal (en ja, ook het wielrennen) twee oude sporten zijn die elk op zich zijn gegroeid voor en door volkse mensen die op zondag een deel van hun weekloon uitgaven om zich eens een viertal uren te ontspannen. Wielrennen daarentegen werd razend populair dankzij de dagelijkse gazet die verslag uitbracht en het, in de maand juli, dagdagelijkse ‘Het Volk met de uitslag van de Ronde van Frankrijk’. Tot, een goeie zestig jaar terug, de wedstrijden life te volgen waren op televisie. Doe ik nu weer nostalgisch als ik vermeld dat we met twintig in een kleine huiskamer zaten te kijken bij madam Meyvaert die - als zowat enige in de halve straat - een televisie had? Sorry daarvoor . . .

KVO hoeft voor de ware supporter (in hart en ziel) niet alle jaren in Play Off I of Europees te spelen. Dat deden den AS en VGO evenmin een halve eeuw geleden. Geef ons maar een goeie middenmotor die meer in de linkse kolom eindigt dan in de rechtse. Als er dan eens een bekerfinale uit de lucht valt dan kunnen de supporters zich daar weer jaren aan optrekken.

Maak die pintjes wat minder duur dan de 2,50 euro in de supermoderne ‘kantine’ die ons ploegske uitbaat. Negen drankbonnetjes voor twintig euro toont al heel wat sympathieker! Voor supporters van ploegen als KVO, KVK, Zulte-Waregem of Cercle Brugge dien je geen kaviaar- en champagnebar te hebben.

Zo, ik heb mijn KVO-MIJMERINGEN ingetikt. Zoals steeds goedbedoeld. Het is mijn schuld niet als derden mijn teksten anders wensen te lezen dan dat ze geschreven werden.

VAART WEL ENDE LEVE SCONE, KVO. Er wacht jullie nog een lang en gezonder leven. Het is niet die Hollandse zeikerd van een Nico Dijkshoorn die ons kwam redden maar wel degelijk PMG en de heer Paul Conway. Maar dat is iets dat je hieronder wel verder leest. 


OOK IN OOSTENDE . . .

. . . zal het aantal falingen binnen de horecasector niet min zijn.

Uit heel goede bron weet ik dat er binnenkort minstens vijf horecazaken in faling zullen worden verklaard, waarvan één uitbater met meer dan één horecazaak.

Uiteraard is het dom om diverse horecazaken in een en dezelfde vennootschap te steken en dan boel te beginnen maken met de steenrijke eigenaar van het gebouw van je laatst geopende zaak. Als je dan ook nog maanden je huur niet betaalt . . .

Tja . . .

 

VERSCHIL ALDI – LIDL

Alhoewel ik al – grijns, zowat sinds de oertijd – klant ben van Den Aldi, stel ik vast dat ik er mij meer en meer op betrap wekelijks ook bij concurrent Lidl langs de kassa te passeren. Hoe dat komt, zou zeer de vraag kunnen zijn. Zaterdag 25 april was ik iets meer dan 33 euro kwijt. Nu ja, ik had er ook heel wat voor in mijn boodschappentas.

Is het omdat ik een fan ben van wielerkoersen op televisie? Kan best, ik mis er zelden één en ja, doordat de ploeg van Lefevre steeds mee aan de leiding fietst, zie ik op elk van hun renners tweemaal het logo van Lidl.

Een verandering van supermarkt geschiedt echter niet steeds om een enkele reden. De folders van Lidl ademen echt voeding uit terwijl die van den Aldi grotendeels niet voedingsproducten bevatten. Bij Aldi vind je acht bladzijden voeding en bij LIDL (folder 17 van 2020) 14,5! Aldi koos resoluut voor producten die je evenzeer in niet voedingssupermarkten kopen kan. En ja, toen ik vorige maand bij Lidl vaststelde dat er aan de deur iemand stond die de karretjes keer op keer ontsmette en met een vriendelijke glimlach aan de klanten ter beschikking stelde . . . zoiets treft me wel. Ik heb toen ook geschreven dat Lidl daar – alvast aan de kust – als allereerste mee uitpakte!

Lidl schijnt overigens niet alleen de strijd met Aldi maar ook met BonAps , dat net naast hen gelegen is op de Torhoutsesteenweg, te hebben geopend. Twee Hollandse maatjes, keurig verpakt met apart fijngesneden ajuin, kost bij Aldi 1,79 euro ofte 0,895 euro per stuk. Bij LIDL kocht ik zaterdag Hollandse maatjes met ajuin per drie verpakt voor precies twee euro ofte 0,667 euro per maatje!

Twee kilo kippendijen voor amper twee euro staan evenzeer op hetzelfde kasticket van 33 euro. Bij BonAps zullen ze hun tenen mogen uitkuisen om tegen zulk Lidl-geweld een antwoord te vinden want ook de varkenshaasjes stonden er zaterdag goedkoper dan bij BonAps koopt elkeen waar hij zich het best voelt maar er is toch dat ontsmette winkelkarretje dat - al zes weken terug - ter beschikking werd gesteld bij Lidl. Bij die supermarktketen met hoofdzetel te Merelbeke heb je ook de beschikking over gratis wifi! Als ze nu ook – ma het Coronatijdperk – een tafel plaatsen, dan zullen nog meer mensen hun winkels bezoeken


                        RECHT VAN FACEBOOK GEHAALD

Dat ik helemaal niet de minste sympathie heb voor de zoon van de voormalige burgervader van Aalter, is iets dat mijn lezers al langer dan dit jaar weten. De man is een heuse despoot zoals er in Vlaanderen geen drie te vinden zijn.

Crembo was overigens de allereerste burgemeester die bewees een heuse racist te zijn. Bijna twintig jaar terug verzette hij zich – met hand en tand – tegen de komst van nachtwinkels in Aalter. Ten langen leste liet hij die winkels toe EDOCH dienden die allochtone uitbaters wel zesduizend euro te betalen vooraleer ze de gemeentelijke vergunning kregen om zulke winkel te openen.

Uiteraard reageerde het centrum tegen racisme niet toen. De daar zittende verantwoordelijken zin allen, stuk voor stuk, politiek aangesteld en blijven beschermd. Zei ik reeds Tja vandaag?

Ik vond vorige week een leuk tekstje op facebook. Jullie krijgen het hieronder.

Veel leesgenot!

Rickske Verdoot

20 april om 11:37 · 

Er is maar één ding duidelijk: en dat is dat CREMBO een verlichte despoot is en was en ook vrij evident een psychotische dromer. Ik ken die vent al van toen hij Minister van defensie was en toen was dat reeds een wandelende catastrofe. Onbeschoft, roepen en tieren als het hem niet ging en vooral de ferme neiging om zijn medemensen als "stront" te beschouwen. Voor hem is alles duidelijk zolang hij maar de onbetwiste baas kan spelen en orders kan geven. Volgens hem zijn al de anderen, onderontwikkelde idioten die niets van niets verstaan en waarop de roede niet moet gespaard worden. Hij kent als enige de waarheid, is als enige DE vent die zijn waarheid aan de man kan brengen en is degene die het meest geschikt is om duidelijkheid te scheppen in alle opzichten. Van ieder woord, boerke of scheet van hem moet blijken dat zijn intenties klaar en duidelijk zijn en niets aan de verbeelding overlaten. Als de andere idioten hem niet verstaan dat is dat hun fout en die van hun genitoren die cognitieve zwakkelingen op de wereld gezet hebben.
Sè: ik krijg het dus van zo'n pedant en arrogant heerschap die in een normale maatschappij met stampen onder zijn achterste enkel geschikt is om de plakkende bruine resten van de stoepen te schrapen. Dat wij ons laten regeren door dat moreel gebrekkelijk ventje, gaat er dus bij mij niet in.
Hij studeerde Romaanse filologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven en volgde ook Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (volgens mij heeft hij die diploma's niet "gewonnen" maar "gevonden"). Hij is een alumnus (oud student) van de Harvard Business School. De Franstaligen zouden zeggen "C'est un allumé", vrij vertaald "het is een halve zachte" en ze zijn dan zeer dicht bij de waarheid. Bij een remake van de film "La folie des grandeurs" (De Funes en Yves Montand) zou hij glansrijk de hoofdrol kunnen neerzetten.

Die vent is inderdaad een schoolvoorbeeld van "grootheidswaanzin".

Ik hoop dat men na de coronacrisis korte metten maakt met dit soort onmens!!!

  

AMAAI, WAT EEN VERSCHIL IS ME DAT !

Eén van mijn nachtelijke cafeetjes waar ik al eens deftig durf blijven plakken is de HEMINGWAY in de Langestraat.

Zoals mijn lezers weten, heb ik thuis geen internet. Met een pensioentje van amper 916,46 euro (dank u Staat voor de vorige maand 2 % indexatie) bespaar ik de abonnementskost uit door in de bib of in ’t Viooltje te gaan internetten met mijn laptop. Maar ja, ook die zijn . begrijpe wie dat kan, dicht.

De eerste elf dagen ging ik naar het luchthavengebouw waar ik droog en alleen zat. Tenminste tot ze dat gebouw ook sloten. Iets waar ik begrip voor heb.

Daarna was het een zoektocht die me zowat overal heen leidde.

Sinds twee weken zit ik in de voormiddag op de banken van de frituur op de hoek van de Langestraat en de Madridstraat. En dat lukt, dankzij het mooi, niet regeachtig, weer . . . wondermooi. Men begint me daar al goed te kennen.

Vorige week was men volop de gevel aan het herschilderen van de Hemingway. Hewel, dat oogt nu veel beter dan ervoor. Een mooie, mortelachtige kleur past veel sierlijker dan dat fletse geel dat vroeger de kleur was.

 

TOMMELEIN, DURF NIET HOOR!

De bakken kritiek die onze burgemeester kreeg toen hij uitpakte met zijn voorstel van de strandpas, is inmiddels aan het dimmen.

Hoe dan ook, Bartje Tommelein, blijf verdomme bij uw schitterend idee.

Beter een strand gevuld met half zoveel zonnekloppers dan een strand dat overvol ligt en waar de kans op een Coronabesmetting duizend keer hoger ligt.

 

MEESTER LULLER NICO DIJKSHOORN

Ik schreef het hier al een serieus aantal malen, maar hoe langer Het Nieuwsblad bestaat, des te erger wordt het! Ik heb het over het duo Lotte & Dijkshoorn.

“Afwisselend geven Lotte Debrouwere en Nico Dijkshoorn hun eigen kijk op de actualiteit”, zo staat het dagelijks onderaan ‘hun kijktekst’ in Het Nieuwsblad. Ik heb me al wel honderd maal afgevraagd waar Thomas Leysen die twee beginnende humoristen heeft gevonden. Juist, boven onze land- en taalgrens dus. In Gent zeggen we over zulke personen “Ge moet niet zat zijn om te zeveren”.

Ik voer doorlopend onderzoek uit naar wat lezers van gekochte dagbladen echt lezen in hun dagelijkse krant. Tegen eind september zal ik aan een behoorlijk aantal lezers zitten die de bereidheid hadden zes minuten van hun tijd op te offeren aan mijn enquetes dienaangaande. Zeshonderd vind ik tenminste een behoorlijk aantal.

Ik vrees dat de twee krantenmagnaten nogal zouden verschieten van de percentages lezers die wat wel en wat niet lezen. Ik dank overigens elkeen – lezer of niet van deze site – die meewerkte aan dit toch wel tijdrovend onderzoek en de verwerking ervan.

Maar . . . ik wijk weer af. Sorry.

Hoezeer alvast Nico Dijkshoorn lullen kan, bewees hij zaterdag 25 april 2020, meer bepaald op pagina 12 van de Sportpagina’s.

“OOSTENDE IN CIJFERS”, noemde hij zijn artikel. Tja. Om een heel, fel uitgerekt verhaal – de man moest van Thomas Leysen een volledige pagina vullen! – drastisch in te korten, het volgende: dienen, in Vlaanderen aangespoelde, Hollandse zeikerd, zou zich in het vervolg beter eerst goed informeren vooraleer hij dingen schrijft die kant noch wal raken. En ik zal het hier inderdaad erg kort houden en zijn voorlaatste zin citeren “En dan juichen omdat je samen met 17.000 man een wonder hebt beleefd”!

De dag dat er rondom het veld van ons sympathiek voetbalploegske (op een boogscheut van mijn voordeur) inderdaad 17.000 man zullen staan/zitten dan trakteer ik alle personeelsleden van uitgever MEDIAHUIS met een diner in het Hof van Cleve. Aan pakweg 590 euro de man/vrouw . . . ik vrees dat ik meermaals failliet ben daarna.

Nico Dijkshoorn, je hebt ons kustploegske goed te kakken gezet. Iets wat journalisten nu eenmaal graag doen. Mensen, bedrijven of sportploegen eens goed te kakken zetten of individuen als misdadiger betitelen in hun krant vooraleer er enig vonnis werd uitgesproken.

Misschien doe je er beter aan eerst juiste informatie in te winnen vooraleer je nog eens iets schrijft in de Vlaamse krant die ooit door ene André Leysen op erg succesvolle wijze werd geleid. Ik ga – hier en nu – niet beweren dat ik weet hoeveel toeschouwers er werkelijk in het VERSLUYS stadion kunnen maar ik vrees dat het nog niet eens de helft van, de door u aangehaalde, 17.000 is.

Zuip nog wat verder, Nico, maar doe dat dan gerust boven onze landsgrenzen.

 

AFHAALMAALTIJDEN

In Oostende zijn nogal wat restaurants die dicht zijn. Om niet te zeggen allemaal. Maar heel wat van onze zelfstandigen blijven niet zomaar bij de pakken zitten.

Neem nu restaurant Belle de Jour. Mooie naam maar – door Corona – ook wel dicht. Het duo dat het restaurant in de Madridstraat 9 uitbaat, heeft sinds vorige week iets wijs bedacht. Ze hebben een venster geopend, daar een tafeltje geplaatst en je kan er dagelijks (ik dacht tussen 11 en 15 uur) afhaalmaaltijden bekomen.

Iedere week staan er andere menu’s op hun afhaalkaart.

Reserveren kan middels 0479/360905. Oh ja, de Madridstraat, da’s dat boogvormig straatje tussen de tramhalte van het Marie-Joséplein naar de Langestraat.

Zo, geachte lezeressen en waarde lezers, laat ons hopen dat de huidige regering ballen aan het lijf krijgt ik zal daarover berichten volgende maandag 4 mei 2020.

Tot dan en heu heu, verzorg jullie goed. Ik ga dat ook proberen te doen.

 


MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 20 APRIL 2020     

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reacties welkom middels roger@stropken.beAANSTAANDE MAANDAG - 27 APRIL 2020 -

STAAT HIER EEN 

open brief 

aan de voltallige regering


men zegge het voort ! ! !

 

DEZE WEEK AAN DE CORONAUNIVERSITEIT

 

Tja, ook de voorbije week leerde ik feitelijk niks nieuws; ik bedoel, ik leerde niks dat een uk van negen niet zelf bedenken kon!

 

Over een uk van negen gesproken . . . ik was twee weken geleden in Antwerpen en ik liep daar een oud lief tegen het lijf. Niet dat ze oud was, ik bedoel dat het al twintig jaar geleden was dat we elkander lichamelijk beminden. En inderdaad, 39 is niet oud. Ze was in de rouw en had haar zoon bij zich. Maar lezen jullie maar zelf tot wat deze ontmoeting heeft geleid. Vanaf heden sluiten we overigens  wekelijks af met . . . DEN AFSLUITER.

 

Wat was er vorige week te leren aan de Coronauniversiteit?

-        Dat die controles in West-Vlaanderen gelukkig maar niet worden nagedaan door andere provincies. Eén gekke Vlaamse provinciegouverneur volstaat inderdaad in dit land vol frivole politici. Hoe onze kritische Sinjoor daar nog niets over schreef, dat versta ik nu echt niet.

-        Dat ons treezebeke, zijnde onze majesteit koning Filip, zestig is geworden. Ik vraag me af of hij al ooit even stilstond bij de gedachte aan al die momenten dat hij – nota bene als Chinees astrologisch ratje - het verschil had kunnen maken tussen een koning voor het volk zijn of de grootste lafbek binnen alle nog resterende koninginnen en koningen. Zijn leven lang likt Filip de hielen van de katholieken (binnen HET HUIS VAN DE KONING) die hem, als heuse Richelieu’s, in zijn eigen paleis de levieten lezen en zeggen wat de CD&V-partij hem opdraagt te doen. Als Herman de natte dweil van het Europees parlement was, dan is koning Filip – zonder enige concurrentie -  de natte dweil van de nog resterende koningshuizen op deze planeet.

-        Dat ik mij dus geen nieuwe hoed zal moeten kopen om expert viroloog Marc Van Ranst enige eer te bewijzen. Zijn voorspellingen zijn niet uitgekomen. Drie weken geleden was het helemaal niet de piek in de Coronacrisis, zoals hij had beweerd! Die werd inmiddels de vorige twee weken probleemloos voorbij gefietst. Evenmin zullen, zoals de oerluller van de Vlaamse televisie het nog steeds elke dag mag zeggen, eind volgende week de gevolgen van dat virus uit ons land zijn verdreven. Dat Van Ranst echt over alles zijn bek mag roeren op televisie is één ding, dat die dertien (van de veertien) oerdomme regeringsleiders binnen Wilmès II daar nog enig geloof aan hechten is wat anders!

-        Dat ik steeds meer tweede verblijvers ontmoet aan zee, en dit van  Knokke tot in De Panne. Goed zo mensen, toon julie ballen!

-        Dat je, als je onderweg naar je tweede verblijf hier aan de kust die 250 euro boete krijgt, jij die helemaal niet onmiddellijk hoeft te betalen. Laat je niet imponeren door de verbalisanten die je daarvan trachten te overtuigen. Laat ze jou maar vervolgen en voor de rechtbank sleuren. Ten eerste is de achterstand van het gerecht inmiddels al torenhoog   opgelopen en ten tweede geloof ik niet dat het College van de heren procureurs-generaal ooit zo dom zal zijn om al die PV’s niet door de papierversnipperaar te laten halen. Hoe dan ook kan elkeen wijzen op het feit dat ALLE BELGEN GELIJK ZIJN VOOR DE WET. Ergo . . . als Mignolet en Edouard Vermeulen geen boete krijgen om die wet te overtreden, dan de andere landgenoten evenmin. Het is toch niet omdat je het lievelingske van Mathilde bent of keeper van de beste voetbalploeg van dit land dat je ongestraft naar Ieper of Sint-Truiden mag rijden om in de belangstelling van de media te komen? Wat is me dat nou!?

-        Dat de ING-top blijkbaar ook deze site leest en nu plots - nadat het hier als eerste te lezen stond – bevestigen dat ze een daling van de onroerend goedprijzen verwachten. Het zal helaas veel meer zijn dan de 2 tot 4% die zij orakelden. Of, zoals onroerend goedmakelaars aan de kust het vorige week aan de pers mededeelden, er inderdaad plots veel dure appartementen verkocht worden tijdens deze gezondheidscrisis is iets waar ik het mijne van denk. Maar, tenslotte, wie ben ik?

-        Dat ik jullie ten zeerste aanbeveel om hieronder het eerstvolgende item te lezen van de hand van Liesbeth Van Impe genaamd KANKERLAND. Lees en herlees het maar goed. Heel mooi artikel. Heeft niks te maken met Corona edoch . . .

-        Dat Flupke en Mathilde zich al mogen opmaken om in Japan onze nieuwe gouden medaille af te halen. Waarom, dat lees je hieronder.

-        Dat de genezen burgemeester van Oostende zich – duidelijk dankzij onze gepubliceerde lezersschrijfsels – heeft gerealiseerd dat hij wel degelijk rekening mag (moet?) houden met de tweede verblijvers! Ook dat lees je hier deze week.

-        Dat de top van ons Belgisch leger . . . maar dat lees je ook hieronder wel.

 

 

K A N K E R L A N D

DIT WAS MOOI, HEEL ERG . . . MOOI & NUTTIG !

Ik zal wel steeds ergens die dromer blijven die evenzeer nog romanticus old style blijkt te zijn gebleven. En ja, ik leef in, met en van herinneringen uit mijn jeugd. Het is alsof Alzheimer niet het minste vat krijgt op alles wat er in mijn bovenkamer dienaangaande ooit werd opgeslagen. Anderzijds sta ik soms op, loop naar de ijskast en stel vast dat ik ben vergeten wat ik ging halen. Idem dito als ik naar den Aldi ga zonder boodschappenlijstje. Ik kom thuis en ben de helft vergeten. Pft, oud zijn . . . Ze mogen in mijne Aldi best eens boodschappenboekjes geven aan seniors zoals mij. 

Dat ik door het onrecht - wat mijn Staat en de familie van mediabons Christian Van Thillo mij precies 40 jaar terug aandeed - hier regelmatig terug kom op dat deel van mijn leven heeft enkel te maken met de dromende romanticus die blijft hopen dat zowel de parastatale bankier en de corrupte magistraten van mijn Staat als NV De Persgroep recht zet wat dient recht te worden gezet. Alles is beter dan over 163 dagen die hoop op te geven en dan heel wellicht intenties te realiseren die weinig heuglijk zijn. Tot die dag mag ik intenties uiten zoveel ik wil, nietwaar ridder Jean de Codt die noch op mijn mail, noch op mijn bezoek, noch op mijn aangetekende brief reageert. Hoe moet Gandhi zich niet gevoeld hebben door genegeer allerlei?

Geen kat, laat staan de eigenaar van die kat, zal me er van verdenken over te lopen van sympathie, laat staan van respect voor een gazettenschrijver, laat staan voor één die haar/zijn opinies verspreidt, commentaar geeft, hoofdredacteur of columnist is. Ik heb dat respect verloren 19 jaar terug toen ik een persconferentie, inclusief etentje, aanbood n.a.v. de voorstelling van mijn boek ‘De linke leugens van fortis-Aslk’. Een titel als een klok edoch de ASLK (toen fortis) had ervoor gezorgd dat niemand komen mocht behoudens een eerstejaars van De Tijd die moest komen! Niet om over dat boek te schrijven maar als spion.

Journalisten allerlei, ze mogen al lager dan twintig jaar niet meer bepalen wat nieuws is. Het zijn de eigenaars van gazetten, radio en televisie die bepalen wat ze niet mogen maar wel moeten schrijven en uitzenden.

Het was de laatste dag dat ik weende omdat Emile Zola niet langer in l’Aurore schreef. Gelukkig was er ene Rudi Moeraert (tijdschrift Bonanza), Yves Desmet (de eigenzinnige koppigaard, hoofdredacteur van De Morgen die als laatste Mohikaan het toen nog aandurfde onrecht in een Vlaamse krant te brengen) en de redactieraad van het televisieprogramma MARLENE. Ze hebben het allen geweten en dat televisieprogramma werd zelfs sofort – du jour en lendemain – na mijn verschijning afgevoerd door Christian Van Thillo.

Maar laat mij, nog heel even, terug gaan in de tijd. Op 22 november 1963 was mijn tweede aardse God vermoord in de straten van Dallas (Texas, USA). Gelukkig leefde mijne pa nog die ik aanbad als geen ander. Een stille man, noeste arbeider, begenadigd danser en ontzettend goed kaartspeler die tachtig uur per week werkte omdat zijn kinderen het beter zouden hebben dan hun ouders. Dat was toen dagelijkse kost bij gezinnen die tussen 1945 en 1960 kindjes maakten waarvan het tweede veel minder welkom was dan de eerstgeborene.

