't Stropken
/

vrank, vrij, onversaagd &  ongebonden


MIJMERINGEN VAN 21 NOVEMBER 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

volgende editie: zondag 05 DECEMBER 2021 

fluisterd dat hij Bart De Pauw kon vloeren. Iets wat bij de superonbekwame Ceo goed in zijn oren ging. Hilde, dat lelijk wijf dat in 1987 - voor 300.000 Bef - uit de kleren ging om in Playboy te kunnen komen!

Het vervolg werd vier jaar in het lang en breed, in de media uitgesmeerd! Tot daar het verleden. Maar nu mag het echt stoppen hoor!

In dit Vlaanderenland worden creatievelingen steeds opnieuw gedwarsboomd, is het niet door politici zoals voormalige miisters Coëme en Turtelboom dan maar door de VRT-Ceo.

Ik ben - grijns - overtuigd dat het gezin De Pauw-De Vos al voldoende geboet heeft. Ja, zelfs teveel!

Ik hoop dat zus Sofie ongelijk haalt zodat we Bart De Pauw over een korte tijd onieuw kunnen verwelkomen met een van zijn - ongetwijfeld in zijn hoofd - nog zittende ideeën.

Verdomme Bart, laat je dedju niet kisten! Uiteraard was het weinnig intelligent om zo vaak (en lang) verliefd te kunnen worden. Maar je bent geen crimineel! Ontzeg Vlaanderen - en de rest van dit universum - jouw talenten niet langer.

Ik wil dit item - dat toch ook wel ergens een beetje een eerbetoon naar Ines toe is - afsluiten met het bewijs dat de invloed van Lembrechts bij de VRT blijkbaar nog groot  is. In het programma DE IDEALE WERELD mocht vorige week dronkenlap Mark Reynebeau over de zaak De Pauw komen spreken. Hij liet het woord SEX vallen precies alsof er ooit sprake was van sex tussen die 13 MeTooTrutten en Bart De Pauw. Wat dus niet het geval was geweest.

Maar ja, dat typeert de zieke geesten binnen de VRT-directie en redacties. 

Zei ik in deze editie reeds ARM VLAANDEREN? 


ARME VVB, ARM VLAANDEREN !

Er zijn zo van die verenigingen die in leven worden gehouden zonder een nog echte reden van bestaan. Neem nu de Vlaamse VolksBeweging ofte VVB. Wat ze ook organiseren, er komt steeds minder volk op af.  

Als je die afkalving publiekelijk in je eigen maandblad moet publiceren, dan is het einde wel nabij. Neem nu het ledenblad ONAF dat ijvert voor een ONAFHANKELIJK Vlaanderen. Op zich is die betrachting een pure en onvervalste utopie, zeg maar een droom die door een aantal onvervalste zuiplappen wordt in leven gehouden in het cafeetje in de Brusselse Drukpersstraat. Zij het dan wel een droom van ene Marco Borsato  die al twee decennia weet dat dromen bedrog zijn.

Uiteraard helpt het nikszeggend maandelijks editoriaal van voorzitter Hugo Maes niet om het ledenaantal - en de oplage van het blad - terug omhoog te krikken. Van bijna 9.000 betalende leden naar bijna 5.500! Ieder ernstig bedrijf zou zijn bedrijfsleider de wacht aanzeggen.

Zaterdag 11 september 2021 gaf die VVB de aftrap voor een nieuwe campagne. Ga nu gerust effe heel goed zitten. Er waren de dag voordien problemen voor de drankentoevoer. Kwestie van goed te kunnen organiseren, nietwaar? Maar er was duidelijk veel te veel drank aangevoerd naar de Antwerpse Kaaien. Inclusief de vele bestuursleden (en schrijvers in het ledenblad) waren er met moeite vijftig aanwezigen. Vijftig op 5.800 leden dat is minder dan 1 %!

Als - zoals ondervoorzitter Discart op pagina 8 tot 10 de wel erg povere opkomst tracht uit te leggen - de mensen de weg niet konden vinden naar de Kaaien, dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel is het bestuur van VVB onbekwaam dat goed uit te leggen ofwel zijn die mensen oerdom. De waarheid ligt, heel vermoedelijk, bij de realiteit dat er inderdaad weinig geïnteresseerden waren.

Ondervoorzitter en Limburger Michal Discart vindt dat het Vlaamse volk weer de straat op moet. Ik zeg/schrijf dat al dik 36 jaar maar vrees dat het nu echt te laat is.

Zei ik reeds ''ARM VLAANDEREN''?


NIET ONKNAPPE HAAGSE BARBARA

'Moeten we hier ook uitchecken?' vroeg de jonge, niet onknappe Haagse Barbara mij toen ik gisteren op de kusttram zat die me van mijn bezoek aan de 4 Torre op de Oostendse Opex naar Wenduine brengen zou.

'Neen, dat hoeft u helemaal niet te doen', antwoordde ik. 

Voor Vlamingen lijkt het een gekke vraag. Uitchecken nadat je hebt ingechekt op tram of bus! Maar in Nederland bezit zowat elkeen een blauwgekleurde OV-Card. Zelf bezit ik ook al dik zes jaar zulke kaart waardoor mensen een goedkoper tarief moeten betalen. En ja, daar dien je ook mee uit te checken. In geval je dat vergeet te doen dan berekent de maatschappij je rit tot de eindhalte van die busrit.

Al gauw kwam een geanimeerd gesprek tot stand tussen ondergetekende en het aangenaam zeskoppig gezelschap uit Den Haag. We hadden het ondermeer over het internationaal gerechtshof in Den Haag en de verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen. Ik probeerde - grijns - uit te leggen dat ook Nederlanders niet echt extra moeten betalen als ze gaan zitten.