Ik herlas donderdag 16 april 2020 in de NU, het NAAKTE – in dit geval ontbloot van elke vorm van commercie - verhaal in de bijlage van Het Nieuwsblad/De Gentenaar van zaterdag 11 april ll. Niet dat Liesbeth mij plots meer interesseren kon dan ze dat de jaren voorheen reeds deed. Het ‘kind’ kan echt goed schrijven en dan heb ik het vooral over de wijze waarop ze het inhoudelijke van haar gepubliceerde teksten weet te brengen. Laat haar maar een school starten voor jonge snotneuzen die willen in de journalistiek gaan. Hopelijk leert zij die jongeren hoe het dt-gebruik in elkaar zit, een beetje rekenen en dat de euro niet op 1 januari 2002 in omloop kwam maar op 1 januari 2001! Ik erger mij dagelijks over zulke kemels in een gazet.  

Ik had het artikel zijdelings bekeken en – denkende “alweer een middel om eens in de belangstelling te komen” – diagonaal gelezen, zeg maar de zeven pagina’s in minder dan drie minuten. 

Edoch het woord KANKERLAND (in de titel) weigerde te verdwijnen uit mijn hoofd. Vijf dagen lang werd ik wakker met dat woord! Pft . . .

Donderdag 16 april snorde deze meest universele sloddervos - uit zijn mesthoop vol papieren allerlei - die vier uitgescheurde bladen op met het verhaal van Liesbeth Van Impe tussen juni 2019 en heden. Ik begon te lezen aan een meesterstuk dat feitelijk - nog een beetje breder uitgewerkt – door een krantengroep als MEDIAHUIS zou moeten verwerkt worden tot een infoboekje/brochure waarvan elk hospitaal honderd exemplaren gratis krijgt om zomaar uit te delen aan elkeen die de reis naar KANKERLAND dient te ondernemen. Kan die uitgeverij weinig kosten maar het zal jaarlijks duizenden mensen die broodnodige hoop bezorgen dewelke men tijdens zulke reis . . . keer op keer verliest.

Nog heel eventjes 1964 dus, meer bepaald eind maart. Ik was intern in het koninklijk atheneum te Oostende. Eind maart treinde ik naar het ouderlijk huis waar ik vaststelde dat vader, die er altijd was, niet thuis was. Al snel vernam ik dat hij in het Sint-Vincentiushospitaal lag. Ik dacht dat hij zijn been had gebroken of geopereerd diende te worden aan zijn blinde darm. Helaas . . . mijn pa, mijne God, zou nooit meer naar huis komen.

Professor Hofman, de toenmalige specialist desbetreffend, had zijn schedel verwijderd en niks gevonden. Waarop dat hoofddeksel opnieuw werd ingepast.

Twee weken later treinde ik opnieuw naar Sint-Amandsberg, denkende dat mijne pa al terug thuis was. Daar trof ik moeder en méme aan die ganse dagen liepen te wenen. Mij wilden ze nog niet vertellen hoe erg het was. Bij de tiende dag hospitalisatie hadden ze zijn schedel terug verwijderd. Bleek er een tumor in zijn hoofd genesteld te zitten die ze er niet konden uit verwijderen. Meer nog, het was onmogelijk om de schedel terug te plaatsen!

De volgende 99 dagen diende mijn God als . . . wetenschappelijk monster. Zij het een staal zonder enige menselijke of familiale waarde want men wist heel goed dat hij zou sterven in de kliniek. Van eind juni tot en met 12 juli 1964 vlamde ik dagelijks van bij ijsbar Jacky op de Gentse Groentenmarkt met mijn fiets (en een ijsje voor mijne pa) richting het bed dat hij nooit meer verlaten kon. De dag daarna was het vat af en besloot men Georges Henderick niet langer te gebruiken als monster zonder waarde. Overleden in dienst van de wetenschap . . .

De week daarop werd vader begraven, in onze plaatselijke parochiekerk van het Heilig Hart. Alhoewel hij nooit een voet in een kerk had gezet, zat de – toch niet kleine – kerk bakvol met dik zeshonderd mensen die, stuk voor stuk, ontzettend veel respect hadden gehad voor Georges Henderick.

Ik weet dus wat het is als men het heeft over kanker. Ik raad elk van mijn lezers aan om de bijlage van de kranten Het Nieuwsblad/De Gentenaar van zaterdag 11 april 2020 trachten te bekomen en dit levensomvattend werk te lezen van de hand van Liesbeth Van Impe. Zowat elkeen heeft wel een familielid, een werkmakker, een cafékennis of vriend die het slachtoffer werd van kanker.

Het komt wellicht onmenselijk over- wat helemaal niet mijn bedoeling is – wat ik in deze paragraaf schrijf maar wat mevrouw Van Impe de laatste negen maanden heeft ondergaan maar . . . het is net door zulk verhaal, gebracht door een klassevolle verhalenbrengster, dat de realiteit aan derden kan worden bezorgd. Het KANKERLAND-verhaal is inderdaad een reisweg van heel veel vallen en je een aantal malen gelukkig voelen omdat je – heel even – een beetje minder ziek bent. En het is niet alleen de zieke maar ook de familie en vriendenkring die dezelfde positieve en negatieve momenten meebeleefd.

Wat ik nu, ook in deze paragraaf intik, zal wellicht vreemd lijken maar het is goed bedoeld. Wat momenteel de wereld beheerst is vreselijk. Dat hele Covid-19-klootzakske zal nog veel dodelijke slachtoffers eisen EDOCH is het iets waar binnen afzienbare tijd een einde aan komen zal. Misschien dit jaar of toch zeker in de loop van volgend jaar. Waarna het als een slechte herinnering steeds verder zal vervagen tot we er – uiteindelijk en uit pure domhed - zullen mee lachen.

KANKERLAND echter is iets dat niet zomaar eens – heel effe – oorlogske komt spelen voor één, twee, vier of vijf jaar!. Het lijkt een eeuwigdurende strijd die ik persoonlijk al bijna zestig jaar ken. Hoeveel maal heb ik hier, maar ook elders, al de vraag niet gesteld of men alle mogelijke kankervormen al niet had kunnen genezen indien men de helft van de biljarden dollars die men heeft verspild aan oorlog voeen, het verzamelen van nucleaire oorlogkennis (en wapens) of ontdekkingsreizen naar andere planeten had besteed aan de wereldwijde zoektocht naar de genezing van KANKER? De vraag stellen is ze helaas niet kunnen beantwoorden . . .

Als iemand van de redactie van mevrouw Van Impe mij de url (of hoe dat ook noemen mag) van dat artikel kan mailen dan pas ik dat onmiddellijk in bovenstaand verhaal. Dan kunnen (minstens 1.500) lezers dat schitterend gebracht verhaal ook lezen. Ik heb geen camera om het alzo te brengen en ik zie mij die hele tekst niet over te tikken, dus waarde Liesbeth Van Impe . . .

Dit was, geloof me vrij geachte lezeressen en lieve lezers, niet het makkelijkste onderwerp om over te schrijven maar ik vond dat dit hier wel mocht gepubliceerd worden.

Oh ja, roger@stropken.be . . .

 

KRITISCH SINJOORKE

 

Vorige maand was ik – dankzij een van onze trouwe lezers die verre van steeds dezelfde mening als mij is toegedaan – de eerste om te berichten over de boosheid van eigenaars van een tweede verblijf aan zee. Ik heb daar heel veel reacties over op ontvangen en die ik ontvang ik nog steeds. Nu ja, deze site is er voor hen die, op een niet beledigende wijze, uiting willen geven aan dingen die verkeerd lopen binnen ons Vlaanderenland.

 

Ook deze week ontving ik een heus boterhammeke van ons kritisch Sinjoorke. Lees maar hieronder.

 

 

Beste Roger,

 

Misschien een artikeltje voor volgende week ?

 

Wouter Beke , de man die de wachtlijsten in zorg wegwerkte ?

 

Geachte minister, Beste Wouter,

 

Weet je nog toen Louis Tobback ontslag nam na de dood van asielzoekster Semira Adamu ?

Een persoon Wouter , één dode , één .

 

Kon Louis Tobback daar iets aan doen ? Nee niet echt.

Maar Louis nam wel zijn politieke verantwoordelijkheid en nam ontslag.

 

Willen wij hier een lans breken voor Louis Tobback ? Nee niet echt.

Louis ging ook voor de TGV liggen als die kwam maar daar hebben we later niet veel meer over gehoord.

Laat staan zijn  grootste blunder in dit land , het opdoeken van de rijkswacht.

( wat zullen ze blij zijn geweest in Anderlecht , Molenbeek etc.. )

 

Nee Wouter , persoonlijk heb je misschien niets op je geweten maar als verantwoordelijke …. verpletterend !

Decennia  is dit departement reeds in CD&V/CVP handen. Wijzen naar voorgangers ligt moeilijk…

Daar waar de meeste mensen sterven is de voorziening het allerslechtst.

De woonzorgcentra ! (op vele plaatsen ook aan huisjesmelkerij tarief)

Als het materiaal er al is, dan is het meestal een mondmasker en een paar handschoenen.

Om diezelfde reden (kleine voorspelling van me) zal Maggie De Block er in de volgende regering niet meer bij zijn.

 

Wouter , Hou  de eer aan Uzelf.

U krijgt misschien wel de twijfelachtige eer dat U de wachtlijsten in de zorg wegwerkte.

(Uw kiespubliek ook)

 

 

Als Politie haar eigen regels niet respecteert !

 

De politiezone HEKLA gingen hun “ HELDEN “  bedanken aan het universitair ziekenhuis Antwerpen.

Ik kon het volk niet tellen .

20 Voertuigen, 50 manschappen ? Wie zal het zeggen ..

Het verplegend personeel stond met tientallen buiten alsook aan de ramen .

(om de 8 minuten sterft er iemand in dit land aan Covid-19)

 

Was dit het moment?

Is dit een essentiele verplaatsing!

Wat was de kost van al die arbeidsuren?

 

Mogen de zorgverstrekkers dan niet bedankt worden? Jawel!

Zeker wel . Maar voor de kost van deze “public relations stunt“ had je veel chocolade eitjes of bloemen aan het personeel kunnen geven.

Een combi met twee agenten en een reuze kaart had ook gekund.

Neen het uiterlijk vertoon was hier de essentie.

Bij vertrek moesten alle sirenes aan , ja allemaal!

(wanneer mogen de sirenes officieel aan?)

 

Mooie beelden voor op het scherm (en veel lawaai) . Helaas veel minder voor de zieken die zich een bult schrokken.

Over de mensen met hart problemen en andere zal ik maar niet beginnen.

 

Blijkbaar  voelen meerderen zich geroepen om in de kijker te lopen .

Volgende was viroloog Marc Van Ranst die onverwacht bezoek kreeg van de Politie (zone MEWI = Mechelen – Willebroek)

Gans zijn straat stond vol met voertuigen.

Tja, Marc zal geen brievenbus hebben om een kaartje in te steken zeker?

 

Beste mensen, laat U niet foppen door de propaganda en mensen die graag in beeld komen of hun public relations voeren .

 

Ik heb het meeste respect voor elk wie zich momenteel inzet voor de gemeenschap !

Ik ben hen zeer dankbaar voor hun inzet in elk van hun afzonderlijk beroep!

 

Het woord  “helden“ vind ik niet echt op z’n plaats.

Wie zijn dat, de helden ?

 

Zijn dat de dokters en verpleegsters in beschermpakken?

 Is het misschien het zorgpersoneel in de woonzorgcentra, waar ze als vliegen vallen, en al blij mogen zijn met een mondmasker?

Of moeten de echte helden nog opstaan, als men straks  bloed & plasma nodig heeft, en die daar niets voor terug krijgen ?

 

De superlatieven, zowel positief als negatief, vliegen ons dagelijks om de oren.

 

Volgende keer meer,

 

De kritische sinjoor.


         DEZE WEEK AAN DE CORONAUNIVERSITEIT

 

Voor de dagbladen en de televisiestations zijn het geen gouden maar TITANIUM-tijden waar ook de – al even streng gecontroleerde – radiostations van profiteren. De medewerkers van onze media waren, sinds begin vorige eeuw, nooit zo onderhevig aan controle en censuurpraktijken als tijdens het laatste decennium. Het zijn niet langer ‘journalisten’ (die momenteel feitelijke desktop-bedienden zijn) die bepalen of een onderwerp wel of niet in de krant, op de radio of op televisie mag verschijnen. Het is de buffer van hoofdredacteurs, commentaar- en opinieschrijvers en van columnisten die – als lammetjes – angstvallig teksten intikken die goeroe Christian Van Thillo hen net verbiedt te publiceren.

 

Dat enerzijds een pas vrijgekomen moordenaar zes dagen lang twee volle pagina’s krijgt in Het Laatste Nieuws maar dat Van Thillo anderzijds zijn vetorecht misbruikt teneinde het verhaal van de vijf schriftvervalsende raadsheren (ergo van ons Hof van Cassatie) Sydney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis, Peter Hoet en Filip Van Volsem niet in de media te brengen, is . . . du jamais vu!

 

Een gunstige wind vanuit de magistratenwereld bezorgde mij de gedachte dat Van Thillo negen jaar terug een levenslange deal maakte met de top van onze magistratuur: het Parket opent geen onderzoek naar de elf jaar durende oplichting met de belspellen van zijn televisiezenders terwijl Van Thillo in zijn gazetten verhindert dat er echt misdadige zaken van topmagistraten worden gepubliceerd. Tja . . . this must be Belgium!

 

Diezelfde gunstige wind vroeg mij overigens om bij mezelf de volgende vraag te stellen: Waarom denkt u, meneer Henderick, dat men u geen laster en eerroof aan de broek tracht te naaien? Waarop hijzelf het antwoord gaf: men heeft uw dossier bij Cassatie inderdaad goed ‘mishandeld’. Zoals u het zich wellicht nog herinnerd heeft men, vanuit de magistratuur, achttien jaar terug getracht u te laten interneren. Datzelfde kunnen ze dus op heden niet opnieuw uitproberen. Zolang u zich aan de feitelijke waarheid houdt, kan men evenmin een klacht indienen tegen het feit dat u de juiste feiten publiceert. Ik kan u echter wel vertellen dat men u liever kwijt dan rijk is daar op de eerste verdieping van het Poelaertplein.  

 

Tja . . . Maar dat lost wel niet echt mijn probleem met die schriftvervalsende raadsheren op.

 

Geen natie ter wereld kent een zo zwaar gecontroleerde/gecensureerde pers als ons landje aan de Noordzee.

 

Maar allez, terug naar . . . Corona . . .

 

Elke dag, zomaar vanuit de journalistieke bureaustoel thuis het nationaal en internationaal nieuws een beetje volgen en er staan zo tien pagina’s Coronanieuws in, dag na dag! Er hoeven geen verplaatsingen te worden verricht op wegen die er verlaten bij liggen en waar politiediensten angstvallig controleren of hardwerkende senioren toch maar niet pogen hun tweede stekje aan zee te bereiken. Wetenschappers allerlei staan – seconde na seconde, minuut per minuut, uur na uur, nacht na dag – klaar om, met de weegschaal in de hand, het een tegen het ander af te wegen om uiteindelijk het middelpunt van de nationale belangstelling te blijven die hen, dankzij de hongerige media, vedetten laten zijn die het masker vertonen dat elke dag wordt aangepast aan de nieuw ontwikkelde toestand. Dat ze zich daarvoor dienen te prostitueren van de ene onjuistheid naar de andere voorspelling raakt hun koude kleren niet. Het volk blijft, overigens net als regering Wilmès II, met de mond vol tanden geloven wat hoogleraars als Marc Van Ranst gisteren vertelde dat de piek morgen zal bereikt zijn terwijl hij amper nog een dag later stelt dat de piek volgende week haar hoogtepunt zal hebben bereikt. De werkelijkheid toonde inmiddels aan dat die wetenschapper zich meermaals vergist had! En ik al zestig jaar denken dat wetenschappers niet lullen maar alles wetenschappelijk kunnen bewijzen . . .

 

Maar wat heb ik nu vorige week allemaal bijgeleerd aan de Coronauniversiteit?

01. Dat we – zoals ik dat vorige maand, als eerste in dit land, al had aangekondigd dat we dit moeiteloos zouden halen – de universele Olympische gouden plak hebben behaald van NATIE MET PROCENTUEEL GEZIEN HET HOOGSTE AANTAL CORONADODEN. Iets waar we zowel ons koningshuis als regering Wilmès II gemeend voor feliciteren. Echt waar! De hele wereld kijkt smalend op die toppositie neer. Ik zie niet in welk land ons dit ooit nog kan afpakken. Het lijkt alsof ons land de wielerploeg bezit die met sportdirecteur Van Ranst, het nieuwste, nog onontdekte dopingmiddel aan haar renners virologen toedient waardoor ze momenteel – als een heuse Eddy Merckx tijdens de Giro – moeiteloos verder weg spurt van elke concurrent, in casu van landen als Spanje en Italië.

02. Dat de gazetten zich, net als al die experts virologen, epidemiologen, psychologen, biologen (en wat weet ik nog allemaal voor –ologen), zich voortdurend aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen van Covid-19 waar ook ter wereld. Het doet er helemaal niet toe dat (om maar één voorbeeld te geven) op 14 april expert A lult dat we in juni terug zullen kunnen voetbal spelen in competitieverband maar diezelfde fantast dan drie dagen later orakelt dat we pas in augustus zullen kunnen voetballen. Om dan nog een week later te stellen dat het toch wel 15 september worden zal. Het begint allemaal toch wel ontzettend veel te lijken op PEYTON PLACE ofte toch minstens op . . . the continuous story of peyton place. Dit houden zowel de media als de o-logen allerlei makkelijk nog wel een jaar vol!

03. Dat het deugd doet dat er, binnen onze Belgische eersteklasseploegen, toch één directeur van een ploeg is die zijn gezond verstand nog gebruikt. Michel Louwagie gaf een uitstekend, aan de realiteit palend interview in de gazet. Bravo Michel.

04. Dat we nu iets uniek beleven in ons onderwijs. Niet minder dan 1.100.000 leerlingen krijgen . . . thuisonderwijs. Via het internet en laptops allerlei volgen 950.000 onder hen les thuis. Eerlijk: een goed initiatief. Dat in een land waar de staatsschuld – puur door de schuld, de onbekwaamheid maar vooral de graailust van de regeringen van de laatste vier decennia - op weg is om NATIE MET DE HOOGSTE STAATSSCHULD PER INWONER te worden (ziehier Sire uw derde universele Olympische gouden medaille), bijna 14 % van onze leerlingen dat onderwijs niet kan volgen (omdat hun ouders geen geld hebben om een laptop te kopen!) is gewoon de zoveelste schande van België. Het doet me – heel stil maar woedend - terugdenken aan Sigrid wiens ouders geen geld hadden om die startkoffer te kopen met borstels, scharen en oefenpoppen waardoor zij nooit kapster is geworden. Honderdvijftigduizend laptops aan (?) tweehonderd euro? Amper dertig miljoen euro opdat 150.000 jongeren dezelfde kansen zouden krijgen als die 950.000 wiens ouders wel een laptop kopen konden. Dat is niet eens het bedrag waarmee onze staatsschuld verhoogt in minder dan . . . 17 uur!!!! En die noodregering weigert dat geld op te hoesten!!!??? Och laat me maar over een andere les spreken . . .

05.Nee, toch nog niet. Sorry, geachte lezeres en waarde lezer, ik moet hier nog even over doorbomen. Herinneren jullie zich nog hoezeer al onze ministers die blind en potdoof zijnde met hun mond vol tanden naar die expert-lullers luisteren en doen wat ze zeggen? Dat de wereld er veel anders zou uitzien door deze Coronacrisis. Ben ik (ik weet, ik stelde die vraag reeds vorige week maar ik ben nu eenmaal oud en val in herhalingen, mijn – grijns – diepgemeende excuses daarvoor) nu echt dom, gek of onlogisch? De mensen zouden socialer worden!  De mensen zouden socialer worden!  De mensen zouden socialer worden!  De mensen zouden socialer worden!  De mensen zouden socialer worden!  Nee, dat waren geen intikfoutjes! Verre van. Het was nog niet eens een evenaring van de duizenden keren dat je de laatste twee maanden lezen kon dat de mensen socialer zouden worden! Was dit nu geen uitgelezen kans om te tonen dat wij sociaal willen en kunnen zijn? Konden de scholen het niet zo organiseren dat – omdat ons land geen honderdvijftigduizend laptops schenken wou! -  er 150.000 ouders werden gevonden bij wie telkens één kind (dat geen laptop bezit) die lessen kan volgen bij een klasgenootje? Ik heb begrip voor het feit dat Anuna (De Wever) dit land verlaten wil. Ik denk dat ik, na dertig september 2020, haar verstandig voorbeeld volgen zal. Vlaanderen is verworden tot een zielig hoopje lafbekken dat niet eens de moed bezit de eigen kleinkinderen en achterkleinkinderen af te helpen van hun persoonlijke staatsschuld die elke seconde met veel meer verhoogd dan de 507 euro die op www.staatsschuldmeter op elk ogenblik van het etmaal kan worden afgelezen. De stoottroepen van Bloed & Eer, de Voorpost, KVHV en zovele anderen vergaderen zich te pletter over futiliteiten zoals drieduizend euro vinden voor de proceskosten nodig voor een van hun leden. Waarna ze diezelfde dag samen dat bedrag uitgeven aan pintjes die hen het gevoel moeten geven dat ‘ze het toch weer hadden waargemaakt’. Over de jeugdbeweging van Dries Van Langenhoven, genaamd SCHILD EN VRIEND valt al helemaal niks meer te vernemen. Hun leider heeft bereikt wat hij politiek bereiken wou, een plaatsje bij de top van het Vlaams Belang. Van Langenhoven is een van de intelligentste en sluwste politici van deze eeuw.

06. Dat het gelul mag stoppen van al die experts die onze nieuwste universele Olympische gouden plak te wijten zou zijn aan het feit dat al die andere naties een verkeerd telsysteem hanteren en zij (onze virologen dus) het enige juiste toepassen. Tja . . . Lijkt me zoiets als 386 chauffeurs uit evenveel verschillende landen die stoppen voor het rode licht terwijl de Belgische chauffeur gewoon doorrijdt want hij had die kleur al eens gezien. Mijn lezers snappen wat ik bedoel!

07. Dat vanuit het koninklijk paleis niet de minste reactie te lezen (of te horen) was over chouchouke Edouard V. van koningin Mathilde die de wet publiekelijk overtrad om zijn show te verkopen in Ieper.

08. Dat de professoren ALGEMEEN VOLKSE WIJSHEID via het internet ons leerde dat we ook deze week geen verandering mogen verwachten in het gelul van andere hoogleraren. Had hij het hier over virologen?

09. Dat ik mijn 2.387 lezers van vorige week gemeend en hartelijk dank voor het bezoeken van deze site. Echt waar, het deed me vorige week meermaals iets aan dat hartje van mij. Maar evenzeer zeg ik nederig dank aan elkeen die ongezouten blijft haar/zijn mening ventileren over wat hier staat gepubliceerd.

10. Dat ook Liesbeth V. blijkbaar slecht werd opgevoed door haar ouders. Zoals mijne pa zei vooraleer hij in 1964 stierf: het is niet de schuld van mensen dat ze te slecht zijn opgevoed om toch minstens de beleefdheid te hebben om je te melden dat ze jouw brief goed hebben ontvangen. Tja . . .

11. Dat heel wat lezers overduidelijk vonden dat ik echt te drastisch was toen ik schreef dat onze flikken sneller hun wapen mogen trekken. Kijk, dat heet ik democratie. Elk van die waarde lezeressen en geachte lezers mogen voor mijn part een compleet tegenovergestelde visie hebben dan ondergetekende. De dag dat iemand mij echt kan overtuigen dat ik fout zit met een bepaalde Mijmering/Gedachtegang dan zal ik ook mijn mening daarover wijzigen. Maar – en ik wil nu niet (grijns) echt het laatste woord hebben in deze – of een agent in dienst nu sterft door de kogel van een gangster of door een gek die hem besmet met het Coronavirus waardoor hij achteraf sterft, wat is het ware verschil? Zullen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden met een ander gevoel achterblijven afhankelijk van de wijze waarop hij werd vermoord? Het wordt tijd dat wetenschappers die klootzak van een Coronavirus de nek omwringen zodat we op café daar eens een serieus debat kunnen over organiseren. 

 

KVO GERED

Ons sympathiek, edoch niet langer weireldploegske, is dan blijkbaar toch gered. Marc Coucke bereikte, via zijn geldmachine Alychos, dan toch een akkoord met zowel het bestuur van KVO en de nieuwe sponsor PMG. Dat het stadsbestuur – ondanks dat burgemeester Tommelein maandenlang orakelde dat KVO niet het probleem was/is van de stad Oostende werd dus serieus (effe) achteruit gedrukt.

Hoeveel sympathie – en die is er echt – ik ook heb voor dit kustploegske, ik blijf vinden dat een stad niet de sponsor dient te zijn van een sportploeg. De tijd van mecenas Johan Vande Lanotte, die met geld van anderen, basketploeg Oostende voorzag van miljoenen euro’s is definitief voorbij. Hoe men het ook draait of keert, uiteindelijk betaalt de gewone burger het gelag van dergelijke sympathiebetuigingen. Of het nu gaat over sportploegen, kunstevenementen of festivalorganisatoren . . . de sleutel moet op het slot van de stadsbankrekening. Hoe lang kan schepen Maxim Donck de besparingen op middagmalen en de werking van de desbetreffende (tien) dienstencentra nog uitleggen aan het Oostendse kiespubliek als anderzijds de stad miljoenen euro’s spendeert aan bovenvermelde drie soorten evenementen die voornamelijk worden bezocht door . . . niet Oostendenaars?

Uiteraard maak ik me – grijns, nog maar eens – niet sympathiek tegenover hen die genieten van dergelijke sponsoring. Maar eerlijk, laat me gewoon ET ALORS! zeggen. Als niemand anders het doet dan ben ik wel diegene die terecht de stok in dat hoenderhok gooit. Wie wil organiseren, die doet dat maar met eigen geld, financiële steun van bedrijven en het geld dat de geïnteresseerden in dat evenement willen verteren aan toegangstickets, dranken en hamburgers. Als een horecazaak in de Oostendse Langestraat het deejayduo Mister Small and mister Tall steengoede muziek laat draaien, dan passeert uitbater Bart toch ook niet langs onze stadskas!?

Laten we – heel even – eerlijk zijn. Hoeveel prachtige initiatieven hebben supporters, al dan niet oud-spelers en kunstenaars de laatste twee weken niet op touw gezet om ons ploegske, dat helemaal geen weireldploegske dient te zijn, te redden. Met volle respect naar de creatievelingen, organisatoren, supporters en milde schenkers toe maar wat heeft het allemaal opgebracht? Amper een bedrag dat een miljardair als Marc Coucke cash in zijn Tesla liggen heeft.

Maar ook voetbal zal dus de tering naar de nering dienen te zetten. Niemand mag vergeten dat voetbal (en ja, ook het wielrennen) twee oude sporten zijn die elk op zich zijn gegroeid voor en door volkse mensen die op zondag een deel van hun weekloon uitgaven om zich eens een viertal uren te ontspannen. Wielrennen daarentegen werd razend populair dankzij de dagelijkse gazet die verslag uitbracht en het, in de maand juli, dagdagelijkse ‘Het Volk met de uitslag van de Ronde van Frankrijk’. Tot, een goeie zestig jaar terug, de wedstrijden life te volgen waren op televisie. Doe ik nu weer nostalgisch als ik vermeld dat we met twintig in een kleine huiskamer zaten te kijken bij de madam Meyvaert die - als zowat enige in de halve straat - een televisie had? Sorry daarvoor . . .

KVO hoeft voor de ware supporter (in hart en ziel) niet alle jaren in Play Off I of Europees te spelen. Dat deden den AS en VGO evenmin een halve eeuw geleden. Geef ons maar een goeie middenmotor die meer in de linkse kolom eindigt dan in de rechtse. Als er dan eens een bekerfinale uit de lucht valt dan kunnen de supporters zich daar weer jaren aan optrekken.

Maak die pintjes wat minder duur dan de 2,50 euro in de supermoderne ‘kantine’ die ons ploegske uitbaat. Negen drankbonnetjes voor twintig euro toont al heel wat sympathieker! Van ploegen als KVO, KVK, Zulte-Waregem of Cercle Brugge dien je geen kaviaar- en champagnebar te hebben.

Zo, ik heb mijn KVO-MIJMERINGEN ingetikt. Zoals steeds goedbedoeld. Het is mijn schuld niet als derden mijn teksten anders wensen te lezen dan dat ze geschreven werden.

VAART WEL ENDE LEVE SCONE, KVO. Er wacht jullie nog een lang en gezonder leven. Het is niet die Hollandse zeikerd van een Nico Dijkshoorn die ons kwam redden maar wel degelijk PMG en de heer Paul Conway. Maar dat is iets dat je hieronder wel verder leest.

 OOK IN OOSTENDE . . .

. . . zal het aantal falingen binnen de horecasector niet min zijn.

Uit heel goede bron weet ik dat er binnenkort minstens vijf horecazaken in faling zullen worden verklaard, waarvan één uitbater met meer dan één horecazaak.

Uiteraard is het dom om diverse horecazaken in een en dezelfde vennootschap te steken en dan boel te beginnen maken met de steenrijke eigenaar van het gebouw van je laatst geopende zaak. Als je dan ook nog maanden je huur niet betaalt . . .

Tja . . .

VERSCHIL ALDI – LIDL

Alhoewel ik al – grijns, zowat sinds de oertijd – klant ben van Den Aldi, stel ik vast dat ik er mij meer en meer op betrap wekelijks ook bij concurrent Lidl langs de kassa te passeren. Hoe dat komt, zou zeer de vraag kunnen zijn. Zaterdag 25 april was ik iets meer dan 33 euro kwijt. Nu ja, ik had er ook heel wat voor in mijn boodschappentas.

Is het omdat ik een fan ben van wielerkoersen op televisie? Kan best, ik mis er zelden één en ja, doordat de ploeg van Lefevre steeds mee aan de leiding fietst, zie ik op elk van hun renners tweemaal het logo van Lidl.

Een verandering van supermarkt geschiedt echter niet steeds om een enkele reden. De folders van Lidl ademen echt voeding uit terwijl die van den Aldi grotendeels niet voedingsproducten bevatten. Bij Aldi vind je acht bladzijden voeding en bij LIDL (folder 17 van 2020) 14,5! Aldi koos resoluut voor producten die je evenzeer in niet voedingssupermarkten kopen kan. En ja, toen ik vorige maand bij Lidl vaststelde dat er aan de deur iemand stond die de karretjes keer op keer ontsmette en met een vriendelijke glimlach aan de klanten ter beschikking stelde . . . zoiets treft me wel. Ik heb toen ook geschreven dat Lidl daar – alvast aan de kust – als allereerste mee uitpakte!

Lidl schijnt overigens niet alleen de strijd met Aldi maar ook met BonAps , dat net naast hen gelegen is op de Torhoutsesteenweg, te hebben geopend. Twee Hollandse maatjes, keurig verpakt met apart fijngesneden ajuin, kost bij Aldi 1,79 euro ofte 0,895 euro per stuk. Bij LIDL kocht ik zaterdag Hollandse maatjes met ajuin per drie verpakt voor precies twee euro ofte 0,667 euro per maatje!

Twee kilo kippendijen voor amper twee euro staan evenzeer op hetzelfde kasticket van 33 euro. Bij BonAps zullen ze hun tenen mogen uitkuisen om tegen zulk Lidl-geweld een antwoord te vinden want ook de varkenshaasjes stonden er zaterdag goedkoper dan bij BonAps.

Uiteraard koopt elkeen waar hij zich het best voelt maar er is toch dat ontsmette winkelkarretje dat - al zes weken terug - ter beschikking werd gesteld bij Lidl. Bij die supermarktketen met hoofdzetel te Merelbeke heb je ook de beschikking over gratis wifi! Als ze nu ook – ma het Coronatijdperk – een tafel plaatsen, dan zullen nog meer mensen hun winkels bezoeken. 

 

RECHT VAN FACEBOOK GEHAALD

Dat ik helemaal niet de minste sympathie heb voor de zoon van de voormalige burgervader van Aalter, is iets dat mijn lezers al langer dan dit jaar weten. De man is een heuse despoot zoals er in Vlaanderen geen drie te vinden zijn.

Crembo was overigens de allereerste burgemeester die bewees een heuse racist te zijn. Bijna twintig jaar terug verzette hij zich – met hand en tand – tegen de komst van nachtwinkels in Aalter. Ten langen leste liet hij die winkels toe EDOCH dienden die allochtone uitbaters wel zesduizend euro te betalen vooraleer ze de gemeentelijke vergunning kregen om zulke winkel te openen.

Uiteraard reageerde het centrum tegen racisme niet toen. De daar zittende verantwoordelijken zin allen, stuk voor stuk, politiek aangesteld en blijven beschermd. Zei ik reeds Tja vandaag?

Ik vond vorige week een leuk tekstje op facebook. Jullie krijgen het hieronder.

Veel leesgenot!

Rickske Verdoot

20 april om 11:37 · 

Er is maar één ding duidelijk: en dat is dat CREMBO een verlichte despoot is en was en ook vrij evident een psychotische dromer. Ik ken die vent al van toen hij Minister van defensie was en toen was dat reeds een wandelende catastrofe. Onbeschoft, roepen en tieren als het hem niet ging en vooral de ferme neiging om zijn medemensen als "stront" te beschouwen. Voor hem is alles duidelijk zolang hij maar de onbetwiste baas kan spelen en orders kan geven. Volgens hem zijn al de anderen, onderontwikkelde idioten die niets van niets verstaan en waarop de roede niet moet gespaard worden. Hij kent als enige de waarheid, is als enige DE vent die zijn waarheid aan de man kan brengen en is degene die het meest geschikt is om duidelijkheid te scheppen in alle opzichten. Van ieder woord, boerke of scheet van hem moet blijken dat zijn intenties klaar en duidelijk zijn en niets aan de verbeelding overlaten. Als de andere idioten hem niet verstaan dat is dat hun fout en die van hun genitoren die cognitieve zwakkelingen op de wereld gezet hebben.
Sè: ik krijg het dus van zo'n pedant en arrogant heerschap die in een normale maatschappij met stampen onder zijn achterste enkel geschikt is om de plakkende bruine resten van de stoepen te schrapen. Dat wij ons laten regeren door dat moreel gebrekkelijk ventje, gaat er dus bij mij niet in.
Hij studeerde Romaanse filologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven en volgde ook Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (volgens mij heeft hij die diploma's niet "gewonnen" maar "gevonden"). Hij is een alumnus (oud student) van de Harvard Business School. De Franstaligen zouden zeggen "C'est un allumé", vrij vertaald "het is een halve zachte" en ze zijn dan zeer dicht bij de waarheid. Bij een remake van de film "La folie des grandeurs" (De Funes en Yves Montand) zou hij glansrijk de hoofdrol kunnen neerzetten.

Die vent is inderdaad een schoolvoorbeeld van "grootheidswaanzin".

Ik hoop dat men na de coronacrisis korte metten maakt met dit soort onmens!!!

 

AMAAI, WAT EEN VERSCHIL IS ME DAT !

Eén van mijn nachtelijke cafeetjes waar ik al eens deftig durf blijven plakken is de HEMINGWAY in de Langestraat.

Zoals mijn lezers weten, heb ik thuis geen internet. Met een pensioentje van amper 916,46 euro (dank u Staat voor de vorige maand 2 % indexatie) bespaar ik de abonnementskost uit door in de bib of in ’t Viooltje te gaan internetten met mijn laptop. Maar ja, ook die zijn . begrijpe wie dat kan, dicht.

De eerste elf dagen ging ik naar het luchthavengebouw waar ik droog en alleen zat. Tenminste tot ze dat gebouw ook sloten. Iets waar ik begrip voor heb.

Daarna was het een zoektocht die me zowat overal heen leidde.

Sinds twee weken zit ik in de voormiddag op de banken van de frituur op de hoek van de Langestraat en de Madridstraat. En dat lukt, dankzij het mooi, niet regeachtig, weer . . . wondermooi. Men begint me daar al goed te kennen.

Vorige week was men volop de gevel aan het herschilderen van de Hemingway. Hewel, dat oogt nu veel beter dan ervoor. Een mooie, mortelachtige kleur past veel sierlijker dan dat fletse geel dat vroeger de kleur was.

 

TOMMELEIN, DURF NIET HOOR!

De bakken kritiek die onze burgemeester kreeg toen hij uitpakte met zijn voorstel van de strandpas, is inmiddels aa het dimmen.

Hoe dan ook, Bartje Tommelein, blijf verdomme bij uw schitterend idee.

Beter een strand gevuld met half zoveel zonnekloppers dan een strand dat overvol ligt en waar de kans op een Coronabesmetting duizend keer hoger ligt.

 

MEESTER LULLER NICO DIJKSHOORN

Ik schreef het hier al een serieus aantal malen, maar hoe langer Het Nieuwsblad bestaat, des te erger wordt het! Ik heb het over het duo Lotte & Dijkshoorn.

“Afwisselend geven Lotte Debrouwere en Nico Dijkshoorn hun eigen kijk op de actualiteit”, zo staat het dagelijks onderaan ‘hun kijktekst’ in Het Nieuwsblad. Ik heb me al wel honderd maal afgevraagd waar Thomas Leysen die twee beginnende humoristen heeft gevonden. Juist, boven onze land- en taalgrens dus. In Gent zeggen we over zulke personen “Ge moet niet zat zijn om te zeveren”.

Ik voer doorlopend onderzoek uit naar wat lezers van gekochte dagbladen echt lezen in hun dagelijkse krant. Tegen eind september zal ik aan een behoorlijk aantal lezers zitten die de bereidheid hadden zes minuten van hun tijd op te offeren aan mijn enquetes dienaangaande. Zeshonderd vind ik tenminste een behoorlijk aantal.

Ik vrees dat de twee krantenmagnaten nogal zouden verschieten van de percentages lezers die wat wel en wat niet lezen. Ik dank overigens elkeen – lezer of niet van deze site – die meewerkte aan dit toch wel tijdrovend onderzoek en de verwerking ervan.

Maar . . . ik wijk weer af. Sorry.

Hoezeer alvast Nico Dijkshoorn lullen kan, bewees hij zaterdag 25 april 2020, meer bepaald op pagina 12 van de Sportpagina’s.

“OOSTENDE IN CIJFERS”, noemde hij zijn artikel. Tja. Om een heel, fel uitgerekt verhaal – de man moest van Thomas Leysen een volledige pagina vullen! – drastisch in te korten, het volgende: dienen, in Vlaanderen aangespoelde, Hollandse zeikerd, zou zich in het vervolg beter eerst goed informeren vooraleer hij dingen schrijft die kant noch wal raken. En ik zal het hier inderdaad erg kort houden en zijn voorlaatste zin citeren “En dan juichen omdat je samen met 17.000 man een wonder hebt beleefd”!

De dag dat er rondom het veld van ons sympathiek voetbalploegske (op een boogscheut van mijn voordeur) inderdaad 17.000 man zullen staan/zitten dan trakteer ik alle personeelsleden van uitgever MEDIAHUIS met een diner in het Hof van Cleve. Aan pakweg 590 euro de man/vrouw . . . ik vrees dat ik meermaals failliet ben daarna.

Nico Dijkshoorn, je hebt ons kustploegske goed te kakken gezet. Iets wat journalisten nu eenmaal graag doen. Mensen, bedrijven of sportploegen eens goed te kakken zetten of individuen als misdadiger betitelen in hun krant vooraleer er enig vonnis werd uitgesproken.

Misschien doe je er beter aan eerst juiste informatie in te winnen vooraleer je nog eens iets schrijft in de Vlaamse krant die ooit door ene André Leysen op erg succesvolle wijze werd geleid. Ik ga – hier en nu – niet beweren dat ik weet hoeveel toeschouwers er werkelijk in het VERSLUYS stadion kunnen maar ik vrees dat het nog niet eens de helft van, de door u aangehaalde, 17.000 is.

Zuip nog wat verder, Nico, maar doe dat dan gerust boven onze landsgrenzen.

 

AFHAALMAALTIJDEN

In Oostende zijn nogal wat restaurants die dicht zijn. Om niet te zeggen allemaal. Maar heel wat van onze zelfstandigen blijven niet zomaar bij de pakken zitten.

Neem nu restaurant Belle de Jour. Mooie naam maar – door Corona – ook wel dicht. Het duo dat het restaurant in de Madridstraat 9 uitbaat, heeft sinds vorige week iets wijs bedacht. Ze hebben een venster geopend, daar een tafeltje geplaatst en je kan er dagelijks (ik dacht tussen 11 en 15 uur) afhaalmaaltijden bekomen.

Iedere week staan er andere menu’s op hun afhaalkaart.

Reserveren kan middels 0479/360905. Oh ja, de Madridstraat, da’s dat boogvormig straatje tussen de tramhalte van het Marie-Joséplein naar de Langestraat.

Zo, geachte lezeressen en waarde lezers, laat ons hopen dat de huidige regering ballen aan het lijf krijgt ik zal daarover berichten volgende maandag 4 mei 2020.

Tot dan en heu heu, verzorg jullie goed. Ik ga dat ook proberen te doen.

 

 

 

 

 

ALS HET GOED IS . . .

 

. . . dan wordt dat hier heel graag gepubliceerd.

 

Ik heb al een aantal keren – overigens terecht - gesakkerd op Roger Kesteloot maar vandaag ben ik blij om de CEO van De Lijn te kunnen feliciteren.

 

Waarom? Zowel in Brugge als in Oostende zag ik bussen van onze vervoermaatschappij met daarop grote panelen. Op die panelen stond volgende tekst

 

Bedankt aan iedereen die helpt.

Voor jullie blijven we in beweging.

 

Prachtig, echt waar. Op de panelen die ik zag stond er ofwel een verpleegster, ofwel een technieker van De Lijn, ofwel een apothekeres, ofwel een bakkersvrouw. Ik weet niet of er nog meerdere foto’s in omloop zijn maar de mensen vinden dit wel een erg mooi initiatief van De Lijn. Er vloeit, bij het zien van die panelen, een directere betrokkenheid uit van de lezers naar de slachtoffers.  

 

Bravo Roger. Maar sta me toe uw chauffeurs te danken voor het rijden met jullie voertuigen zodat we onze boodschappen kunnen verrichten zonder een taxi te moeten nemen.

 

HOE ZOU HET NOG MET ONZE TAFELSCHUIMSTER ZIJN ?

 

Als laatste vechter - tegen het onrecht dat zich (zowat) dagelijks afspeelt binnen de Vlaamse magistratenwereld – heb ik mij maandenlang verbolgen getoond over de niet echt vlot begrijpelijke behandelingen, en vonnissen, in twee rechtszaken die zowat gelijktijdig in de mediabelangstelling kwamen.

 

Heel eventjes één zinnetje tussendoor. Ik kan het niet laten dus, grijns! Mijn vaste lezers weten dat – volgens mijn tellingen van de laatste vijf jaar – 97 % van de magistraten als welwillend onbekwaam (zeg maar gerust: corrupt) worden beschouwd door de bevolking.  Hoe die 3 % kon/kan overleven in die krokodillenpoel is voor mij een wonder.

 

Hoe lang zit ‘ons Nadine’ nu reeds in de gevangenis? Hoeveel van die 87 maanden dient ze echt nog te zitten? Zeven jaar en drie maanden omdat zij eens (nu ja, pakweg 120 keer) graag haar voetjes onder een restauranttafel plaatste, haar buikje vol at en . . . niet betaalde! Het zou gemiddeld over 25 euro zijn gegaan!

 

Alles samen (120 x 25 euro is nog steeds amper 3.000 euro) nog niet eens de prijs van het dinertje dat een zwaar sjoemelende (twee miljard euro is inderdaad heel veel!) Antwerpse diamantair aanbood aan de top van de magistratuur om te bedisselen hoeveel de man – die twee decennia lang vergat belastingen te betalen – uiteindelijk aan de Belgische staat zou afdokken om niet naar de gevangenis te moeten. Waar kleine zelfstandigen elk jaar 25 tot 40 % aan belasting betalen, werd (net voor de koffie) beslist dat de man, die voor twee miljard EURO fiscaal fraudeerde, niet naar de gevangenis hoefde en dat zijn dossier werd geklasseerd als hij 7,5 % betaalde. Begrijpe wie kan . . .

 

Meerdere stoute Antwerpse tongen vertelden me dat de man nog een extra procentje zou gereserveerd hebben voor . . .

 

Soms ben ik blij Alzheimer eens op bezoek te krijgen . . .

 

In de periode dat Nadine blijkbaar veel honger had, kwam ook een acteur in de media die zich volop met kinderpornografie bezig hield. De man, genaamd Guy Van Sande, was toen ook nog schepen! Tja . . .

 

En hoe regelde onze magistratuur het omdat meneer Van Sande geen minuut naar de gevangenis zou moeten gaan? Ze gaven hem drie jaar gevangenis en die moet hij niet gaan zitten want daarvoor hadden ze hem minstens één dag meer moeten geven.

 

“Beikes”, zou het kleinkind van Joske Vermeulen senior zeggen. Maar Joske Vermeulen junior, dat ukje van negen, die lees je hier onderaan.

 

 

TOT VIJF JAAR CEL . . .

 

. . . en tot 2.400 euro boete voor wie spuwt naar onze politieagenten.

 

Erwin Dernicourt, de duidelijke woordvoerder van het College van procureurs-generaal, deelde dit aan de media mee op 31 maart 2020.

 

Geachte heer Dernicourt, op de cover van de laatste editie van het gedrukte Stropken (dat u overigens in uw bezit heeft) staat onderaan uw quote “De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen”.

 

Geloven u, en uw confraters, nu echt dat er ooit iemand vijf jaar effectief naar de gevangenis zal gaan als hij een agent bespuwd? Maak dat de ganzen wijs maar niet mij, noch mijn lezers.

 

Laat onze agenten hun revolver trekken als iemand naar die mensen - die dagdagelijks instaan voor onze veiligheid – spuwt en de onverlaat een kogel door zijn lijf jagen. Wat is overigens het verschil tussen de agent die sterft omdat hij van een gangster een kogel in zijn lichaam krijgt en de agent die sterft doordat hij Corona opliep door het gespuug van een burger? Ik heb maar een getuigschrift van lager middelbaar maar voor mij is dood . . . dood hoor.

 

U kent mijn – weliswaar uitdrukkelijke – visie betreffende het aanraken van onze agenten. Ik zal daar nooit enige afwijking in dulden. Laat onze agenten hun werk doen en sta hen toe zichzelf te beschermen. In het andere geval verwijdert de magistratuur de straffeloosheid helemaal niet.


IK WENS JOU EEN GEZONDE DAG TOE !

IK wens jou een gezonde dag !

Het was.echt waar, effe verschieten gisteren zo rond elf uur.

Ik zat te wachten op de kusttram aan Mariakerke Bad. Gelet op een nogal zware ontsteking van een pees tussen mijn linker knie en heup, ga ik momenteel liefst zo snel mogelijk zitten als ik op een tram of bus dien te wachten. Echt veel pijn doet zoiets niet maar het belet vooral mijn nachtrust want die ontsteking voel ik, hoe raar me dit ook lijkt, voornamelijk als ik lig. In bed dus . . .

Gelet op al de pillen die ik al inneem voor mijn hart en bloeddruk, mag ik hooguit Dafalgan nemen maar echt pijnstilllend werkt dat niet bij mij.

Ik zal daar zo een vijftal minuten gezeten hebben. Komt er plots een madam van pakweg 45-50 langs gewandeld met haar keffertje. Als ze zowat ter hoogte van mij is, zegt ze plots, zomaar “Ik wens u een Coronavrije dag toe”.

Het was alsof ik het hoorde donderen in Köln. Ik spreek haar aan en vraag waar ze die wens vandaan haalde. “Ik las dat eergisteren op de site van een Gentenaar”.