Geniet, geacht gezelschap, van jullie vakantieweek aan de mooie Vlaamse kuststreek.ZAL DEZE REGERING MIJ VERPLICHTEN

EEN SMARTPHONE TE KOPEN?

Dat leden van onze diverse parlementen niet noodzakelijk beschikken over een IQ van hoger dan 100 hoef ik niet opnieuw te bewijzen.

Nu heeft een van die 'intelligenten' beslist dat vanaf 2023 zowat al onze gegevens op een eigen smartphone moeten vermeld staan. 

Ik kan me dat niet veroorloven, noch die smartphone, noch die maandelijkse kost.

Wil dat wel eens goedgekeurd zien binnen de EU zulk onnozel voorstel. 

Of gaan alle Belgen een gratis smartphone inclusief gratis abonnement van vadertje Staat krijgen?

Bereken dan alvast evenzeer de kost van honderden leraars die aan seniors - zoals ondergetekende - moeten leren hoe zulk een ingewikkeld toestel moet gebruikt worden.

Oeps, nu heb ik het over een ander probleem, met name het niet vinden van meer dan 1.500 leraars voor de Vlaamse scholen.

Zei ik reeds dat dit een moeilijk land is om te besturen? 


CORONA UGLY

01. Ik ga het hier niet ontkennen: onze Vlaamse media hebben hard hun best gedaan om - de laatste twintig maanden - te doen wat onze virologen en politici hen influisterden wat ze mochten/moesten schrijven ergo alles behalve de onvervalste waarheid! Van dag één publiceer ik dat we van die Coronazeikerd nog niet af zijn eind dit jaar, dat het minstens tot maart/april 2022 duren zou! Evenzeer kondig ik al bijna een gans jaar aan dat het geen zin heeft om iedereen éénmaal, tweemaal, driemaal of alle maanden te laten vaccineren. Het is een pure geldverspñilling waar enkel de laboratoria en onze politieke partijen beter van worden. Het staat de lezer vrij het woordje 'beter' in vorige zin te vervangen door 'rijker'. 

De keuze van de Vlaamse regering en virologen om de 90-jarige Roger Lybaert als Vlaams boegbeeld te gebruiken om te bewijzen hoe goed het coronavaccin (van Pfizer) wel werkte is op de sisser van het decennium afgelopen. Eind december 2020 kreeg Roger zijn eerste spuitje en zes weken later zijn tweede. Hij vond het fantastisch en de hele show werd tweemaal een week lang uitgesponnen in gedrukte media, op de radio en op televisie. Op de VRT kreeg hij daarbij uitvoerig de hulp van dochter Leentje.

Nog twee maanden later was de - in december 2020 vóór zijn vaccinatie - kerngezonde Lybaert M O R S D O O  D ! ! ! En de media deden ook daar wat de regering en virologen eisten: ze gaven aan die dood (moord?) bijna geen aandacht.

Dat een VRT-medewerkster zich leende om haar vader als clown te laten optreden in zijn weg naar de dood, is typisch VRT.

 

Waarmee ik nogmaals wil bevestigen dat die vaccins bij 73 % van ons Vlaamse volk niet de minste zin hebben. Het mooiste bewijs dat die vaccinaties zin- en nutteloos zijn, werd geleverd in DE AFSPRAAK van maandag 18 oktober 2021 waar Erika Vlieghe een mondmasker droeg. Erika, voor mij de enige specialiste die nog enigszins de waarheid durft te zeggen. Bravo mevrouw Vlieghe.

02. De verplichting om zich te laten vaccineren, is een kelk die ik aan mij voorbij laat gaan. Mijn Chinese internetvrienden brengen d.d. zondag 5 december 2021 middels 圣诞老人-  exclusief voor België - een Chinese Sinterklaasboodschap. Ook die zullen onze 20 regeringsleiders aan hun - of aan die van hun minnares - lappen vegen. Ik zou die nu reeds kunnen publiceren waardoor er reeds vanaf heden de nodige maatregelen zouden kunnen worden genomen om de Coronachaos, en het aantal overlijdens, sneller in te dijken. Maar  laat onze regeringsleiders gerust nog maar pakweg (minstens) 700 extra doden op hun geweten hebben, het zal mijn gelijk - en dat van 圣诞老人 - nog meer ondersteunen en bewijzen. 

Oh ja, ik besef ten volle dat dit cru is maar ik ben niet de oorzaak van Covid-19 en geen enkele minister, staatssecretaris of parlementslid in de drie laatste regeringen wou naar mij luisteren, ergo . . . denk bij volgende verkiezingen maar aan die extra 700 doden, die bewuste vergissingen van onze huidige regering!

03. Wat alvast ook grandioos flopte binnen de Coronasage in het land van koning Flupke is het Coronalert. Bedoeling was dat je - via een rood schermpje - een alert kreeg als je in aanraking was gekomen met iemand die besmet was. Na ruim één jaar kan worden gesteld dat amper 2,7 % van alle besmettingen werd gedeeld via de app coronalert!
De zoveelste buis dus voor onze ministers van gezondheid en onze regeringen. Tja . . .

Op heden worden dagelijks meer dan 6.000 burgers in ons land besmet door Corona! Maar dat Coronalert geeft dat niet weer.

04. Ook deze week - en het is pas donderdag! - was ons slaafs viroloogje (dat nog steeds volop met de ogen knippert) in supervorm. Dinsdagmiddag 19 okktober 2021 orakelde hij dat een vierde Coronagolf er zit aan te komen maar ''die is niet verontrustend'' lulde hij. Twee dagen later vertelde hij dan doodleuk dat het een heel ernstig probleem zal zijn . . . die Coronagolf die 48 uur eerder een fluitje van een cent zou zijn.