Ik heb haar hetzelfde toegewenst en de hele dag verder genoten van het feit dat alvast één iemand toepast wat ik hier vorig week publiceerde.

Ja, het leven kan soms van die mooie momenten brengen.

 

MIJN MAN IS DE DUIVEL NIET !

 

Ik heb het altijd geweldig gevonden als mensen elkaar verdedigen. Iets wat in deze eeuw zo goed als verdwenen is. Alvast vind je in Vlaanderen geen enkele politicus die het durft op te nemen voor de burger die door haar/zijn staat onrecht werd aangedaan.

 

Maar in Limburg, waar toch bijna 4 % van onze lezers wonen, hebben ze een vrouw die haar man heilig zou doen verklaren. Haar echtgenoot, dat is Wouter Beke, een van de smerigste politici die in Vlaanderen deze eeuw macht bezat. 

 

Beste mevrouw Beke, als uw man de duivel niet is (zoals u in de kranten overvloedig mocht orakelen), wil u dan zo vriendelijk zijn mij, en onze lezers, eens duidelijk te maken wat hij dan wel is?

 

Hoe noemt u een man die met iemand een afspraak maakt in het CD&V-kantoor te Brussel en zijn secretaris aan de bezoeker koudweg laat zeggen “Onze voorzitter, meneer Beke, verontschuldigt zich ten zeerste maar hij kon vandaag niet in Brussel zijn”?

 

Tja, dat kon goed zijn maar dan bestaat er – en al zeker in dit gsm-tijdperk – nog zoiets als een mobieltje. Dat de gast speciaal van Tenerife kwam, was blijkbaar niet eens belangrijk. Dat die secretaris kon liegen als geen ander, werd dan bewezen in het televisienieuws van 13 uur waar meneer Beke, zijnde uw echtgenoot, te zien was . . . die voormiddag . . . te Brussel!

 

Ik weet niet, mevrouw Beke, hoe ze zo iemand noemen in Leopoldsburg waar uw vent burgemeester is maar in Gent noemen we zo iemand nen kluutzak ofte in het schoon Nederlands . . . een klootzak.

 

Of hoe noemt u iemand die – nota bene als politicus - twaalf jaar lang 800.000 gedupeerden van Arco aan het lijntje hield, goed wetende dat ze nooit zullen vergoed worden? Ook hier weet ik niet hoe ze zulke klootzak in Leopoldsburg heten maar in de rest van Vlaanderen noemen ze zo iemand een . . . gangster!

 

Zal ik verder doen, mevrouw of heeft u inmiddels begrepen dat uw ventje inderdaad geen duivel is maar heel wat anders, heel veel erger?

 

Over zijn intellectueel niveau zal ik het vandaag niet hebben. Dat lezen we de laatste weken wel in de dagbladen. Uw machtsgeil en op geld verlekkerd ventje zou beter ontslag nemen. Maar ja, dat doen duivels niet hé!?


 

 

DE TOP VAN ONS LEGER  . . .

 

. . . is nog eens wakker geschoten.

 

Nadat ze zichzelf in slaap hebben gewiegd in de vervangingskomedie rond de F-16’s, hebben ze nu een nieuw onderwerp gevonden om zich mee bezig te houden. Tja . . .

 

Uit welingelichte bron blijkt dat men bij de legertop verwacht dat het einde van het Coronadrama er zal zijn in september 2021! En neen, het laatste cijfer was geen intikfoutje!

 

De regering Wilmès II zou de legertop echter verboden hebben zulk een onheilspellend bericht openbaar te maken. Tja . . . openheid en eerlijkheid is iets dat je van de laatste (pakweg) dertig regeringen niet mocht verwachten.

 

Ooit haalde de gedrukte versie van Het Stropken zowaar Knack. Ook toen had een welingelichte bron ervoor gezorgd dat dit Gentse stadsmagazine een heuse primeur kon publiceren. Dat het toen gepubliceerde werd genegeerd in plaats van publiekelijk ontkend, zegt genoeg over de waarheid.

 

Ook hier zal Wilmès II, uiteraard met steun van de media, dus gewoon negeren.

 

 

HEBBEN JULLIE OOK DE INDRUK . . .

 

. . . dat zowat alle supermarktketens hun prijzen gevoelig de hoogte hebben ingejaagd bij het begin van de Coronacrisis? Hewel, ik heb niet alleen dat gevoel, dat zie ik ook aan mijn kasticket.

 

Ik ben bezig mijn stort aan het uitmesten en vond al een aantal oudere kastickets die ik vergelijk met die van heden. Salut mein ratje . . . soms tot tien procent (of meer) hoger. Nochtans is mijn pensioentje vorige maand slechts met 2 % verhoogd, van 898,48 naar 916,46 euro!

 

Ik kom hier zeker nog eens op terug en publiceer dan de artikelen en het prijsverschil, evenals de namen van de desbetreffende supermarkten. In een oorlogssituatie zo – op een overigens slinkse, achterbakse, wijze – profiteren van de minder gegoede mensen . . . schandalig is zoiets.

 

 

PERCENTAGE CORONADODEN OP AARDE.

 

Hoeveel maal virologen, epidemologen, infectiologen of andere experts allerlei in de media mochten verkondigen dat ze het Covid-19-spook op de hielen zaten of dat ze hem bij zijn nekvel hadden . . . het is inmiddels niet meer te tellen.

 

Als een halve eeuw geleden een bende op de hielen zat van een andere bende waar ze een eitje mee te pellen hadden, dan grepen ze die bij het nekvel en werd er een aardig robbertje slaag gegeven. Hier gebeurt, nota bene een dikke maand nadat men sprak over nekvellen en hielen, NIKS, NADA, NOUGATBOLLEN. Integendeel zelfs, men spreekt nu al over maatregelen treffen om het leven opnieuw gewoon te laten verlopen.

 

Zouden die experts, hoogleraars in de OPPERSTE LULKUNDE, dat virus niet beter eerst letterlijk de nek omwringen vooraleer ze dergelijke suggesties lanceren?

 

 

ZE LULLEN MAAR VERDER

 

Zeven weken geleden orakelden de virologen dat deze Coronacrisis over 8 tot 10 weken zou gedaan zijn. Ook Marc Van Ranst, de viroloog die zich inmiddels tot superspecialist heeft ontwikkeld en in de media over zowat elk geval zijn smikkel mag roeren, stelde dat toen. Waarop ik publiceerde dat als het klopt wat hij toen lulde, ik mij een hoed zou kopen, naar Leuven zou treinen en die – puur uit respect – publiekelijk zou afnemen.

 

De kans dat ik een deel van mijn pensioentje van 916,46 euro zou moeten investeren in een hoed is inmiddels zo goed als onbestaande. Zeg maar lager dan die ene kans op bijna zes miljard mogelijkheden om als enige de hoofdpot van Euromillions te winnen.

 

Steven Van Gucht, nog zo’n slimme maar vooral even publieksgeile viroloog als Van Ranst, stelde op Paasmaandag dat we ons nog lang en zorgvuldig aan de Coronamaatregelen zullen moeten houden. Tja, dat is dan wel in totale tegenspraak met collega Van Ranst zes weken terug!

 

 

EEN CORONABRIEF

 

Ik ben blij dat er lezers zijn die nog enig sarcasme in zich hebben. Neem nu die Dendermondenaar die onderstaande brief zond.

 

LEZERSBRIEF

 

Vanuit de Ros Beiaardstad zend ik deze coronabrief. Ik volg deze site al van begin december en bleef op mijn honger zitten na het verlies van uw laptop. Gelukkig startte u opnieuw met dit stoutgebekt en waarheidsgetrouw medium.

 

Ik werk bij een openbare vervoerdienst en ben zelfstandige in bijberoep.  

 

U publiceerde eens dat u meent dat China dat coronavirus de wereld inzond. Dat denk ik nu ook. Ik denk zelfs dat de heropleving in Wunah evenzeer een gecontroleerde daad was.

 

Over de onbekwame noodregering hoor ik niks dan klachten. Wij, bij De Lijn, babbelen al eens ondereen. Waarover we momenteel babbelen is makkelijk raden.

 

Het is goed dat ik als zelfstandige in bijberoep ook een tegemoetkoming krijg door die Coronatoestanden. 640 euro per maand is mooi.

 

Stropken, is maar kort briefje maar niet versagen! Na jou is er de complete woestijn vol niet echt steeds waarheidsgetrouwe media.

 

 

CIELTJE IN LEO

 

Cieltje Van Acker, algemeen ondervoorzitter van N-VA en Brussels parlementslid, publiceerde in het aprilnummer van het ledenblad van haar partij haar UITGESPROKEN MENING.

 

Blijkbaar volgt Cieltje onze site niet. Ze las dus mijn idee niet over de samenstelling van een nieuwe regering die ik publiceerde op maandag 27 mei 2019.

 

In haar slotparagraaf had Cieltje het over het nemen van verantwoordelijkheid door haar partij. Hewel meisje . . . dat de N-VA eens dringend stopt met haar goedkeuring te geven aan die federale klootregering. Dat zou pas een bewijs zijn dat uw partij verantwoordelijkheid durft op te nemen. Geloof me vrij, ik praat wekelijks wel met een tiental N-Va’ers. Geen van hen vindt dat de partij haar leden niet in de steek liet door – alweer – eens de kop in het zand te steken.

 

Waarom men het ledenblad nu LEO noemt, is iets dat ik graag weten zou. Had men het niet beter THEO gnoemd . . . ?

 

MAJESTEIT, SNEL SNEL. HAAST U . . .

 

. . . overigens met uw hele gezin om tijdig in Tokio te zijn voor de uitreiking van de vierjaarlijkse universele Olympische spelen.

 

Heel het land weet inmiddels dat onze ‘dierbare’ koning Filip het niet echt heeft voor onze individuele sportatleten die er in slaagden om – dankzij jarenlang zelfopoffering en training – een gouden medaille weg te kapen op een wereldkampioenschap. Vraag aan Nina Derwael en Koen Naert maar hoe ze – door het koningshuis - werden ontvangen na hun superprestatie in 2018.

 

Nu ja, beide pure atleten verdienen samen op één jaar niet eens wat één lid van de Belgische nationale voetbalploeg bij zijn professionele voetbalploeg verdient in één week. Voor ons nationaal Flupke is dat duidelijk veel te min om dergelijke individuele atleten de eer te bewijzen die ze verdienden.

 

Waar Mathilde en Filip tijdens het voorbije WK voetbal naar Moskou vlogen om te zien dat die voetbalmiljardairs (in Bef) niet eens de finale haalden, kon er – noch van Filip, noch van Mathilde – een autotripje af van Laken naar Zaventem om die twee topatleten te verwelkomen en te feliciteren.

 

Of hun afwezigheid te maken had met het feit dat het Vlamingen waren, heb ik bij het koninklijk paleis niet kunnen achterhalen. Ik ben met name al zestien maanden persona non grata en zou zelfs op de lijst van de staatsveiligheid staan. Tja . . ., dat laatste is zo langzamerhand een ereposite geworden. Enkel oplichters allerlei staan daar niet op wegens te persoonlijke vriend in het koninklijk paleis.

 

Nu hoor ik jullie al denken “Den Roger heeft een slag van de Corona gekregen en begint te dwalen”. Niks is minder waar, zeer geachte lezeres en waarde lezer. Ons land heeft inderdaad een volwaardige reden om het klaroengeschal en de loftrompetten op maximum volume te laten horen aan de bevolking.

 

Na de universele Olympische titel van NATIE HET LANGST ZONDER REGERING te hebben veroverd – en die titel moeiteloos te behouden voor de volgende eeuw – hebben we de Spanjolen niet alleen bij hun nekvel gegrepen maar zijn we hun hielen zowaar voorbij gefietst.  We mogen ons dan (grijns) ook verheugen in de universele Olympische titel van  LAND MET HET MEEST AANTAL CORONADODEN PER 100.000 INWONERS.

 

Met uiteraard een GEMEEND PROFICIAT aan de veertien regeringsleden van Wilmès II.

 

 

E & E & R

 

Nogal wat reacties, zelfs aan mijn voordeur waar ik elke werkdag aan mijn voordeur geniet van het toffe burengebaar waardoor ik de Het Nieuwsblad van de dag voordien kan doornemen. Als er in mijn buurt ook iemand Het Laatste Nieuws kan missen op het einde van de dag . . .

 

Ik zit daar (zo tussen 10.15 uur en 11.00 uur) op het gemeenschappelijk trapbankje van onze VME-eigenaars en lees dan Het Nieuwsblad. Aan elkeen die voorbij wandelt, stapt of loopt, die zeg ik “Ik wens u een Coronavrije dag toe”. De meesten glimlachen en zeggen “Hetzelfde toegewenst”. Dagelijks zijn er ook die effe stoppen, kijken of ze wel twee meter van mij staan en een babbeltje starten. Er is daar ook een ontzettend snelle madam tussen die – in vol sporttenue – blijkbaar zal deelnemen aan de Olympische Spelen. Wel die van 2021 dan, hé! Zij heeft een meer dan schone glimlach. Bij haar voeg ik er nog een zin aan toe “Nog 10.000 kilometer trainen en de Coronakrisis is voorbij”. Ik trek er elke dag tien kilometer af ergo ze dient nog slechts 9.890 kilometer te trainen.

 

Maar goed, ik dwaal weer effe af. Pft, op mijne leeftijd nog zo kunnen genieten van vrouwelijke schoonheden . . . wie had dat gedacht? Morgen zit ik gegarandeerd weer aan nummer 213 in de Oostendse Troonstraat, genietend van mijn koffie of van ietsje sterker.

 

Meer en meer lezers vinden inderdaad dat, zoals ik het hier vorige week schreef, Ethan Hunt (Mission Impossible), Elliot Ness en Robin Hood de strijd mogen beginnen tegen al die Belgische politici die zich stinkend rijk steelden op kosten van de Belgische bevolking.

 

Ethan, Elliott en Robin werden blijkbaar gretig gelezen in deze trieste Coronatijden.

 

 

MAG IK HEEL EVEN CYNISCH ZIJN ?

 

Merken jullie ook op dat er bijna geen verkeer meer is in de straten? Jullie ogen zijn dus nog prima. Gefeliciteerd!

 

Niet alleen mist de Staat dagelijks miljoenen eurokes aan inkomsten door het veel minder tanken van benzine, de Staat mist evenzeer miljoenen aan verkeersboetes. En het zijn niet de boetes voor stoute tweede verblijvers die dat zullen compenseren. 

 

 

BEN IK NU DOM, GEK OF ONLOGISCH ?

 

Nadat de tuincentra van AVEVE nooit dienden te sluiten, mogen nu ook alle andere tuincentra terug open. Ik zeg niet dat Wouter Beke er voor iets tussen zat dat AVEVE mocht open blijven maar het is toch wel – toevallig ? – een zuil van de katholieke partij.

 

Hoe men ooit discussies zal vermijden i.v.m. de toekenning van sluitingsvergoedingen allerlei, is iets waar ik ten zeerste benieuwd naar ben. 800 euro per week voor een cafébaas die dient te sluiten wegens Corona. Voor restaurants en andere zelfstandigen een nog hogere vergoeding.

 

Vraag is echter wat men finaal zal aanzien als gesloten? Is een restaurant dat dagelijks open is om afhaal-dagschotels te verkopen ook een gesloten zaak? Zijn de pittatenten, pizzahuizen, frituren, sandwich- en traiteurhandelaars evenals ijsjesbars die enkel afhaalproducten verkopen te beschouwen als gesloten of open?

 

Inmiddels zijn ook de doe-het-zelfzaken open. Onze kritische Sinjoor trok dit weekend zelfs naar den Hubo, of was het de Gamma? Waardoor ik mocht wachten op zijn (ergens hierboven) vermelde tekst.

 

Laat ons a.u.b. eens ophouden met de komedie, nietwaar? Wat zou er fout zijn als (en ik beperk mij nu tot onze stad Oostende!) de bibliotheek zou open zijn? Als de mensen naar supermarkten gaan en daar hun verstand kunnen gebruiken en anderhalve meter van elkander blijven dan moet dat toch ook kunnen lukken in onze bib? Er is daar ruim voldoende personeel aanwezig om aan de ingang iemand te plaatsen die – bijvoorbeeld eens er veertig/vijftig mensen binnen zijn – de volgende bezoeker(s) te laten wachten.

 

De dienstencentra dan! Ik ga hier enkel spreken over ’t Viooltje omdat ik dat goed ken.

Er staan daar ruim voldoende tafels om de mensen ’s middags te laten eten. In plaats van de ruimte tussen twee eters de breedte van de tafel te geven, neem gewoon de lengte.  Die lengte is (heb het nooit gemeten) maar m.i. toch wel 150 cm.

 

Dat bingo- en quizdagen, evenals kaartingen niet zullen kunnen, dat moeten we er dan maar bijnemen maar ons Viooltje kan perfect terug open. Maar die niet onbelangrijke club klerenherstellende en/of breiende vrouwen, die kunnen toch op 1500 mm van elkaar blijven komen?

 

Om nu toch even terug te komen op de horeca, het volgende. Uiteraard kunnen de populaire ‘tenten’ in de Langestraat niet openen. Nu ja, die eigenaars zijn al lang financieel binnen, ergo . . .

 

Maar neem nu een kroeg als STAD AALST op een steenworp van het Marie-Joséplein. Laat daar bijvoorbeeld max. 12 tot 15 mensen binnen.

 

Het gaat mij – in elk van de hierboven genoemde voorbeelden – niet voornamelijk over het financieel gewin of verlies. Helemaal niet. Maar wij Vlamingen, wij zijn nu eenmaal gewend aan een sociaal leven dat elders niet echt terug te vinden is. Het zit, net als de baksteen in onze maag, gewoon ingebakken dat we ons klapke moeten kunnen doen.

 

Meneer de burgemeester, hieronder heb ik het nog wel ergens over jou maar, zeg nu eens eerlijk, ben ik nu dom, gek of onlogisch?

 

Kunnen banken wel open blijven maar bibliotheken, dienstencentra en immokantoren niet? Kleer- en schoenzinkels idem dito. Daar komt op een hele dag niet eens een tiende van het volk binnen dat in één uur langs de supermarkt passeert!!! Lijkt me niet echt een vraag waar men geen universitaire studies dient voor gedaan te hebben om er een eerlijk en logisch antwoord op te kunnen geven!

 

Ik heb (wegens te laag pensioen) thuis geen internet of televisie. Normaal zit ik in ’t Viooltje of in onze bib de kranten te lezen en op mijn laptop bezig. In het weekend bezoek ik dan een of andere kroeg om op het internet te kunnen.

 

Sinds de Corona-ellende probeer ik waar ik kan op het internet te kunnen. De laatste maand (na de sluiting van de Oostendse luchthaven) zit ik dagelijks op de bank van de frituur rechtover Lafayette. Ik ben blij dat ik daar FREE WIFI AAN ZEE kan gebruiken. De temperatuur is al wat warmer dan een maand terug edoch . . . voor mij mag je zowel de bib als de dienstencentra openen. Overigens niet alleen voor mij . . . 


.  

 


EEN HEEL GOED IDEE . . .

 

Eerlijk, ik dacht echt dat onze burgemeester een aantal weken terug een serieuze slag van de Coronamolen had gekregen toen ik bemerkte dat op onze Oostendse zeedijk de zitbanken met politielinten waren afgesloten. Op de zeedijk wel maar niet op de zitbank aan het water op het einde van de Kapellestraat of in de straat van het Atheneum. Evenin op tientallen andere plaatsen. Vanwaar die ‘discriminatie’ tussen . . . zitbanken waar de weinige wandelaars eens hadden kunnen uitrusten?

 

Maar zie, blijkbaar (oef) heeft onze herstellingswens van een aantal weken geleden Bart Tommelein toch goed gedaan; hij is inmiddels volledig hersteld. Daar ben ik blij om, echt waar. Tommelein is nu eenmaal Tommelein maar dat is – al zeker in ons federaal parlement - zeker niet de vreselijkste vertegenwoordiger des volk.

 

En nu komt hij met een schitterend initiatief. Vooraleer ik iets schitterend vind dan moet het echt heel goed zijn. Het is zelfs positief voor de achtduizend families die in onze koningin der badsteden een tweede verblijf bezitten. Zo zie je maar dat het tumult dat onze lezers hier vorige maand maakten, hen toch enig heil bezorgen zal.

 

Wat is zijn plan?

 

Deze zomer wil hij overvolle plages (ook nog ‘stranden’ genaamd) vermijden. Je weet wel, die Corona hé! Er komt een heuse STRANDPAS. Uniek in het universum edoch ik vind het gewoon schitterend. Het getuigt van logisch denken, iets dat je aan geen vijf van de honderdvijftig volksvertegenwoordigers van ons federaal parlement kan toeschrijven!

 

Alvast de, al dan niet aangespoelde, Oostendenaars, de eigenaars van een tweede verblijf en de hotelgasten krijgen zulke dagpas. Je zal die moeten aanvragen via een of andere Whatsap, wat dat ook mag zijn. Ik houd mijn lezers asap op de hoogte, vooral de vele tientallen lezers die hier een tweede verblijf hebben in Oostende.

 

Dat burgemeester Tommelein de betalers van de tweede verblijftaks in één lijn noemt met de hier gedomicilieerde burgers, is keineig wijs. Ik zal desbetreffend gegarandeerd meerdere reacties ontvangen van net die lezers die vorige maand verbolgen waren dat ze niet naar zee mochten.

 

Heel misschien durft Bart Tommelein het zelfs aan om dat onnozel verbod naar die eigenaars toe, aan de hoogste boom te hangen die in Oostende staat. Ik ontmoette de laatste zes weken veel, vooral echt oudere, seniors van 75 en ouder die gelukt zijn in de vlucht naar hun tweede verblijfje en hier sindsdien – meestal hand in hand – met hun bijna levenslange reisgezel genieten van onze gezonde zeelucht.

 

Even tussen haakjes, geachte heer burgemeester, van die zes koppeltjes die ik ken is er inmiddels nog geen enkele besmet geraakt omdat ze in hun tweede verblijf aan zee wonen; idem dito zo met de vier alleenstaanden.  

 

Maar, heu heu, beste meneer de burgemeester, u weet dat ik op amper honderd meter van ons mooi strand woon hier te Mariakerke. Ik veronderstel dat u zich inmiddels heeft gerealiseerd dat ik de meest unversele klungel ben als het om computers, whatsapp enz. gaat. Hoe ga ik aan die dagpas geraken? Moet ik voor elke dag opnieuw een dagpas aanvragen of krijg ik tot eind september 2021 zulke pas. Enne heu, kan ik daar niet gewoon omkomen aan het loket in ons stadhuis?

 

Ik weet u dank als u zo vriendelijk zou willen zijn mij de antwoorden op bovenstaande vragen te bezorgen via een mailtje naar roger@stropken.be zodat ik mijn geachte lezers (vorige week alweer 1.582!)  op de hoogte kan brengen van de uitwerking van uw goed idee, waarvoor dank.

 

Enne heu, Bart, trek u niks aan van die klerelijders van andere burgmeesters die als een brulaap uw goed idee afschieten. Gewoon doen, of gaan we de hele zomervakantie ons mooi Noordzeestrand naakt laten? Als die andere burgemeesters zo oerdom willen zijn om hun plages vol te laten liggen, dan is dat hun probleem. Of het verstandig is, kan (grijns) heel misschien eens worden gevraagd aan . . . hoe noemt die alweer? Ha ja, Van Ranst.

  

OMA’S IJSJE

 

Aan de Nieuwpoortse sluizen is er een keineig goed ijssalon, genaamd OMA’S IJSJE.

 

Voor vier euro krijg je drie reuzebollen heel lekkere ijs.

 

Het salon is uiteraard gesloten maar de honderden klanten die er dagelijks langs komen, houden zich erg gedisciplineerd aan de Coronaregel die ook door de zaakvoerder werd ingevoerd.