Wat is het nu, Steven Van Gucht? Hoe dan ook, Steven Van Gucht moet dringend in de politiek gaan. Volgens hem is het onnodig om maatregelen terug aan te scherpen of zaken af te lasten. In eenzelfde betoog stelt hij dat zoiets niet aan de orde is. Maar, vervogt hij, ''ik weet niet of dat ooit zal nodig zijn''.

Dat zulke lulzeikerds dagelijks op televisie mogen komen liegen . . . er zou een wet moeten bestaan die zoiets bestraft. Nu ja, het zal niet Michael Verstraeten zijn die voor dergelijke wet zorgen zal.

05. Nog zo'n tegenstrijdigheid blijft het openhouuden van de Vlaamse scholen door Vlaams minister van Onderzwijs en N-Va-er Ben Weyts, de kleine man die dapper is bij het verkondigen van de ene stommiteit na  de andere. 

Diene kleine vertikt het om te doen wat in zoveel andere landen wel wordt gedaan zijnde het sluiten van scholen. Nu ja, trek een aap een mooi kostuum aan, het blijft een aap hoor.

06. Is er iemand van jullie die zich nog herinnert wat het R-cijfer betekent? En neen, het heeft - grijns -niks te maken met Remco. 

Dat Reproductiegetal, daar heeft niemand de laatste acht maanden nog over gepraat of geschreven.  Edoch was het in 2020 en de twee eerste maanden van dit jaar een getal dat dagelijks in de media kwam. Laat me nog even uitleggen wat het juist is: Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door iemand die besmet is met het coronavirus.

Acht maanden was het dus niet belangrijk; het werd alvast stil gezwegen door virologen, ministers van gezondheid, regeringsleden en onze media die nog steeds de waarheid niet nogen publiceren. . . .  Dat het intussen ver boven de gevaarsgrens van 1 klom, daar ook zweeg elkeen over. bewust! 

Momenteel zweeft het ergens rond de 1,3 !!!   


07. Hoezeer Bart Schols ook zijn best doet om in DE AFSPRAAK dagelijks een boek voor te stellen, bewees hij nogmaals toen Philippe De Backer zijn boek EN NU IS HET OORLOG mocht voorstellen. U raadt het goed, geachte lezeres en even gewaardeerde lezer als u denkt dat het boek over CORONA gaat.

Schreef ik hier anderhalf jaar geleden reeds niet dat het ene  boek na het andere over Corona zou verschijnen!? Inderdaad. ik denk dat ik waarzegger worden moet. Grapje, alhoewel . . .

Vooral de ondertiel van zijn boek ''Lessen voor de volgende CRISIS'' vind ik overbodig. Beste heer Philippe, u weet dat ik u respecteer maar waar haalt u jandorie het in uw hoofd om te denken dat onze politici voldoende IQ bezitten om lessen te aanvaarden, laat staan om eruit te leren?


08. Laat me bijna afsluiten met wat ik schreef in punt 02.  Mijn echte vrienden hebben begrip voor het feit dat ik de tekst van 圣诞老人 pas over 45 dagen zal publiceren. 

Deze site wordt gelezen door dik 300 togadragers, minstens 70 parlementsleden, medialui en professoren allerlei. Als het die ''geleerde koppen'' niet kan schelen dat er, door die latere publicatie, 700 slachtoffers meer vallen, waarom zou ik het me moeten aantrekken?

 

Maar ik wil jullie allen toch alvast een grratis (gezond) advies geven en aanraden om steeds het mondmasker te dragen. Ik heb de laatste twintig maanden nog geen dag mijn masker niet gedragen! Zelfs op straat draag ik het! Werd er de laatste weken zelfs voor uitgelachen terwijl men zei ''Maar man toch, de specialisten en regeringen zeggen dat we het niet meer moeten dragen in horeca, winkels en supermarkten!''

Als jullie denken dat Erika en ik het fout hebben, doe dan maar wat de stomme virologen en onze regeringen zeggen en draag geen masker. Maar kom komende lente niet klagen dat je Corona kreeg en stierf:

09. Dat vooral de huiidige regering De Croo de ene ongerijmdheid na de andere leugen aan de Belgische bevolking trachtte wijs te maken, is inmiddels een axioma geworden.

Nu hebben ze de Coronapas bedacht. Arm Vlaanderen, arm België toch! Da's zoiets als ons rijbewijs. Het is er maar ik zou ze niet willen uitnodigen in het Hof van Cleve, al die zondaars die rijden zonder rijbewijs en dat dan mogen komen uitleggen bij een of andere politierechter.

Het enige verschil tussen het rijbewijs en die Coronapas is dat die pas niet het minste nut heeft, noch letterlijk ofte daadwerkelijk, noch figuurlijk. Maar dat snappen jullie duidelijker op 5 december 2021 als jullie 圣诞老人  lazen. IK BEN REMCO !

 

 

Sta me toe te beginnen met iets echt positief: Remco Evenepoel is een erg begenadigd coureur die nog veel koersen zal winnen. Tenminste als iemand hem in zijn koerskop kan printen dat hij zijn kracht niet moet weggooien ver voor de meet! Remco is een natuurtalent dat velen ons benijden maar hij rijdt als een kip zonder kop, als een mens zonder hersencellen.