 

Ik dien wel elke keer met de kusttram naar de Kaai te Nieuwpoort te rijden maar dat is zulk ijs meer dan waard.

Nu maar hopen dat ik geen boete krijg . . .

 

Al goed dan mijne docteur ook in Nieuwpoort woont . . .

  

DEN AFSLUITER . . .

  

ey stropkensvrienden, tze ne ki khet hé, Joske Vermeulen Junior, Trammesantlei 49 in Schoten.

 

misschien hé de golle  oeit mijne bompa gekend, dat was Joske vermeulen, die woende in nummer 47, just neffe ons deur

 en di dee nie liever dan belle.

 

‘k zen uitgenoedigd om elke week iet wa te vertellen op diene website www.stropken.be da's dus duidelijk nen gentenaar die da boelke doar in 't leven houdt

 

'k moe al direct beginne me vrieselijk slecht nieuws, ons pa, de zuun van onze bompa  di zoveel belde, is verleden week doed gevalle. 

 

'k snap ni hoe da ta  is kunne koome want ons ma zegt dat hij gestorven is van den Corona. hij kon doar  anders iel goe teege zulle.

 

twee Weke gelede, als wint appartement in Blaankenbarge woare droenk hij er nog twelf per dag. en iedere  kier , gelijk altijd, stak hij er een stuk citroen in dat fleske.

 

Citroen mee bier, beikes, 

 

Is em na  gestorve van de slechte citroen of van teveel Corona te drinke, da snap ik nog altijd ni.

 

 

"Joske junior, noar u bedde hup, 't is verdorie al half twaalf'

 

amai, da was ons ma. 

allé tot volgende week 


MIJMERINGEN van maandag 13 april 2020

                   verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reacties welkom middels roger@stropken.be


VANAF DEZE WEEK HEEFT DEZE SITE EEN EERSTE REDACTIONELE MEDEWERKER,

LEES IN DEZE EDITIE DE . . . KRITISCHE SINJOOR!


WAT ALS CORONA MEE KERSTMIS VIEREN ZAL ?

WAT ALS CORONA MEE KERSTMIS VIEREN ZAL ?

 

Wat virologen twee maanden terug afdeden als onmogelijk, is bij de bevolking aan het overslaan naar het bang gevoel dat we over acht maanden van die Corona nog steeds niet definitief af zijn.

 

Het is inmiddels inderdaad twee maanden geleden dat virologen in kranten en op televisie orakelden dat het Coronavirus niet naar Europa, laat staan naar ons land, komen zou.

 

Dagelijks spreek ik met tientallen mensen. Het is mijn manier voor het verzamelen van meningen, visies en gevoelens van de . . . mensen in de straat. Deze manier van werken is best arbeidsintensief maar ik geloof nu eenmaal niet in al die moderne enquetes vanuit het internet of telefoontoestellen.

 

De laatste twee weken, zeg maar zo vanaf pakweg 1 april, noteer ik – elke dag meer en meer – het bange gevoel bij mensen die vrezen dat men deze stoute knaap, dat smerig klootzakske, er niet zomaar uit zal krijgen dit jaar.

 

Economisch en financieel wordt dat dan een duizend keer grotere ramp dan de kiekenramp van dik twee decennia geleden of de bankencrisis anno 2008. Als eind dit jaar inderdaad alle landen op Aarde nog niet de sterkste werd in de strijd tegen Corona dan zullen we – net als na 2008 in Las Vegas – met hele buildings zitten die staan te blinken in hun naakte cascokleding. Wie zal nog een half miljoen euro of meer ophoesten om aan het Oostendse station of aan de renbaan een appartement te kopen? Toch niet aan de huidige prijs. Heel misschien aan één derde of een vierde minder van de prijs.

 

De waarde van de euro is al lang niet meer die van op 1 januari 2001, de dag dat die euro werd ingevoerd. Elk land mag geld drukken, zolang het is gedekt door goud binnen haar nationale bank. Weet iemand hoeveel maal ons land, net als alle andere EU-landen, de waarde van haar goud heeft gedrukt? Driemaal, tienmaal?

 

It’s time to become realist!!!

 

Zoals ik het al twee jaar publiceer hier: vergeet het minimum pensioen van 1.500 euro. Ik geloof in een minimum pensioen van 1.200 euro netto voor elkeen en een maximum pensioen van 1.800 euro netto. Die met dat laatste niet goed leven kan, mag me zijn pensioen geven. Ik zal hem leren hoe het te doen met 1.200 euro . . .

 

Stop, lieve mensen met de beloftes van onze politici nog langer te geloven. Zij houden u al vier decennia aan het lijntje en ze doen dat uitsluitend om hun eigen zakken en die van hun partij te vullen.

 

Feitelijk hebben we drie nieuwe musketiers nodig. Laten we hen Robin Hood, Elliott Ness en Ethan Hunt noemen. Laat hen manu militari politici kidnappen van wie elkeen weet dat ze zich stinkend rijk hebben gestolen op kosten van de bevolking, van onze Staat. Laat hen pas los als ze alles wat ze hebben gestolen terug gaven, gekapitaliseerd aan 3 % rente. Onze staatsschuld zal nog sneller smelten dan sneeuw voor de zon.

 

Helaas heeft Vlaanderen geen moedige mannen (al dan niet met baarden) meer . . .

 

 

HIER HEB IK ECHT MEDELIJDEN MEE

 

Mijn hele leven heb ik al sympathie voor de Spanjaarden. Ik was de eerste maal in dat zonnige land dankzij Gerard Brackx. Dat is inmiddels al 45 jaar geleden! De tijd vliegt, zoveel is me duidelijk geworden.

 

Na de bankencrisis verloren miljoenen doodgewone mensen hun huisje dat ze keurig waren aan het afbetalen aan een bank.

 

Met dank aan dat klerewijf Angela Merkel genaamd, die de Europese banken, inclusief de Spaanse, wilde redden waarna die banken het mes op de keel zetten van hun klanten die een hypothecaire lening hadden lopen. De banken zetten met gratis geld van de Europese Centrale Bank het mes op de keel van hun brave klanten en zorgden ervoor dat ze hun huizen verloren. Meer dan één miljoen Spaanse gezinnen verloren zo hun eigendommetje, hun woonst.

 

Op heden dalen de prijzen van die verplichte bankverkopen nog steeds verder. Dankzij de nieuwe klap (Covid-19) staat een huis daar te koop aan niet eens de grondwaarde.

De verliezen voor de bank worden met name gedekt door de Europese bank ofte hoe de EU toonde hoe ze echt was.

 

 

 

GRONDVEST

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging

 

Wij Vlamingen kennen natuurlijk het wekelijks Pallieterke dat feitelijk het veredeld weekblad van het Vlaams Belang is.

 

Sinds eind vorig jaar geeft die buur die op achttien meter van bij mij woont, mij het maandblad GRONDVEST ter inzage. Waarna hij het keurig terug krijgt.  Voor rasechte Vlamingen is dit m.i. een contactmagazine dat diverse bewegingen (zoals T.A..K., VNZ of het VLAAMS Komitee voor De Brusselaar) de kans biedt hun bestaan en activiteiten bekend te maken.

 

Daar las ik, in het aprilnummer volgende belevenis over Telenet

 

Telenet helpt Brussel verfransen. Een Nederlandstalige inwoner van Sint-Lambechts-Woluwe schakelt over van het Belgische Proximus naar het Vlaamse Telenet. Helaas is Telenet helemaal zo Vlaams niet als ze dacht. Op de facturen die ze van Telenet ontvangt staat haar adres in het Frans. Ze telefoneert hiervoor naar de hoofdzetel in Mechelen, en die antwoordt dat zoiets automatisch gebeurt! Ze geeft het ook door aan de winkelbediende van telenet in de gemeente maar er verandert niets. Daarenboven stuurt Telenet haar een Franstalige technicus die ze – proficiat –terugggestuurd heeft. Maar hij werd wel gefactureerd! Moet het nog gezegd wrden dat de Telenetwinkel in Sint-Lambechts-Woluwe alleen Franstalige affiches heeft uithangen! WAT HEB IK GELEERD AAN DE CORONAUNIVERSITEIT ?

 

 Heel veel, helaas erg weinig om er iets positiefs mee te doen.

 

-        Dat de regering Wilmès II inderdaad een heuse kloteregering is. Dertien v/m paljassen die – elk op zich - hun uiterste best doen om nog dommer te kunnen zijn dan de twaalf anderen. Tja. Al goed dat Phillip De Backer er bij zit zodat het gemiddelde IQ van die veertien net boven de 100 (100,5 %) uitkomt.

-        Dat ik inmiddels de tel ben kwijtgeraakt bij al die mondmaskers die besteld zijn. Drie miljoen hier, vijf miljoen daar, tien miljoen nog elders anders. Helaas hebben wij er niks aan behalve de vraag “Welke van die dertien paljassen heeft hoeveel euro’s aan haar/zijn vingers plakken?”. Feitelijk heeft dit land vijftig miljoen maskers nodig. Doordat  die 14 regeringsleden er niet in slagen daar een tiende goed werkende van te laten leveren, heeft de bevolking de indruk gekregen dat ze aan het discuteren zijn welke partij, welke politicus hoeveel er mag aan verdienen. Typisch Belgisch dus! 

-        Dat  diezelfde vraag mag gesteld worden als het over testers gaat . . .

-        Dat anderzijds Edouard Vermeulen 150 Nathan-mondmaskers liet maken in zijn atelier om die te overhandigen in een hospitaal te Ieper, zijn geboortplaats. Helaas konden die – wegens onvoldoende goed - niet gebruikt worden in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper. Tja, maar monsieur Nathan is toch alweer volop in beeld geweest, nietwaar?

-        Dat Edouard (het lievelingske van koningin Mathilde) het voorbeeld gaf om de reglementering aan ons laars te lappen die stelt dat o.a. tweede verblijvers in hun kot moeten blijven en dus niet naar zee mogen komen om in hun optrekje daar te zijn, is gewoon crimineel.

-        Dat ook andere bekende landgenoten hun kloten vegen aan dat stom reglement. Neem nu bijvoorbeeld Simon Mignolet. Die trok naar Sint-Truiden om  ook in de media te kunnen komen. En neen, geen van beide zal beboet worden!!!! Waardoor elkeen die wel beboet wordt de politierechter later mag vragen dezelfde boete te mogen betalen als Mignolet en de couturier van ons koningshuis. 

-        Dat virologen, epidemologen, sociologen, infectiologen, biologen, microbiologen en andere psychologen als de redders des Vaderlandse media worden opgevoerd door zowel de gedrukte als alle andere media. Het heeft daarenboven geen enkel belang voor journalisten, commentaarschrijvers, opiniebrengers, hoofdredacteurs en zelfs columnisten dat al die –logen twee maanden terug orakelden dat het klootzakske van een Covid-19 nooit in Europa, laat staan in België zou landen. Hoe zei viroloog Steven Van Gucht dat alweer een maand terug? “Deze duivel kan snel demarreren maar we zitten hem op de hielen”. Tja, nog andere experts verklaarden later in maart “We hebben het beest bij zijn nekvel”. Ik weet niet wiens hielen Van Gucht aan het volgen was maar zeker niet die van Covid-19! Hij keek heel vermoedelijk naar de hielen van premier Wilmès. Iets wat dagbladlezers overigens nooit te zien krijgen. Die moeten zich bij Het Laatste Nieuws tevreden stellen met die van Van der Linden op zaterdag.

-        Dat onze politici – puur uit onvervalste oerdomheid – zowat alles slikken wat die redders van hierboven zeggen. Dat Van Ranst in de week van 23 tot 29 maart orakelde dat de week daarna (ergo 30 maart tot 5 april) het Coronavirus zijn piek zou bereiken. Vandaag 13 april mag ik – nota bene als niet wetenschapper – publiceren dat Van Ranst zich serieus heeft vergist (of dat hij vreselijk goed uit zijne dikke nek heeft gekletst, wat bij die viroloog hetzelfde is (Surf naar https://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Van_Ranst) want vorige week (zijnde die van 6 tot 12 april) waren er pakweg honderd meer doden per dag dan de week ervoor. Wie en wanneer stopt men die fantast zodat hij kan beginnen schrijven aan zijn kinderboek over Corona en zich voorbereiden om deel te nemen aan de slimste mens. Dat is echt het ideale programma voor Van Ranst. Kan heel Vlaanderen hem uitlachen.

-        Dat de regering Wilmès II inmiddels het bedrag van 40 miljard heeft verhoogd tot 60 miljard. Persoonlijk had ik de schade veroorzaakt door Covid-19 al ingeschat op 120 tot 250 miljard euro.  Wees, geacht lezeres en waarde lezer, geduldig die 120 komt er zeker. Voor die 250 dien je te wachten tot in de herfst van dit jaar.

-        Dat ons land verbazend goed op weg is om de gouden medaille te halen in de Olympische discipline HOOGSTE PERCENTAGE CORONADODEN PER 100.000 INWONERS. Nu ja, na het land te zijn dat het langst aantal dagen zonder regering zat, staat ook dat eremetaal prachtig in het overzicht van de 21 ste eeuw!

-        Dat de ‘coup d’ état’ ofte de staatsgreep van ‘rebellenleider’ Patrick De Wael subliem was. Het was niet alleen schitterend maar vooral op het juiste momentum. En zie naar het resultaat: de liberalen van Wilmès II staan volop aan de leiding in de Olympische discipline HERWINNEN VAN DE VERLOREN GEGANE STEMMEN. De klote noodregering speelt voor Sinterklaas tegen de snelheid van een Mach 3. Elkeen krijgt geld; elke zelfstandige krijgt 800 euro per week ofte 160 euro per werkdag. Ben je zelfstandige in bijberoep? Passeer langs de liberale AF-kassa en incasseer maandelijks 640 euro. Pakweg 50.000 zelfstandigen krijgen ook 4.000 euro premie. Zij/hij die de indruk bekwam dat zowel de MR als haar Vlaamstalige spitszuster Open-VLD er alles aan doen om de Coronacrisis zo lang mogelijk te laten duren, zou zich wel eens niet kunnen vergissen. Hoe langer deze noodregering Sinterklaas kan en mag blijven spelen, des te hoger zullen ze opnieuw in de politieke peilingen komen. En de N-VA, het Vlaams belang, de PTB-PVDA . . . ze stonden erbij, keken ernaar en snappen nog steeds niet hoe briljant de Tongerse politicus wel was. Uiteraard zwijgt intelligente Jan Segers hier over. Wordt Jan straks de nieuwe Kamervoorzitter? Het zou me niks verbazen. Als Bracke dat kreeg als beloning . . . Het enige verschil tussen Siegfried en Jan is dat die laatste een intellectueel is.

-        Van Daphne, de N-VA-burgemeester van Blankenberge maar ook van truttemieke Gwendolyne Rutten horen we niks meer. Is maar best ook. Nadat Daphne (in Blankenberge) en de man van Gendolyne (in Aarschot) op vrijdag 13 maart nog een feestje bouwden, werden ze door hun respectieve partijen in het hondenhok geketend.

-        Dat . . . , neen, deze week ga ik eens niks schrijven over de rol van ons koningshuis in deze tragedie. Ik weet het . . . ik ben veel te lief. Soms toch.

-        Dat – reeds van bij de start – er (lees HLN van 16 maart 2020) vanuit een foute redenering volmachten zijn verstrekt aan Wilmès II. Wie durft garanderen dat binnen de zes maanden die hele helse problematiek naar de dieperik werd geschoten? Wat na die zes maanden als Wilmès II er niet in slaagde de duivel te vermoorden en de gevolgen van zijn bestaan volledig te hebben ingedijkt? Een remake van één jaar? Gaan Vlaams Belang, N-VA en PVDA-PTB nog eens lafweg staan slapen? 

Aux armes citoyens! Remember 1302 en 1968! 

 

 

MAKE A WISH

 

Ik weet niet hoe men aan mijn mailadres kwam maar op een goeie dag reageerde ik op een mailtje van www.testament.be. Niet dat ik veel goed of geld heb weg te geven (want voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd . . ., zou Boudewijn de Groot zingen) maar ik wou best eens zien hoe organisaties die erfenisgelden – ook nog schenkingen genoemd - ontvangen van mensen die geen kinderen hebben of wiens kinderen hen links laten liggen, werken.

 

Korte tijd later ontving ik een exemplaar van de driemaandelijkse uitgave van de MAKE A WISH FOUNDATION BELGIE.

 

Hewel, dat vind ik nu eens een FANTASTISCH - goed nieuws - blad zie. Ik zal zeker eens naar een aantal van hun evenementen gaan om dat bestuur beter te leren kennen. Helaas is ook voor deze stichting - die zieke kinderen gelukkig maakt door de realisatie van (soms) hun (laatste) wens - het Covid-19 virus een grote spelbreker.

  - goed nieuws - 

Inmiddels ontving ik hun laatst gedrukte editie. Waarvoor dank.

 

Voor mensen die meer willen weten over MAKE A WISH, gewoon mailtje zenden naar secretariaat@makeawish.be of telefoneren naar 015/676000 …..


 

BEDANKT OM ELKE WEEK LANGS TE KOMEN

 

Laat mij eerst jullie op de hoogte stellen dat deze week mijn gedachtegangen pas dinsdag (zo rond de noen!) volledig zullen gepubliceerd staan. Dat heeft te maken met een van mijn gezondheidsprobleempjes. Ik verontschuldig mij daar dan ook ten zeerste voor. Volgende week is het (hopelijk) opnieuw maandag.

 

Donderdag 23 april vier ik dan de veertigste verjaardag van de totale ommekeer in mijn ooit goed leven.

 

Over precies 17 dagen zal het twee jaar geleden zijn dat ik mijn eerste gedachtegang, die eerste Mijmeringen hier publiceerde. Het idee had ik al lang maar als meest universele computerklungel (ik won drie opeenvolgende malen de desbetreffende Olympische gouden medaille) behoefde ik iemand die – zo goed als pro deo – een site kon ineen . . . knuffelen. Bert, ik ben jou mijn leven lang dankbaar. Laat maar weten of we die tweede verjaardag kunnen vieren in onze vertrouwde Lunch Garden te Brugge. Al zal dat pas zijn als we veilig en gezond samen weer de straat op mogen en heu, het mag ook eens een heus restaurantje zijn. Nu ik, dankzij de Coronacrisis, wat extra kan sparen . . .

 

Ik had de dag na 30 april 2018 een honderdtal flyers verspreid tijdens de 1 Meistoet in de mooiste stad ter wereld. Eén week later bleken er twee bezoekers te zijn geweest. Mijn ontgoocheling was zo groot als ons wereldberoemd Gravenkasteel in het centrum van de Vlaamse hoofdstad. 2 % . . . Wat was er fout aan de tekst op die flyer?

 

Terwijl ik daarover mijn kop op hol zette, diende ik evenwel nieuwe teksten in te tikken. Pft, veel goesting had ik daar niet voor.

 

De week nadien was het lezerstotaal zowaar verdubbeld. Nu ja, moeilijk was dat niet. Die twee van de eerste week waren terug komen kijken. Wat me deed besluiten dat het inhoudelijke van mijn ‘geleuter’ alvast bezoekers deed terug keren. Ik zat dus met een niet echt slecht communicatiemiddel maar diende de tekst op mijn volgende flyer aan te passen. Dus verspreidde ik nieuwe flyers die dank zij de hulp van Copycenter …. werden gecopieerd.

 

En zie, de week daarna in totaal 8 lezers, dan 17, 23, 34, 59, 78, 95, 117, enz . . . Vorige week waren jullie met 2.467, een ietsje meer dan de week daarvoor! Tja . . . het doet wat aan mijn soms (of is het meestal?) klein hartje.

 

Dat op kerstavond vorig jaar ik mijn laptop verloor en er daardoor vier weken niks nieuws te lezen viel hier, was een tegenvaller van jewelste. Dacht echt ‘Roger, dit is een teken van Die van Hierboven dat je er mag mee stoppen’. Nu ja, het woord OPGEVEN heb ik 64 jaar hopeloos gezocht in mijn dikke Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, editie 1956. Is zowat de enige reisgezel die mij steeds heeft bijgestaan! De romanticus in mij gaat oh zo graag naar Sluis. Ik kan daar minutenlang een babbeltje slaan met Martinus Nyhoff. Geloof me vrij, ik ben daar, rechtover de bushalte, dan heel erg stil maar als Die van Hierboven echt een Hemels Paradijs heeft dan begrijpt Martinus ongetwijfeld wat ik allemaal vertel aan zijn prachtig standbeeld daar in Sluis.

 

Met dank aan de milde schenker op Tenerife die me, begin januari, uitnodigde om langs te komen en me een nieuwe laptop schonk. Of hoe iemand die het stom vindt dat ik mijn tijd besteed aan de lezers van deze site toch zorgde dat deze site mocht verder bestaan. De mens . . . echt het bizarste voorwerp dat ooit geproduceerd werd. En ja, je weet wel dat ik u ten zeerste dankbaar ben voor die mooie gift! Lees, in volgende paragraaf, maar eens tot wat dit op heden heeft geleid . . .

 

Van die (momenteel) meer dan tweeduizend geïnteresseerden in mijn Mijmeringen ken ik er zeker meer dan 200 echt persoonlijk. Die zitten verspreid over Vlaanderen, Spanje en bij onze Noorderburen. Met sommigen onder hen kan ik uren discuteren terwijl er anderen zijn die geen tien woorden zeggen in dezelfde tijdsspanne. De mens, ik vind het meer en meer de raarste uitvinding ooit. Oeps, dat zei ik daarnet reeds!  Nu ja, oudere mensen vallen wel eens in herhaling.

 

En ja, stilzwijgende seniors doen dan dingen die soms veel meer zeggen dan één foto en duizend woorden. Zoals in stilte zeggen tegen de cafébazin “Roger zijn geld is hier niet goed vandaag . . .”. En zo ken ik er best nog een aantal, van aanbieders van een heerlijke filter in Hotel du Parc over ijsjes in ’t Viooltje of een broodje bij Panos tot en met gelijkgestemde sympathisanten die me in de Oostendse Langestraat een Leffe aanbieden. Die Leffe lust ik – geuren en kleuren, daar kan je eeuwig over discuteren! – overigens alleen als die donker is. ‘k Heb het hier dan nog niet eens over die heetbloedige N-VA-er waarvan ik woensdag een thermos kreeg of die heerlijke kokkin die heel wat meer dan alleen konijn zo klaar maakt dat ik met mijn vingers mijn bord aflik. De mens, dat kan het heerlijkste product zijn . . . ooit gemaakt!

 

Zei ik vandaag reeds dat ik de mening ben toegedaan dat mensen bizarre wezens zijn? Lees gerust verder; er volgt nog iets over . . . BUREN.

 

Meer en meer ontdekte ik de bereidheid van lezeressen en lezers om me onderwerpen aan te reiken of voorstellen te maken om (ooit) te realiseren middels deze site. Het aantal lezersbrieven- en reacties op teksten is de laatste weken gestegen tot meer dan twintig per week. In vergelijking met dagbladen is dat uiteraard miniem maar dat is toch ongeveer 1 % van de bezoekers. Er zijn Vlaamse dagbladen die pretenderen meer dan twee miljoen lezers te hebben. Als die dagelijks 1 % brieven ontvangen, bbbrrrr., dat zijn er meer dan 20.000 . . . per etmaal! Wie van hun slaafjes leest die dan? Twee miljoen lezers, dat is pakweg één derde van alle Vlamingen, of die nu pasgeboren of een uk van negen zijn, een man die Abraham net ontmoette of die vrouw die 109 is! Nu ja, als je – als uitgever – jezelf gelukkig voelt met een fel overdreven lezersaantal dan moet je dat maar orakelen.

 

Nu ja, ik ken ook een internet-mediasite die publiceert dat ze vorig jaar 1.300.000 UNIEKE bezoekers had. Als daar 2 % betalende leden uit kwamen, dan hebben ze 26.000 lidgelden en zijn ze effectief doorgebroken. Waarom die dan doorlopend moeten bedelen om meer betalende leden, is zeer de vraag. Wie weet . . . hebben ze niet eens 2.600 betalende leden. Waarom een politieke brulaap - die mede-oprichter was en nog steeds aandeelhouder is - zijn gezond verstand niet gebruikt om de waarheid dienaangaande te uiten, zou zeer de vraag dienen te zijn.

 

Ik breng nieuws dat waar is. De robot, genaamd mens, heeft duidelijk genoeg van al die leugens die politici orakelen terwijl ze voortdurend liegen. De vrouw van Wouter Beke (zie verder deze week bij item Quote van de Week) leeft al zolang met hem dat ze al even goed kan liegen als haar man. Hoe zegt een Vlaams spreekwoord dat alweer? Wie bij de hond slaapt, betrapt zijn vlooien! Er is geen enkele leugenvlooi die Wouter Beke nog niet had. 

 

Evenzeer heb ik het over mijn eigen leven. Maar daar lezen jullie op donderdag 23 april veel meer over. Dan vier ik de veertigste verjaardag van . . .

 

En ja, zoals heel wat lezers al bemerkten: ik breng - tussen dat alles door - boodschappen, zowat elke week opnieuw . . .

 

Ik heb vorige week naar ridder Jean de Codt een aangetekende brief verzonden. De man is niet alleen ridder maar evenzeer de voorzitter van het Hof van Cassatie, die brief zal hij ontvangen op dinsdag 14 april 2020. Ik zond hem al een mail d.d. 5 maart en bezocht zijn kantoor een week later. Maar net als bij Mahatma Gandi negeert het triumviraat van politici, magistratuur en media mij totaal. Ik wil dat hij - het mij aangedane - onrecht dat zijn vijf raadsheren van het Hof van Cassatie, waarvan hij de voorzitter is, recht zet en dat hij dat realiseert vóór 15 mei 2020. En ja, het zal mij worst wezen hoe men de schriftvervalsing van raadsheren Berneman, Bloch, Francis, Hoet en Van Volsem recht zet. Die gasten kunnen alles!  Les magistrats Belges sont des magiciens capables de réaliser le tout, y compris l’impossible!

 

Met mijn verontschuldigingen voor het niet in mijn moedertaal plaatsen van de laatste zin. Met mijn koeterwaals Frans heb ik die zin vorige week bedacht. Wellicht staan er fouten in en dan mag eender wie mij de juiste tekst zenden naar roger@stropken.be.

 

Maar soit, jullie bezoekersaantallen van de laatste drie weken heeft mij vorige week doen besluiten om toch nog maar eens het geld op te hoesten om de volgende zes maanden met deze site door te gaan. Zoals ik schreef in mijn boek ‘De linke leugens van fortis-ASLK’, meer bepaald de voorlaatste paragraaf van pagina 190 die ik hieronder integraal breng, ik ben . . . een dromer. Dat boek werd gepubliceerd op 17 april 2001!

 

“Ik zal wel altijd de dromer blijven. De Verdronken Vlinder, fladderend naar een Meisje van Zestien, die onderweg zijn Testament maakt. Die droomt dat al zijn ‘vijanden’ deze twintigjarige obsessie een halt toeroepen. Wat is er mooier dan de wereld kond doen (op de voorpagina van Het Laatste Nieuws?) dat alle betrokken partijen deze zaak vredevol afsloten? Dan mag John Lennon in zijn geIMAGINEerde hemel verder zingen dat hij inderdaad ‘not the only dreamer’ is. Dat er nog één dromer op deze wereld verder leeft . . . ergens genietend van een gin-tonic in het zonnige Marbella”.

 

Eén van mijn drie – nog niet gerealiseerde - dromen is dat een voormalige togadrager die ontzettend intelligent is zijn baard van veertig jaar terug laat groeien en met hetzelfde vuur (als toen) op de barricaden klimt . . .

 

Over ‘boodschappen’ gesproken, dat was er pas een! Geloof me vrij.

 

Allez, wat ik feitelijk wil zeggen tegen elk van jullie . . . THANK YOU FOR THE MUSIC die jullie bezoekjes, ideetjes, reacties allerlei, traktaties, commentaren en kritieken zijn voor deze senior die niet in ‘Costa‘ Marbella maar aan ons mooie plage de Mariakerke woont waar de te dure Oostendse gin-tonic werd ingeruild voor de donkere Leffe. Niet elke klant daar kan Malheur drinken.

 

Ik hoop dat men doet wat ridders zouden moeten doen. Het volstaat daarbij niet, geachte heer Jean de Codt, dat men orakelt dat intenties juridisch niet strafbaar zijn of dat België een heuse schurkenstat is . . . het gaat om de menselijke correctheid om (desnoods prevelend) sorry te zeggen als uw directe ondergeschikten in de fout gingen!

 

Misschien zeg ik het inmiddels wel voor de duizendste keer maar ik wens jullie allen een vrij Coronavirus en gezond leven toe. Doe, heel misschien eens als deze gekke dromer dagelijks wel tientallen keren doet hier in Oostende. Zeg aan voorbijgangers of aan fietsers eens “Ik wens jou/jullie een gezonde dag toe”.

 

Moet je eens kijken naar die mooie glimlach die medemensen dan jouw richting toezenden.

Als een of ander intelligente marketeer de zin “Ik wens jou/jullie een gezonde dag toe” massaal wil verspreiden, dan kan dat. Wel voorafgaandelijk mijn akkoord bekomen. Ik hoef er helemaal niks financieel aan te verdienen. ik weet dat duizenden mensen vele tienduizenden een glimlach op hun gezicht zullen bezorgen tijdens deze vreselijke dagen. 

Even bellen naar 0468.570829. DE OOSTENDSE TAXICHAUFFEURS

 

Hoe diep zijn onze Oostendse taxidrivers niet getroffen? Overdag is er al weinig volk op straat, ’ s nachts kan je heel in je blootje lopen. Geen kat, laat staan een taxiklant te bespeuren die het zal zien.

 

Ook zij krijgen . . . steun van de regering Wilmès II. Nu ja, ik noem het een . . . steuntje. Om er van te kunnen genieten moeten ze bewijzen dat ze 60 % minder ritten rijden dan vóór die crisis. Die mensen rijden geen 60 % maar 85 % minder ritten, tenminste als ik zowel de dag- als nachtchauffeurs tel.

 

Ik deed overigens de laatste week niet uitsluitend een ‘marktonderzoek bij de Oostendse taximensen. Ik bezocht – in de driehoek Gent-De Panne-Knokke – vijf boekhoudkantoren die elk tussen de 25 en de 40 jaar bestaan. Alle vijf de zaakvoerders bevestigen dat het een heus drama zal worden dat zich zal afspelen op de rechtbanken van Koophandel.

 

Voor de zelfstandigen waar het water al tussen de onderlip en de bovenlip vloeide, is deze crisis een tijdelijke redding. 800 euro per week . . . er zijn veel zelfstandigen die niet eens de helft verdienden op drie weken.

Anderzijds is die 800 euro per week een ramp. Neem nu een winkelier of horeca-uitbater die 3.800 euro of meer huur betaalt per maand . . .  Wat is die met 800 euro per week?


Elk van die vijf boekhouders zijn overtuigd dat het een serieus werk zal zijn om te controleren wie wel en wie niet recht heeft op een vergoeding. 


KLIKSPANEN 

door  de Kritische Sinjoor

“ hoera de sicherheitspolizei is terug “

 

Na 75 jaar is de sicherheitspolizei terug !

 

Ik dacht dat dit één van de meest verwerpelijke periodes was in de geschiedenis.

Waarschijnlijk heb ik niet goed opgelet tijdens het vak geschiedenis want mensen aangeven is niet klikken.

Klikken is niet fout , klikken is sociaal eerbetoon ..ja , ..voor de veiligheid …voor de veiligheidspolitie.

 

Politie van de westhoek heeft een kliklijn . En fier dat ze zijn !

Een mooie dame met onschuldige blik en in de wind wapperend haar , kwam het ons met trots uitleggen op het journaal.

Jawel , met trots en men was er echt fier op  .

 

Mocht het vlaams belang of Orban zulks idee opperen , het was dringen op de eerste rij aller partijen om het hards te kunnen roepen.

 

Viel het U ook op hoe stil het was ? Oorverdovend stil  !

Hallo linker zijde ? Hallo Unia ( werkt misschien enkel voor niet belgen of belgen welke minimum 2 talen spreken ? )

Hallo groen ....Hallo groen !

Valt het U ook op dat we de grote mond van Almachi al weken ( wat schrijf ik ) maanden niet meer horen !

( verkiezingen voorbij en gewonnen , althans volgens Almachi )

 

Het is een regelrechte schande !

Dat we dit in eigen land nog moeten meemaken.

Uw eigen mensen tegen elkaar opzetten.

Discriminatie van de bovenste plank !

 

Klikken is niet klikken want het is voor de veiligheid ?

Discriminatie is geen discriminatie want het is tegen je eigen bevolking om de veiligheid zeker ?

 

Burgemeesters ; Bram Degrieck voor “ De Panne”   , Geert vanden Brouck voor “ Nieuwpoort “ en Marc Vandenbussche voor “ Koksijde “

( politie westkust ) hebben naam gemaakt . Zijn ze al in verkiezingsmodus ?

 

Men vertelde me dat burgemeester van “ de Panne “ Bram Degrieck een bouwbedrijf zou hebben ?

Beste 2° verblijvers mocht U de volgende 5 , 10 of 15 jaar tijdens Uw wandelingen toevallig een werf van dit bouwbedrijf kruisen en bv. Een vreemde taal horen ?

Bel onmiddellijk de sociale inspectie a.u.b. , dit is niet klikken of verdacht maken ,nee , dit is voor de veiligheid van de sociale zekerheid.

Mocht je buiten de normale werkuren of in het weekend nog arbeid zien plaatshebben? Bel onmiddellijk de sociale inspectie.

Misschien is er niets aan de hand doch je kan maar beter zeker zijn niet ? ’t Is tenslotte voor de veiligheid van de sociale zekerheid!

Bram zal U dat zeker niet kwalijk nemen. Hij zal de inspectie lachend van antwoord dienen en tevree gaan slapen met zoveel sociale interactie in zijn gemeente .

 

Wil je je populistisch maken door de afgunst of jaloezie van sommige van Uw inwoners ? Eigen west – Vlamingen eerst ?

Schrik dat boer Charel van 75 jaar van het beademingsmachine zou ontkoppelt worden voor een 50 jarige Antwerpenaar ?

Dat zou gevoelig liggen hé ? Dan is’t revolutie en is Belgie gesplitst in drie maanden !

In tijden van nood leer je je vrienden  ( of racisten ) kennen .

 

Jaren lang extra taks ontvangen , laten uitgeven en verteren in winkels en horeca ..

Wat denken ze ? Gemiddelde leeftijd van 2° verblijver aan zee is 60 +  , laten we ze nog effe leegmelken via gas boetes voor 10 % nooit meer terug komt

en hun huis na begrafenis toch verkocht word ?

 

Arm Vlaanderen ! Vlaanderen dat zo groot is dat het zijn eigen volk discrimineert !

 

Beste burgemeesters , doe niet de fout welke de keizer van Oostende heeft gemaakt !

Veel mensen met een 2° verblijf komen er ook  later permanent wonen . Vanaf dan stemmen ze ook ! Nee , ze zijn echt niet alles vergeten !

Als je je hond lang genoeg slaat , zal hij je ook vinden wanneer je slaapt !

 

Beste 2° verblijvers van De Panne , Nieuwpoort en Koksijde,  als de corona crisis voorbij is , vergeet Uw mooie vrienden dan niet .

Ga eten , drinken en kopen in een andere gemeente tot deze burgemeesters zijn weggestemd door hun eigen achterban.

Als er genoeg failliet gaan kan het snel keren tegen het eigen schepen college !

Ikzelf ga de eerste 3 maanden na de crisis niets opdoen aan zee. Ik ga eerst naar mijn supermarkt alvorens naar zee te vertrekken.

U leest het goed , ik ga effe de hollander spelen.

Laat U niet misleiden als ze op T.V. U terug poeslief en van harte welkom heten ( met Uw 2° verblijftax in de zak ).

( Sorry  Roger, die bruine leffe’s krijg je dus nog iets later )

 

Prof. Grondwettelijk recht Hendrik Vuye op twitter;

 • Politioneel overacting !

 

Ten gronde; - In het ministerieel besluit staat thuisblijven ( chez elles ).

                          Dit is geen verbod om in een 2° verblijf te verblijven.

                          Er staat immers niet dat men op z’n wettelijk hoofdverblijfplaats moet verblijven.

 

 • Het gaat om mensen hun eigendom , iemand verbieden daar te verblijven is vergaand.

Juridisch gezien is het alvast niet evident.

 

Gouverneur ( sheriff ) van west – vlaanderen hou de eer misschien aan Uzelf !

 

Een laatste om mooi af te sluiten.

 

Zo 29 Maart ontdekt de politie Limburg regio hoofdstad 5 transmigranten in laadruimte vrachtwagen.

Ze kregen alle 5 het bevel het grondgebied te verlaten. ( bron “ Belga “ )

 

Boete voor niet  hoogdringende verplaatsing ?  Nee

Boete voor grensovergang zonder toestemming ? Nee

Boete voor bendevorming ? Nee

Boete voor illegaliteit misschien ? Nee

Boete voor het niet inachtneming van de “ social distancing “ van 1,5 meter ?  Nee natuurlijk niet.

 

Hallo ? Wil de overheid eens stoppen met haar eigen onderdanen te discrimineren !

 

Heeft de overheid deze 5 mensen  dan in quarantaine geplaatst ?  Nee ! Ze lopen rustig vrij rond.

 

Hallo ? Wil de overheid haar eigen onderdanen eens echt beschermen !

 

Procentueel zijn er meer mensen besmet met covid 19 in Limburg  ( feit ) .

Wat dacht de overheid ? Deze 5 kunnen geen kwaad, illegale buitenlanders kunnen niet ziek worden ?

Nee natuurlijk niet. het zijn die vervelende mensen die een 2° verblijf hebben in de Limburg en die er met hun auto toch naartoe durven rijden .

250 Euro a.u.b. Die gas boete is niet om de gemeentekas te spijzen ..nee ..nee  dat is voor de veiligheid .

2° verblijver =zo gezegd rijk   en dus goed genoeg om leeggemolken te worden = 2° rangsburger

 

m.v.g

de kritische sinjoor.

 

 

HOE DUUR IS HET LEVEN ECHT ?

 

Er was een tijd dat ik sliep in portieken, bushaltes en treinstations. Ik ben daar niet fier op maar het is niet anders. En ik heb het blijkbaar overleefd.

 

Een voormalige vriend, die het geluk had een fantastische echt lieve lieve dame te ontmoeten, zei zes jaar terug nog “Roger, die kan in een doos slapen”. Tja, maar dan wel liefst tijdens de zomer.

 

Twintig maanden geleden spoelde ik, nog maar eens, te Oostende aan. Bijna vier maanden eerder was ik begonnen met deze site. En ja, ik bericht hier ook over deze stad aan de Noordzee.

 

Bij de federale verkiezing van 2019 leerde ik ’t Viooltje kennen, een van de tien dienstencentra, ooit bedacht en opgestart door de socialisten. Goed idee dat m.i. niet ten volle wordt benut. Maar . . . wie ben ik?

 

Al snel ging ook ik er middageten aan 1 euro per dag. Dat was laag maar dat kwam door mijn laag pensioen. Aan dezelfde tafel zat een voormalig militair met een pensioen van 2.160 euro per maand en die betaalde 9 euro per dag. En ja, die maaltijden zijn er best lekker.

 

Tot N-Va-er Maxim Donck besloot om het systeem om te gooien. De militair betaalt dus vanaf 1 januari 2020 7,50 euro (i.p.v. 9 euro) en ik betaal nu 3 euro i,p,v. 1 euro. Begrijpe wie kan maar m.i. is dat pure N.VA-logica.

 

Nu wou ik eens weten of ik voor drie euro per dag niet zelf voor mijn eten zorgen kon. Maar wanneer begin je aan zoiets? Tot plots die klootzak van Corona ervoor zorgde dat het dienstencentrum dicht moest. Ik besloot om vanaf 14 maart dertig dagen lang mijn kosten voor de middagmalen netjes op een blad A4 te schrijven. Ziehier

het resultaat. Ik at de voorbije dertig dagen tuis en kocht voor mijn middagmalen:

 

BIJ BON APS: Een kip van 1 kilo met gratis 552 gram krielaardappelen in de schil met breughelspek. 762 gram bereid varkenshaasje in de Archiducsaus met gratis zes porties  duchesse aardappelen. 500 gram gehakt die ik gratis kreeg omdat ik voor 20 euro had besteld. 458 gram varkenshaasje. Twee hamburgers.

 

BIJ DEN ALDI: Twee Vietnamese maaltijden. Twee kilo diepvriesfrieten waarvan ik de helft nog in de diepvries heb. Tien sandwiches 45 gram. Eén kilo vol-au-vent. Tien scharreleieren. Twee hesperolletje in witloof. Een pizza Bolognaise. 150 gram geraspte Emmental. 200 gram grijze, gepelde garnalen. Twee dozen groenten.

 

Verder kocht ik bij de lokale groentenboer nog een ajuin, een citroen en een …

 

Nu geef ik toe dat mijn hier vermelde groenten (in blik) anderhalf jaar geleden werden gekocht in den Aldi. In bovenvermelde zit alles begrepen en ik kom uit aan 46,10 euro, zijnde 1,54 euro per dag. En ja, ik ben een keiharde snuisteraar in de Oostendse reclamebladen van Tips en Deze Week. Evenzeer zoek ik de promoties uit bij BON APS waar je elke week een voordeelbon vindt.

Ik heb niet getracht om het goedkope eruit te zoeken. Eieren met frieten, dat was ofwel met Emmental ofwel met 100 gram grijze garnalen per keer. Die losse citroenen in den Aldi vond ik schandelig duur, 45 eurocent per stuk! Of was dat nu omdat het Coronatijd is? Evenmin heb ik minder gegeten dan in ’t Viooltje.

Ik ga het jammer vinden voor mijn kranige 84-jarige tafelgenote maar ik zal in de toekomst niet meer met haar ‘dineren’. Ik was – als prinipieel ingsteld iemand – al tegen de onrechtvaardige verhoging van één euro naar drie euro terwijl iemand met een pensioen dat 120 % hoger ligt dan dat van mij een verlaging van anderhalve euro krijgt. Nu ja, dat is nu eenmaal politiek! Of ik daar veel of weinig over discuteer, Maxim Donck wil zijn gelijk houden en halen. Befehl is Befehl!

Ik hoop echter dat al die dienstencentra spoedig weer kunnen opengaan. Voor veel eters is het sociaal contact minstens even belangrijk als hun middageten. En ik zal er wel blijven komen om de kranten te lezen en op het internet te kunnen. Als ik daar dan ben dan ga ik gewoon bij Chrisje zitten terwijl ze eet, Kan ik – grijns – nog wat op haar zenuwen werken.

 

 

SLECHTE VERLIEZER, DIE VAN STEENBRUGGE

 

Zes jaar terug zat ik met een heel correct werkend Gentse advocaat ‘s middags in restaurant Myconos. Laat me hem Ludovic noemen maar zo heet hij helemaal niet. We hadden het over de twee corrupte bazen (Callu en voorzitter en magistraat Marique) van de Kansspelcommisie. Van het een kwamen we op het ander en zo vertelde Ludovicus met dat de mensen zouden verschieten indien ze wisten hoe al die grote advocatenmuilen in de KIB(Kamer van inbeschuldigingstelling en bij de onderzoeksrechter smeken en bijna wenen om hun klant vrij te krijgen. 

 

Waarom vertel ik dit nu weer? Laat me maar terug van de hak naar de oorspronkelijke tak springen.

 

Walter Van Steenbrugge, een heuse media-advocaat die ten volle socialist is en een knap (en warmbloedig) wijf heeft dat in de Oostendse Langestraat Malhuer drinkt, heeft ook een stulpje in Oostende. Pakweg een jaar geleden vertelde zijn vriend Johan mij dit toen ik die op straat tegen het lijf liep.

 

In de zaak van de euthanasiemoord toont Van Steenbrugge hoe hij in werkelijkheid in elkaar zit. Nadat hij op dat proces van een kale reis terug kwam, lanceerde hij – middels de media die steeds bereid zijn op zulk potje galgengif - reeds een aantal verdachtmakingen richting broeder Stockman (Big chief Broeders van liefde) en professor Willem Lemmens. Nu heeft hij een brief van (nota bene) 37 bladzijden naar het perlement gezonden. Een schrijven vol klachten, insinuaties en verdachtmakingen allerlei. Omdat hij zo goed als niks bewijzen kon, zond het federaal parlement hem terug naar AF.

 

Tja, waar zulke advocaat zich toch allemaal mee bezig houdt, nietwaar! Van Steenbugge is overigens evenzeer de advocaat van het bedrijf van Marc Coucke dat KVO naar de faling bracht. Tja, de lantaarn is wellicht groot edoch zijn licht is klein. Van Steenbrugge is overigens niet moediger dan John Crombez die twee jaar terug beloofde om mijn gevecht tegen die vijf criminele, schiftvervalsende raadsheren van ons Cassatiehof te steunen. Als het er echt op aan komt durft Walter Van Steenbrugge een rechtszaak tegen de ondergeschikten van Jean De Codt niet aan.

 

Drink maar verder jullie Malheur. Maar, en dat meen ik, ge hebt wel een wried schuun wijf.

 

Waarvan akte. BIJ LEVEN EN WELZIJN


HOU JULLIE CORONAVRIJ


MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 06 APRIL 2020     

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden       

reacties welkom middels roger@stropken.be

 

ONS VERLATEN NOORDZEESTRAND

 

Waar nu normaal dertigduizend ouders met hun kinderen op het strand liggen en spelen, ligt ons mooie Noordzeestrand er zo goed als verlaten bij. Over de hele dag verrekend wandelen er hooguit driehonderd natuurliefhebers op het strand tussen vakantieverblijf/hotel Vayamundo en de Oostendse haven. Voor de honden is dit echter een nooit geziene paasvakantie. Onze viervoeters hebben de hele plage zowat voor zich alleen.

Ik zag zaterdag nog een tweetal ouderlingen, elk met een valies, die naar hun tweede verblijf kwamen, stilletjes hopende dat ze niet worden vergast op een boete van 250 eur

Jezus Christus, 250 euro om naar je eigen kustwoonst trachten te komen waar je jouw hele leven hebt voor moeten sparen! Tweede verblijvers die – wegens hun noeste arbeid – nooit ons sociaal systeem leegmolkten zoals alcohol- of drugsverslaafden of andere luiaards!

In volgend item vinden jullie de brief van een Antwerpenaar die daar zijn mening over uit maar heu heu . . . mogen die 80-plussers (die ik zag vrijdag) – die geen vlieg kwaad doen en voor wie, gelet op hun leeftijd en gezondheid (die niks te maken heeft met Covid-19) – misschien voor de laatste keer hun kuststrand zien? Wat kunnen ze meer doen dan, hand in hand wandelen en in stilte communiceren met elkaar over hoe goed ze de laatste vijfenzestig jaar lief zijn geweest voor elkaar? Hoeveel MIJMERINGEN hebben jullie opgeslagen in jullie hoofd, in jullie hart! 

Wat rest hen dan zo weinig mogelijk naar de supermarkt te gaan en, zoveel als het kan, op hun vertrouwde bankje te zitten op de zeedijk? 

Ik was blij toen jullie dat vakantieverblijf bereikten zonder een boete te krijgen. Jullie zullen wel nooit lezer worden (geen internet) maar laat mij ook jullie een gezonde en lange zomervakantie toewensen hier aan zee.