Als ik begin met 'Sta me toe' dan weten mijn geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers dat er dan een wending volgen zal. En ja, ik realiseer mij ten volle dat ik heel wat sympathisanten van Remco Evenepoel onder mijn ruim duizend lezers tel edoch ben ik niet van plan om - zoals alls  Vlaamse gazettenschrijvers moeten doen - iemand naar de mond te praten/schrijven! Desbetreffend ontving ik reeds mails van Remcofans.

Ik vind ook dat Remco geluk had met zijn ouders, echt waar. Twee zelfstandigen die harde werkers zijn. Het is niet elk kind gegeven en dat is jammer.

Maar laten we nu - heel even toch - elkaar geen Liesbeth noemen. Lijkt het ook u, niet onknappe mama, normaal dat u enerzijds orakelt dat u hoopt dat de media Remco niet kapot maken maar u anderzijds uw volle medewerking verleende aan de televisieserie IK BEN REMCO?

'k Weet niet hoeveel VTM jullie betaalde voor  die show  van een amper 21-jarige die weliswaar bulkt van het talent maar anderzijds nog alles moet bewijzen.

Laat jullie oogappel begeleiden door een professioneel die hem afschermt van het addergebroed en de slangenkuilen van de media. Medialui, dat is het galgenaas van onze maatschappij dat geld moet verdienen op de miserie van derden!

Wat betreft de kritiek van Eddy Merckx . . . Laat dat jullie koude kleren niet raken. Merckx, dat was toch diene coureur die ontzettend dankbaar was dat ons koningshuis tussenbeide kwam toen hij dreigde uit de Giro (Ronde van Italië) te worden gezet?  En neen, dat was niet omdat hij gevallen was!


DE MORAAL VAN ONZE PREMIER 


Twee lezers wezen me twee weken terug, net na de publicatie van de editie van 5 oktober, op een tekst van Gerard Van Noten. Een tekst die ik hierbij publceer:

Deze Premier gaat het even uitleggen: "Niemand heeft recht om anderen in gevaar te brengen".

  • Dat is dan de slagzin van iemand die maar al te goed weet dat de huidige vaccins nog in testfase 3 zitten, dat de nodige protocollen nooit ofte nimmer gevolgd werden en dat er al duizenden slachtoffers gevallen zijn, juist door die vaccins!

Dit alles wordt natuurlijk doodgezwegen, de media brengen al evenzeer de polarisatie aan de man en onze premier die absoluut “onbesproken” is (in Italië liggen ze nog krom van het lachen) gaat eens even zeggen aan het volk dat men zich moet laten inspuiten met iets wat potentieel gevaar inhoudt voor de gezondheid. Volgens veel (echte) experten zou dit wel eens naar een regelrechte catastrofe kunnen leiden, die dan enkel als “genocide” kan bestempeld worden.

Wie brengt nu de anderen in gevaar? Zij die ons via allerlei dwangmaatregelen willen laten inspuiten, niemand anders!

Laten we alles eens eventjes op een rijtje zetten: gevaccineerd of niet, de ziekte kan evenzeer overgedragen worden en dit geeft de regering en de experten zelf toe.

Tegen de varianten zijn de vaccins niet afdoende genoeg.
Testfase 3 is nog altijd bezig.
De gevolgen op lange termijn zijn onbekend.
Alle medicatie wordt gedemoniseerd, verboden en iedereen wordt gecensureerd.

Analyses door chemici uitgevoerd tonen aan dat de vaccins van alvast Pfizer en Moderna tjokvol zitten met stoffen die op lange of middellange (soms zelf op korte) termijn, dodelijk zijn voor de mens of ziekten met dodelijk gevolg kunnen veroorzaken, om nog maar te zwijgen over de zware slepende aandoeningen met incapaciteit tot gevolg.

De vrijheid van de ene eindigt inderdaad daar waar de vrijheid van de andere start. Als we dit analyseren komen we tot de vaststelling dat de vrijheid om zich te laten vaccineren niet de verplichting inhoudt voor anderen om hetzelfde te doen. De gevaccineerden nemen een berekend risico (de anderen ook), maar zij stellen een daad en de anderen niet. Door dit van die kant te bekijken stelt men vast dat het recht van de geprikten hen niet toelaat om de anderen te verplichten, nog moreel, noch effectief. Alexander heeft in al die jaren en dankzij de lessen van zijn ouders wel iets bijgeleerd: Draai het boeltje om en verwijt aan de anderen uw eigen fout. De appel valt niet ver van de boom. De arrogantie van die vent die zich “premier” noemt is er niet per ongeluk gekomen. Herinner U de uitspraak van zijn moeder die toentertijd stelde dat kinderen van het minder gegoede volk (het plebs, het klootjesvolk, wij dus) zeker geen advocaat mochten worden. De vader had ook zo van die vreemde gedachten en feitelijk is dat een “liberale” ziekte; sjoemelen, liegen, bedriegen, uw volk verraden, enz… . is het nog nodig dat ik El Kaouakibi citeer, Bartje Somers en de andere paljassen?

Nu vind ik het toch hemeltergend dat zo iemand als Alexander durft zo te moraliseren, daar waar de inhoud van zijn hersenpan de volgzame dienaar is van de inhoud van zijn broek en een Italiaanse pornoactrice gemachtigd is om een regeringsvorming tegen te houden.

Laten we nu even verder gaan en de wettelijkheid erbij sleuren. Het internationaal recht verbiedt die praktijken, verbiedt die dwang, de Code van Nuernberg veroordeelt ze, onze Grondwet verbiedt ze. De Raad van Europa heeft nog duidelijk gesteld begin dit jaar dat vaccinaties niet verplicht konden zijn EN dat ALLE discriminatie ter zake verboden is. Macron veegt er zijn voeten aan en al de andere landen waar wets- en rechtsweigeraars regeren volgen, Alexander op kop.

Als men dan een diepgaand onderzoek doet, stelt men vast dat Alexander één van de lievelingetjes is van Klaus Schwab van het WEF, dat al onze experten zonder enige uitzondering ergens wel gebonden zijn aan de farmaceutische wereld en/of er belangen in hebben.

En die mensen gaan ons een schuldgevoel aanpraten, ons de les lezen en profiteren van het gecreëerde draagvlak bij Jan met de Pet om ons te polariseren, goed wetende dat diezelfde goedgelovige bevolking meestal geen knijt kent van wetgeving, laat staan internationaal recht en in diezelfde niet gevaccineerden een rem zien naar hun vrijheid. Gezondheidsoverwegingen enz…, dat kan hen gestolen worden, maar die vrijheid, die wortel die voor hun “ezelsbakkes” wordt gehouden, dat telt. Moeten zij later de gevolgen dragen op fysiek vlak of er aan doodgaan; dat is allemaal van geen tel. Zolang zij er maar van kunnen profiteren en al de rest is de “ver van mijn bed” show!!!

Weet ge wat Alexander, als ge zult geleerd hebben om uw land en uw volk te laten voorgaan op uw geslachtsdelen, dan zal ik van U een moraliserend vingertje aanvaarden. Tot dan, hou U gedeisd, respecteer de wetgeving en misschien (heel misschien!!) krijgt ge uw Italiaanse schone tussen de lakens.

“By the way” ik heb meer respect voor deze dame die tenminste eerlijk uitkomt voor wat zij is dan voor een arrogante en pedante zak en mooiprater!!


OOTI WAS LUIHEID 

HET OORKUSSEN VAN DE DUIVEL

Zo werd het me geleerd in de lagere school van het Sint-Amandusinsituut te Gent. Inmiddels is daar DOMHEID bijgekomen. Neem nu volgend persbericht:

Op het hof van beroep in Antwerpen is maandagochtend een verdachte poederbrief aangekomen. De brandweer en politie zijn aanwezig. “De brief is in veiligheid gebracht en de persoon die in contact is gekomen met de brief zitten in afzondering”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. De rest van het gebouw werd voorlopig niet geëvacueerd.

Tot zover het persbericht. Het is moeilijk om aan te nemen  dat onze regeringen niet snappen dat ik gelijk had te stellen dat we naar een ontzettend ascoiale en gevaarlijke wereld evolueren. Ik publicerde mijn stelling in april vorig jaar toen psychologen en psychiaters in koor orakelden dat dankzij Corona de mensen socialer zouden worden! 

Sindsdien lezen we elke dag net het omgekeerde!

Ik weet niet of al onze veiligheidsdiensten, inclusief die van het koninklijk protocol en de staatsveiligheid zich ten volle realiseren dat niemand nog veilig op straat kan lopen. Ik voorspel dat het nog allemaal veel erger zal worden. Als het een troost mag wezen, dat onheil beperkt zich helemaal niet tot ons land!  Die moord op (bijvoorbeeld) De Vries is niet eens het topje van de ijsberg.

Read my lips: ''Steeds meer zullen individuen het recht in eigen handen nemen''.


PVENV & VRIJHEID

Er zijn in Vlaanderen - zij het steeds minder en minder - nog steeds dromers die menen dat ze kans maken om succesvol een nieuwe politieke partij op te starten. Nu ja, dromen en opstarten . . . dat zal nog wel lukken.

De laatste drie decennia heb ik wel achttien van hen persoonlijk ontmoet. Van Oostende tot Genk, van Dilbeek tot Turnhout. Dromen stoppen, grijns, nu eenmaal niet aan een gemeentegrens. 

Ooit - maar da's minstens zes jaar geleden - was er een bekende Limburger die mij in het chiekste restaurant van Genk tweemaal uitnodigde.

Ik vermoed dat hij achter het project van Michael Verstraeten zit, de advocaat uit Sint-Amandsberg die probeert een nieuwe politieke partij van de grond te sleuren. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling de naam PVENV te gebruiken. Wat niet echt getuigt van enige creatieviteit bij meester Verstraeten. Nu ja, Michael heeft ook heel wat problemen om foutloos teksten in te tikken. Hij geeft dat zelfs toe in mails maar doet er verder niks aan. 

Ik ben benieuwd hoe weinig volk er op hun meeting zal aanwezig zijn volgende maand.  Hoe dan ook zullen de aanwezigen er een oudere versie aantreffen dan de foto die Michael Verstraeten op het internet toont.

A suivre . . . zou ik zeggen.


ALS ZELFS SERGE LIPSZYC ONZE MENING DEELT . . .!

Mijn vaste lezers weten dat ik er al lang zeker van ben dat in de hoogste regionen van o.a. ons leger sympathisanten zitten die de allochtonen uit ons land willen gooien. En het is niet enkel binnen onze krijgsmacht dat daar al een hele tijd een en ander los komt.

Hoeveel maal publiceerde ik reeds dat er in ons landje meerdere daden zullen worden gepleegd die het land in een grotere chaos zullen gooien dan die welke ontstond door Corona? 

Ik wil niet in dit land zijn als het allemaal zal beginnen losbarsten. Er zijn - zij het in een beperkt comité - weddenschappen lopende over wie/wat men eerst zal aanvallen. Tja . . .

Dat ook de heer SERGE LIPSZYC de mening is toegedaan die ik hier drie maanden terug ventileerde, is fijn om lezen. De man zei letterlijk - nota bene als topman van het Comité I - “Als Jürgen Conings Mustapha had geheten, zou het anders gelopen zijn”-

Geachte Serge, u heeft niet het minste benul van wat er komen zal!