Op de dijk is er heel wat volk. Uiteraard niet de massa maar het lijkt alsof elkeen nood heeft aan een babbeltje. Wij Vlamingen, wij zijn nu eenmaal kletstantes . . . Je ziet er groepjes tot vier, vijf mensen, pratend met elkaar terwijl ze er toch wel over waken om niet te dicht bij elkaar te staan. Goed zo mensen. En ja, het gaat over Corona maar evenzeer over het gestuntel van de twee Vlaamse partijen die zich lieten bij het nekvel grijpen waardoor leeperd Patrick De Wael de MR-madam in de stijgbeugels hielp van Wilmés II. Van Grieken en De Wever . . . ze stonden erbij, keken ernaar en blaatten eens. Maar meer daarover lees je hier deze week van de hand van Ignace Vandewalle.

Als ik al die groepjes bekijk, maar ook als ik de mensen zie die aan de supermarkten in (soms erg lange) rijen rustig hun beurt zie afwachten tot ze binnen mogen, dan bemerk ik heel wat onder hen die een babbeltje starten met de persoon net voor of achter hen. Nog steeds vind ik dat Lidl deze ellende het best aanpakt door elke winkelkar, na gebruik, te desinfecteren. Bravo Lidl.

Intussen vloeit het zeewater zachtjes naar de dijk toe. De vloed bedekt het strand met de mildheid van een vader die lijkt te willen zeggen dat zijn kinderen het al voldoende lastig hebben om er nu ook nog stormachtige golven tegen aan te gooien. Nochtans kunnen wij, de al dan niet aangespoelde kustbewoners, best een woordje meespreken over de voorbije winterse stormen waar golven het water meters de hoogte opzwiepten en de wind het zand de tramspoorlijnen deed bedekken. Maar ook die boosheid van moeder natuur had een bepaalde charme . . .

Tracht onze moeder natuur het Coronalijden van de bevolking ietsje te compenseren door zacht, en lief te zijn? Ik ben één van die believers die in zoiets gelooft maar – heel misschien, grijns – ben ik wel gek.

Zeventien graden, en slechts de kustbewoners kunnen er van genieten. En dan heb ik het hier nog niet eens gehad over de zon die zachtjes neerdaalt over het oh zo rustige wateroppervlak om dan westwaarts weer op te staan.

Ik ga dagelijks naar de dijk, starend naar ons prachtig strand hier te Mariakerke. Nog 177 dagen tot en met 30 september a.s. Daarna verkas ik naar ergens anders, naar een doel dat ik - heel misschien - al vier decennia geleden had moeten waar maken . . .

Hoe zei de topman van onze magistratuur, ridder Jean de Codt, dat alweer twee jaar terug in een interview? “Intenties zijn juridisch niet strafbaar!”

Oef . . ., anders was ik al zeker duizend maal voor de rechtbank moeten verschijnen.

 

 

LEZERSBRIEF 1

Ik ontving - in één week - nog nooit zoveel reacties en lezersbrieven (voor de, grijns, curieuzeneuzen onder jullie: heel precies 28!). Het bewijst dat mensen gezondheid belangrijk vinden, dat de bange en laffe Vlamingen liever blijven leven als Belg en dat het die laatsten feitelijk erg weinig kan schelen hoeveel decennia de Belgische staatsschuld nog verder stijgen zal tot aan de zon. Ik voorzie dat de huidige staatsschuld van bijna 475.000.000.000 euro tegen eind volgend jaar op minstens 600 miljard euro zal staan! Dat zijn dan 24 BILJOEN oude Belgische frankskes. Heb ik jullie al ooit verteld dat ik van mijn mémé elke dag één frank kreeg om één bolletje ijs te kopen? 

Sorry, heb jullie dat inderdaad reeds vermeld hier. Ik word oud . . . Eén feit is zeker: één bolletje ijs kost nu minstens 1,25 euro ofte vijftig maal meer dan zestig jaar terug. 

Nu, alle gekheid op een stokje: alle 28, net als die 2.294 andere bezoekers van deze site vorige week, wens ik jullie van harte te bedanken. Ik hoop dat na die klote Corona-affaire jullie even talrijk mijn gedachtegangen, mijn Mijmeringen zullen blijven volgen. Ik schrijf wellicht niet zo goed als de krantenschrijvers maar wat ik breng, is de waarheid en ja, een serieuze inkijk in mijn leven en . . . in mijn zijn! De dag dat ik ook maar een enkele leugen hier publiceer dan stop ik met deze site. En ja, mijn hartje kriebelt van blijdschap als ik die 2.322 tellen mocht.

Al vrees ik dat – ondanks de voorspellingen van al die experts - die COVID-19 ellende nog niet zo snel zal bij het nekvel genomen zijn als virologen, politici en epidemielogen lullen. De maatregelen die eerst werden uitgevaardigd tot het begin van de Paasvakantie, zijn nu al merendeels verlengd tot eind april 2020 en de affiches voor evenementen, gepland tot eind mei a.s., zijn reeds beplakt met het woord UITGESTELD!

Persoonlijk blijf ik echter bij mijn eerste gedacht zijnde: we zullen er pas vanaf zijn ofwel net voor ofwel net na het groot verlof! Dat een natie dienaangaand niet te snel  juichen moet, werd vorige week overigens in China heel erg duidelijk. Of er – buiten minister De Backer – nog intelligenten in onze huidige regering zitten die dat zullen onthouden, is iets waar ik geen eurocent durf op in te zetten.

Vorige week dinsdag opende ik de elektronische brief van een Antwerpse lezer die reageerde op de tekst van T.P., hier gepubliceerd vorige maand. Hierna volgt de integrale inhoud er van.

 

 

Beste Stropken,

 

Graag had ik toch even willen reageren op het idee van de heer T.P. (uw artikel) dat u publiceerde.

 

Wij Vlamingen leren het nooit ! Misschien is het wel onze eigen schuld dat we steeds onderdrukt en bezet zijn geweest door derden in onze geschiedenis. Altijd dat misplaatst  onderdanig schuld- en verantwoordelijkheidsgevoel dat we willen afkopen !

 

De heer T.P. vindt het een goed , eerlijk en correct idee om procentueel gezien de tweede verblijftaks pro rata terug te betalen … zoals in uw voorbeeld: 73 dagen  geen verblijf = 20% korting.

 

Hallo ? Hoe onderdanig kan je zijn ?

 

Doe hetzelfde als de stad Oostende en laat, in deze uw rechthebbende graaihand nu ook maar eens gaan!

 

U betaalt 1.000 euro om 365 dagen in Oostende te mogen verblijven. Juist? Dit jaar zijn er dat zelfs 366!

 

Geeft de stad Oostende u dit jaar uw 366 dagen ? Neen? (contractbreuk?). Oostende heeft ergo geen recht op verblijftaks! Als u slechts 4 maand kunt komen, betaalt u toch ook niet slechts een derde van die 1.000 euro aan de stad Oostende?

 

Staat er in de Oostendse reglementeringen over de tweede verblijftaks een artikel dat men mensen kan verbieden naar die vakantiewoonst te komen?

 

Kan u deze paasvakantie niet op uw appartement omdat u er niet heen mag rijden? Neen? U heeft dus schade geleden!

 

De stad Oostende dient u dan pro rata de gemiddelde huurprijs van vb. appartement ( tijdens de paasvakantie) terug te betalen. Of idem dito voor  verloren inkomsten, want ja u had uw eigendom ook kunnen verhuren.

 

Volgende maand ook niet idem dito, Juli ook nog niet ? Wat kost een appartement gemiddeld in Juli? Juist...U heeft weer schade geleden dus factureren!

 

Waarom zou je als particulier niet dezelfde rechten hebben als de privé of overheid ? Elke discriminatie is toch verboden in België, niet?

             

Als je huis half afbrandt, moet je dan van uw verzekering geld krijgen of moet je dan niets krijgen en maar de helft van je premie betalen?

Besluit : Als je rechten geschonden zijn dan heb je recht op een schadevergoeding i.p.v. zelf iets te moeten betalen !

 

(nvdr: naam en adresgegevens bekend bij de redactie)

 

Tja, zo komen we – langzaam maar zeker – naar een volgende stap in het bestaan van deze site: verschillen van mening die worden gepubliceerd of beter nog - en waar ik al van droom(de) van bij de start – een chatbox. Maar deze ‘grijsaard’ droomt van nog heel wat andere dingen, ook i.v.m. deze site. Zoals internettelevisie die een tweewekelijkse soortement 7de Dag opneemt en doorlopend uitzenden zal. Helaas kan mijne bruine dat niet trekken.

 

De locatie voor zulke ‘show’ heb ik inmiddels gevonden in hartje Oostende. Nu eens zien of er lezers zijn die dit een goed idee vinden en daar technisch of financieel hun steentje willen toe bijdragen. Mailtje naar roger@stropken.be is alweer een stapje verder. Met mijn 898,48 euro pensioen per maand zal het niet lukken.

 

Wat betreft de redenering van bovenvermelde lezer, kan ik kort zijn. Wie nadenkt  zoals hij – en dat zouden Vlamingen moeten beginnen leren te doen – kan hem alleen maar gelijk geven. Vlamingen zijn veel te laks en te laf om op te komen voor hun rechten . . . 


LEZERSBRIEF 2

Ik had gezworen dat ik nooit meer dan één lezersbrief- of reactie per week zou publiceren. Maar zoals een aantal lezers mij reeds een serieus aantal keren onder mijne neus ploften “Het zijn enkel verdwaalde zielen en dommeriken die nooit hun principe kunnen loslaten”. Bij deze, b l o o s . . .

Ik krijg ook heel wat reacties van lezers die mij wijzen op zaken waar geen van de 150 volksvertgenwoordigers durven over spreken. Zo ontving ik vorige week - van een lezer uit het noorden van Antwerpen - een heel interessant item aangereikt waar ik zelf nooit zou aan gedacht hebben. Als ik het deze maand nog rond krijg dan breng ik het een van volgende weken. 

Onderstaande brief  uit Vlaams-Brabant wil ik jullie inmiddels alvast niet onthouden.

 

Beste heer Henderick,

Ik ontving van een magistraat uw flyer over ’39 jaar strijd voor een correct werkende magistratuur’. Sindsdien lees ik elke week uw mijmeringen.

Uw verhaal heeft ongetwijfeld uw leven drastisch veranderd. Het is niet uniek maar u bent de enige die de strijd om uw gelijk te bekomen volhoudt.

Mag ik u wijzen op de intikfout die u maandag 30 maart publiceerde? De voorzitter van het Hof van Cassatie noemt Jean de Codt, niet Jean de Cordt.

Dat u publiekelijk de vijf namen van de raadsheren van die Tweede Kamer durft bekend te maken en hen betitelen als schriftvervalsers, is iets dat nog nooit is geschied in de geschiedenis van onze magistratuur. Doordat het de waarheid is, kan u zich dat inderdaad juridisch veroorloven. Dat geen van hen, noch hun voorzitter, zich wil verontschuldigen, is mensonwaardig. U zou met dit dossier richting Europa kunnen trekken.

Ik hoop dat u voldoende sterk kan blijven om uw intenties niet te realiseren. Ongetwijfeld zouden velen begrip tonen de dag dat uw intenties realiteit worden maar dat begrip zou niet komen vanuit politieke hoek of uit magistratenmiddens.

Ik hoop, na de Coronacrisis, u te mogen uitnodigen voor een etentje. Ben zeker dat u met aandacht zal luisteren naar een aantal minder positieve, maar steeds geheim gehouden, affaires binnen de magistratenwereld.

Hou vol, u bent wellicht de laatste die de waarheid nog vertellen durft.

(nvdr: naam en adresgegevens bekend bij de redactie)

Tja, van zoiets wordt het nat rond mijn ogen. Pft . . . Maar op die uitnodiging wil ik alvast ingaan. Ik zal u, geachte heer, contacteren na de Covid-19-ellende.

Sta mij toe toch even in te gaan op uw voorlaatste paragraaf. Ik hoop zelf dat de top van de magistratuur – zij het voor het eerst – doet wat Patrick Duinslaeger, zachtjes prevelend, voorstelde in zijn eerste toespraak als procureur-generaal: “Wordt het geen tijd dat de magistratuur eens verontschuldigingen aanbiedt?”. Ik hoop dat niet uit puur eigenbelang. Wat heb ik er nog aan op mijn leeftijd? Ik wil gewoon de dag meemaken dat de top van de magistratuur niet langer orakelt dat dit land een schurkenstaat is maar zelf de ene na de andere criminele daad pleegt die door henzelf, de politici en de media worden verzwegen.

Als dat inderdaad synoniem staat voor GEK ZIJN, dan ben ik KNETTERGEK. 

HOEVEEL TOGADRAGERS VOLGEN DEZE SITE EN DURVEN NIET PUBLIEKELIJK PRATEN OVER WAT ZIJ ALLEMAAL OVER DE WERKING VAN JUSTITIE DENKEN EN WETEN?


Ik ben een mens, een mens van vlees en bloed, met gevoel voor humor en sarcasme maar bovenal een mens die de REDE hoog in zijn vaandel heeft staan. Of ik ooit zo gek wordt om mijn intenties uit te voeren . . . only God knows. Ik hoop echt van niet want dan wordt het gegarandeerd niet leuk. De variaties die ik desbetreffend de laatste vier decennia bedenken kon, pfft!

En zeggen dat slechts één enkel gesprek met de schuldigen (Aslk, nu Paribas-fortis, de magistratuur, de Belgische staat, de familie Van Thillo en de bestuursleden van nv De Persgroep, mij mijn rust en vrede al decennia terug had kunnen bezorgen. Dat en een menswaardiger bestaan.

Heel wat van mijn lezers snappen niet hoe de top van de politiek, de magistratuur en van de mediagroep rond Van Thillo menen zich blijvend de arrogantie te kunnen aanmeten om dit niet op te lossen. ze begrijpen de arrogantie niet van mensen die geen 'sorry' kunnen zeggen.

Oh ja, geachte schrijvende lezer, ook dank om me te wijzen op de dubbele intikfout. Ik heb die ‘kemel’ er midden vorige week dan ook uitgehaald.

  

IN MEMORIAM . . . EEN HEEL FIJNE MAN !

 

André Méganck was een heel fijn, zij het karaktervol, man. Iemand die bij zowat elkeen gedaan kon krijgen wat een ander nooit lukken zou.

 

Als je de laatste (ik dacht) vijfenveertig jaar naar een koers ging zien die door de BRT/VRT life werd uitgezonden dan kon je hem onmogelijk missen. Het was vooral een minzaam man die ook goeie dag zei tegen bezoekers die rond de captatiewagen en/of de presentatorscabine van de Vlaamse televisiezender rondhingen. Als hij je herkende en als hij even de tijd had, vroeg hij steevast hoe het met je ging.

 

Vaar wel, heel fijne man . . . Als die hemel echt bestaat dan zullen ze jou goed kunnen gebruiken als fixer in hun televisiewereld.

 

 

 

IGNACE IS NIET ALLEEN EEN GRAPJASJE

 

Twee weken terug plaatste ik hier een grapje dat ik ontdekte op de facebookpagina van een wel heel speciaal iemand. Iemand die nog principes heeft en die niet opgeeft om eender wie te plezieren. Hij werkt al een kwarteeuw in de politiek. Zo was hij bijna twee decennia terug medewerker van minister van Justitie Marc Verwilghen en is hij op heden parlementair medewerke van brulaap De Decker.

 

Ik ontmoette hem voor het eerst als auteur van het boek over GHELAMCO in de Witte Beer te Brugge.

 

Donderdag ontdekte ik op zijn website www.be-felt.be een heel interessant artikel dat handelt over de dictatuur waarbij 14 paljassen, dankzij meester-tovenaar Patrick De Wael, dit land mogen terroriseren.

 

De dictatuur van de particratie 

(www.doorbraak.be)

Na een snelle lezing van het wetsvoorstel betreft de volmachten om de coronacrisis te bestrijdens, was het meteen duidelijk dat dit geen gewone bijzondere volmachtenwet was zoals ten tijde van de Mexicaanse Griep in 2009. Deze unieke bijzondere volmachtenwet wijkt op twee vlakken af van een gewone versie. Deze wet is legislatief amateuristisch in elkaar geflanst en zet bovendien de deur op een kier voor een dictatuur. Het eerste is vrij verwonderlijk als je weet dat de verzamelde bollebozen van tien (10!) politieke partijen aan dit meesterstuk van onkunde hun medewerking verleenden. Het tweede lag in de lijn van de verwachtingen, want wie de kiezer niet meer aan zijn kant heeft, zet hem buitenspel. 

Stille staatsgreep 

'Niet Mia, maar tien kleine dictators regeren dit land'

Wie dacht dat na de vertrouwensstemming van vorige week voor Wilmès II, de kleinste minderheidsregering ooit, het land regeerde komt bedrogen uit. Stilaan werd duidelijk dat een gluiperige coronagenootschap van partijvoorzitters de touwtjes in handen heeft. Niet Mia, maar tien kleine dictators regeren dit land. Net zoals in het kleuterliedje zullen er enkele dictators afvallen wanneer het coronagenootschap zich ontpopt tot een Vivaldiregering. Elke zaterdag komt het coronagenootschap de premier en de vicepremiers opleggen welke koninklijke besluiten de deur uit kunnen. Hoewel het obscuur clubje geen enkele legitimiteit heeft en op geen enkele democratische grondslag berust, treedt het in de plaats van het parlement, en de verkozenen des volks. In deze coronagenootschap zetelen slechts drie Kamerleden: Peter De Roover fractieleider van de N-VA en de voorzitters van de kleinste partijen in de Kamer, François De Smet van DéFi en Maxime Prévot van cdH. De overige leden zijn partijvoorzitters verkozen door een handvol leden, in vaak voor het oog georkestreerde voorzittersverkiezingen. Dit is een stille staatsgreep onder het mom van een crisis.

Bijzondere volmachtenwet 

Ik verwachtte vandaag een storm van kritiek in de 'mainstream' media over de goedkeuring van de volmachtenwet. En niet het minst omdat ook de vrijheid van pers in het gedrang komt. Maar tot mijn eigen verbazing kon ik slechts één (1!) minuscuul artikeltje ontdekken in de zes kranten die ik dagelijks doorneem. Misschien eerst even voor de leken onder ons. Een bijzondere volmachtenwet verleent aan de koning (lees: regering, of in dit geval coronagenootschap van partijvoorzitters), voor een beperkte periode, bijzondere machten om zonder de voorafgaande goedkeuring van het parlement besluiten uit te vaardigen die kracht van wet hebben. Deze besluiten moeten later wel door het parlement bekrachtigd worden anders worden ze geacht geen uitwerking te hebben gehad.

Voor deze bijzondere volmachtenwet hoefde de regering geen advies te vragen aan de Raad van State (RvS), hoewel het gebruikelijk is dat ze dit wel doet. Gelukkig deed ze het, want de opmerkingen van de RvS zijn niet mis. Voor alle duidelijkheid wil ik melden dat men door het indienen van amendementen (III) aan het gros van de adviezen van RvS is tegemoet gekomen. Doch, aan de twee belangrijkste niet: het buitenspel zetten van de RvS en de potentiële overtredingen op diverse bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Een cactuslezing van adviezen 

Het enige positieve aan het advies van de RvS is het feit dat de volmachtenwet voldeed aan artikel 105 van de Grondwet  ̶  het grondwetsartikel dat de bijzondere machten beschrijft. Voor de rest greep de RvS naar de rode balpen van de leerkracht. Hierna volgt bijgevolg geen bloemlezing, maar een cactuslezing van de adviezen van dit rechtsorgaan.

 • Hoewel het voorstel geen enkele bepaling bevat      die de vrijheden van mensen aantast, is de RvS van mening dat, desondanks      de uitzonderingen voorzien in artikel 8, § 2 van het EVRM, de maatregelen      kunnen indruisen tegen het recht op eerbiediging van het privé- en      gezinsleven, op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, op de      vrijheid van meningsuiting en op de vrijheid van vergadering en van      vereniging, het recht op een eerlijk proces, het recht op goederen, het      recht op onderwijs en het recht op vrij verkeer. De maatregelen werden ook      niet voldoende afgelijnd en de draagwijdte ervan niet beperkt.
 • In artikel 1 werd een foutieve      bevoegdheidstoeslag toegekend. Niet alle artikelen zijn een aangelegenheid      van art 78 van de Grondwet, sommigen waren een aangelegenheid van art 74.
 • Door de wet in artikel 2, § 1 te beperken tot het      bestrijden van een pandemie, zou ze een corona-epidemie niet kunnen      bestrijden.
 • De wet beperkte zich in artikel 2, § 1 enkel tot      het bestrijden van het virus en niet tot het bestrijden van de gevolgen      ervan.
 • In artikel 2, § 2 moest 'in voorkomend geval'      vervangen worden door 'zo nodig' om de betekenis van 'eventueel' beter te      omschrijven.

'dat de besluiten geen afbreuk mogen doen aan de koopkracht van de gezinnen en aan de sociale bescherming'

 • Artikel 3 schrijft voordat de besluiten geen      afbreuk mogen doen aan de koopkracht van de gezinnen en aan de sociale      bescherming. Door deze vage omschrijving zou kunnen aangenomen worden dat      eender welke maatregel een negatief financieel gevolg kent voor de      gezinnen en bijgevolg konden bepaalde besluiten tot rechtsonzekerheid en      juridische betwistingen leiden. Een zelfde vraagt rijst wat betreft de      sociale bescherming.
 • Artikel 4 geeft een verwarrende dubbele      vermelding van fiscale beperkingen dit best duidelijker bepaald worden.
 • In artikel 5, § 1 is de inleidende zin overbodig      vermist ze al vermeld werd in art 2, § 1.
 • In artikel 5, § 1 worden de aangelegenheden veel      te ruim omschreven.
 • In artikel 5, § 1, 2° moeten de woorden 'de      noodzakelijke logistieke en opvangcapaciteit' nader bepaald worden. Heeft      dit enkel betrekking op de medische capaciteit van en in ziekenhuizen,      quarantainevoorzieningen en opvangcapaciteit in bepaalde economische      sectoren of beogen de opstellers ook een aangepaste opvang te voorzien      voor bijvoorbeeld gedetineerden, geïnterneerden, asielzoekers en      vreemdelingen die in open of gesloten instellingen zijn ondergebracht?
 • In artikel 5, § 1, 5° moet duidelijker omschreven      worden wat bedoeld wordt met 'Kritische sectoren'.
 • Artikel 5, § 1, 7° beoogt de goede werking van de      rechterlijke instanties en in het bijzonder de continuïteit van de      rechtsbedeling te verzekeren. De RvS is echter van mening dat dit moet      gebeuren in naleving van de fundamentele beginselen van onafhankelijkheid      en onpartijdigheid van de rechterlijke macht en met inachtneming van de      rechten van verdediging van de rechtzoekenden, wat niet bleek uit het      voorstel.
 • Artikel 5, § 1, 8° wil de bevoegdheid van de RvS      aanpassen maar motiveert dit niet en is vaag over wat de      bevoegdheidsaanpassing precies inhoudt. Ook wordt het waarborgen van de      rechtsbescherming niet gegarandeerd.
 • Artikel 5, § 2 laat na de strafmaten te limiteren      van aangevulde wetteksten, terwijl ze dit wel doet voor vervanging of      wijziging van wetteksten.
 • In artikel 6 wordt de RvS gedeeltelijk buitenspel      gezet. In de memorie van toelichting motiveert de wetgever de beperking      maar neemt ze niet over in het wetsartikel, waar de beperking te vaag      omschreven en te ruim geïnterpreteerd kan worden.
 • In artikel 7, § 1 werd de periode waarin bepaalde      getroffen maatregelen hun uitwerking hebben niet bepaald.
 • In artikel 7, § 1 was de verlenging van de      volmachtenwet overbodig omdat de wetgever deze steeds kan verlengen en was      ze ongrondwettelijk omdat ze door een simpele beslissing van de Kamer van      Volksvertegenwoordiger kon genomen worden, terwijl de Grondwet      voorschrijft dat die enkel door een aangenomen wet kan verlengd worden      (art 33,60). Bovendien is dit conform art 78 een optioneel bicamerale      procedure, waar ook de Senaat over moet kunnen oordelen.
 • De bekrachtiging van de besluiten in artikel 7, §      2 gaat voorbij aan het feit dat ook besluiten die nu tot de bevoegdheden      van de Koning behoren, door de bekrachtiging kracht van wet krijgen en      bijgevolg ontnomen worden aan de bevoegdheid van de Koning.