 
BIJ LEVEN EN WELZIJN WENS IK JULLIE EEN 

CORONAVRIJE TOEKOMST TOE.

TOT VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021


blijf inmiddels maar - grijns - uit de buurt van steracteur ALEC BALDWIN
MIJMERINGEN VAN 05 OKTOBER 2021

te lezen als het gepubliceerd staat 

dank voor het lezen & voor forwarden naar derden 

reacties steeds welkom middels roger@stropken.be

volgende editie: donderdag 21 oktober 2021


NEERGEDAALD UIT HET HOOGSTE HOF !

MEVROUW RIA MORTIER

EERSTE ADVOCAAT-GENERAAL HOF VAN CASSATIE

Sta mij toe, geachte lezer en even (door mij) gewaardeerde lezeres, dit item te beginnen met de fantastische quote van de heer voorzitter van de Vlaame Balies d.d. vrijdag 2 september 2021. Die dag orakelde de heer Peter Callens

"Een door moedwil, misverstand of nalatigheid slecht ingelichte pers, is een ernstig gevaar voor de rechtstaat''

 

'k Wil jullie die degelijke, (toch ergens ) fijn geromantiseerde, korte toespraak overigens niet ontzeggen. Klik gewoon effe op http://advocaat.be/nieuws/de-voorzitter-op-vrijdag/2021/een-door-moedwil-misverstand-of-nalatigheid-slech

Dat onze media steeds minder vaak juiste berichtgeving brengen, is een axioma als een koe! Daar dient ergo - anno 2021 - niet het minste bewijs meer te worden voor . . .  uitgevonden

Die me al langer dan vandaag volgt, realiseert zich ten volle dat het laatste woord in vorige paragraaf niet puur toeval is.

 


Die uitspraak van de heer voorzitter heeft - jammer maar helaas - ook niemendal te maken met het feit dat journalisten (die de naam 'journalist' nog waardig zijn!) niet zouden beschikken over de nodige kennis, en middelen, om de waarheid te achterhalen. Televisie- en radioverslaggevers, maar vooral de auteurs van krantenartiken, zijn verworden tot laffe slaafjes van mediabonzen die niet de minste interesse hebben in . . . de waarheid. De audiovisuele tijd dient, net als het papier dat van de rotatiepersen rolt, te worden (in)gevuld. Peu importe - sic! - of daar al eens een niet foute berichtgeving dient voor te worden gebruikt!

Arm Vlaame volk dat de grillen van Van Thillo, NV De Persgroep en Leysen dient te ondergaan! Waar is de tijd dat Rudi Moeraert, Luc Alloo en Chris Michel het aandurfden om onrecht aan te klagen in de media waarvoor ze werkten? Rudi,de meest levensgenietende pennenridder die tussen zijn vele kwinkslagen door harde waarheden durfde te brengen, vertrok op 1 mei 2020 op verdiend pensioen; Luc Alloo werd begijntje dat - enkel omdat zijn schoonpa bekende zanger Will Tura is - allerlei nikszeggende programma's brengen mag om  . . . de tijd te vullen. En, good old Chris Michel werd verkast naar Frankrijk vanwaar hij in zijn levensonderhoud kon voorzien door de hem - via een politieke partij toebeelde - internationale reportages. Er is - naar boven toe - geen enkele budgetgrens om 'stoute' Vlaamse journalisten de mond te snoeren. Met een familienaam als Michel mag zoiets overigens geen wonder lijken!

Probleemloos kan ik  nu overschakelen naar wat mevrouw Ria Mortier vanavond vertelde  bij Bart Schols in DE AFSPRAAK, het enige human-intrestprogramma die naam waardig bij de VRT, de enige Vlaamse televisiezender die nog zulk programma uitzendt! Of zijn er lezeressen en lezers die zo dom zijn om de (pure) showprogramma's zoals Luc Alloo, Axel Daeseleire, de Pfaffs of de Planckaerts te betitelen als progamma's van Algemeen Nut? Mijn  lezers hebben meer intellect, geloof me vrij!

     ''Een goede Justitie is ook de verantwoordelijkheid van de media!''

Straffe taal, geachte mevrouw Mortier, eerste advocaat-generaal bij ons HOOGSTE Hof, het Hof van Cassatie die u orakelde bij Bart! 

Eerlijk, ik vloog bijna uit mijn sofa toen ik een zo hoog geplaatste van ons HOOGSTE Hof bij Bart (Schols) in een van de drie stoelen zag zitten. Voor alle zekerheid - ben al niet meer zo jong - duwde ik onmiddellijk op de opnameknop want de nederdaling van zulk een hoge magistrate was . . . du jamais vu! Tenminste als ik - heel effe - het optreden vergeet van de edele ridder Jean de Codt die, op een franstalige televisiezender stelde ''Het uiten van intenties is niet strafbaar''. Jammer dat de betreurde korporaal Jürgen Conings dit niet wist. 

Had hij nu gezegd 'Ik heb de intentie om Marc VAn Ranst te doden' i.p.v, 'Ik ga Marc Van Ranst vermoorden' dan was hij heel waarschijnlijk nog in leven. Nu ja, elk nadeel heeft zijn voordeel! Door de heisa rond de heer Conings werd bewezen hoe armzalig van geest de absolute top van ons leger is. Ook het afbranden van een heel bos of de niet deelname van onze marine - vorige week aan een internationaal treffen - bewezen enkel dat ook binnen het leger enkel maar oerdomme toplui zitten verankerd die niet eens de connecties kennen tussen de (o.a. Russische) maffia en de  elite van ons leger! En ja, ook binnen het leger zijn het de politieke partijen die de toplui aanduiden! This is . . . Belgium!

Maar ik wijk weer effe af. Sorry daarvoor,. Is een 'ziekte' die ik heel vermoedelijk niet meer zal afleren!

Uiteraard zweeg de eerste advocaat-generaal van ons HOOGSTE Hof in alle talen over de dossiers Nr.P.2014.1220.N en Nr.P.20.0661.N. Ik wil haar - ben een heuse Gentenaar! - in deze nog het voordeel van de twijfel (maar vooral van mijn naïeviteit) schenken en denken dat zij niet op de hoogte was/is van het bestaan van beide dossiers. Dan durf ik haar echt aanbevelen de OPEN BRIEF te lezen aan de procureurs-generaal van dit land die verscheen als eerste item in de editie van 21 september 2021. Zelfs een uk van amper acht jaar kan - door naar beneden te scrollen - die tekst terug vinden.

Het ongelooflijke verhaal waarbij uw Parket, i.s.m. het Cassatiehof iets ongeloofwaardigs realiseerde, met name een burger tweemaal veroordelen in eenzelfde zaak en door dezelfde raadsheren! Geloof me vrij, een unicum! Ik kreeg dus zowel op 13.10.2015 als op  8 september 2020 een Arrest dat me dubbel strafte. In heel de wereld, ergo ook binnen Europa een unicum! En ja, geachte mevrouw Mortier, ik weet heus wel dat uw Hof enkel nagaat of er procedurefouten werden gemaakt door lagere Hoven.

U pretendeerde vanavond dat ''Een goede Justitie is ook de verantwoordelijkheid van de media!''. Nou nou, beste mevrouw. U bent al veertien jaar advocaat-generaal bij ons Hoogste Hof en al twee jaar eerste advocaat-generaal! We gaan - als Gentenaars onder elkaar - mekaar toch geen Liesbeth noemen, hoop ik. Het zijn niet de media die onjuiste en criminele vonnissen vellen of ervoor zorgen dat gegevens uit pas geopende dossiers in de media te vernemen zijn. Laat staan dat het de media waren die de heer procureur-generaal Patrick DuInslaeger en raadsheren Van Volsem Filip, Bloch Alain, Berneman Sidney, Francis Erwin en Hoet Peter deden beslissen om - overigens heel bewust en nota bene BENDEVORMEND - schriftvervalsing te doen plegen teneinde zeker te zijn dat ik op de zitting van het Cassatiehof d..d. 13.10.2015 niet kon aanwezig zijn'. 

Laat me u iets vertellen, iets uit een tamelijk ver verleden, zeg gerust een halve eeuw terug.

Het was de tijd dat er nog geen sprake was van het internet of de sociale mediasites. Het was vooral de tijd dat journalisten hard dienden te werken om tijdig hun artikelen te bezorgen aan de redactie die het dan klaar stoomde voor de drukpersen.

Elke agent, elke ambulancier wist dat er geld te verdienen was als ze er voor zorgden dat een 'bevriend' journalist snel - en liefst exclusief - werd op de hoogte gebracht van een ongeval of een misdrijf. Dat ging van honderd frank tot duizend frank, cash in het handje en overhandigd door de journalist aan de ambulancier of politieman die hem die informatie bezorgde. De laatste veertig jaar zijn die bedragen uiteraard verhoogd. Daarenboven werd de frank veranderd in de euro! Maar veel erger is dat die laatste vier decennia er binnen onze magistratenwereld medewerkers zouden zijn die de bereidheid zouden hebbem om tot 500 euro cash te ontvangen om  . . . gegevens uit pas geopende dossiers zomaar bekend te maken aan de mediamedewerkers! Ik heb daar geen bewijs van maar ik geloof dat ten volle want zeg nu zelf, welke magistraat riskeert een goed betaalde job als zij/hij daar niet wordt voor vergoed?

Salut mein ratje, als dat waar zou zijn! Nietwaar, mevrouw Mortier? 

U had het over de realiteit dat Justitie in dit kakkerlakkenlandje een complex gegeven is. Ik onderschrijf dat evenzeer. Moedig van u dat u dit durfde te stellen. Daar zit evenzeer een kreet van onmacht in die ik best erkennen wil. Onze Justitie dat is nu eenmaal een insitituut waar de slangentsaar van Opus Dei en de krokodillenkeizer van de Vrijmetselarij doorlopend strijden om de absolute macht. In een poel die steeds smeriger wordt, is dat verre van een open gevecht! 

Dat onze Justitie - zoals u stelde - een piramidestructuur kent, ligt feiteliijk aan de oorzaak van het falen van die . . . Justitie!

Mevrouw de eerste advocaat-generaal bij ons HOOGSTE Hof, u had het ook over het vertrouwen van de burger in uw Justitie. Dageijks spreek ik burgers aan die al dan niet deze site lezen. Ruim 25 % van mijn lezers dragen de toga die ooit respect afstraalde, die van een advocaat of die van een magistraat.  Ik doe bij die aangesprokenen telkens een of andere enquete. Op 3,5 jaar voerde ik over het vertrouwen in onze Justitie 487 enquetes uit. 16 (zestien!) van hen hadden nog vertrouwen in onze Justitie. Geef toe, dat is een superdikke buis, nog niet eens 4 %!  Voor alle duidelijheid. daar zat geen enkele togadrager tussen.