'dat de volmachtenwet de superkern niet legitimeert, geen rapportage van de regering aan het parlement voorziet'en van het parlement opneemt.

De op 26 mei 2019 verkozen Kamer van Volksvertegenwoordigers gaf gisteren zijn macht af aan een coronagenootschap van partijvoorzitters, zonder daarbij controlemaatregelen te voorzien of rapporteringsfaciliteiten op te nemen.

Het parlement stelt zichzelf technisch werkloos, en begraaft de democratie. De democratie is dood, lang leve de dictatuur van de particratie.

Ignace Vandewalle

 

QUOTE VAN DE WEEK

 

Politieke crisis? Die is er alleen in Vlaanderen!

 

En de man, zijnde MR-voorzitter Bouchez, heeft nog ten volle gelijk ook!

Vraag: dien ik hier, voor mijn intelligente (ik heb geen andere!) lezers nog enige uitleg bij te plaatsen? Dacht het niet. 


 

HOEVEEL GEKKER MOGEN HUISARTSEN HET NOG MAKEN?

 

Zowat de meerderheid van de verhalen die ik hier breng zijn niet ontspeend van een persoonlijke belevenis. Neem nu volgend, tamelijk recent, verhaal.

 

Mijn Oostendse huisartse weet dat ik een aantal serieuze medische problemen heb. Neen, Corona zit daar (alvast voorlopig, oef) niet bij! Een van die ernstige problemen is mijn hart. Ik ga daarom sinds een zestal maanden bij een hartspecialist in een Oostendse kliniek. Die specialist schreef me twee ochtendlijke pilletjes voor die ik inneem. Een zestal weken terug kreeg ik erge pijn in de borststreek en besloot mijn dokteres te bezoeken. Ik dacht dat Corona me bij het nekvel had. Zij schreef me een bijkomend medicament voor dat ik ook bij het ontbijt nam.

 

Na een drietal dagen kon ik het niet uithouden van de pijn. Ik belde mijn dokteres op en vertelde haar dat ik sinds drie dagen die bijkomende pil neem en ik ontzettend meer pijn heb in de borststreek.

 

Ik kan, echt waar, best tegen een grap maar haar reactie vond ik alles behalve komisch. “Oei, meneer Henderick, dat is niet goed hé!? Ik zal u iets anders voorschrijven”.

 

Ik weet niet hoe jullie zouden reageren maar ik onderbrak de verbinding. Sindsdien neem ik nog enkel de twee oorspronkelijke pilletjes en ik voel mij . . . niet slecht. Tenminste op dat vlak.

 

Patiënten van huisartsen, wat zijn dat feitelijk anno 2020? Word je nieuwe klant bij een huisarts dan noteert die alles in de computer en feitelijk is ‘arts Kees’ dan klaar. Het lijkt alsof de computer de huisarts vertelt welke medicamenten er dienen te worden voorgeschreven.  Er kan blijkbaar, zonder een nieuw bezoek, zomaar een nieuw medicament worden voorgeschreven. Staat dat dan in hun computer die, heel waarschijnlijk, geschonken werd door een of ander medisch laboratorium?

 

Zieke mensen menen abusievelijk dat het de apothekers zijn die medicamenten verkopen. Niks is minder waar! De ware verkopers zijn de geneesheren en specialisten allerlei. De apotheek is uitsluitend de locatie geworden die – net als Bol.com – instaat voor de levering!

 

Soit, waarom ik dit item nu intik? Omdat ik het vreselijk vind dat een twaalfjarig meisje vorige week is gestorven door de werkwijze van een huisarts die (heel misschien) dat kind toch wel beter direct naar het hospitaal had verwezen.

 

Ik krijg het serieus op mijn heupen met dat gelul van huisartsen dat stelt “Ga jij maar een weekje thuis uitzieken”. Dan krijg je zulke toestanden en overlijdens.

 

Uiteraard is de regering Wilmès II mede schuldig aan dergelijk intriest gebeuren. Sinds wanneer kan een huisarts even goed als een dokter in de kliniek vaststellen hoe ernstig een patiënt ziek is of zelfs stervende is? Al zeker nu dat elke Belg weet dat er een epidemie, genaamd Corona, de wereld teistert, zeggen huisartsen doodleuk “Ga jij maar een weekje thuis uitzieken. Je hoeft helemaal niet naar de kliniek waar men onderzoeken kan of je besmet bent of niet”.

 

Zoiets noem ik niet bepaald een moord met voorbedachte rade maar de vrijwaring van de beschuldiging van doodslag zou ik die huisarts, noch de regering Wilmès II, niet durven geven.

 

Maar ik ben helaas maar die gewone Vlaming die het aandurft dergelijke tekst te publiceren. Dit weekend sprak ik met heel wat wandelaars op de dijk te Oostende en geen van hen vindt de werkwijze van die arts juist.

 

Waarvan akte . . . !

 

 

ZELFS PLOPSALAND DIENT 175 MENSEN TE ONTSLAAN

 

Toen twee weken geleden de veertien paljassen die vorige maand – in een regie van Patrick De Wael - het komediegezelschap oprichtten, genaamd 99ste Belgische regering, aan de pers mededeelden dat ons land veertig miljard euro dreigt te verliezen aan deze gezondheidscrisis, lachte ik eens. Vorige week schreef ik daarover en dat doe ik hier opnieuw.

 

Deze crisis zal niet verdwenen zijn eind deze maand zoals experts-virologen ons weken geleden trachtten aan te praten. Nu ja, in februari vertelden diezelfde experts dat Covid-19 niet Europa zou teisteren, laat staan dat het in dit koninkrijk landen zou. Dat zijn wel degelijk diezelfde specialisten die nu zowat dagelijks uw televisiebeeld teisteren. The mediashow must go on, nietwaar?

 

Evenmin zal het ons land niet slechts 40 miljard euro kosten, zoals de huidige regering orakelt. Reken maar op 120 tot 250 miljard euro tegen dat alles is betaald!

 

Hoeveel inkomen verliest onze Staat momenteel per etmaal enkel en alleen doordat er nog amper verkeer door de straten en op de snelwegen rijdt? Waar benzinestations vóór Covid-19 twee tot driemaal per week werden bevoorraad door tankwagens is dit inmiddels terug gevallen tot éénmaal per twee of drie weken! Ik zal aan mijn bezig bijtje (dat mij sinds het begin van de crisis als een volwassen redactiemedewerker bijstaat) vragen om deze week eens uit te vlooien hoe groot dat verlies is alleen reeds door het sterk verminderde verkeer.

 

Voor de horecabedrijven die op het randje van het failliet stonden, is deze crisis echter een welkome happening. De overheid gaat elke cafébaas 160 euro per dag betalen zolang de crisis duurt. Ik ken kroegen die zoveel omzet niet maakten per dag dus voor die mensen is het kassa-kassa. Het is hen van harte gegund.

 

Doordat de Staat dit zal doen, heeft ze iets gecreëerd dat uniek is. Een staat mag niet discrimineren. Correctie: een staat zou niet mogen discrimineren! Was ik nu een kleine zelfstandige winkelier die het zout in mijn pap niet verdiende, ik sloot mijn zaak en eiste van mijn staat gelijke behandeling m.a.w. als die kroegbaas 160 euro krijgt dan ik ook.

 

We zitten met een Coronacrisis dat verworden is tot EEN SPEL ZONDER GRENZEN met veertien politieke spelleiders waarvan er slechts één bekwaam te noemen is. Dat is dan wel die ene die begin vorig jaar het politieke gekonkelfoes en de doorlopende diefstallen kotsbeu was. Men mag De Backer nu reeds het hoogste eremetaal schenken dat hier ooit werd uitgereikt!  

 

Voor de eigenaars van PLOPSALAND in De Panne zat er inmiddels niet anders op dan 175 medewerkers te ontslaan. In het andere geval konden die mensen niet eens een werkloosheidsvergoeding krijgen. En het is niet enkel bij Plopsaland dat er massaal ontslagen vielen of nog zullen vallen.

 

Dat alles zou dus, volgens Wilmès II, slechts veertig miljard kosten??? Weten jullie wat? Geef mij 0,1 % van de uiteindelijke kostprijs en dit te rekenen vanaf 40.000.000.001 euro.

 

 

 

TOMMELEIN . . . VERRE VAN MIJN VRIEND

 

Het zal pakweg negen of tien jaar geleden zijn dat ik Bart Tommelein leerde kennen op de renbaan te Oostende. Ik sprak hem aan om te zien of hij de politicus was met ballen aan zijn lijf om mijn strijd tegen de stukkenvervalsende magistratuur en tegen de – op grote schaal foefelende – toenmalige directeur van de Kansspelcommissie een steuntje kon bezorgen.

 

Uiteraard werd dat niks. Politici, magistraten en media . . . dat is al decennia één vette pot nat waar geen speld tussen te krijgen is. Het is een maffiabende waarin elk lid de ander(en) beschermt, bang omdat hun hele klotesysteem anders in elkaar zou stuiken.

 

Intussen is Bart – doordat hij zo bereidwillig was om (op eis van zijn partij?) mijn dossier niet ter harte te nemen – opgeklommen tot de top drie binnen de Open-VLD.

 

Vorige week las ik dat de Oostendse burgemeester is besmet met het Coronavirus. Ondanks alles – en zeker niet om onderling een betere verstandhouding te bekomen want slijmen ligt helemaal niet in mijn aard! – wens ik hem en zijn gezin een spoedig herstel toe. Of, zoals twee weken geleden de topcolumnist van Het Laatste Nieuws orakelde ook Bart Tommelein als mens (en/of als politicus) zal veranderen door deze Covid-19-belevenis is iets waar ik geen eurocent op inzetten durf.

 

Maar toch durf ik hem nu eens iets vragen, niet voor mezelf want dat wordt toch niks. Iets dat u, meneer de burgemeester – desnoods via een videoconferentie - snel kan regelen, iets dat veel Oostendenaars en (grijns) tweedeverblijvers u in dank zullen afnemen: kan u de openbare toiletten niet open stellen? Ik heb geen idee hoeveel onze stad er heeft maar bovenaan de trap in de Raversijdestraat is er zeker één.

 

Waarvoor alvast mijn hartelijke dank. 


JEZUS CHRISTUS, KNAL DIE TOCH EEN KOGEL IN ZIJN BEEN

 

Van iemand die vredelievend is, zulke titel lezen . . . ‘k verschiet er bijna zelf van.

 

Ik zeg, en schrijf al 35 jaar dat het onmogelijk is om Europeanen en Islamgelovigen te laten samen leven. Jaarlijks zijn er duizenden voorbeelden die dat in ons land bewijzen.

 

Neem nu bijvoorbeeld Ahmet T. Zijne pa was besmet met het Corona-virus en lag in een hospitaal in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Met alle respect voor de pijn in zijn hart en de bezorgdheid die hij voor zijn vader heeft, maar dit kan toch niet wat hij deed, tenminste niet in een beschaafde wereld. Tot nader order vind ik dit apenland, ondanks stelende politici en corrupte magistraten, nog steeds een geciviliseerde woonplaats.

 

Meneer Ahmet nam het uiteindelijk, gewapend met een mes, op tegen negen agenten waarvan de helft er van nu gekwetst thuis zit en er één het Coronavirus opliep. Gelukkig was er een politiehond mede die aan de ongelijke strijd een einde maakte.

 

Mijn trouwe lezers weten hoe diep mijn respect voor de flikken is. Ik predikte al meermaals dat men van de beschermers van ons volk dient af te blijven. Dat negen agenten het niet kunnen halen tegen één doorgeslagen allochtoon, gaat wel mijn petje te boven . . .

 

Maar neen, in plaats dat er één agent zijn revolver had genomen en die gek een kogel in zijn been schoot, mocht hij het ziekenhuisbed van zijn pa vernielen, negen agenten molesteren, er één van opzadelen met Covid-19 en vijf anderen werkonbekwaam slaan.

 

Dit is echt typisch Belgisch. Dat heeft allemaal te maken met de zwakheid van de Vlamingen maar dat, dat konden jullie al lezen in de hierboven gepubliceerde lezersbrief maar evenzeer in het objectieve kijkstuk van Ignace Vandewalle.

 

 

TYPISCH BELGIE: DE ENE MAG NIKS, DE ANDERE ALLES

 

 

In de krant (van dinsdag 31 maart 2020) die ik van mijn buur kreeg op woensdagochtend, stond toch iets ontzettend tegenstrijdig met de huidige reglementeringen ter bestrijding van het Coronavirus.. Tegenstrijdig met de huidige – en speciale – wetgeving op het zich niet mogen verplaatsen buiten de eigen gemeente.

 

Edouard Vermeulen, wereldbekende modekoning in het kasteel van Laken, is op 30 maart naar Ieper gereden. Nee, niet omdat zijn stinkend rijke ouders, die daar wonen, op sterven lagen. Gewoon omdat hij, de in zijn atelier 1.500 gemaakte mondmaskers wou overhandigen aan het Ieperse Jan Yperman ziekenhuis.

 

Tja, ik vind dat een zware overtreding op de wet die stelt dat men zich niet buiten de eigen gemeente mag verplaatsen. Zou Edouard zoiets hebben gedaan zonder ervoor te zorgen dat de verzamelde pers er aanwezig was? Het is maar een vraag. Want dat die pers van Zuckerberg in deze een facebookbericht kreeg, geloof ik geen bal.

 

Uiteraard valt de lieveling van ons Mathilde buiten categorie, ergo ook op het vlak van de wet. Maar ons koningin zal haar Flupke wel zo ver krijgen dat hij het regelt dat Edouard Vermeulen geen boete krijgt.

 

Op de foto staat Vermeulen overigens op amper een halve meter van dokter Verbank en zonder mondmasker. Die mondmaskers van Nathan worden daarenboven niet gebruikt op de beveiligde Covid-19 afdeling omdat ze onvoldoende bescherming bieden . . . Het was dus een pure en uitsluitende publiciteitsstunt. Nu nog afwachten of procureur Filiep Jodts doet wat Flupke hem zal opdragen. Of zal hij Edouard toch vervolgen? Ik ben benieuwd . . .

 

Misschien reis ik deze maand vanuit Oostende eens naar dat hospitaal om die dokters, verpleegsters en andere medewerkers tegen de Corona-griep een kilo pralines van Leonidas te schenken. Eens zien of men mij niet zal tegenhouden en beboeten . . .

 

Eindconclusie: de hele show Nathan, goed voor meer dan een halve pagina GRATIS dagbladreclame voor zijn modehuis mag de wet meermaals overtreden maar de eigenaar van een tweede verblijf aan zee mag niet naar dat tweede verblijf!!!??? Zo zien we alweer hoe die regering van Wilmès II, net als ons koningshuis, de Vlamingen publiekelijk blijft uitdagen en tergen.

 

Alsof het niet volstond dat Edouard Vermeulen de wet overtrad, trok de doelman van Club Brugge, Simon Mignolet, naar Sint-Truiden om er een paar tablets af te geven in een hospitaal.

 

Beide heren zou men twee weken in de gevangenis moeten steken. Zij die het voorbeeld zouden moeten geven, lappen de veiligheidswetten gewoon aan hun broek en lachen de huidige regering gewoon publiekelijk uit.

 

Wedden dat truttemieke Wilmès er niks zal over zeggen omdat de ene door het paleis en de andere door de politici van Brugge en de procuruer zal worden beschermd?

 

Wat een kloteland is dit hier toch . . .  nu ja, we zitten ook effectief opgezadeld met een kloteregering. 


BIJ LEVEN EN GEZOND BLIJVEN . . .. . .

WENS IK JULLIE OOK DEZE WEEK EEN CORONAVRIJ VERDER LEVEN. IK HOOP DAT ZE STOPPEN MET TE LULLEN EN TE PUBLICEREN DAT ZE DAT VIRUS BIJ ZIJN NEKVEL HEBBEN.

WE VLIEGEN NAAR DE MAAN, STRAKS NAAR MARS EN MERCURIUS MAAR KUNNEN NOG NIET EENS DAT VIRUS AAN.

HADDEN WE - NA WO II - NIET BETER DIE TRILJARDEN DOLLARS BESTEED AAN RESEARCH IN DE GEZONHEIDSSECTOR I.P.V. ZE IN DE LUCHT TE SCHIETEN OF OM OORLOGEN TE VOEREN? 

HET IS MAAR EEN VRAAG VAN EEN GEWONE VOLKSE JONGEN . . .

TOT VOLGEND WEEK!
MIJMERINGEN . . .     VAN MAANDAG 30 MAART  2020     

                    verschijnt  elke maandag rond de noen, of zoiets 

                           dank voor het lezen & voor forwarden naar derden            

reacties welkom middels roger@stropken.be

                                                                                                                                   

 

WIE GOED DOET, GOED ONTMOET!

Uiteraard is de hele problematiek rond Covid-19 een vreselijk, angstaanjagend wereldprobleem. Het enige wat ik kan doen is mijn gemeende MIJMERING blijvend herhalen waarin ik stel dat het mijn innigste verlangen is dat morgen dat beest effectief bij het nekvel wordt gegrepen en men het de keel heeft omgewrongen. Ik schrijf er dan ook deze week veelvuldig over.

Dat de media vorige week publiceerden dat men dat virus bij het nekvel had, was niet alleen onjuist. Het was een schande dat men de bevolking valse hoop door de strot duwde! Nu ja, onze gazetten moeten gevuld worden en momenteel laat men elkeen aan het woord, of die nu waarheden en feiten verkondigt of zomaar van alles lult . . . dat is niet eens relevant. Morgen komt dan wel een ander aan bod die net het omgekeerde lullen mag!

Hoe zeer het ook pijn doet om mensen besmet te zien raken, en hoeveel erger ik het vind dat eender wie op deze Aardbol er aan overlijdt, sta me toe om – nota bene als inwoner van de stad Oostende die letterlijk op een boogscheut van het voetbalveld van KVO woont  – niet voorbij te gaan aan de realiteit dat ons ‘weireldploegske’ failliet aan het gaan is.

Ik richt mij dan ook rechtstreeks naar de heer Marc Coucke. Dat sommigen - om die reden - weer een van hun wijsvingers ter hoogte van hun voorhoofd zullen brengen, laat mij Siberisch koud. Ik denk dan maar aan die tekst die de chef voetbal van Het Laatste Nieuws mij mailde vorig jaar. Het stak een hart onder de riem maar loste de problematiek die de bestuursleden van NV De Persgroep en de familie Van Thillo hebben dienaangaand geenszins op.

Ik heb maanden aan een stuk aangemaand om voorzichtig te zijn en niet te roepen alsof de mosselen van de Amerikaanse mediagroep APMG reeds op de Oostendse luchthaven waren geland. Ik gaf, als enige in de Vlaamse mediawereld, duidelijk aan dat ik geen sikkepit geloofde in dat cowboyverhaal.

Even terloops: we moeten stoppen met mensen te pamperen terwijl we hen de waarheid niet durven in het gezicht te smijten. Voorzitter Frank Dierckens van KVO heeft 4.000 supporters maanden aan het lijntje gehouden . . . Hij heeft KVO – puur omdat hij zelf de grote baas wou blijven spelen! - de 5.500.000 euro ontzegd die de Amerikaan David Blitzer twee maanden terug nog op tafel wou leggen. Op heden heeft Blitzer, die ook niet van gisteren is, dat bod verlaagt tot 1.000.000 euro. De interesse van Blitzer was niet onlogisch. De man is ook co-eigenaar van het Engelse Crystal Palace.

Dat inmiddels in de media verscheen dat Dierckens juridisch nog wat problemen schijnt te hebben met zijn eigen bedrijf, zal de Amerikaan niet ontgaan zijn. Wellicht tijd om uw ontslag in te dienen als voorzitter van KVO, meneer Dierckens.

Waarom zou zulke buitenlandse groep dergelijk immens bedrag investeren in een ploeg die al maanden sportief aan het verdrinken was en waar de schulden ontelbaar leken te zijn? Het was voor hen een ver-van-mijn-bed-gebeuren en dat is het uiteindelijk ook gebleken. Men heeft onze supporters in hart en nieren blaaskes wijs gemaakt tegen 800 kilometer per uur! Dat is de gemiddelde snelheid van de vliegtuigen die opstijgen van op onze Oostendse internationale luchthaven!

Dat de media daar hun natuurlijke rol in hebben gespeeld zonder aan te geven dat dit een mogelijke luchtbel was, valt te betreuren maar het is niet anders! De tijd dat journalisten (die naam waardig) eerst op onderzoek gingen en feiten controleerden vooraleer iets te publiceren ligt al (heel) lang achter ons. Sinds Pol Deltour zijjn ziel – en de onderzoeksdrang van journalisten – verkocht aan Christian Van Thillo werd de post onderzoeksjournalistiek, langzaam maar zeker, van de kostenstaat gevoerd. De drie (geen dertig want Deltour zorgde enkel voor een levenslang postje voor zichzelf) zilverlingen stak hij in zijn eigen zak.

Maar laat mij terugkeren naar ons ‘weireldploegske’. 

Marc, wij hebben elkander tweemaal ontmoet. De eerste keer, op een zondag, in het najaar van 2001 in de feesttempel te Beervelde waar duizenden aanwezigen waren en de beste danseressen en dansers van de Benelux de ziel uit hun lijf swingden. Yes sir, they could boogie . . . the whole night long!

De tweede keer, een aantal jaren later, in het bekendste café rechtover het Gentse stadhuis waar u met uw verkopers een after-meetingparty beleefde. Ik gun elkeen het allerbeste en wens niemand – zelfs niet die klootzakken die veertig jaar terug mijn leven verwoestten – een Coronadood toe.

Je bent stinkend rijk. En dat heb je verdiend en is jou ten zeerste gegund. Maar wil jij nu echt herinnerd worden als de klootzak (sorry voor het voorgaande woord) die eerst een ‘weireldploegske’  neerpootte en het dan failliet liet gaan? Zo inslecht is toch niemand!?

Mensen, ze blijven toch niet hun hele leven dezelfden? Een plotse opstoot van liefdadigheid zal ook jouw zakenhartje verwarmen.

Ik schrijf hier – met ontzettend veel angst want ik wil jou niet tegen de borst stoten – ook dat, als je eens diep in het boekhoudkundig gedeelte van je hart kijkt, je ook wel beseft dat je jouw ‘weireldploegske’ waar jij je kon uitleven en de Polonaise leidde, op een fraaiere wijze kon hebben verlaten.

Doe nu eens een geste die heel Oostende terug dat schitterende beeld over jou bezorgt van toen je hier KVO overnam. Gaan jij, je vrouw, jullie kinderen ooit één stutte minder eten als je nu die schuld van KVO kwijtscheden zou en als je die huur van honderdduizend euro per maand verandert in honderdduizend euro per trimester’. Door die huur blijf je hier verder leven. We moeten, en alvast in dit land, nooit zeggen never again. Want hoeveel geld je ook bezitten mag, ik blijf er van overtuigd dat Marc Coucke duizend keer beter past als voorzitter van KVO dan als voorzitter van Anderlecht. Verkoop die dikkenekkenploeg aan Vincent Kompany en kom hier de Polonaise maar weer dansen. Hier waar een volkse jongen zich nog thuis kan voelen. Hoeveel ellende heeft heel die deal mt Anderlecht jou nu al gekost? En dan heb ik het hier helemaal niet over die 75, 80 of 90 miljoen euro voor de overname . . .