Nog veel erger dan het gemis aan vertrouwen bij de gewone burger is het gebrek aan vertrouwen van advocaten in onze Justitie. Maar ook daar leest u meer over in die OPEN BRIEF! Als ik naar een aflevering kijk van DE RECHTBANK ANNO 2021 dan bewonder ik die rechters allemaal. Vooral de politierechter uit Verviers en die vrederechter uit Elsene (Jo Vanbelle) brengen een menselijk beeld over onze huidige magistraten.  Het is een (kleine) stap in het opkrikken van het vertrouwen in de rechtbank maar de weg is echt - - - heel erg lang!

Ik verzoek u de moeite te doen om die OPEN BRIEF te lezen. Mijn geloof in onze Justitie - en al zeker in ons HOOGSTE Hof - is lager dan het Contadorpercentge van 0,000.000.005. In mijn boek 'De linke leugens van fortis-ASLK' publiceerde ik dat er in de fruitkorf van de magistratuur meer gezond dan rot magsitratenfruit ligt. Op heden zou ik liegen als ik zoiets zou schrijven. 

Na het herbekijken van de uitzending van vanavond ben ik overtuigd dat u wellicht de juiste persoon zou kunnen zijn om de reputatie/het imago van onze zwaar gebuisde Justitie drastig te verbeteren. Mijn gevoel zegt echter dat ook u maar het onmondig slaafje bent van de slangentsaar van Opus Dei en/of de krokodillenkeizer van de Vrijmetselarij waardoor er niks zal veranderen binnen de criminele machtshebbers van onze Justitie.


VOETBAL EEN FEEST

ALTHANS VOOR DE FOEFELAARS 

In volgende editie breng ik een uitgebreid item over het gefoefel binnen onze voetbalwereld. 

Of hoe noemen jullie een voetbalcub in eerste nationale die tweemaal dezelfde zitplaats verkoopt tijdens eenzelfde match?

Geniet inmiddels maar verder over de zaak  van spijtoptant en makelaar Dejan Veljkovic die u kan lezen middels 

 https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211004_97018434

Dat onze Belgische voetballers - die, begrijpe wie kan, nog steeds de nummer één zijn in de FIFA-ranking - donderdagavond niet zullen winnen tegen Frankrijk, voorspel ik nu reeds. Maar . . .  ze zullen blijven nummer één staan!DE POLITIE, UW BESCHERMER !

NOU, NIET ALTIJD HOOR ! 

DIt trimester breng ik het verhaal van een politiezone in West-Vlaanderen dat nogal een huiveringwekkende werkwijze mag worden toebedeeld. En dat is dan nog heel zacht uitgedrukt. Of hoe denk jij, geachte lezer en even gewaardeerde lezeres, over twee gewapende politieagenten die - na een terechte oproep midden in de nacht - ruim tien minuten op straat staan te wachten terwijl een senior wordt bedreigd door een criminele, psychiatrische patiënt waarvan die politiedienst - uit ervaring - heel goed wist dat de man gewelddadig was? Die twee politie-inspecteurs hadden nochtans de hele tijd de sleutel van de voordeur zodat ze het gebouw - denoods met getrokken revolver - konden betreden! Toen - dik tien minuten later - een tweede wagen was gearriveerd met twee 'steviger' in hun vel zittende' collega's, stormden ze alle vier de trap op, gevolgd door twee brandweerlui.

De moeder van die criminele gek had vijf jaar terug een appartement gekocht om er haar zoon - die minstens tweemaal per etmaal diende te worden bezocht en behandeld door medisch personeel - in weg te bergen zodat zij geen gevaar kon oplopen bij haar thuis in de Diksmuidse Heerweg te Brugge. Ik breng dit trimester dit verhaal, inclusief namen, adressen, zowel van die familie als van de twee burgemeesters en de korpschef waar toch wel een en ander kan over in vraag worden gesteld.

Vraag is uiteraard hoe het komt dat een gevaarlijke gek, DIE TWEEMAAL PER DAG VERZORGING NODIG HEEFT,  zomaar kan gaan wonen in een appartemetsgebouw? Ligt de verantwoordelijkheid desbetreffend bij Justitie, de psychiaters of gewoon de familie?

Heb nog een heel pak weken nodig maar dit - waar gebeurd vehaal - komt eraan. Het handelt over een interventie in de nacht van 24 op 25 augustus en de behandeling door het lokale politiekorps en burgemeesters.

Politie . . . ik sta al 36 jaar achter de flikken. Van onze agenten moeten ze echt afblijven, maar ik realiseer mij dat er blijkbaar heel wat angsthazen tussen zitten. 

Of . . .  was/is hier heel wat anders aan de hand? Ik zoek het uit.


DE 4 TORRE

BIJ SANDRA EN FREDERICK

'k Weet niet meer waarom ik op den Opex in Oostende zijn moest. Tja, zal wel aan mijne leeftijd liggen dat ik steeds meer vergeet.

Sind een zestal weken zit ik op woensdag- en zaterdagochtend mijn krant te lezen in de kroeg van (niet onknappe en steeds vriendelijke) Sandra en Fréderick genaamd de 4 TORRE. 

Anno 2021 zijn er heel veel cafeetjes die de aankoop  van een of meerdere kranten ten behoeve van hun klanten stop hebben gezet. Corona ligt daar aan de basis van. Dat ze door die stopzetting een pak klanten verliezen, is normaal.

Ik ben dan ook blij dat ik in de 4 Torre die krant wel terug vind. Ook de KRANT VAN WEST-VLAANDEREN ligt er wekelijks beschikbaar. En het zijn er klanten die andere mensen met rust laten. Waar vind je dat nog?

Elke woensdag en zaterdag, zo tussen 10.30 en 12.00 uur vind je me dus in de 4 Torre waar de prijzen van de consumpties echt heel redelijk zijn. Een koffie voor twee euro en een 33 cl Jupiler voor 2.20 euro.